Donáth Ferenc és Losonczy Géza levele az MDP Központi Vezetőségéhez