Skip to main content

Levélváltás Sávai Jánossal

Vissza a főcikkhez →

Tisztelt Kolléga Úr!

Köszönöm a múltkori szíves válaszát.

Őszintén sajnálom, hogy egy kellemetlen ügy apropójából kell kapcsolatba kerülnünk egymással.

Az egyházak és a pártállami állambiztonság össze­füg­gés­rendszerének kutatása során véletlenszerűen ke­zem­be kerültek az Ön titkosszolgálati ügynöki tevékenységével kapcsolatos archív anyagok is. A Beszélő című folyóiratban megjelenő „Ismereteimet soha, senkinek nem fedhetem fel” című írásom soron következő részében kitérek egyszerre megrázó és megdöbbentő történetére.

Avégett, hogy személyes véleményével az olvasók már a közléssorozat befejezését megelőzően, me­net közben is megismerkedhessenek, és amennyiben óhajt élni ezzel a lehetőséggel, a szerkesztővel történt megállapodásom értelmében a következő, februári számban, 2-3 ezer karakternyi terjedelemben számolhatok írásával.

Bp., 2008. jan. 21.

Szíves köszöntéssel:

Majsai Tamás

Tisztelt Tanár Úr!

[…] Ami ügynök múltamat illeti: köszönöm a felajánlott lehetőséget. Mivel nem ismerem a rólam szóló jelentéseket, csak annyit tehetek, hogy hamarosan megküldöm azt az összeállítást, amelyet annak idején püspökömnek is átadtam. Nem néztem meg soha, hogy mi áll rólam a BM és csatolt intézményei irattárában, mivel – tudtommal – egyetlen írásbeli „jelentést” adtam a nyo­mozóim kezébe (erről beszámolok). Hogy rólam mit írtak, s hogyan, az az ő dolguk: nem foglalkoztam vele, nem érdekelt. Isten legyen irgalmas mindannyiunkhoz. Amennyiben a cikket elküldi, megköszönöm. Minden esetre igyekszem mielőbb megírni, amire emlékszem, s lényegesnek tartok, hogy ne valami mentegetőzés vagy önigazolás legyen. Köszönöm jelzését, igyekszem mielőbb elküldeni beszámolómat.

[Szeged], 2008. január 21.

Üdvözlettel: Sávai János

Tisztelt Uram!

Az alábbiakat azelőtt közlöm Majsai Tamás úrral, hogy ismerném a rólam szóló cikkét. Ezzel jelezni szeretném: nem mentegetőzni, magyarázkodni akarok. Mert valójában – hála Istennek – nem érdekelnek sem a feljelentések, sem az, hogy mit véltek kiolvasni, hallani a velem való „beszélgetések” alkalmával. A hozzászólás kerete igen szűkös, így érdemben nincs mit mondani a történtekről (2-3 ezer karakternyi hozzászólási lehetőséget kaptam).

Hozzászólásom csak akkor közölhető, ha azt teljes egészében – betoldások és kivételek nélkül – teszik.

1. Soha nem saját kezdeményezésre jelentem meg a „raportokon”, hanem többszöri kemény felszólítás után. Máskor szó szoros értelemben kiemeltek a fiatalok közül a nyílt utcán, s kényszerítettek, hogy tárgyaljak velük. Az ifjúsággal való kapcsolatom, hittan, ének- és zenekar szer­vezése, ilyen fellépések, táborok, lelkigyakorlatok – bármenny­­ire diszkréten csináltuk – részben kitudódtak. Ezekért rendszeresen hívattak, faggattak. Mivel jelenté­sek sora volt kezükben, letagadni ezeket ostobaság lett volna. Az együttműködésre való felhívást, jelentéstételt megtagadtam. Hogy ők mit jelentettek, nem tudom, nem is érdekel. Meg­győ­ző­dé­sem, hogy az igazság nem az a szenny, amibe minden­áron bele akartak rángatni, vagy amit véltek, szerettek volna hallani gyötrőink. Je­len­té­sei­ket nem ismerem. Saját érdekük diktálta, hogy számukra kedvező formát adjanak mindannak, amit hallottak.

2. Sokszor féltem, aggódtam. Főleg azokért aggód­­tam, akik (hála Istennek nagyon sokan voltak) velem tartottak. Ugyanerről a plébániáról vittek börtönbe két káplánt az 1959-60-as évek körül. Halá­losan féltem, amikor Mórahalmon túl, a jugosz­láv–­magyar határon lévő ha­tal­mas, vízzel telt tőzeggödrök szélére állítottak egyik kora tavaszi délelőtt: „Együtt­mű­ködsz, vagy átúszol Ti­tódhoz!” Az Úr megőrzött, hogy rettegésemben sem lettem áruló. Féltem, és tudtam, hogy nem üres fenyegetés, amikor tanári pályám kezdetén többször is megtagadtam, hogy jelentéseket tegyek a papnevelő intézetről. Világosan megmondták, hogy megátalkodottságomnak kemény következményei lesznek.

3. Püspökömnek mindenről beszámoltam, s ezt – va­ló­színű – egy idő után ők is sejtették. Két közvetlen mun­katársam, az ifjúsági csoport felnőtt tagjai tudták, hogy rendszeresen citálnak „raportra”. Számtalan esetben az esti ifjúsági csoportfoglalkozás végén a nyo­mozó piros Ladája néhány méterre, a plébánia bejáratánál állt: onnét figyelte, kik járnak hozzám. A fiataloknak megmondtam, hogy figyelnek, nyilvántartanak, de ne féljenek, mert semmi törvénytelenséget nem követünk el.

4. Senkire nem haragudtam akkor sem, most sem. Mindenki maga ad számot életéről. Vallatóim, felje­lentőim nevét nem tárom fel. Még haláluk után sem kívánom sem az ők, sem szeretteik megaláztatását. Val­latóimmal igyekeztem mindig tisztelettel, egysze­rűen beszélni. Erre kötelez az Evangélium, hivatásom. Apám – kétszer két évet ült a Rákosi rendszerben – soha nem szidta pribékjeit, feljelentőit. Szeretném ugyanezt az utat járni.

Két zaklatóm magas állami elismerésekben ré­sze­sült a rendszerváltás után (egyikük már biztosan meghalt). Amit a nem vállalt együttműködésért nekem szántak, meg is kaptam. Istennek legyen érte hála!

5. A hatalom azt szerette volna elhitetni, hogy a kezükben vagyunk: se Isten, sem Egyház nem áll mellettünk. Istenünk „mindenkor hűséges Isten”. Az Egy­házhoz pedig akkor is hű maradok, ha tagjai – éppúgy, mint én – szegény, bűnös emberek. Ő mondta: „Nem az igazakért, hanem a bűnösökért jöttem.” Ebbe a nyomorult, tépázott csapatba tartozom, mert ez az Övé. Mindez örömmel, békével tölt el. A többi nem érdekel.

[Szeged], 2008. január 26.

Üdvözlettel: Sávai János

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon