Skip to main content

Erkölcs és hatalom viszonya

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
(Töredék)


(emlékeztetünk)… az állam és társadalom szervezeti kérdéseiről szóló keresztény tanításra, mely mindenekelőtt két nagy alapelvnek a tiszteletét kívánja meg, a szabad emberi személyiség tiszteletét, vagyis annak tilalmát, hogy az ember – aki egyedül az Istennek lehet eszköze – más ember bármiféle céljainak az eszközéül használtassék, másrészt mindennemű hatalomnak erkölcsi ítélet alá való vettetését. Felismerjük a keresztény vallás közreműködésével felépülő állami és társadalmi fejlődésben, annak különböző formáiban, a középkori társadalomszervezetben, az újkori demokráciában és a mai kor szociális igazságmozgalmaiban a keresztény tanítás e két alapelvének a folytonos kibontakozását és gyakorlati megvalósulására irányuló erőfeszítését, de ugyanakkor felismerjük ez alapelveknek az ember eredendő értelmi és erkölcsi gyarlóságából származó megromlását is. Ma ugyanis a világ ellentétei éppen a hatalom kérdéseinek az erkölcsi megfogalmazása folytán sokkal inkább eszmék és ideológiák ellentétei képében jelennek meg, mintsem hatalmi szervezetek ellentétei képében, amiből az a veszély fenyeget, hogy a hatalmi tényezők eszmék bajnokaiként lépnek fel, s a hazugság és az eszmék meghamisítása döntő tényezővé válik, ami minden nyers hatalomgyakorlásnál nagyobb veszedelem, amint azt a nácizmus példája világosan megmutatta. Különösen megmutatkozik ez abban a központi kérdésben, mely a kereszténység indíttatásaiból kiindulva, de már szekularizált formában is a világ mai válságának és ellentéteinek központi kérdése: az emberi szabadság kérdésében s annak megvalósítására szolgáló elvek és intézmények helyessége körüli zűrzavarban. A szabadság ugyanis nem azt jelenti, hogy az ember azt tehesse, amit akar, mert az, hogy a gyengébbet eszközként használhassa, nem szabadság, hanem csupán hatalmaskodási lehetősége az embernek. Mai társadalomszervezetünkben két tényező az, melynek révén egyik ember a másikat eszközzé alacsonyíthatja: a gazdasági hatalom (pénz) és a politikai hatalom, s az a veszély fenyeget, hogy egyrészt gazdasági szabadság neve alatt, másrészt pedig arra hivatkozással, hogy a politikai hatalom valami úton a néptől származik, végül is a másik embernek eszközzé való süllyesztése éppen a szabadságra való hivatkozással történik meg. Nagyon nyugtalanítónak érezzük tehát, hogy sokan a gazdasági eszközökkel való kizsákmányolás lehetőségeit az ún. gazdasági szabadság neve alatt a szabadságeszme oltalma alá helyezik, ugyanakkor az így értelmezett gazdasági szabadság minden sérelmet totalitarizmusnak minősítik. Rá kell mutatnunk arra, hogy míg a hitlerizmus totalitarizmusában a hatalom öncélúságán és újbóli korlátlan trónra ültetésén alapul, addig a szocializmus legtotálisabb rendszereiben is a keresztény tanításnak lényeges elemei foglaltatnak benne. Súlyos hiba volna a szocializmust – melynek legfőbb alapgondolata véleményünk szerint nem a magán- vagy köztulajdon kérdése, hanem minden kizsákmányolás megszüntetésének kérdése, bármi légyen is annak az eszköze – ebben az értelemben elintézett vagy túlhaladott problémafeltevésnek minősíteni. Ugyanakkor azonban nem kevésbé beletartozik a társadalom és állam kérdésére vonatkozó keresztény tanításba annak a kimondása is, hogy a politikai hatalomnak az ember egész személyisége, szabadsága és formálódása felett csak részleges igénye lehet, hogy vannak olyan politikai és társadalmi alapelvek, melyeknek érvénye túlhaladja osztályok és történeti helyzetek kötöttségeit, s végül ennek alapján annak kimondása, hogy az állam és társadalom szervezete és módszerei szüntelen erkölcsi ítélet alá tartoznak, a keresztény ember tehát elismerheti nagy történeti átalakulások idején a módszerek hirtelenebbé és radikálisabbá válását, de nem fogadhat el olyan tanítást, mely minden módszer eredendő relativitását, történeti és osztályhelyzethez való kötöttségét, vagyis az erkölcsi ítélet alóli mentességét emeli elv rangjára.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon