Skip to main content

Éhség és terror Romániában

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


„Az egyenlőségről – mintha bizony káromra volna,
 ha másnak is megadják ugyanazokat
a lehetőségeket és jogokat, mint nekem, mintha nem
volna saját jogaim nélkülözhetetlen része, hogy másnak is
ugyanolyan jogai legyenek.”
Walt Whitman: Elmélkedés

Románia altalajában van kőolaj, uránérc, bauxit, a Bánság, Bihar és Baragan szántóföldjei páratlanul gazdagok, a vízi erőművek ontják a villamos energiát, az országnak van kijárata a tengerre – a romániai lakosság mégis szűkölködik, alultáplált, a krónikus áruhiány és az éjszakákon át tartó sorbanállások kiszívják az erejét, a csecsemők nem kapják meg a normális agykéregfejlődéshez szükséges fehérjemennyiséget, a normális csontfejlődéshez szükséges kalciumot, a növekedéshez elengedhetetlen vitaminokat, régen elfelejtett hiánybetegségek lépnek föl, mint például a skorbut és a pellagra. Hiánycikk a hús, a tejtermék, a zsír, az olaj, a zöldségfélék, a gyümölcs, a liszt, a cukor, a rizs, a hal, a fölvágott, a kávé, a tea, a száraztészta, a bor, a sör, a cigaretta, a mosó- és mosogatószerek, a higiéniai cikkek (évek óta alig lehet vécépapírhoz jutni), nem lehet alkatrészeket kapni a háztartási gépekhez, eltűntek a kisipari javítóműhelyek, gyakorlatilag nincs közvilágítás, a tömegközlekedés és a helyközi személyforgalom – megbízható becslések szerint – a szükséges kapacitás felét sem képes szolgáltatni, a távfűtést magánszemélyek részére 18, a vállalatoknál 15°C-ig tartja egészségesnek a hatóság, napi négy órára – változó időpontokban – kikapcsolják a villanyt, még a belföldi turizmus is megszűnőben van, a személygépkocsik használatát korlátozzák, többször megismételt ígéretek ellenére nem csökkentették a munkaidőt, sőt, néhol még növelték is, gyors iramban leépítik a szociális kedvezményeket (pl. mindenféle kedvezményes vasúti hetijegyet és távolsági buszbérletet), viharosan emelkednek az árak (ami csak azért nem gond, mert a kínálat viszont egyre csökken). A sötétbe borult városokban immár hetedik éve cirkálnak farkaskutyás, rendőri-katonai vegyes járőrök, a lakosságot módszeresen elvágják a külföldtől és mindennemű tárgyilagos információtól (vonatkozzék a múltra vagy a jelenre), a cenzúra megfojtotta a kultúra minden olyan ágazatát, amelynek a legcsekélyebb köze lehet a legtágabban vett politikához – furcsa módon a magyar és a német kisebbség irodalma valamicskével több szabadságot élvez, kivéve persze magát a nemzetiségi kérdést illető kutatást, elmélkedést vagy egyszerű véleménynyilvánítást –, az oktatási rendszer teljesen lezüllött. A rezsim egyre kevésbé rugalmas: a bírálat elképzelhetetlen, a rosszkedv kinyilvánítása tilos, minden állampolgárnak úgyszólván naponta kell hűségét bizonyítania, egyrészt hazafias szólamokkal a mindenkire kiterjedő ideológiai oktatás keretében, másrészt a minden felnőttet magában foglaló paramilitáris alakulatok gyakorlatain, harmadrészt az ingyen, a vasárnapi műszakok és egyéb hasonlók formájában. Az abortusz tilos, fogamzásgátlás nincs. Az állambiztonsági szolgálat, a hírhedt Securitate (vulgo: Szeku) mindent behálóz, általános a besúgás, illetve a besúgástól való, hisztérikusan túlméretezett félelem. A hadsereg szerepe nő, a fegyverkezés fokozódik, hatalmas erődítmények, bunkerek, hadiutak épülnek. A hivatalos suttogópropaganda persze ezt a szovjet bevonulás veszélyével próbálja elfogadtatni, de a véderő valódi funkciója világossá válik különös szokásaikból, mint például egész ezredek éjszakai (!) utcai menetelései, énekszóval! A tömegkommunikációs eszközök a diktátor hihetetlen méretű személyi kultuszát terjesztik, nemzeties őrjöngést rikácsolnak. A „Megéneklünk, Románia!” Nemzeti Fesztivál szűnni nem akaró rendezvénysorozatai a tényekkel alig igazolható soviniszta, sztálinista öelégültség bömbölő kórusaiba vonnak be vonakodásra már képtelen milliókat. A jelenre vonatkozó hivatalos politikai doktrína helyét a későókori tárgyú, dákoromán kontinuitáselmélet tölti be, Ceausescu elnök számára az eszményi nemzet nyilvánvalóan a dilettáns régészek és amatőr nyelvtörténészek cohorsaiból[SZJ] kellene hogy álljon.

