Skip to main content

Biblográfia

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
A demokratikus ellenzék és az SZDSZ a határon túli magyarságért – Válogatás tíz év dokumentumaiból


I. A Beszélő régi folyamában a kisebbségi kérdésről megjelent írások 1981–89 között


1. szám. 1981. október


Csehszlovákiában több mint félmillió magyar él. A világháború utáni években még állampolgárságuktól is megfosztották őket. Helyzetükben – különös módon – a „sztálinista konszolidáció” hozott átmeneti, viszonylagos javulást. Ezt a két korszakot tekinti át az első rész (1944–1946).

Fényi Tibor: A csehszlovákiai magyar kisebbség történetének kronológiájából, 62–75.

2. szám. 1982. január

Csehszlovákiában több mint félmillió magyar él. 1965 és 1969 között szabadabban követelhetik kisebbségi sérelmeik orvoslását – de szabadabb teret kap a magyarellenes nacionalizmus is. ’69-től a magyarság elveszti frissen szerzett jogait, általános támadás indul puszta léte ellen:

Fényi Tibor: A csehszlovákiai magyar kisebbség történetének kronológiája, II. rész, 60–87.

3. szám. 1982. május

A hazai közvélemény fölháborodik a román állam nemzetiségi politikáján – de ironizál gazdasági helyzetén.

Garzó Kálmán: Éhség és terror Romániában, 79–88.

A köztudat és a tudomány magyar népcsoportnak tekinti a csángókat. A román nacionalista sajtónak más a véleménye.

Csiky János–Tarr Gergely: A csángó-ügy és a román hecclapok, 106–111.

4. szám. 1982. szeptember

Hogyan látják Erdélyben a magyar állam nemzeti politikáját: Újabb fejlemények a magyar–román kapcsolatokban, 127–128. Ismertetjük a szamizdat folyókától, ahonnan a fenti cikket átvettük:

Fényi Tibor: Ellenpontok Erdélyben, 117–120.

5–6. szám 1982. december

„Nem engedhetjük meg magunknak a csodavárás luxusát.” Memorandum a madridi konferencia résztvevőihez, 45–46. Programjavaslat a romániai magyarság jogfosztott helyzetének megváltoztatása érdekében. (Az Ellenpontok erdélyi magyar szamizdat folyóirat 8. számának teljes szövege.) 47–52.

7. szám. 1983. április

„Meddig tart még és mire vezet a magyar gazdaság állapotának a romlása? – Milyen következményeket hoznak miránk magyarokra a nagyhatalmak elmérgesedő ellentétei? – Mi lesz a sorsa a szomszédos országokban élő magyar nemzeti kisebbségeknek?”

Szerkesztőségi cikkünk ezt a három kérdést elemzi:

Magyarország 1983 tavaszán. 4. A kisebbségek, 14–20.
„Maga ezután nem léphet be Romániába! Soha! Soha!”
Hamburger Mihály: Erdélyi utazás, 23–28.
Duray Miklós pere, 135–137.

8. szám. 1983. október

Kutyaszorító címmel 1983 tavaszán, Püski Sándor New York-i kiadójánál jelent meg Duray Miklós önéletírása. A könyvhöz Csoóri Sándor írt előszót:

Csoóri Sándor: Kapaszkodás a megmaradásért, 88–96.

9. szám. 1984. február

Szlovákiában újabb támadás indult a magyar nyelvű iskolai oktatás ellen. Erről szól interjúnk:

Beszélő-beszélgetés Duray Miklóssal, 61–66.

Előző számunkban ismertetést ígértünk a „Kutyaszorító”-ról:

Eperjesi Géza: Duray Miklós önéletrajza, 107–106.

Az Élet és Irodalomban megrágalmazták a „Kutyaszorító” szerzőjét és Csoóri Sándort, az előszó íróját – a válaszcikkeket a lap nem közölte.

Íme az egyik:

Eörsi István: Egy újságcikk és a „realitások”, 103–106.

10. szám. 1984

„Alkalmasint kormányzati szinten már évtizedekkel előre eldöntötték, hány kisebbségi hallgató lehet az egyetemek és főiskolák nappali tagozatain.”

Erdélyi Árpád–Tegzes András: A romániai magyar értelmiség jelenéről – jövőjéért, 14–29.

„A nemzeti függetlenség eszméje a nemzet–terület–állam hármasság paradoxiája miatt egyként tartalmazza az elnyomás és a fölszabadulás mozzanatát.”

Tamás Gáspár Miklós: A nemzeti függetlenség eszméje és a kisebbségi probléma, 46–57.

11. szám. 1984

7. számunk szerkesztőségi cikkében írtunk arról, hogy mit tehet a magyar állam, mit tehetnek a magyar állampolgárok a határon túli kisebbségek érdekében. Erről szól Magyar László jegyzete is: Amit naponta követelhetünk, 99–101.

A romániai magyarság egyre romló iskolázási lehetőségeiről közöltünk cikket 10. számunkban. Sobri József kiegészítése: A magyar nyelvű oktatás helyzete a Vajdaságban, 102–103.

12. szám. 1985

„Tapasztaltam már: kisebbség lakta területen az élőket nehéz szóra bírni.”

Ipolyi Lajos: Madách-ünnepségek Szlovákiában, 56–59.

13–14. szám. 1985

„Kérjük, hogy a Román Szocialista Köztársaság alkotmánya ne csak személyi, hanem kollektív nemzetiségi jogokat is foglaljon magában.” Szőcs Géza: Két beadvány az RKP Központi Bizottságához, 47–57.

„A kisebbségekből szerveződött többségnek a kinyújtott békejobbja lehetne az általunk elképzelt Kisebbségi Internacionálé.”

Szőcs Géza–Király Károly: Javaslat egy kisebbségi világszervezet létrehozására, 60–61.

„Emberi jogaink tiszteletben tartását és társadalmunk demokratizálását tartjuk legfőbb közös problémánknak.”

A Szlovákiai Magyar Iskolák Védelmi Csoportjának levele Jan Carnogurskyhoz, 61.

„Őrült hírekkel jön a papám mindennap haza.”

Levél Erdélyből, 122–123.

„Nem vettem sem télikabátot, sem kalapot, és előfizettem a magyarországi lapokra.”

Levél Szlovákiából, 124.

16. szám. 1986

„Csehszlovákiai magyar vagyok. Őseim között egyetlen zsidó sem található. De kisebbségben élek…”

Balázs Sándor: Egy kisebbségi magyar szemével, 101–104.

Szalai Pál: Tíz megjegyzés Csoóri Sándor előadásához, 94–97.

17. szám 1986/2.

„A kelet-európai kommunista pártok marxizmusa ma is fönnáll persze, csak teljesen negatív: a kifejezetten, nyíltan antimarxista nézetek továbbra is tilosak, legalábbis tilos a marxizmust bírálniuk, ugyanakkor a marxista elmélet is tilos, különösen ha a kommunista rendszerre magára alkalmazzák…”

Tamás Gáspár Miklós: Marxizmus és nacionalizmus Kelet-Európában, 90–113.

„A csehszlovákiai magyar kisebbség kiszolgáltatottságát fokozza, hogy nem védekezhet nyilvánosan.”

Duray Miklós: Levél a tokiói Körösi Csoma Társasághoz, 114–117.

„A szerző szándéka félreérthetetlen: mindazért, ami Romániában rossz volt a románságnak, a magyarokat felelőssé tenni.”

Váradi Béla: Román sztálinizmus magyar bűnösök, 143–146.

„Zvara a nemzetiségi kérdést úgymond osztályszempontból közelíti meg.”

Szántó Éva: Félúton, 137–142.

„Én inkább Csoóri Sándor véleményét osztom, aki aggódva figyeli a »részmegoldások« elmaradását.”

Hazafiság és nemzetköziség, 157–158.

19. szám. 1987/1.

„Harcolnunk kell. Bebizonyosodott, hogy csak magunkra számíthatunk.”

Haraszti Miklós: Beszélő-beszélgetés Király Károllyal, 121–126.

„Az alkotmányt nem krimibe illő körülmények között sikkasztották el, hanem a totalitárius rendszerekhez illő diktatórikus és manipulatív módszerekkel megváltoztatták.”

Duray Miklós: Vádaskodás vagy helyesbítés? 127–129.

20. szám. 1987. június

Társadalmi szerződés

A határon túli magyar kisebbségek ügye, 52–57.

21. szám 1987/3.

„Ha a Magyar Népköztársaság területén egy, a mostaninál egészségesebb, demokratikusabb és öntudatosabb magyarság élne, akkor a mostani magyarüldözés, beolvasztás sem Romániában, sem másutt így, ebben a mértékben nem volna lehetséges.”

Csurka István: Az első áldozat nevében, 21–30.

(A müncheni Új Látóhatár 1987. júniusi számából.)

„Minden kisebbségnek, a románnak is, pont azokat a jogokat szeretném, mint a magyar kisebbségnek.”

Szélnek eresztve, 64–67.

Beszélő-beszélgetés Szőcs Gézával

22. szám. 1987/4.

1987. november 15-én munkások tüntettek Brassóban a nyomor és a diktatúra ellen. Beszámoló egy tíz évvel korábbi munkásmegmozdulásról:

„Pontosan fel lehetett mérni: amikor kirobban egy munkásmegmozdulás, a Securitate bénán áll. Mert ők csak az elszigetelt egyéni harccal képesek szembeszállni.”

Hosszú István: „Minden követelésetek teljesítve lesz”, Zsil völgye, 1977. 9–19.

„Sok magyar szülőnek nincs más választása: ha nem akar összeütközésbe kerülni a törvénnyel, szlovák óvodába kell íratnia a gyermekét. Gyakran megszégyenítik, csúfolják és büntetik őket a magyar beszédért.”

Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága: Jelentés a magyar óvodák helyzetéről, 119–129.

„A nemzetiségi alkotmánytörvényt a legteljesebb rendben megszavazták.”

Janics Kálmán: A szemfényvesztés tovább terebélyesedik, 130–135.

23. szám. 1988/1.

„Miközben Magyarország a Kádár-korszak szubtilisen bonyodalmas végóráit éli, és reformokkal ámítja magát, Erdélyre rászabadul a pokol.”

Tamás Gáspár Miklós: A bozgor megszólal, 11–12.

„Testvéri rokonszenvünket fejezzük ki nemcsak a magyar kisebbség, hanem Románia egész szenvedő népe iránt.”

A szolidaritási nyilatkozat és aláírói – A Romania Libera válasza – A menekültek ügye és a Menekült Bizottság fölhívása – A tüntetés. Románia-dosszié, 13–25.

Tízéves a Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága. A Beszélő testvéri üdvözletét küldi Duray Miklósnak és társainak. Példájukból erőt és ihletet merítettünk – erőt és kitartást kívánunk küzdelmükhöz.

„A zéró időpontban egyikünk sem sejtette, hogy éppen jogvédő bizottság alapításán munkálkodik.”

Duray Miklós: A csehszlovákiai magyar kisebbség társadalmi jogvédelmének tíz éve, 111–118.

„Vajon az orosz nyelvű külföldi tudományos irodalom is hasonló elbánásban részesül?”

Janics Kálmán: Levél a prágai Magyar Kultúrához, 119.

24. szám. 1988/2.

„Magyarország hivatalos magatartásának megváltozása ebben a kérdésben elsősorban az ország belső erőinek a nyomására következett be.”

Duray Miklós: A magyar kisebbségek és az egyetemes magyarság közötti kapcsolatok problémái, 30–34.

„Ki tudja, mikor következik be még egyszer a csillagok olyan együttállása, amikor a magyar és a román nemzeti érdek megegyezik? Ma ugyanis ez a helyzet, s ez belátható időn belül aligha fog megismétlődni.”

Tamás Gáspár Miklós: Erdélyi múlt, román jelen, magyar jövő, 35–39.

„A hivatalos nyilatkozatok minden alkalommal kínos gondossággal kerülik a menekült kifejezést.”

Szent-Iványi István: Menekültek Magyarországon – menekültek a nyilvánosságban, 48.

25. szám. 1988/3.

„Vannak történelmi helyzetek, amikor a tragédiát az is tetézi, hogy elgondolni sem lehet kivezető utat.”

Radnóti Sándor: Az erdélyi tragédia (Csurka István „Megmaradni” c. drámájáról). 28–31.

„Szűnjék meg a nacionalista, soviniszta propaganda. Biztosítsák a románok és a nemzeti kisebbségek békés, testvéri egymás mellett élésének feltételeit.”

A Romania Libera csoport augusztus 23-i felhívása, 65.

„Senkit nem beszélünk rá, hogy elhagyja szülőföldjét, viszont – nemzetiségükre tekintet nélkül segítjük azokat, akik a menekülés útját választották.”

A Menedék Bizottság nyilatkozata, 65.

„Fennáll annak a veszélye, hogy a diszkrimináció etnocídiumba csap át.” A Demokratikus Peresztrojka Klub tagjainak és vendégeinek felhívása:

Állítsuk le az esztelen terveket, 65–66.

„A bennünk reménykedő menekülőt kiszolgáltatni üldözőinek: az emberiesség törvényeinek cinikus lábbal tiprása, sötét bűn.”

Dr. Bognár Éva–Csalog Zsolt–Fényi Tibor: Nemcsak hírlik, 66–68.

„Nekünk magyaroknak mindenki másnál fontosabb, hogy tiszta szándékkal, egyenesen kezet nyújtsunk a fázó, éhező, agyonnyomorgatott, kenyérjeggyel kifizetett román munkásnak.” November 15, Budapest – dokumentum-összeállításunk:

Memento Brassó! 68–72.

26. szám. 1989/1.

„A bilincsbe vert, szíjra fűzött csoportot szombat délelőtt végigviszik a főutcán, hirdetve, hogy már a magyar nemzetiségűeket is visszaadják.”

Fényi Tibor: A romániai menekültek visszaadásáról, 70–72.

27. szám. 1989/2.

„Nem tudjuk, ki adta ki a parancsot a tbiliszi öldöklésre. De azt nagyon is jól tudjuk, hogy ez csakis azután történhetett, hogy a Legfelsőbb Tanács Elnöksége elfogadta a különleges alakulatok felállításáról szóló rendeletet.”

A tbiliszi vérengzésről, 98.

Beszélgetés az Észt Köztársaságban végbemenő változásokról:

Az „énekes forradalom”, 98–101.

Az Észtországi Népfront kiáltványa, 101.

II. Írások a „SZAMIZDAT ’81–88. HÍRMONDÓVÁLOGATÁS” című készülő könyvből

(Megjelenik: az AB-Beszélő Kiadónál)

Kende Péter: A kisebbségek és a magyar sérelemérzet
Határainkról
Az erdélyi kihallgatásokról Mihnea Berindei–Ditrói János: Nyilatkozat
Erdélyi Magyar Hírügynökség hívei
Tamás Gáspár Miklós: Nyílt levél a párizsi–genfi román kongresszushoz
Az Európa Tanács elítélte Románia nemzetiségi politikáját
Garzó Kálmán: 830. sz. határozat a romániai kisebbségek helyzetéről
Szőcs Géza: Kisebbségben
Szőcs Géza: Levél a Magyar Népköztársaság bukaresti konzulátusának egyik tisztviselőjéhez
Románia: Brassó – egy szemtanú beszámolója
A Szabad Románia sajtótájékoztatója Budapesten
A Hírmondó beszélgetése a Menedék Bizottság két tagjával
Tamás Gáspár Miklós: Duray Miklós peréről
Szülők, pedagógusok, iskolabarátok!
Duray Bizottság: Nyilatkozat
Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága: Csehszlovákia
A Charta ’77 levele
Duray Miklós: A Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságának levele a Szlovák Szocialista Köztársaság főügyészéhez
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon