Skip to main content

Hogyan sztrájkolnak Magyarországon?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Száz megkérdezett közül kilencvenkilenc azt válaszolná: sehogy. A századik, a kivétel Gáspár Sándor, a SZOT főtitkára. Aki kérdez: a Népszabadság. Gáspár Sándor szó szerint így hangzik:

„…nálunk nincs törvénybe iktatva a sztrájkjog, de nem is tiltja a törvény a sztrájkot. A szakszervezeteknek azonbannagyon széles jogkörük van, amelynek következtében az államnak, a gazdasági vezetésnek a dolgozókat érintő valamennyi kérdésben számolnia kell a szakszervezet véleményével... Tehát végeredményben mindent el tudunk sztrájk nélkül intézni. Amit pedig nem tudunk sztrájk nélkül elintézni, azt sztrájkkal sem érjük el. A sztrájk nem eszköze a szocialista építésnek. Mindennek ellenére néhány üzemrészben nálunk is előfordult már néhány órás munkabeszüntetés, leállás, ha úgy tetszik, sztrájk. A megtörtént eseteket arra vezethetjük vissza, hogy a vállalatvezetés helytelen intézkedését, hibás magatartását sem a pártszervezet, sem a szakszervezet nem akadályozta meg. Ha tisztviselőink megfelelően éltek volna jogkörükkel, elejét vehették volna a konfliktusoknak.”
(1980. október 19.)Számos figyelemre méltó információt közöl ez a nyilatkozat. Megtudjuk belőle, hogy a sztrájkok Magyarországon – általában – nem ragadnak magukkal egész vállalatokat, inkább kisebb egységekben szoktak bekövetkezni. Megtudjuk, hogy a konfliktust nagyon gyorsan – többnyire néhány órán belül – rendezni szokták. Megtudjuk, hogy a munkások olyan sérelmek miatt nyúlnak a sztrájk fegyveréhez, amelyet a SZOT főtitkára orvoslandónak tart. Végül az is kitűnik a szövegből, hogy a sztrájkolók nemcsak a gazdasági vezetéssel kerülnek szembe, hanem a pártszervezettel és a szakszervezettel is.

Persze, szívesen megtudnánk még egyet s mást, amiről Gáspár itt nem beszél. Milyen gyakoriak a munkabeszüntetések? Milyen ágazatban, milyen szakmákban fordulnak elő a legsűrűbben? Milyen méretű vállalatoknál? Milyen hosszú az átlagos időtartamuk, résztvevőik átlagos száma mekkora? Ám az ilyen számszerűsíthető adatoknál is érdekesebb, hogyan zajlanak le a sztrájkok. Hogyan születik meg az elhatározás? Ki képviseli a sztrájkoló közösséget a vállalatvezetéssel szemben? Tárgyalnak-e, s ha igen, milyen formák között? A nem sztrájkoló üzemrészek munkásai hogyan viselkednek? Megjelenik-e a rendőrség? Előfordul-e utólagos megtorlás…

Nem tudjuk, végez-e a SZOT (vagy a pártközpont, vagy a Belügyminisztérium) összesített vizsgálatokat a sztrájkesetekről. Közönséges állampolgár biztosan nem végezhet. Nem remélhetjük, hogy idővel a magunk erejéből mindezekre a kérdésekre válaszolni tudunk. Próbálkozzunk meg hát valami kevesebbel. Gyűjtsük az eseteket, írjuk le őket olyan részletesen, amennyire csak lehet.

A következő néhány oldalon egy olyan történetet ismertetünk, amilyenekre Gáspár Sándor is gondolhatott. Sokat tudunk róla, ami az olvasót érdekelheti, de nem mindent. Nézze el, hogy beszámolónk itt-ott hézagos.

1980. november 3., hétfő

Ezen a napon az egész országban havazott. A csúszós utakon jobbra-balra szánkáztak, egymásnak ütköztek az autók. A másnapi újságok rengeteg kisebb balesetről tudósítanak. Az Erzsébet-hídon hét, a Soroksári úti felüljárón öt gépkocsi csúszott össze. Az Állami Biztosító Hamzsabégi úti kárfelvevő helyére csupán délig 160 bejelentés érkezett. (Népszabadság, 1980. november 4., kedd.) A mi történetünk is egy balesettel kezdődik. Igaz, erről nem az időjárás tehet. De a baleset és a rossz idő együtt megtette a magáét. A Heves megyei Állami Építőipari Vállalat kispesti építkezésén az egyik öltözőben este felrobbant az olajkályha. 34 ember nem tudta megszárítani átázott munkaruháját.

A helyiséget amúgy sem lehetett rendesen átfűteni. Mosdó, vécé nem volt benne, a tisztálkodási lehetőségeket egyetlen vascső jelképezte, az is az épületen kívül, a szabad ég alatt meredezett. A munkások már régóta zúgolódtak a gyalázatos állapotok miatt. Most aztán elegük lett, úgy határoztak, hogy másnap nem veszik fel a munkát. Addig nem dolgoznak, amíg nem kapnak rendes öltözőt.

Az építkezésen mintegy 190 ember dolgozott. Nem tudunk róla, hogy az a 34 megpróbálta volna bevonni a többieket a sztrájkba. Ha próbálták, sikertelenül: senki nem csatlakozott hozzájuk. Talán azért, mert a többi öltöző használhatóbb volt. Talán az is szerepet játszott a dologban, hogy a sztrájkolók hatvaniak voltak, a többiek nem. Azt viszont tudjuk, hogy a sztrájkoló négy brigád közül egy merő szolidaritásból vett részt az akcióban. Ennek tagjai már így is, úgy is távozóban voltak az építkezésről, készültek vissza Hatvanba.

November 4., kedd

Reggel a 34-ek nem öltöztek be. Vezetőik az irodára mentek, közölték az üzemvezetővel, hogy a négy brigád nem veszi fel a munkát, amíg nem kapnak rendes öltözőt, majd felhívták a vállalat egri központjában székelő szakszervezeti bizottságot, és azt is tájékoztatták elhatározásukról. Aztán visszamentek a többiek közé a fűtetlen öltözőbe. Ott ültek egész nap, beszélgettek, várták, hogy mi lesz. Valaki megemlítette, hogy ezen az építkezésen volt már sztrájk, a nyáron. Akkor az egriek tették le a munkát; úgy hírlett, béremelést követeltek. Állítólag sürgősen megadták nekik a magasabb béreket. Biztosat senki nem tudott: amazok már régen elmentek más építkezésre, ez a 34 hatvani pedig csak később került ide. Elmélkedtek azon is, hogyan tudna a vállalatvezetés új öltözőt biztosítani nekik. Hogy behívhatják a rendőrséget, vagy más módon visszavághatnak, az nem került szóba.

Közben be-benéztek a sztrájkolókhoz az építkezés irányítói, a művezetők (inkább csak kíváncsiságból), meg az üzemvezető. Ez az ember nagyon ideges volt, kiabált, veszekedett, fenyegetőzött. Nem csoda. Az irodán szünet nélkül csöngött a telefon, hol az egri központból, hogy a gyöngyösi alközpontból, hol a megyei pártbizottságról tudakolta valaki, hogy valóban sztrájk van-e, mit akarnak az emberek, mit tett a vezetés, hogy rábírja őket a munka felvételére. Kora délután megérkeztek a gyöngyösi alközpont kiküldöttei. Nem vitatták, hogy az elégedetlenség jogos. Tüstént megígérték, hogy hozatnak új olajkályhát. Elismerték, hogy a régi öltöző használhatatlan, de semmi baj, mondták, itt áll a telepen egy összeszereletlen faház, állítsák fel maguknak. (Rejtély, hogy korábban miért nem jutott eszébe senkinek ez a lehetőség.) Csak vegyék fel mielőbb a munkát. Senkinek nem lesz bántódása.

Végighallgatták, aztán azt felelték: nem. Tudomásunk szerint a faház ellen nem volt kifogásuk. Az új olajkályha is megtette volna. Ám a tárgyalófél nem felelt meg. Ne az alközpontból jöjjenek beszélni velük. Csak az az ígéret ér valamit, amit a központból tesznek. Így tehát a gyöngyösi kiküldöttek dolguk végezetlenül utaztak vissza, a 34-ek pedig türelmesen tovább vártak.

November 5., szerda

A második nap ugyanúgy kezdődött, mint az első. A négy brigád nem ment ki az öltözőből. A többiek nem maradtak velük. A járás-kelés is, mint az előző napon: jöttek a kíváncsiskodók, és jött az üzemvezető ordítozni. Csakhogy ekkor már tudni lehetett, hogy Egerből elindult a vállalati központ tárgyalóküldöttsége.

Délután hívták a négy brigádvezetőt meg a szakszervezeti bizalmiakat az irodára. Megérkezett a vállalat főmérnöke, a szakszervezeti titkár és néhány más tisztviselő kíséretében (a vállalati párttitkár nem volt velük). A főmérnök erélyesen látott neki a dolognak. Leültette egy sorba az embereket – ő maga állva maradt –, azután, egy pillanatnyi szünetet se hagyva, mindjárt rámutatott az elsőre:

– Magának mi a panasza?

Elmondta.

– És magának?… És magának?

Nem hagyott kétséget afelől, hogy gyorsan le akarja zárni ezt az ügyet.

– Nézzék, emberek. Maguknak is az a jó, meg nekem is, ha elintézzük egymás között. Tudják mi lesz ebből, ha nem hagyják abba? Országos botrány lesz belőle. Ne kívánják.

Mire gondolt? A Heves megyei pártbizottság alighanem értesítette már a Központi Bizottság apparátusát. Talán a belügyi szerveket is riasztották. Nem lehet tudni, a főmérnök honnan kapott utasítást, hogy jöjjön Pestre, és bírja jobb belátásra a munkásait… De hogy miféle aggodalom mozgatta őt magát és azokat, akik őt mozgatták, kiderült a beszédéből:

– Figyeljenek ide. Itt nem zlotyiban fizetik a munkabért, hanem forintban. Itt nem lehet sztrájkolni.

(Több célzás nem esett az akkor már négy hónapos lengyel munkásmozgalomra.)

De volt a főmérnöknek más érve is a munkabeszüntetés ellen:

– Mi szükség volt erre? Miért nem fordulnak hozzám, ha valami nincs rendben? Engem bármikor megkereshetnek.

– Nem úgy van – felelte valaki, a többiek zajos helyeslésétől kísérve. – Ha nem állunk le, soha nem láttuk volna a főmérnök elvtársat. És akkor mi biztosította volna, hogy tényleg megkapjuk, amit megígértek nekünk?

Közben a helyiség kezdett megtelni. A főmérnök megérkezésének hírére lassan odaszállingóztak a többi brigád képviselői is. Először csak hallgattak, aztán kezdték ők is sorolni sérelmeiket. Már olyan volt az egész, mintha általános panasznapot hirdettek volna.

Végül a főmérnök a következő ajánlatot tette a sztrájkolóknak. Hétfőig átalakítanak öltözővé egy elkészült lakást (csütörtöktől vasárnapig a november 7-i ünnep miatt amúgy sem dolgoztak volna az építkezésen). A többi panaszos ügyet ő majd kivizsgálja. Feltétel: hétfőn reggel mindenki felveszi a munkát. Ebben maradtak.

Megjegyezzük, hogy a rendőrség mindvégig távol maradt az építkezés környékétől, és nem tudunk róla, hogy bármilyen más megtorló intézkedésre sor került volna.

Tudomásunk van róla, hogy 1980 októberében, a Hódmezővásárhelyi Porcelángyár egyik, több száz munkást foglalkoztató üzemrészében bérkövetelő sztrájk volt. A munkabeszüntetést a délutáni műszak kezdeményezte, és az éjszakások is csatlakoztak hozzájuk. Késő éjjel megjelentek a pesti trösztközpont emberei – erős rendőri kísérettel; a rendőrök nyomban körülvették a gyárat és az igazgatóság épületét; és sürgősen kiosztottak 1000-1000 forintot a sztrájkolók között. Ennyi az, amit tudunk. Ha olvasóink közül valaki részletesebb információkkal rendelkezik, kérjük, keressen meg bennünket.Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon