Várkonyi Tibor

Õcsászári felsége


  Értelmes ember tudja, hogy amióta diplomácia van, ennek nélkülözhetetlen része a protokoll is. Ami egy külföldi államfõnek kijár, az kijár, a figyelmetlenség nem a demokrácia erénye. De már mégiscsak nevetséges mindent milliméterre, tized másodpercre kimérni: ki hol álljon, milyen vonalon menjen végig, az üdvözlõ beszéd hány másodperccel legyen rövidebb a megköszönõnél. Ezt megtervezni nem könnyû mesterség.
  Ugyanez még nevetségesebb kommunista mázzal leöntve, túlteljesítve, gondosan ügyelve rá, nehogy bármivel is szerényebb legyen, mint bármelyik monarchiában avagy tisztes köztársaságban. A bolsevik protokoll konzervatívabb és minociózusabb bármi másnál, mintegy ellensúlyozandó, hogy „védelmezõ nincsen fölöttünk, nem véd sem isten, sem király”. De hát ennek is vannak fokozatai. A megboldogult Szovjetunió igazi nagyhatalom volt, meg kellett adni a rangját. Magyarországnak viszont nem volt, nem lehetett önálló külpolitikája, maradt a formaság, a moszkvai külsõségek élethû másolásával. Így fogadta Budapest, a borissza Dobi István, az elnöki tanács elnöke, valamint Kádár János és csapata a koronás államfõket.
  Még a kemény diktatúra idején volt rá alkalom több is. Különösen a hatvanas évek közepe bõvelkedett ilyen lehetõségekben: megmutatni országnak és világnak a kádári rendszer legitimitását. Két éven belül két fényes császári fogadtatás.      I. Hailé Szelasszié Õcsászári Felsége látogatása 1964. szeptember 20-tól 23-ig, majd Mohammed Reza Pahlavi sahinsah vizitálása 1966. szeptember 7-tõl 13-ig. Elemében volt a  budapesti protokoll, holott valójában nem volt sok dolga. Hûségesen le kellett másolnia, ami Moszkvában és a többi testvér országban végbement. A felséges vendégek, mondhatni, kitaposott útvonalon jártak. Az etióp császár Budapestrõl Szófiába ment, az iráni sah Varsóba. Ott is szó szerint ugyanazt csinálták végig, csak a menü volt más és a felköszöntõ ital.
  Ez a jótékony egyhangúság érvényesült az újságok tudósításaiban is. Semmi önálló hang, egyedi riport, minden mondatot a bolgár BTA, a lengyel PAP és az MTI adott ki, minden újság minden sora szó szerint ugyanaz. A cenzúra egyetlen szöveg ellenõrzésével megoldódott, a biztonsági erõknek egy vagy két jegyzetelõre kellett csak ügyelniük, és nem seregnyi újságíróra. Könnyû dolguk volt a protokollosoknak is. Egyik látogatás olyan, mint a másik. Semmi rögtönzés, semmi újdonság. Megérkezés, vörös szõnyeg, beszéd, vacsora, ebéd, pohárköszöntõ, kitüntetés, üzemlátogatás, mezõgazdaság, búcsú. A programot indigóval lehetett elkészíteni. Szövegszerkesztõ és nyomtató még nem volt.
  Azért valami változás mégis észlelhetõ volt. Például ami meglepõ, mintha az etióp császár fogadtatása nagyon picit, szinte csak árnyalattal melegebb, bensõségesebb lett volna, mint az iránié. Ami azért meglepõ, mert Iránnak a szovjet stratégiai tervekben mindig nagyobb szerepe volt, mint a brit érdekterületnek számító Etiópiának, hiszen Perzsia közvetlenül határos a Szovjetunióval. De hát Hailé Szelassziét föl lehetett tüntetni az antifasizmus harcosának, hiszen a harmincas évek közepén derekasan harcolt Mussolini hódító törekvései ellen. Az Afrikai Egységszervezet egyik alapítója lazította az imperialista frontot, és, mit lehet tudni, elõmozdíthatja az afrikai szovjet jelenlétet is.
  Ferihegyen –  a tudósításokban szó szerint ugyanúgy az etióp és az iráni uralkodó érkezésekor – „budapestiek ezrei szorongtak” önként és énekelve. Etióp színekkel földíszített virágcsokrokat szorongattak a kezükben. Meg etióp nemzeti zászlókat. Úgy látszik, mindenkinek volt ilyen odahaza. Dobi István külön is köszöntötte Ruth Desta hercegnõt, a kíséret egyik tagját, amit Hailé Szelasszié meg is hálált: „Õ nem azért van velünk, mert az unokám, hanem mert azokat az etiópiaiakat képviseli, akik a fasiszta agresszió ellen harcoltak és szenvedtek. Ruth Desta apja ugyanis egyik nemzeti hõsünk, aki életét vesztette az agresszorok elleni küzdelemben.”
