Kronológia

1985

1985. jan. 1. Életbe lép az Elnöki Tanács 1984/19. számú törvényereju rendelete a szigorított javító-nevelô munka bevezetésérôl, melynek célja a közveszélyes munkakerülôk rendszeres munkára szoktatása lenne.

Három kisbank válik ki a Magyar Nemzeti Bankból: az Innofance, az Általános Vállalkozási Bank Rt. és a Budapesti Hitelbank.

Ismét lehetôvé teszik a vállalatok egymás közötti kereskedelmi hitelezését, egyúttal bevezetik a váltót.

Emelkedik a kisvállalkozásokra vonatkozó társasági adók mértéke.

1985. jan. 4. Petôfi Társaság alakul Kiskôrösön.

1985. jan. 6. Földgázhiány miatt több ipari üzemben fogyasztáskorlátozást rendelnek el.

1985. jan. 8. Tartós áramkimaradás keletkezik a KGST egyesített villamosenergia-rendszerében. Ez közel háromórás – elsôsorban a nagyipari fogyasztókat érintô – áramszünetet okoz az ország területén. Néhány nappal késôbb a súlyos energiahelyzet miatt mintegy negyedével csökkentik a televízió musoridejét.

1985. jan. 9. Kádár János találkozik Lékai László esztergomi érsekkel.

1985. jan. 17. A Minisztertanács az MTA elôterjesztése alapján jóváhagyja a tudománypolitika hosszú távú elveit. Kiemelt feladat lesz például a számítástechnika és a távközlés fejlesztése.

1985. jan. 19. Minisztertanácsi közlemény a fogyasztói árak emelésérôl. A tej és a tejtermékek ára 11–40 százalékkal, a cukoré 16 százalékkal, az energiahordozóké 18–30 százalékkal, a helyi közlekedésé 55–100 százalékkal, a postai szolgáltatásoké 84 százalékkal kerül többe.

1985. jan. 31. A Caola és a Schwarzkopf létrehozza az elsô olyan Magyarországon termelô külföldi vegyesvállalatot, amely többségi külföldi tulajdonban van.

1985. febr. 1. 10 százalékos különadót vetnek ki a szocialista szektor azon szervezeteire, melyek kisvállalkozástól vásárolnak terméket vagy szolgáltatást.

1985. febr. 2. Az elsô országos szexológiai konferencia Budapesten.

1985. febr. 12. Egyháztörténeti konferenciát tartanak Esztergomban, az Új Ember és a História szerkesztôségének rendezésében.

1985. febr. 13. Grósz Károly a fôváros felszabadulásának negyvenedik évfordulóján tartott vígszínházi beszédében egy cikkre (Litván György: Kik csinálták az ötvenes éveket, ÉS, 1985. január 25.) utalva vállalja a folyamatosságot az 50-es évek politikájával.

1985. febr. 20. Felavatják a Finta József által tervezett Budapesti Kongresszusi Központot.

1985. febr. 21–22. Lázár György miniszterelnök hivatalos látogatásra Ausztriába utazik.

1985. márc. 1. Bevezetik a gyermekgondozási díjat, közismert nevén a gyedet.

1985. márc. 5. Véget ér a csaknem egy évig tartó brit bányászsztrájk.

1985. márc. 6. Feloldják a földgázhiány miatt elrendelt fogyasztáskorlátozást.

1985. márc. 8. Új választójogi törvényt hoznak, mely tartalmazza a kötelezô többes jelölést.

1985. márc. 10. Meghal Csernyenko, az SZKP KB fôtitkára.

1985. márc. 11. Mihail Gorbacsovot választják az SZKP KB fôtitkárává és államelnökké.

1985. márc. 12–13. Kádár János magyar pártfôtitkár küldöttség élén Moszkvába utazik Csernyenko temetésére.

1985. márc. 13. Több áldozatot követel egy bányaszerencsétlenség Komlón.

1985. márc. 15. A kormány az 1848-as forradalom évfordulója alkalmából elrendeli a házak nemzetiszínu trikolórral való fellobogózását. Az ellenzéki csoportok független megemlékezéseket tartanak Budapesten.

Brazíliában véget ér a két évtizedes katonai kormányzás.

1985. márc. 25–28. Az MSZMP XIII. kongresszusa – „a látens válság kezdete”. Központi témája a gazdasági nehézségek megoldása: a gazdaság egyre komolyabb egyensúlyi problémái ellenére egy növekedést és a „népjólét emelését” elôirányzó programot fogad el a kongresszus. A PB-bôl kimarad Benke Valéria, Korom Mihály, Méhes Lajos, újonnan kerül be Grósz Károly, Hámori Csaba, Szabó István.

1985. márc. 28. Marc Chagall halála.

1985. márc. 29. Horváth István helyett, akit az MSZMP KB titkárává választanak, Kamara János rendôrtábornokot nevezik ki belügyminiszterré.

II. Rákóczi Ferenc halálának 250. évfordulója alkalmából tudományos konferenciát tartanak Budapesten.

1985. márc. 31. Feloldják a musoridô korlátozását az MTV-ben.

1985. márc. 31. – ápr. 1. Lázár György moszkvai látogatásán aláírja a magyar–szovjet gazdasági és muszaki tudományos együttmuködés 2000-ig szóló programját.

1985. ápr. 1. Új munkaerô-közvetítési rendelet lép hatályba, melynek értelmében az álláskeresôk elhelyezése ezentúl a tanácsok, illetve az általuk felügyelt közvetítô irodák feladata lesz.

1985. ápr. 2. Átköltözik új helyére, a Budavári Palotába az Országos Széchényi Könyvtár.

1985. ápr. 4. Katonai díszszemlét és ifjúsági bemutatót tartanak Budapesten a „felszabadulás 40. évfordulóján”.

1985. ápr. 11. A L’Unita, az OKP lapja közli Federigo Argentierinek Bill Lomaxszal készített interjúját. Lomax részt vett az OKP-hoz tartozó Gramsci Intézet vitáján, amelynek tárgya Nagy Imre – addig ismeretlen – 1953. június 27-i beszéde. Magyarország római nagykövete azonnal tiltakozik az OKP-nál.

1985. ápr. 14. Enver Hoxha halála. Utóda az Albán Kommunista Párt élén Ramiz Alia.

1985. ápr. 17–19. Nemzetközi Lukács György-konferenciát tartanak Budapesten.

1985. ápr. 18–19. Az Országgyulés elfogadja az oktatásról szóló 1985. évi I. törvényt, a terület- és településfejlesztési irányelveket, valamint a népgazdasági tervezésrôl, a pénzügyekrôl és a tanácsokról szóló törvények módosítását.

1985. ápr. 19. Az országban elôször Adonyban dönt úgy a helyi tanács, hogy megszavaztatja a lakosságot a területfejlesztési hozzájárulásról.

1985. ápr. 26. A Varsói Szerzôdés tagországainak vezetôi Varsóban aláírják a szerzôdés 20 évvel való meghosszabbításáról szóló jegyzôkönyvet.

Megnyílik az új ifjúsági szabadidôközpont, a Petôfi Csarnok, közismert nevén a Pecsa.

A Rakpart Klubban, egy vitaesten Pozsgay Imre, a HNF fôtitkára kijelenti: „…ha a szocializmus most itt, Kelet-Európában nem oldja meg a felgyülemlett ellentmondásait, problémáit, akkor könynyen arra a sorsra juthat, hogy epizód lesz az emberiség történetében.”

1985. ápr. 30. Megalakul az Országos Nemzetiségi Tanács.

1985. máj. 4–6. Daniel Ortega nicaraguai elnök magyarországi látogatása.

1985. máj. 6–9. Az MTA tisztújító és tagválasztó közgyulésén elnökké választják Berend. T. Ivánt.

1985. máj. 12. Megalakul a Közmuvelôdési Információs Központ.

1985. máj. 20. A cannes-i filmfesztiválon a zsuri különdíját nyeri el Szabó István filmje, a Redl ezredes.

1985. máj. 27. – jún. 1. Li Peng kínai miniszterelnök-helyettes magyarországi látogatása.

1985. máj. 29. 38 szurkoló vesztette életét a brüsszeli Heysel Stadionban a brit szurkolók által provokált verekedésben a Juventus–Liverpool BEK-döntô elôtt.

1985. máj. 31. Megalakul az Országos Cigány Tanács, elnöke Choli Daróczi József.

1985. június Kenedi János szerkesztésében megjelenik a Máshonnan Beszélô elsô száma.

1985. jún. 8. Képviselôi és tanácstagi választások, melyen független jelöltek is indulnak. A 352 képviselôi helyért 766 jelölt indul, ezek közül 71 nem a Hazafias Népfront által indított, független jelölt. A demokratikus ellenzék tavasszal kampány-elôkészítô bizottságot hoz létre. Jelölteket is állítanak, de a jelölôlistákra már nem tudják bejuttatni ôket. A szavazásra jogosultak 94 százaléka vesz részt a választásokon. A 387 képviselôbôl 245 új képviselô kerül be a parlamentbe, 77 százalékuk tagja az MSZMP-nek.

