Dr. Szendi József püspök levele Grósz Károly miniszterelnökhöz