Feljegyzés De Gaulle háború alatti és utáni szerepéről