A Ceausescu-klán és a Ceausescu-klikk (a kettő nem egészen azonos) országlásának legfeltűnőbb jegye az állkapocsszakító unalom. Ez nemcsak a „Ceausescu-RKP!” és „Ceausescu és a nép!” kiáltásoktól, negyedórás ütemes vastapsoktól zengő végtelen gyűléseken, a Ceausescu elvtárs és Ceausescu elvtársnő olajba, temperába, akvarellbe festett, rézbe, acélba, fába, linóleumba metszett, bronzba, gránitba, márványba, rozsdamentes acélba szobort arcmásaitól hemzsegő kiállításokon, a Ceausescu elvtárs beszédeivel dúsított tanmenettől nyögő közép- és főiskolákon terjeng, hanem a moziban is. Pár évvel ezelőtt még olcsó amerikai westernekkel altatták el a népet, de helyüket mára átveszik az észak-koreai, albán, vietnami, kubai, kínai partizánfilmek és a keletnémet indián hőseposzok, sőt megjelent a hazafias román western is (egyik-másik Magyarországon is látható). A tévében hazafias kórusok dallanak frakkban, népviseletben, munkásnadrágban, egyenruhában, történelmi bojárviseletben, római tógában – szünet nélkül. Ezt nagy néha amerikai „szappanoperákkal”, folytatásos giccsel elegyítik.

A nemzeti kisebbségeket legalább annyira aggasztja az ellenük mesterségesen föltüzelt hangulat és a hivatalos propaganda állandó sértegetései, mint növekvő kulturális elnyomásuk, iskoláik elvétele, függőleges [m]obilitásuk szándékos korlátozása (numerus clausus a felsőoktatásban), röviden az, amit egy erdélyi értelmiségi „szellemi genocídium”-nak nevezett. A nyomor kizárólag azért sújtja sajátos módon a nemzeti kisebbségeket, mert részarányuk a kis jövedelmű rétegekben növekszik – a telepítési, regionális iparfejlesztési, káder- és oktatási politika makacsul következetes lépései révén. A nyelvi nehézségek miatti, úgyszólván természetes hátrányok már nem is játszanak különösebb szerepet a hátrányos helyzet tartósságában. Ez azonban lassú folyamat, közvetlenül – legalábbis a példátlanul apolitikus romániai közvélemény számára – alig észlelhető. Némi malíciával azt mondhatjuk, hogy az éhség és nyomor a hevesen propagált össznemzeti egység egyetlen valóban hatékony tényezője, hiszen ezen a mélyponton a gazdasági összeomlásnak egyszerűen nincs módja arra, hogy bárkit is diszkrimináljon. A párt külön üzlethálózata is áruhiánnyal küzd, a diplomatabolt üres (a képviseleteket a küldő ország látja el, ha teheti).

Az ország nemzetközi elszigeteltsége is nőttön nő. A Szovjetunió és a keleti tömb kárörömmel figyeli a hűtlen vazallus vergődését. A Nyugat megelégelte, hogy a román államnak nem akaródzik fizetni az adósságokat, az amerikai és a nyugatnémet kormány nem vállal többé kezességet a hitelekért – különösen, hogy Haig külügyminiszternek nem sikerült rávennie a bukaresti kormányt: ítélje el a Jaruzelski-féle katonai puccsot. (Ezen a ponton megértést tanúsíthatunk: az RKP nem ítélheti el a varsói juntát, és nem rokonszenvezhet a Szolidaritással, miközben katonákkal töri le a vadsztrájkokat, és retteg a munkásoktól, akiknek dühét jól ismeri.) Gazdaságilag nem, de politikailag egyaránt fontos a romániai zsarnokságnak az a két ország, amellyel kacérkodva kiváltotta a[z SZ]KP KB haragját és az amerikai szimpátiát: Kína és Izrael. Nos, mindkettő megelégelni látszik Ceausescu primitíven ravasz hintapolitikáját, és nem veti latba érdekében jelentős nyugati befolyását.