  A többi már a sokszorosított program szerint zajlott. Látogatás a Vörös Csillag Érdemrenddel kitüntetett Duna mûvészegyüttesnél, virágcsokor köszönetül „a mûvészi teljesítményért”. Másnap jött a Magyar Optikai Mûvek. Húszszoros élüzem, amelyrõl a császárnak tudnia kell, hogy a második ötéves tervben 83 százalékkal növeli a termelését és 42 százalékkal a termelékenységét. Teodolitokat, szintezõket, mérõasztalokat, prizmákat, precíziós mûszereket gyártanak, amelyeket az egész világon keresnek. Õcsászári felségét mindez fölöttébb érdekelte, meg is köszönte a tájékoztatást, és elmondta, hogy nekik otthon Etiópiában nagy terveik vannak: a Nílus vizét szeretnék hasznosítani, és a kiváló magyar mûszerekkel megkönnyíteni a munkájukat. Arról nem volt szó, hogy az etiópok éppen akkor és évtizedek óta folyvást éheznek és szomjaznak, de hát ez a császár belügye. Mindenesetre az uralkodó és unokája a MOM kultúrházában megtekintette a különbözõ szakkörök munkáját, és különösen nagy tetszéssel fogadta a dolgozók gyermekeinek balettbemutatóját.
  Másnap jött Komárom megye. A vasútállomáson a bányászzenekar játszott pattogó indulókat. Amint a vonat begördült, ifjúmunkások kedveskedtek virágcsokorral. A megyei tanács vb elnöke elmondta, hogy „megyénk lakossága ismeri és nagyra értékeli azt a küzdelmet, amelyet az etióp nép felséged vezetésével országa felvirágoztatásáért, szabadságáért és függetlenségéért folytat”. Erre természetesen nem is lehetett mást válaszolni, mint hogy a komáromiak „szorgalmas és eredményes munkája példamutató lehet más nemzetek számára is”. A Bábolnai Állami Gazdaságban volt lovasbemutató, harsona, díszruhák, majd a császár oldalán Dobi Istvánnal egy kört tett az ötös fogaton. De ez még nem minden. Volt anyakanca- és csikótelep, baromfi-üzemegység, 350 000 tojás befogadására alkalmas keltetõüzem.
  És még aznap este, a vacsora, a pohárköszöntõk elõtt az Országház Munkácsy termében Hailé Szelasszié a Magyar Népköztársaság Zászlórendje gyémántokkal ékesített I. fokozatának a tulajdonosa lett. Dobi István viszont az aranyláncokkal ékesített Sába Királynõje Érdemrendet érdemelte ki. Elõtte magyar államfõ ilyent még nem hordott, Goldmark Károly sem. Igaz, õ Keszthelyen született, és nem volt komáromi illetõségû. A pohárköszöntõbõl azt is megtudhattuk, hogy az etióp és a magyar történelemben sok a közös vonás. A látogatás végén közös közlemény. Alig három oldal, ebbõl csaknem egy a magyar elvtársak névsora. Még egy rövidke hír: õcsászári felsége boldogan megérkezett Szófiába.
  Néhány csekélyke nap különbségével két év múltán a derûs, hálás fõváros Mohammed Reza Pahlavi iráni sahinsahot köszönthette. És világhíres, szinte szexbombának számító feleségét, Farah Pahlavi sahbanut, aki amúgy mindenütt Farah Diba néven szerepel. Semmi új: a repülõtéren természetesen budapestiek ezrei iráni színekkel díszített kis bokrétákkal és apró iráni nemzeti zászlócskákkal. Úgy látszik, ilyen is volt otthon a ládafiában. Mégis némi változatosság: a kitüntetéseket már a látogatás elején kiosztották. A sahnak magától értetõdõen a Magyar Népköztársaság Zászlórendjének gyémántokkal ékesített I. fokozata, Dobi Istvánnak a Pahlavi-rend lánccal ékesített elsõ fokozata jár. A sahtól még Kállai Gyula miniszterelnök is kapott valami csekélységet: a Tadzs-rend szalaggal ékesített elsõ fokozatát. Nem tudni, Hailé Szelassziétól az akkori magyar kormányfõ miért nem kapott semmit, holott azt Kádár Jánosnak hívták. Most viszont kapott plecsnit Farah Pahlavi sahbanu is, sõt Dobi Istvánné is. Rászolgált.
  Aznap este a pohárköszöntõbõl azt is megtudhattuk, hogy Dobi István milyen mûvelt és tájékozott államférfi. Tudott róla, hogy Reviczky Károly a XVIII. század végén latinra fordította Hafiz, a nagy perzsa költõ lírai verseit, és Európa ezen a fordítások alapján figyelt föl Hafiz költészetére. Sõt, azt is tudta az iskolázott kisgazda, hogy Arany János tanulmányt írt a XIX. század közepén a perzsák nemzeti eposzáról, a Királyok könyvé rõl. Arany annyira a hatása alá került ennek, hogy maga is írt perzsa metrumban verseket.
  A sahinsah programjában a kísérõk között fölbukkan egy új név is. Az uralkodó a Mûcsarnokban megtekintette a Mai Irán fényképkiállítást, ahol lám, mellette lépdel a mûvelõdésügyi miniszter elsõ helyettese, bizonyos Aczél György. Utána rohanás a Ganz Mávag Mozdony-, Vagon- és Gépgyárba, ahol rövid ismertetés a 126 éves vállalat történetérõl, munkájáról, termékeirõl. A sah több, átható kíváncsiságról tanúskodó kérdést tett föl, majd a mozdonygyárba sietett. Ezalatt a sahbanu is gazdag programot bonyolított le. Ferda Manyi a Váci utcában, õszi–téli divatbemutató, a Ferencesek temploma, Akadémiai könyvesbolt, lemez- és könyvvásárlás (magyar népdalok, csárdások, mûemlékalbumok), végül a Váci utcai népmûvészeti boltban magyar motívumú szõttesek, halasi csipke, népviseletbe öltöztetett babák. Tschikos, Gulasch, Paprikasch.
  A sahot sem nélkülözhette a magyar vidék. Közelebbrõl a Székesfehérvári Könnyûfémmû. Várostörténet, munka, tervek, császári kérdések. Ezalatt a sahbanu Dunaújvárosban, majd férjuram a Vasmûben, ahol a meleghengermûben éppen 400 méter hosszú szalagot nyújtanak. A császárnét úttörõk fúvószenekara fogadja, tetszik neki a tantermek „bilaterális, kétoldali” (sic, a szövegben) megvilágítása. Nagyon érdekli a sahbanut a fiúk és lányok politechnikai oktatása is. A nap meglepetése: az Aranycsillag Szállóban, a díszebéd színhelyén a bájos uralkodói párt az iráni labdarúgó-válogatott játékosai köszöntik. Másnap Balaton. Aliga. A kísérõ a földmûvelésügyi miniszter, Losonczi Pál – néhány év múlva már maga lépdel az elnöki tanács elnökeként koronás fõk oldalán. Most az állami gazdaság õszibarackosát és ötholdas rózsakertjét mutatja meg, utána pedig a szivattyútelepet. Tihanyban mûrepülõ-bemutató az öböl fölött, szívélyes üdvözlet Tóth József mûrepülõ-világbajnoknak, aki „méltán érdemelte ki ezt a címet”. Hajókirándulás és kedves este Szántódon. Búcsúnap a budai Várban, Lágymányoson, a Margitszigeten, este sajtóértekezlet a Gellért Szállóban. Itt már nem csak az MTI van jelen.
A Népszabadság képviselõje tudja, hogy mit kérdezzen. A sah elmondja, hogy országának 2500 kilométeres közös határa van a Szovjetunióval, és a két ország viszonya több mint baráti. Mindig készek kezet nyújtani Iraknak is. Díszlövés, búcsú.
  Arról már nem Kádár János, Dobi István, Aczél György, Kállai Gyula, Losonczi Pál tehet, hogy néhány évvel késõbb Addisz-Abebában eltünteti a kedves vendéget Kádár János elvtársa, a marxista-leninista Mengisztu Hailé Mariam, aki az éhínség és a vérengzés terén is nagyobb eredményeket ér el, mint a császár hosszú, több évtizedes uralma alatt. Ugyancsak néhány év, és nincs sah Iránban, az özvegy Farah Pahlavi sahbanu családjával Egyiptomba menekül. Lesz ellenben Khomeini imám, csador és megtorlás, háború Irakkal és egymillió halottal. Úgy látszik, nem azok a koronások voltak a legrosszabb fõk.


Észrevételeit, megjegyzéseit, kérjük, küldje el postafiókunkba: beszelo@c3.mail.hu


C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/