Vásárhelyi Mária

EZT MONDTUK MI...


Vélemények a gyülekezési és egyesülési törvény tervezetérôl

Helyesli Nem helyesli Nem tudja

Helyesli-e, hogy az emberek,

ha akarnak, békés gyûléseket,

felvonulásokat tarthatnak

és szervezhetnek? 80 13 7
 
 

Helyesli-e, hogy ilyen gyûléseken

vagy felvonulásokon a résztvevôk

szabadon kifejezhetik véleményüket,

elégedetlenségüket? 81 13 6
 
 

Helyesli-e, hogy mindenféle egyesületet,

társaságot, egyletet létre lehessen hozni,

amelyet a törvény nem tilt? 74 16 10
 
 

Helyesli-e, hogy tilos legyen új politikai

pártot alakítani az egyesülési jog alapján? 31 53 16
 
 

Helyesli-e, hogy tilos legyen új fegyveres

testületeket, szervezeteket alapítani

az egyesülési jog alapján? 61 27 12
 
 

…zavarja a környéken lakók

esti nyugalmát? 58 35 7
 
 

…egy országos vezetôt nyilvánosan

megbírálnak? 29 61 10
 
 

…hosszabb idôre megbénítja

a közlekedést? 54 39 7
 
 

…a résztvevôk betörnek néhány

kirakatot? 88 7 5
 
 

…a résztvevôk összetapossák

a virágágyásokat? 66 27 7
 
 

…a résztvevôk gúnyos megjegyzéseket

kiabálnak a rendôrökre? 66 28 6
 
 

…az esemény sérti a szocialista

társadalmi rendszert? 76 15 9
 
 

Vélemények az ellenzéki csoportok tevékenységérôl
 
 

Egyetért Nem ért egyet Nem tudja

Az ellenzéki csoportok tevékenysége

a nyugati hatalmak érdekeit szolgálja 28 42 30
 
 

Akik nagyobb szólásszabadságot akarnak,

azok az eddig elért eredményeket is veszélyeztetik 30 41 29
 
 

Az ellenzéki csoportok tevékenysége katasztrófába

sodorhatja az országot 30 42 28
 
 

Az ellenzéki csoportok tevékenysége elôsegíti

a demokrácia kibontakozását 34 38 28
 
 

Akik nagyobb szólásszabadságot akarnak, azok nem

számolnak a lehetôségekkel 36 34 30
 
 

Az ellenzéki csoportok csak saját magukat képviselik 39 29 32
 
 

Az ellenzéki csoportok a nehézségek fokozódásából

akarnak hasznot húzni 41 30 29
 
 

Az ellenzéki csoportok tevékenysége veszélyezteti

az ország rendjét és nyugalmát 45 29 26
 
 

Az ellenzéki csoportok azt mondják ki,

amit mások csak gondolnak 49 23 28
 
 

Magyarországon a jelenleginél nagyobb

szólásszabadságra lenne szükség 50 21 29
 
 

Az ellenzéki csoportok olyan problémákra is felhívják

a figyelmet, amelyekkel a kormányzat nem számol eléggé 66 6 28
 
 

Néhány vezetô politikus népszerûsége 1988 novemberében (1–100-ig terjedô skálán)

Pozsgay Imre 76

Berecz János 72

Csehák Judit 71

Grósz Károly 70

Kádár János 70

Nyers Rezsô 69

Nagy Sándor 68

Németh Miklós 66

Medgyessy Péter 61

Iványi Pál 60
 
 

Vélemények a többpártrendszer lehetôségérôl

Elképzelhetônek tartja-e, hogy a közeljövôben az MSZMP mellett más politikai pártok is mûködhessenek Magyarországon?
 
 

Elképzelhetônek tartja 73%

Nem tartja elképzelhetônek 19%

Nem tudja 8%
 
 

Ön elfogadhatónak tartaná-e, hogy a közeljövôben az MSZMP mellett más politikai pártok is mûködhessenek Magyarországon?
 
 

Elfogadhatónak tartja 63%

Nem tartja elfogadhatónak 26%

Nem tudja 11%
 
 

És szükségesnek tartja-e, hogy a közeljövôben az MSZMP mellett más politikai pártok is mûködhessenek Magyarországon?
 
 

Szükségesnek tartja 41%

Nem tartja szükségesnek 48%

Nem tudja 11%
 
 

Mit gondol, ha úgy alakulna, hogy az MSZMP mellett más pártok is lennének, az MSZMP megôrizné vagy elveszítené vezetô szerepét?
 
 

Az MSZMP megôrizné vezetô szerepét 50%

Az MSZMP elveszítené vezetô szerepét 32%

Nem tudja 18%
 
 

(A Magyar Közvéleménykutató Intézet adatfelvételei alapján.)
 
 
 
 


Észrevételeit, megjegyzéseit, kérjük, küldje el postafiókunkba: beszelo@c3.hu

C3 Alapítvány       c3.hu/scripta/