Levéltöredék Tandori Dezsőnek, „az ég-sapkájú embernek”