A diagnózis

Még négy kérdést kell megvizsgálnunk. 1. Melyek a gazdasági krach okai? 2. A diktátor miért tarthatja markában az országot? 3. Mennyiben rokonok a KGST-országok nehézségei a romániai fejleményekkel? 4. Helyesen tájékoztatják-e a magyar közönséget a romániai helyzetről, és helyesen ítéli-e meg a magyarországi közvélemény a történteket?

1. Románia gazdasági bajai a klasszikus sztálinista struktúra hagyományos bajai, semmiben nem térnek el a szokványtól, csak annyiban, hogy a romániai sztálinizmus 1947 óta megszakítás nélkül pusztít, bár utóbb kiegészült néhány fasisztoid elemmel (vezérkultusz, tömegmozgalom-imitáció, állandóan gerjesztett politikai hisztéria, sovinizmus, bekerítettség-ideológia, a propagandagépezet elsőbbsége a kultúrában, a szélsőjobboldali hagyományok szinte leplezetlen vállalása; a román vezérkultusz nem sztálini típusú, inkább Mussolini- és Pétain-jellegű). A rendszer 35 éve hatalmas beruházásokat eszközöl, szinte kizárólag az infrastruktúra és a nehézipar (elsősorban az energetikai és fémkohászati ipar, kisebb mértékben a kőolaj-, szerszámgép- és vegyipar) fejlesztésére, illetve presztízsokokból monumentális középületek felhúzására – és ami pozitívum: nagyarányú lakásépítésekre. Mindeközben a könnyűipar, az élelmiszeripar stagnál, a szolgáltatások kőkorszaki állapotban vannak, a maszek kisipart teljesen megszüntetik. A romániai mezőgazdasági termelőszövetkezetek ma sem különböznek a Rákosi-korból ismert téeszcséktől, a párt parasztellenes politikájának hatására milliók menekülnek el a faluról, amelyet értelmetlen és érthetetlen, polgárháborús hangulatú rendelkezések súlya nyom (falun például drágább a cukor, a petróleum), a háztáji területét egyre csökkentik, terményeire egyre kegyetlenebb adókat vetnek ki, melléküzemágak nem létesülhetnek, különféle eszelős kampányokkal kikényszerített búza- és kukoricaprogramok kapcsán megszüntetik a kaszálókat és legelőket, csendőri módszerekkel próbálják elterjeszteni az ipari növények termesztését, a kötelező beszolgáltatás soha nem szűnt meg, a termőterület kihasználása érdekében a városi parkokban próbálnak zöldséget vetni, mindezt súlyosbítja a fejetlenség, a szervezetlenség, a községi kiskirályok basáskodása – és a természeti csapások; védőgátak nem épülnek, százak pusztulnak el árvizekben, a nyugati segélycsomagokat pedig szétosztják a pártfunkcionáriusok között, illetve drága pénzért árusítják egészen száraz helységek jobb üzleteiben. Az erózió hihetetlen mértékű, az erdők pusztulnak a buta és rövid távon is gazdaságtalan rablógazdálkodás miatt, a víziutak kihasználatlanok, a még a Monarchia idején épült csatornák szeszélyesek, vad helyi folyókként viselkednek, a szállítást elmebeteg rendszabályok gátolják: pl. megyehatáron nem mehet át téeszteherautó, sőt, semmilyen állami gépkocsi, még teherautó sem! A megyehatáron rendszeresek az ellenőrzések – mint a középkorban, elkobozzák a csomagtartóban talált fél mázsa burgonyát és hasonló tételeket a magánszemélyektől is! Európa egyik legnagyobb acélkombinátját, a galacit, akkor tervezték és építették a Krivoj Rog-i vasércre számítva, amikor már fontolgatták a Szovjetuniótól való elszakadást. A görög kereskedelmi flotta szállítja az indiai vasércet és az angol szenet Romániának, fél- és negyedkapacitással működő gyáróriásokba, mikor a félkész fémárut a US Steel sem tudja eladni. A román vezető csoport gazdaságpolitikáját őrült kapkodás, bürokratikus huzavona, még a török időkből örökölt lassúság, vaktában osztogatott büntetések és leváltások, divatos gazdasági tippek hűbelebalázsszerű fölkarolása, beképzeltség, a realitásérzék beteges hiánya jellemzi – olyan mértékben (sokat mondok), hogy még a Szovjetuniót is fölülmúlja. Az irányítási rendszer a legortodoxabb sztálinista-katonai típusú, a tervek a legeslegapróbb részletekre is kiterjednek (többnyire a hatalmas munkabírású Ceausescu elnök személyes utasításai, a sztereotip fordulat szerint „értékes útmutatásai” – e sorok írója olvasta s. k. aláírott elnöki rendeletét az óvodákban alkalmazható három takarítónő kvótájának egyre való csökkentése tárgyában). A termelékenységre természetesen nem hatnak serkentőleg az egyre rosszabbodó életkörülmények, sem a rendszer állandó vegzatúrái, démoni rosszindulattól megszállott ún. államférfiak által módszeresen kitervelt macerák, melyek egyetlen lehetséges oka nem lehet más – bár tudom, tudománytalanul hangzik –, mint a néppel szembeni morbid gyűlölet. Miért kell hírhedten veszteséges, alapanyagot hetekig nem látó vállalatoknál vasárnapi munkával is megszaporítani a mérleghiányt? Isten a tudója. A KGST keretében megvalósuló integráció persze elsősorban a Szovjetuniónak kedvez, és gyakran árt a viszonylag igényes techológiai normákat használó Csehszlovákiának, NDK-nak és Magyarországnak. Romániának lehetett volna belőle némi haszna, szert tehetett volna piacokra. 1964-ben azonban szakított a KGST-vel, csak tessék-lássék vesz részt a munkájában, s ha lehet, nemmel szavaz a bizottsági üléseken, amivel sokszor megmenti Magyarországot a kereskedelmi hátrányoktól és a rosszfiúság látszatától, ám saját magának vajmi keveset használ. (Ugyanis éppen Románia szívós ellenállása miatt máig nincs többségi szavazás a KGST VB-ben.) A Szovjetunió, engesztelhetetlen duzzogásában ott szabotálja a román gazdaságot, ahol csak tudja, és hű szövetségesei sem riadnak vissza az ilyesmitől. A nyugati piacokon, sőt, a harmadik világ piacain a romániai termékek enyhén szólva nem versenyképesek. Az RKP tehát az autarkiába, az „önerőre támaszkodás”-ba menekül. Ehhez talán egykor meg lettek volna az adottságai, de mai gazdasága úgyszólván semmit nem termel, csak önköltségi áron alul elvesztegetett elegáns autókat. Az el nem kötelezettek mozgalmával, a 77-ek csoportjával[SZJ], az arab országokkal nincsenek jó kapcsolatai, mert az amerikai jutalom reményében közvetített Szadat és Begin között – hiába képviselteti magát az előbb említett mozgalmak összejövetelein, ezzel csak az oroszokat bőszíti. Romániában végig őszintén irigyelték Lengyelország közellátási viszonyait azok legsötétebb pillanataiban is –, de Ceausescu ebben a kétségbeejtő helyzetben nem merhette kihasználni utolsó manőverezési lehetőségeit; hiába utazik most Pekingbe könyörögni, a kínaiak akkor se adnának neki pénzt, ha volna nekik. S ha kapna valami kis alamizsnát (hadd legyen rossz álma Jepisev hadseregtábornoknak, Gorskov tengernagynak és Kulikov marsallnak!), az sem segíthet. Egy országban, ahol nincs mit enni, kíméletlen az elnyomás, a munkahelyeken parancsuralmi légkör uralkodik, ahol megszűnt a szórakozás, a divat, a könnyűzene, nincs hétvégi ház és külföldi utazás akár csak a szomszédba: senki nem gondol arra, hogy ezeknek segítsen valami épkézláb ötlettel. A bürokraták pedig, szokás szerint, féltik az állásukat, és csak éljenzésre nyitják ki a szájukat – igaz, hiába, hisz így is minduntalan lecserélik őket. A fegyverkezés is rengeteg pénzt emészt föl, pedig a Szovjetunió bolond lenne, ha megdöntené a Ceausescu-rendszert, amely teljesíti kötelességét (elnyomja és kizsákmányolja a népet, elfeledteti vele az emberi nyelvet, depresszióba és tehetetlenségbe taszítja), másrészt ingyen reklám: így jár az, aki kibújik a Nagy Testvér fojtogató öleléséből. A bökkenő csak az, hogy az orosz gazdaság láthatóan a román nyomába eredt.

2. A diktátornak egyetlen eszköze van az ország féken tartására, de az hatalmas. A nacionalizmus. Sikerült bebeszélni az embereknek, hogy egy szovjetbarát rendszer visszaadná a magyaroknak Erdélyt. Sikerült ennek a képtelenségnek a premisszáját is elfogadtatni: vagy Ceausescu, vagy Brezsnyevék kreatúrái. A román nép érzései Ceausescuval szemben ambivalensek: gyűlölet és szeretet övezi, rajongás és durva viccek tárgya. Harmadik lehetőség – külpolitikai függetlenség és demokratikus társadalom – föl sem merül. Ellenállást csak a végsőkig gyötört karizmatikus szekták tanúsítanak. A háziasszonyok sorállás közben olykor elpüfölnek egy-egy rendőrt. Elégedetlen bányászok fenyegetően körülveszik a pártházat. A legtöbb éhséglázadás a „jó király” ideológia jegyében történik. A despotikus etatizmus vetése beérett: mindenki mindent az államtól vár. Lehet, hogy az államot egy szép napon széttörik, hogy egy vasgárdista hagyományokkal átszőtt ortodox-fundamentalista lázadás tör ki, hogy a kisebbségek fölütik fejüket az általános zűrzavarban. A vége nemigen lehet más, mint egy katonai diktatúra, egy szovjetbarát-neosztálinista diktatúra vagy egy szélsőjobboldali diktatúra, amit az oroszok szétágyúznának. Nem elképzelhetetlen, hogy a romániai munkásság spontán fölkelése – nyilván telve bosszúszomjas igazságtételekkel – elsöpri a nemzeti kommunista rendszert. De ez valószínűtlen. Az alaposan fölhizlalt xenofóbia, különösen a magyargyűlölet, megteszi a magáét. Régebben a magyar kisebbség, mi tagadás, táplált olyan illúziókat, hogy a szovjet befolyás növekedése javíthat helyzetén. De ezeket az illúziókat gyöngíti egy tapasztalat és egy megfontolás. Azt kellett tapasztalnia minden érdekeltnek, hogy az 1968-as csehszlovákiai bevonulás óta a szlovákiai magyarság helyzete alaposan megromlott. Azt pedig mindenki beláthatja, aki kettőig tud számolni, hogy egy szovjetbarát Quisling-kormány[SZJ] Romániában csak egyvalamivel bizonyíthatja hazafias voltát és nyugtathatja meg az Erdélyért reszkető nacionalistákat: ha még jobban elnyomja a magyarokat. Az oroszoktól tehát nincs mit várni, némi „oszd meg és uralkodj!” játszadozáson kívül, de még ezt is átallják. A román rendszer semmi előnyt nem nyújt, csak a teljes ellenőrzöttség és a szabadságnélküliség egyenlő biztonságát. Nincs hová törekedni, lejjebb pedig nem lehet esni. Amellett az ember alantas indulatainak is hízelegnek egy kicsikét. Más gondolat nincs. A román értelmiség integrált vagy apolitikus; hősi kivételek persze akadnak – tisztelet nekik. Ösztönösen mindenki tudja, hogy az elérhető maximum: néhány szekust és pártfunkcionáriust elagyabugyálni. De attól eltekintve is, hogy ez nem helyes, reménynek kevés, még indulatos és politikáról ésszerűen nem gondolkodó emberek számára is. Nincs kiút – és az apátiából fakadó idegbajt könnyedén fordítja át mozgósító ideológiává Ceausescu ebben utolérhetetlen gárdája.

3. A KGST-tagországok helyzetében minden hasonlít Románia helyzetéhez, ami benne sztálinista, centralista-bürokratikus, az ötvenes évek maradványa; hasonlít minden, amit a szovjet nyersanyagárakkal folytatott monopolista diktátum idéz elő (bár Romániát ebben az iráni forradalom tette tönkre, kevésbé Moszkva). Minél liberálisabb valamely kelet-európai kommunista ország, annál kevésbé hasonlít Romániához, tehát Magyarország a legkevésbé. Bármennyire bosszantó is számunkra, ahogyan a nyugati sajtó agyba-főbe dicséri a Kádár-rendszert – mi, akik bíráljuk, nem lehetünk vakon elfogultak. Románia és Magyarország között nagyobb a különbség, mint Magyarország és Ausztria vagy Finnország között. Merem állítani: minden szempontból. De ez az összehasonlítás igazságtalan. Románia állapota Albániával és Észak-Koreával analóg. Kim Ir Szennek magasabb szobra van, Enver Hoxha pedig megengedheti magának azt a gyöngéd élvezetet, hogy néha meggyilkoltathasson valakit a közvetlen politikai környezetéből. Ceausescu még fejlődhet. De mindhárom rendszert a képzeletbeli ellenség tartja fönn: Észak-Koreát Dél-Korea, Albániát Jugoszlávia, Romániát Magyarország (a Szovjetunió csak az álnevünk – ennyit arról, mit gondolnak mások nemzeti függetlenségünkről). Gondoljunk csak bele, milyen aggasztó lenne, ha Magyarország stabilitásának záloga pusztán egy szembeállítás volna: a javunkra szóló összehasonlítás a többi kommunista országgal. Ez lenne a kezdete, hogy Magyarország kezdjen Romániához hasonlítani. „Lám, milyen rosszul megy a szomszédnak” – ez a gyakran hallható öntelt, undok frázis nem jobb az irigykedő szomszéd frázisainál. Ha politikai életünk önmagán kívül hordja középpontját (márpedig a szakadatlan dicsekvés és lenéző célozgatás erre viszi a szekeret), könnyen felbillenhet. Márpedig jobbra: rossz irányba. Ha Magyarország önmagához képest javul – amit adjon Isten –, akkor jó; de ha a szomszédban pöffeszkedő diktatúra lesz a (mégoly negatív) mérce, akkor hasonlítani fogunk rá, erre mérget vehetnek.

4. A magyar tömegkommunikációs eszközök túl sokat és túl keveset mondanak Romániáról. Túl sokat, mert Magyarország negatív reklámjának használják: íme, ide vezet a független külpolitika. Igaz, Romániának – sőt, a fasiszta Argentínának[SZJ] is – független a külpolitikája (épp most vásárolt, az amerikai dorgatórium ellenére, dúsított uránt a Szovjetuniótól – atombombája lesz, akárki meglássa!), de Svájcnak, Svédországnak és Franciaországnak is az. Nem a Szovjetunió érdeméből vagyunk valamivel módosabbak a többi sorstársnál, hanem gazdaságunk azon vonásai következtében, amelyek eltérnek az övétől. Arról nem beszélve, mekkora zűr van Csehszlovákiában és az NDK-ban. A magyar nyilvánosság azonban főleg hallgat Romániával kapcsolatban. Óvatosan ironizálnak az ottani éhínségen (nagyon ízléses!), semmitmondóan kacsingatnak a semmibe az erdélyi magyar irodalom tálalásakor, de sem a nyomorról, sem a magyarok elnyomásáról nem esik szó, végül is, pedig ezt a jelenlegi cenzúraviszonyok között bátrabban lehetne tenni (hisz olykor megesik). A legfontosabb azonban egyáltalán nem kap hangot: az együttérzés, a részvét, a fölháborodás. Jellemző magyarországi reakció a Nemzeti Bank rendelete, amellyel megtiltotta mindazon élelmiszerek kivitelét, amelyekből a szomszéd országokban hiány mutatkozik. Annak ellenére, hogy az ismeretes körülmények folytán a romániai turistaforgalom csekély. Az ember nem vihet egy darab szalonnát éhező romániai barátainak, csak szabálysértés árán. Ez az önző embertelenség egy bugyorba tartozik a „hőzöngő lengyelek” iránti utálattal.

A liberalizálódó és tollasodó Magyarország arca: dicsekedjen vele, akinek van hozzá kedve. Én a nyúzott munkásasszonyokra gondolok, akik halkan beszélgetnek a nagy romániai éjszakában, ahol városszépészeti okokból az üzletek hátsó bejáratánál állnak sorba. Még van pár óra hajnalig.

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon