Poszthumanista alapvetések / Szabadság és közösség