1985. jún. 12. Franciaországban 93 éves korában elhunyt Károlyi Mihályné, gr. Andrássy Katinka, a „vörös grófnô”.

Portugália és Spanyolország az Európai Közösség tagjává válik.

1985. jún. 12–14. Olof Palme svéd miniszterelnök Magyarországra látogat.

1985. jún. 14. A Muvelôdési Minisztérium jóváhagyja a Bethlen Gábor Alapítvány bejegyzését. A kuratórium elsô ülésén a testület titkárává Nagy Gáspár írót, elnökévé Márton János agrárközgazdászt választják.

1985. jún. 14. A Magyar Kereskedelmi Kamara országos hatásköru állami szervbôl társadalmi szervezetté alakul át. Ezentúl az állami szerveknek az ún. országos jelentôségu állami ügyekben ki kell kérniük a kamara véleményét.

1985. jún. 14–16. Negyvenöt magyar értelmiségi tanácskozása Monoron a nemzet helyzetérôl és a cselekvési lehetôségekrôl. A konferenciát kezdeményezô Donáth Ferenc megnyitója után Csurka István, Csoóri Sándor, Bauer Tamás, Kis János tartanak elôadást, illetve Szabó Miklós, Kenedi János, Laki Mihály és Vásárhelyi Miklós korreferátumot. A tanácskozás elôadásait és vitáját szamizdatban adják ki.

1985. jún. 22. Országgyulési és tanácsi pótválasztások.

1985. jún. 22–25. Genscher nyugatnémet külügyminiszter Magyarországra látogat.

1985. jún. 26. Ülésezik az MSZMP Központi Bizottsága. Témái: a nemzetközi helyzet, a választások, az Országgyulés megalakulásával kapcsolatos személyi ajánlások.

Willy Brandt, a német szociáldemokrata Párt és a Szocialista Internacionálé elnöke háromnapos látogatást tesz Budapesten.

1985. júl. 1. Gromikót a Szovjetunió elnökévé, Sevarnadzét külügyminiszterré választják.

1985. júl. 8. Zenetörténeti múzeum nyílik Budapesten.

1985. júl. 13. Live Aid-koncert Londonban az afrikai éhezôk megsegítésére.

1985. júl. 27. – aug. 3. Moszkvában, a XII. Világ Ifjúsági Találkozón 650 fôs küldöttség képviseli Magyarországot,

a küldöttséget Hámori Csaba vezeti.

1985. aug. 10. A Budapest Sportcsarnokban koncertezik Leonard Bernstein.

1985. aug. 14. Az emigrációban élô Kemény István szociológus 60. születésnapja tiszteletére szamizdat kötet jelenik meg Havas Gábor, Kenedi János és Kozák Gyula szerkesztésében.

1985. aug. 15. A Minisztertanács jóváhagyja a bôs–nagymarosi vízlépcsôrendszer eredeti tervek szerinti megépítését.

A Richter skála szerinti 5-ös erôsségu földrengést regisztrálnak Berhida és Peremarton környékén. A hivatalos szervek a rengések okozta károk nagyságát 1,5 millió forintra becsülik.

A Pest Megyei Iparcikk Kereskedelmi Vállalat kiadja az elsô vegyes kamatozású hazai lakossági kötvényt.

1985. aug. 16–25. Országos Mezôgazdasági, Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár. Az Agrárpolitika elnevezésu pavilonban a háztáji és kisegítô gazdálkodás eredményei is bemutatásra kerülnek.

1985. aug. 19. Megrendezik az elsô kétnapos Magyar Népmuvészeti Fesztivált Budapesten.

1985. aug. 28. Bükkábrányban új külszíni fejtésu szénbányában kezdik meg a termelést.

1985. szeptember Az egészségügyi miniszter utasítása szerint kötelezôvé válik az AIDS-es megbetegedések bejelentése.

1985. szept. 1. Hatályba lépnek a már korábban elfogadott társadalombiztosítási intézkedések: az anyasági segély 4000 forintra, a szülési szabadság idôtartama 24 hétre emelkedik, a gyermekápolási segély pedig immár a gyermek tízéves koráig jár.

1985. szept. 10. Magyarország szerzôdést ír alá, melynek értelmében 1986-tól Forma–1-es autóverseny-futamokat rendezhet.

1985. szept. 17–23. Magyarországra látogat Billy Graham amerikai baptista lelkész.

1985. szept. 19–21. Suharto, Indonézia államelnöke Magyarországon tárgyal.

1985. szept. 26. – okt. 4. Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke Angolában és Zimbabwében tesz hivatalos látogatást.

1985. szept. 27. Nyikolaj Rizskov váltja fel Tyihonovot a szovjet kormány élén.

1985. okt. 1. Megállapodás jön létre a New York-i Citybank és a Központi Váltó- és Hitelbank Rt. között, melynek értelmében 1986. január 2-val amerikai többségi tulajdonban levô, közös érdekeltségu fiókot nyitnak Budapesten.

1985. okt. 5. Szépségkirálynô-választást tartanak Magyarországon.

1985. okt. 7. Palesztin terroristák eltérítik a zarándokokat szállító olasz hajót, az Achille Laurót.

1985. okt. 10. Orson Welles halála.

1985. okt. 11. A magyar demokratikus ellenzék felhívást intéz az Európai Kulturális Fórumhoz, melyben többek között a Magyarországon alkalmazott cenzúrára és politikai diszkriminációra hívja föl a figyelmet.

1985. okt. 15. Budapesten közel 850 delegátus részvételével megnyílik az Európai Kulturális Fórum. Ezzel párhuzamosan a Nemzetközi Helsinki Emberi Jogi Szövetség és a hazai ellenzék szervezésében ellenfórumot tartanak október 15–17. között.

1985. okt. 15–17. George Shultz, az USA külügyminisztere Magyarországon tárgyal.

1985. okt. 16. Az SPD és a Zöldek koalíciós megállapodást kötnek Hessen tartományban.

1985. okt. 16–18. Magyar küldöttség utazik Lázár György vezetésével Moszkvába, a KGST 41. rendkívüli idôszakára, ahol elfogadják a 2000-ig szóló tudományos és muszaki haladás komplex programját.

1985. okt. 19–27. Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke New Yorkba utazik az ENSZ 40. jubileumi ülésszakára és az ez alkalomból rendezett ünnepségekre.

1985. okt. 22. Lakiteleken, a helyi muvelôdési házban Lezsák Sándor költôi estjén megemlékeznek a forradalom évfordulójáról. Lezsák emiatt elveszíti állását az intézményben.

1985. okt. 23. Szentendrén, az Artéria Galériában ’56-os emlékestet tartanak.

1985. okt. 28–29. Erich Honecker Magyarországon tárgyal, aláírják a 2000-ig szóló gazdasági, muszaki, tudományos együttmuködési programot.

Felavatják a Ferihegy II. repülôteret.

1985. okt. 31. – nov. 2. Kádár János Nagy-Britanniában tárgyal.

1985. nov. 6. Az ország egész területén bevezetik a szén, a brikett, a koksz és a tuzifa elôjegyzésre történô árusítását. Országszerte akadozik a szénellátás, így a Belkereskedelmi Minisztérium pótlólagos szénbehozatalra kényszerül.

1985. nov. 12. Budapesten betiltják a Kossuth Klubban meghirdetett Reform és demokrácia címu kerekasztal-beszélgetés-sorozatot.

Az MSZMP KB ülésén a VII. ötéves terv elôirányzatai vannak napirenden.

1985. nov. 13. A Nevado del Ruiz vulkán kitörése 23 000 ember halálát okozza Kolumbiában.

1985. nov. 19–20. Gorbacsov–Reagan-találkozó Genfben.

1985. nov. 21. Kádár János részt vesz a Varsói Szerzôdés tagállamainak Prágában tartott felsô szintu találkozóján, ahol Gorbacsov tájékoztatót tart Reagan amerikai elnökkel Genfben folytatott tárgyalásairól.

1985. nov. 22. Felavatják az M5-ös autópálya elsô elkészült szakaszát.

1985. nov. 29. Magyar–svéd egyezmény a két ország közötti vízumkényszer eltörlésérôl.

1985. dec. 4. Az MSZMP KB ülése, melyen megvitatják a ’85-ös népgazdasági tervtôl való elmaradást, valamint elfogadják az ‘86-os népgazdasági tervet.

1985. dec. 13–15. A HNF kongresszusán többen bírálják a márciusi pártkongresszus irreális céljait. A mozgalom vezetô testületeibe reformközgazdászok és népiek is bekerülnek.

1985. dec. 20–21. Az Országgyulés, módosításokkal ugyan, de elfogadja a VII. ötéves tervet.

1985. dec. 26–28. Jótékony célú rockkoncertet tartanak a Budapest Sportcsarnokban az afrikai éhezôk megsegítésére.

1985. dec. 30. Márkus László halála.
 

Összeállította: Beck Tibor és Germuska Pál


Észrevételeit, megjegyzéseit, kérjük, küldje el postafiókunkba: beszelo@c3.huC3 Alapítvány       c3.hu/scripta/