Skip to main content

Nyilatkozat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
a rendőri brutalitás ellen


1988. június 16: Batthány–Nagy Imre örökmécses, Budapest
1988. június 16-án a rendőrség brutálisan megzavarta mintegy 1000 magyar állampolgár csendes megemlékezését a harminc éve kivégzett Nagy Imréről és társairól. Gumibottal ütlegeltek, rugdostak és könnygázszóróval szembefecskendeztek válogatás nélkül nőket, gyermekeket, öregeket, sőt még egy terhes anyát is. A rendőrségen véresre verték és a földön rugdalták a hátrabilincselt kezű Hodosán Rózát és Demszky Gábort, továbbá súlyosan bántalmaztak más lefogottakat is. A rendőrség közleménye név szerint csak öt személy őrizetbe vételéről tudósított, holott valójában csupán az V. kerületi kapitányságra tizenöt személyt vittek be.

Nyugtalanító és megbotránkoztató ellentmondás van abban, hogy vezető politikusok a nyilvánosság előtt a párbeszédre való készségüket és demokratikus törekvéseiket hangsúlyozzák, s eközben az alájuk rendelt szervek, minden bizonnyal felső utasításra, demonstratíven erőszakoskodnak.

Úgy gondoljuk, harminc év után elérkezett az ideje annak, hogy a magyar állam civilizált önuralommal tűrje polgárainak véleménynyilvánítását. Követeljük, hogy a felelős magyar politikai vezetés a jövőben gátolja meg a rendőrség minden hasonló fellépését.

Albert Fruzsina egy. hallg.
Ascher Tamás rendező
Ács Margit író
Bakonyi Zita hírlapkézbesítő
Bakos Nagy Márta
Balassa Péter kritikus
Balás Eszter szobrász
Balázs György SZPK
Balczó András szell. szab. fogl.
Bankó Ágnes gépíró
Baranyi Ilona sajtószemléző
Bartha Imre mérnök
Bartók János matematikus
Bálint Endréné
Bán Mariann iparművész
Bándi Sándor szerkesztő
Bánotányi Zoltán egy. hallg.
Bánsági György egy. hallg.
Becz László szociológus
Bence György filozófus
Benda Gyula történész
Benei Zsuzsa költő
Benke László gépszerelő szakmunkás
Benyó Bertalan tervező
Benyó Pál mérnök
Berkovits György író
Bernáth István irodalomtörténész, nyugdíjas
B. Gáspár Jutka szociológus
Békési Piroska könyvtáros
Béki Gabriella szociológus
Bíró Lajos munkás
Blacha Márta érettségizett
Bodnár István filozófus
Bogád Antal táviratkihordó
Bognár András tud. kut.
Bognár Éva közgazdász, MB
Bognár Szabolcs jogász
Bokros Péter grafikus, Inconnu
Borkógyi Mihály rokkantnyugd.
Boros Andrea tanár
Both Vilmos egy. hallg. Fidesz-szóvivő
Bubik István színművész
Buda Géza betanított munkás
Budavári Péter közgazdász, KT
Bouquet Gábor munkás
Bouquet László szociológus
Czecz Lujza BZSBT
Csalog Zsolt író
Csapody Tamás jogász
Csákó Mihály szociológus
Csáky Marianne szell. szab. fogl.
Csarnáton István mérnök
Csillag Ádám rendező
Csirnik János csőszerelő
Csizmadia László munkás
Csoóri Sándor költő
Dalos György író
Dr. Danis György orvos, MB
Danyi Emőke gyógypedagógus
Dániel Ferenc dramaturg
Debreczeni Dóra könyvtáros
Demes Tamás tud. kut.
Dénes János vegyipari szakmunkás, TIB
Dér András operatőr
Dés László zenész
Diószegi Olga egy. hallg.
Dobossy Imre szociológus
Domonkos Mátyás kritikus
Domonkos István mérnök
Dornbach Alajos jogász
Dózsa Tamás grafikus
Dragon Pál lakatos kisiparos EVFB
Ember Judit filmrendező
Enyedi Zsolt egy. hallg.
Eörsi Anna műv. történész
Eörsi István író
Eörsi János közgazdász Eörsi László pedagógus Eörsi Mátyás jogtanácsos
Erdélyi Ágnes filozófus
Erős Ferenc pszichológus
Erőss Tamás építész
Égető Péter tanár
Fazekas András közgazdász
Fazekas András mérnök
Fencsik Flóra műfordító
Fényi Tibor történész, MR
Filó Katalin tanár
Fitos Vilmos BZSBT
Fodor Gábor jogász, Fidesz-szóvivő
Fodor L. Bertalan, EVFB
Fogarassy Miklós könyvtáros
Fónay Jenő tervezőmérnök, TIB, EVFB
Forgács Pál nyugdíjas szakszervezeti főtitkár
Forgács Péter grafikus
Frankl Ilona
Fridli Judit fordító
Gaál Zoltán jogász
Gadó György újságíró
Galgóczi Erzsébet író
Gáspár Zsuzsa muzeológus
G. Bognár Mikolta társszerkesztő
Gombos Jolán újságíró
Gondos Béla hírlapárus, a BZSBT titkára
Gömöri András újságíró
Göncz Árpád író, TIB
Göncz Dániel pszichiáter
Grawátsch Péter fordító, Inconnu
Greguss Sándor író
Gulyás Gyula filmrendező
Hajdú Sándor MÁV-dolgozó
Halász András főiskolai tanár
Hann Endre pszichológus
Handó Tünde jogász
Hankiss Ágnes író
Haraszti Miklós író
Haraszti Viktor főisk. hallg.
Havas Fanny szerkesztő
Heiszler Vilmos történész
Helle Mária grafikus
Hermann Zsuzsa könyvtáros
Hertelendy László segédmunkás
Hirschler Richárd újságíró
Horányi Márta fordító
Horgas Béla költő
Horváth Zsuzsa szociológus
Huszár Tamás BZSBT
Illés Zoltán MÁV-dolgozó
Iványi Gábor lelkész
Jancsó Miklós filmrendező
Jánossy András
Jemnitz Katalin biológus
Jovánovics György szobrász
Kamarás István szociológus
Kardos András kritikus
Kardos László jogász
Karsai László történész
Kartal Zsuzsa költő
Kálmán György fizikus
Kántor Péter író
Kenedi János kritikus
Kertész Ákos író
Képes Géza költő
Király Katalin főisk. adj.
Király Lászlóné gyógyszerész
Kis János filozófus, SZKH-szóvivő
Kiss Benedek költő
Konrád György író
Koós Zoltán hírlapkézbesítő
Kornis Mihály író
Kovalcsik József történész
Kovács Bálint ref. lelkipásztor
Kováts Borbála tanuló
Kovács Elemér tisztviselő
Kovács Elemérné nyugdíjas
Kovács Mária történész
Kovács M. Márta történész
Kozák Gyula szociológus
Kőhegyi Kálmán szociológus
Könczöl Csaba kritikus
Körmendy Ferenc zenész
Kőszeg Ferenc tanár, FJSZ
Kövér László jogász, Fidesz-szóvivő
Kutrucz Gizella nyugd. pártmunkás
Lakos Mónika tanuló
Lányi András rendező
Lengyel Gabriella szociológus, MB
Levendel Júlia író
Lezsák Sándor író
Lipp Márta szociológus
Litván György történész, TIB
Losonczi Ágnes szociológus
Lugosi László fényképész
Lukácsy Sándor irodalomtörténész
Madarász Ágnes tanár
Makk Károly filmrendező
Mándy Iván író
Mártha István zeneszerző
Márványi Judit szerkesztő
Mátis Lívia szerkesztő
Mécs Imre mérnök, TIB, SZKH-szóv.
Melis László zeneszerző
Mezei András költő
özv. Mérei Istvánné nyugdíjas
Merza József matematikus
Mész András filmkészítő
Mészöly Miklós író
Mikes Katalin korrektor
Mikes Tamás munkás
Miklósi László tanár
Miszlivetz Ferenc szociológus
Modor Ádám MÁV-dolgozó
Molnár G. Ákos festőművész
Molnár Péter jogász, Fidesz-szóv.
Molnár Tamás grafikus, Inconnu
Morvay László nyugd. BZSBT-alelnök
Mucsi Ildikó tanár
Mucsi Mihály geológus
Nagy Andor szell. szab. fogl.
Nagy András szell. szab. fogl.
Nagy Attila Kristóf író
Nagy Elek nyugd. esztergályos, TIB
Nagy Elekné Zólyomi Ilona üzemgazd.
Nagy Gáspár író
Nagy Jenő szerkesztő, Demokrata
Nagy M. Zoltán progr. matematikus
Nemes Nagy Ágnes költő
Németh Gábor író
Németh Géza ref. lelkész, Megbékélés Közössége
Németh Zsolt közg. Fidesz-szóv.
Orbán Viktor jogász, Fidesz-szóv.
Őry Csaba szociológus
Ö. Kovács József levéltáros
Pap Mária fordító
Palotás Péter tanár
Pálinkás Róbert grafikus, Inconnu
Pályi András író
Pásztor Csaba, Duna Kör
Perczel Anna építész
Pereniczki Attila vegyésztechn.
Perlaki Tamás készülék-karbantartó
dr. Pető Katalin orvos
Petri György író
Pécsi Vera közgazdász
Péterffy Ágoston mérnök
Philipp Tibor fordító, Inconnu
Pócsi Gyula orgonista
Pókay Csilla laboráns
Polcz Alaine pszichológus
Polgár Éva fordító
Pollák László ügyintéző
Póta Gyula közgazdász
Radnóti Sándor kritikus, MB
Rakovszky Zsuzsa író
Rácz Sándor szerszámkészítő, TIB
Rév István történész
Révész Judit nyelvtanár
Regéczy-Nagy László fordító, EVFB
Regényi Emil pszichológus
Reményi Tiborné tervező
Rezmovics Ádám egy. hallg.
dr. Rhédey Pál evang. lelkész
Ruttkay Levente evang. lelkész
Rockenbauer Zoltán könyvtáros
Ruzsa Ágnes tanító
Ruzsa Ferenc prog. matematikus
Saád Katalin dramaturgiai titkár
Saád József szociológus
Sebes Katalin szerkesztő
Serfőző Magdolna grafikus, Inconnu
Schiller Pál filmrendező
Simon István történész
Sneé Péter szerkesztő
Sok Ödön közgazdász
Solt Ottilia szociológus, SZKH-szóvivő
dr. Somogyi József jogtanácsos, FJSZ
Soós Vilmos filozófus
Sulán György tanár
Sulyok Miklós fordító
Surányi Vera filmpropagandista
Süle Zoltán fényképész
Szabó Béla tanár
Szabó Gábor egy. hallg.
Szabó Klára levéltáros
Szabó Miklós történész, SZKH-szóvivő
Szabó Zoltán irodalomtörténész
Szalai József díszletmunkás
Szalai Júlia szociológus
Szalai Péter egy. hallg.
Szász István újságíró
Szegő László író, orientalista
Szekeres László, BZSBT Környezetvédő Csoport
Szenthe Antónia pszichológus
Szentgallay Géza író, dramaturg
Szent-Iványi István antropológus, MB
Szerb Antalné
Szervátz József költő
Széchenyi Mihály levéltáros
Szécsi Margit író
Széll Jenő, TIB
Szilágyi Ákos író
Szilágyi Sándor kritikus, MB
Szörényi László irodalomtörténész
Szundy László
Talata József társszerkesztő
Tamás Gáspár Miklós filozófus, MB
Tatai Mária építész
Tábor Ádám író
Tillmann J. N. szerkesztő
Timár Ernő
Tóth Gyula grafikus
Tóth István népművelő
ifj. Tóth István színész
Tóth Magdolna segédszerkesztő
Törzsök Erika szociológus
Türei Sándor közgazdász
Udvari Kerstin családgondozó
Vajda Júlia szociológus
Vajda Mihály nyelvtanár
Vargha Balázs író
Vági Gábor szociológus
Vass István esztergályos
Várady Szabolcs író
Vásárhelyi Antal grafikus
Vásárhelyi Júlia szerkesztő
Vásárhelyi Mária szociológus
Vásárhelyi Miklós sajtótörténész, TIB
Walesi Ottilia levéltáros
Veress Pál festőművész
Veressné Deák Éva műfordító
Vezér Erzsébet irodalomtörténész
Vétek Mária bábtervező
dr. Vígh Károly történész, a BZSBT elnöke
Vitézy László filmrendező
Závada Pál szociológus
Zsámboki Zoltán fordító
Zsámboki Zoltánné nyugdíjas

Az aláírásgyűjtés szervezői közlik:
Cornel Rosca és Maria Chiorean, a Romania Libera Magyarországon tartózkodó tagjai, Keszler István bedolgozó, NDK-ban élő magyar állampolgár, valamint Érfalvy-Barát József és Nagy Piroska amerikai állampolgárokkifejezték, hogy rokonszenveznek a megemlékezéssel, és együtt éreznek a rendőri brutalitás áldozataival.


A szervezők végül elnézést kérnek mindazoktól, akiket nem sikerült elérniük hogy – ha egyetértenek vele – aláírhassák a tiltakozást.


Rövidítések:
BZSBT – Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság
EVFB – Erdélyt Védő Független Bizottság
Fidesz – Fiatal Demokraták Szövetsége
FJSZ – Független Jogvédő Szolgálat
KT – Klubtanács
MB – Menedék Bizottság
RK – Rakpart Klub
SZKH – Szabad Kezdeményezések Hálózata
SZPK – Szentendrei Petőfi Kör
TIB – Történelmi Igazságtétel Bizottság
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon