Skip to main content

Új és megújuló kulturális terek Budapesten

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Budapestet lehet szeretni vagy nem szeretni, bár ez utóbbiról nehezen elképzelhető, hogy nem valami külső, nem a város szerkezetéből fakadó ok húzódik a háttérben, vagy épp éktelenkedik az előtérben. Például a főváros unásig ismételt negatívumai, az olykor megkönnyeztetően szmogos levegője vagy a megoldatlan szociális problémák, az utcára szoruló koldusok, kéregetők, szegények és bérszegények látványa, mely utóbbi nehézség megoldása természetesen nem elzárásokban vagy büntetésekben rejlik.

Budapestnek legfőbb természeti adottságát belső főútja, a Duna adja. Egy folyó szeli ketté a várost, tagolja a teret, viszi át az időt a városon. Ez a folyó a metaforája a mindig megújuló városnak, annak a formációnak, amely nem kevés tragédia szemtanúja volt, amely elszenvedett tragédiákat, és olykor helyet is adott ezeknek, de a megújulásra való képességét mindig meg tudta őrizni.

Az a város tud megújulni, amelyik szoros kapcsolatot ápol a kultúrával, amelynek szövetében a kultúra számos mintázatát fel lehet fedezni, amely magába olvasztja a benne élők kultúráját, és az tovább tud fejlődni, a kultúra megőrzése és a kultúrával való továbblépés tanítja meg sokszor a város lakóit egymás tiszteletére, elfogadására. „De általában a magyar magas kultúra területén sem áll az, hogy a magyar alkat, a magyar jellegzetesség megállapítása és annak alapján való továbbhaladás a kultúra regenerálódásának alapja. A kultúra szüntelenül fejlődő, alakuló, új meg új problémákkal viaskodó s azokat megoldó folyamat: belső egyensúlya, összhangja, újjászületése nem bizonyos meghatározható jelleg „szabályai”-hoz való alkalmazkodásból, hanem problémáknak a megoldásából származik, s minél sikeresebben oldja meg ezeket a problémákat, annál inkább válik – anélkül hogy ezt akarná – jellegzetessé, „tipikusan” magyarrá. (Bibó István)

Budapest bővelkedik kulturális terekben. Szezonálisan vagy állandóan működtetett kulturális létesítményekben. Alternatív kultúraközvetítő helyekben és az úgynevezett magas kultúrának szentelt helyekben. Rongyos és fényes helyekben, a szegény színházak működtetésére alkalmas kopár helyekben és a feltörekvő közönség látogatta, elegáns, csillogó helyekben. Budapesten fogyasztható kultúra kivénhedt gyárépületek udvarán és könyvpaloták emeletén, kibérelt fürdőkben vagy volt varrodában, kicsiny, zörgő székű mozikban vagy elegáns koncerttermek puha foteljeiben – egysörös, pikolós és kaviáros helyeken is.

Budapest kulturális sokszínűsége vitathatatlan. És ameddig ez így marad, addig Budapest a kultúra egyik fővárosa lesz. Ha akarnánk, sem tudnánk bemutatni egy folyóirat hasábjain a főváros kulturális összkavalkádját. Arra egy egész folyóiratszám sem volna elég. Pusztán arra vállalkozhatunk, hogy néhány kulturális hely működésére felhívjuk a figyelmet. Kultúraközvetítő helyekre, olyan terekre, amelyek azt vállalták, hogy nem érdekli őket, megéri-e vagy sem, működőképesebb lesz-e ettől a hely, vagy sem – estjeik jó részét a kultúrának szentelik.

A Gödör Budapest egyik legkülönösebb formációja. Talán a fiatalabbak emlékeznek a néhány éve elbontott Elizélt Palotára a Vörösmarty téren. Ez a különösen csúf, irodákkal teli épület a nevét a kinézetéről kapta. Egyetlen előnye egyébként a páternosztere volt, hiszen aki még nem próbált ilyet, az ezen a nyitott liften felemelkedhetett és leereszkedhetett. Az Elizélt Palota nem a közelsége miatt jut az ember eszébe a Gödörről, hanem mert a Gödör a város egyik legelizéltebb projektjének mellékterméke. A Nemzeti Színház épült volna itt, de csak a mélygarázsig jutott el a terv megvalósítása, utána a megváltozott politikai tér más nemzeti álmokat álmodott. A város közepén viszont ott éktelenkedett egy lik. De ez már csak a hősi múlt. Azóta a város megtanulta használni a teret, kulturális csomóponttá lett a hely, Buda és Pest itt találkozik, afféle valós alternatív szórakozóhely született nagyon erőteljes arculattal. Nyilvánvalóan a legtöbb látogatója fiatal. Bulik, koncertek váltogatják egymást. Ám mindenféle alternatív fesztiválok központja is a Gödör. Öko- és a békés egymás mellett élésért kiálló programok zajlanak itt, például a Menedék Egyesület Bevándorló Budapest projektjének estjeit is itt tartották, melyeken a különféle, hazánkban élő fekete-afrikai és latin-amerikai népeket lehetett megismerni, kultúrájukat, zenéjüket, kedvenc ételeiket. A Gödörben tartottak a Föld napján Ökoteregetést is, ennek a kezdeményezésnek az alapja az volt, hogy a pestiek a megunt ruháikat ne dobják ki, és ne vegyenek feltétlen újakat helyettük, hanem cseréljenek inkább egymás között. Az ökotudatosságra való nevelés ugyanúgy fontos témája a Gödörnek, mint a társadalmi tudatosságra való ébresztés. Idén a Gödörben tartották az Állampolgári Részvétel Hetét (ÁRH: szeptember 20–26.). A program alapkérdései a „Ki szólalhat meg? Miről lehet véleménye? Mit tehet, ha valamit igazságtalannak tart? Hogyan érvényesítheti a jogait?” voltak. Ehhez hasonló kérdésekre keresték a választ a közönség és drámapedagógiai, részvételi színházi társulatok bevonásával. Az állampolgári kezdeményezésekben rejlő lehetőségeket bemutató ÁRH-hoz húsz kelet-közép-európai ország csatlakozott eddig. Az ÁRH során olyan részvételi színházi formákat alkalmazó drámapedagógiai előadásokat láthattak a nézők a Gödörben, amelyek fontos társadalmi, erkölcsi, emberi problémákat mutattak be, emellett lehetőség nyílt a közönség aktív részvételére. Az előadásokat megelőző, megszakító vagy azt követő feldolgozó részekben a résztvevő-nézők színházi eszközöket használva átélhettek, megélhettek súlyos társadalmi problémákat, s az átélés segítségével új válaszokhoz juthattak el. 

A program összeállításánál az alapszempont az volt, hogy az állampolgári részvétel az ÁRH meglátása, hite szerint kultúrafüggő, és főképp tanulható. A drámapedagógiai foglalkozások fejlesztik az önkifejezést, a kritikai gondolkodást, az együttműködő attitűdöt és a problémamegoldó képességet. A program célja kettős volt. A szakmabeliek találkozása mellett a nézők kapcsolatépítési képességeinek fejlesztése, közösségkovácsolás és színházi projektek megvalósítása. Így kapott teret például a Magyar Szegénységellenes Hálózat fórumszínháza, mely csoportosulás Augusto Boal módszereit (az elnyomottak színháza) követve adott elő olyan szituációkat, melyekkel a szegény sorban élők nap mint nap megküzdenek. Elnyomás, kiszolgáltatottság, előítéletek voltak a „darab” fő mozgatórugói. Ezt a „darabot” alakították át a későbbiekben a nézők, megoldásokat próbálva adni a kemény szituációkra, újra próbálták gondolni és játszani a helyzeteket. Mindez egyébként a 2010 – A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve programjának keretében zajlott. Mivel a társadalmi tudatosságra nevelést egészen kis korban el lehet (és tanácsos is) kezdeni, a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ alsó tagozatosoknak tartott foglalkozásokat. Az ő „előadásuk” a hatalom kérdéskörét vizsgálta Andersennek A császár új ruhája című meséjéből kiindulva, a történetet drámába oltva, és színházi formákkal kísérletezve. A gyerekek számára a dráma története ott kezdődött, ahol a mese véget ér: a börtönbe vetett, igazmondó fiú és társai útját követjük az öltözőszoba felé, ahol a császár hatalma romjain magából kikelve őrjöng. Az ÁRH programja között szerepelt egy beszélgetés a Krétakörrel és az anBlokkal a 2010. augusztusi ároktői és szomolyai közösségi színházi projekt, az Új Néző tapasztalatairól. A Krétakör két borsodi faluban működött közre egy drámapedagógiai kísérletben, melynek során a falvak problémáinak orvoslásában próbáltak színházi eszközökkel segíteni. Feltettek kérdéseket, amelyekre különféle válaszok születtek: „Így alakult, hogy a harmadik színházi estén egy egyszerű köszönés elmaradásának illusztrálásával, miután végigvettük a jelenlévőkkel együtt, hogy mit jelent a helyzet, ha a két ember közül az egyik fél gazdagabb, mint a másik, mit jelent, ha az egyik fél idősebb, mint a másik, felvetettük a legégetőbb kérdést is: mit jelent a fenti jelenet, ha a két ember közül az egyikük cigány, a másikuk magyar? A pillanatnyi dermedt csendet követően, ami megszállta a közel száz fővel telített iskolaépületet, soha nem tapasztalt intenzitással özönlöttek a vélemények a döntően cigány résztvevők részéről. Akinek nem köszöntek, az sértse meg a másikat, próbálja lekenyerezni, üsse meg, kérjen tőle bocsánatot, állítsa meg, és beszéljenek! Az este során nem a spanyolviaszt találták fel a teremben ülők, de eljutottak az együttélés alapfeltételeinek közös megfogalmazásához, sőt kimondásához is. Tették mindezt az érintettségük okán, a játszók részéről megtapasztalt figyelem okán, és legfőképpen azért, mert – ahogy itt is bizonyítást nyert – az ember, élethelyzetétől függetlenül, alapvetően kommunikálni vágyó lény” – olvassuk a Krétakör honlapján a beszámolót a kísérletről. A Gödör programjában még egy igen érdekes és fontos téma tárgyalását vállaló előadást mutattak be. Ez a Nyitott Kör Színházi Nevelési Társulat színházi nevelési előadása volt, mely az Antigoné történetének alapján a hatalom működését mutatta be. A foglalkozás tizenévesek számára készült, célul azt tűzte ki, hogy a fiatal felnőttek megvizsgálhassák a hatalomhoz és igazságtalansághoz való viszonyukat. A játék során a diákok próbára tehették saját érzéseiket, és szembesülhettek azok várható következményeivel, a foglalkozás morális-emberi kérdések megvitatásán keresztül a demokráciára nevelt. A programban még helyet kapott egy műhelybemutató „Roma / Nem roma – honnan a gyűlölet?” címmel a cigánygyűlöletről roma és nem roma fiatalok bevonásával. Ezen kívül ethnosound koncerteken vehetett részt a hallgatóság, és a BudapesTedd! program keretében a Civil Kollégium és a Közösségfejlesztők Egyesülete a „Te mit tennél Budapestért?” kérdéskört próbálta körbejárni különös eszközökkel, mint például az interaktív közösségi építkezés és a Gödör medencéjében útjára bocsátott palackposta. Ezekből a programokból élesen kitűnnek a Gödör fő célkitűzései: amellett, hogy a fiatalság egyik fő alternatív szórakoztató központja kíván maradni a Gödör, demokráciára nevel, antirasszista kampányt folytat, és minden eszközzel ki kíván állni a kulturális sokszínűség és a békés egymás mellett élés céljaiért.

A főváros jelentős kulturális tereiből való további szemezgetés előtt még egy megfontolandó idézet az egyik legfontosabb budapesti színházi formáció, a Krétakör honlapjáról: „A színház nem pusztán kellem, nem pusztán egyfajta esztétikai élvezkedés, hanem egyike a legeffektívebb eszközöknek, amelynek segítségével az emberi szenzualitás kidolgozhatóvá tehető. Kidolgozott szenzualitás nélkül ugyanis nincs fejlett személyiség, fejlett személyiség nélkül nincs értelmes emberi kommunikáció, hiába él mindannyiunkban mély vágyakozás a megértés iránt. (…) Az emberi kreativitást tehát elsősorban nem valamilyen filantróp megfontolás okán kell gondozni – a színház eszközeivel is –, hanem azért, mert egész egyszerűen – aprócska nemzet lévén – csak a szellemi teljesítményeinken keresztül helyezhetjük fel magunkat a világ térképére. És mivel ezen a térképen kemény valutában mérik és ítélik meg a produktivitást, úgy is fogalmazhatunk, hogy ez mindannyiunk létérdeke. Jelenünk, vágyott önrendelkezésünk záloga.” A Krétakör egyébként jelen pillanatban új típusú, közösségi projekteken dolgozik, de mintha az új társadalmiasság szele fújna a kultúrában (ami természetesen csak addig üdvözölhető, míg belülről jövő késztetés, amint az új szocreál politikai körök által előirányzott szelét kezdik fújatni, a kultúrának el kell kezdeni óvni autonómiáját), hiszen a hagyományosabban működő kulturális terek, mint például a Katona József Színház vagy a Nemzeti Színház is programjára tűzött (vagy programjára akar tűzni) olyan darabot, amelynek nyilvánvalóan társadalmi célja van. Ilyen a Katonában Tersánszky Józsi Jenő – Grecsó Krisztián: Cigányok című darabja, mely darab 1930-as bemutatójáról Schöpflin Aladár írásából néhány mondatot azért is érdemes idézni, hogy lássuk, milyen szépen él tovább a csoportok társadalmi elkülönítése, és más-más korban mennyire más az ürügyül szolgáló ok. Hogy végül mindig a többségnek fütyülhessen a madárka, és a többségnek jusson a terített asztal joga. „Tersánszkynak ez a munkája a tiszta, könnyű jókedv kedves műve. Az író nemcsak ismeri azokat az alakokat, azt a cigány-miliőt, amelyről szól, hanem szereti is, megérti, örül neki, mulat rajta. A cigányok beszédét, azt a zagyva beszédet, amely valami különös cigány »pidgeon-hungarian« népnyelvből, az urak nyelvéből, cigányhangsúlyokból összeelegyítve, a temperamentumukat, amely egész más idegrendszerből fakadt, mint a többi embereké, életnézetüket, mely gyermeteg naivitás és dekadencia furcsa keveredése, szerelmeskedéseiket, civakodásaikat, családi ügyeiket, külön társadalmi rangfokozataikat a »főprímástól« a kontrásig – az egész cigány élettípust. Kívülálló számára ez a világ hallatlanul mulatságos, köztünk élő egzotikum, a mi életünknek valami furcsa travesztiája. Komplikációi egészen primitívek, akárha gyermekek komplikációi volnának, aminthogy a cigányban mindig több maradt meg a gyermekből, mint másban. Nem is lehet belőlük többet alakítani, mint egy vidám anekdotát: a darab nem is más, mint színpadra kidolgozott anekdota a cigánylányról, aki egy darabig tűri házsártos anyja beavatkozását a fiatal férjével való ügyeibe, de aztán mikor a dolog kezd már bajokat okozni, a talpára ugrik, és ráncba szed mindenkit, aki elébe áll. Tersánszky ez anekdota során egypár pompásan megrajzolt cigányfigurát visz a színpadra, de ezen felül megmutatja a cigánytípusnak azt a fővonását, amely ősidők óta főtémája a róla szóló anekdotának: a testi gyávaságot. Ahogy a nagy-erős fiatal prímás a védekezés kísérlete nélkül megszalad apósa és anyósa ütlegei elől, és aztán a szeretője előtt siránkozva panaszkodik, s ahogy a többiek is azonnal meghúzzák magukat, amint valami zivatar fenyeget – ebben teljes képét kapjuk a tradicionális cigány-karakternek, amely nyilván azért vált tradicionálissá, mert igaz.” (Nyugat, 1930/6.) A Nemzeti Színház egyébként egy dokumentumdráma-pályázattal kíván bekapcsolódni a társadalmi problémák művészeti eszközökkel való enyhítésébe. A pályázat a romagyilkosságok színpadi feldolgozását szorgalmazza, kitér arra, hogy nemcsak színházi formációk, hanem iskolák részvételére is számít, hogy a tanárok minél szélesebb körben tudatosítsák a diákság számára is, hogy a romagyilkossággal a magyar társadalom súlyos társadalmi katasztrófához érkezett el. A felhívás szövegéből néhány mondat: „9 helyszínen 78 lövés, 7 helyszínen 11 Molotov-koktél, 6 roma halott, köztük 1 gyerek, 5 súlyos roma sérült, köztük 1 gyerek, 4 gyanúsított. A 2008–2009-ben lezajlott, egyedülálló bűncselekmény-sorozat nemcsak Magyarországot, hanem egész Európát megrázta. A romagyilkosságok kapcsán dokumentumdráma-pályázatot hirdet a Nemzeti Színház. Célunk, hogy kezdeményezésünk hozzájáruljon egy nyílt, társadalmi párbeszéd kialakulásához, ugyanakkor elősegítsük a hazai színpadokon ritkán látható, aktuális jelenségekre, eseményekre, problémákra reagáló dokumentumdráma megteremtését.”

Különösen érdekes, újonnan létesült kulturális tér a Kesztyűgyár Közösségi Ház. Ez a ház a „nyóckerben” kíván a Gödörrel közel azonos hitvallással közösségi térré fejlődni. „A Mátyás tér 15. szám alatt található Kesztyűgyár Közösségi Ház 2008 őszétől indította programjait a környékbeli és a budapesti fiatalok számára egyaránt. Multifunkcionális intézményként számos tehetséggondozó programnak, művészi előadásnak, képzésnek, tanácsadásnak és egy internetkávézónak ad otthont. A megvalósuló programok célja a közösségépítés és a helyi identitás erősítése, illetve a Magdolna negyed bevonása Budapest kulturális vérkeringésébe” – írják céljukról honlapjukon. Amit az igen ifjú kezdeményezés eddig megvalósított a megszokott kultúrházi életen (sportprogramok, nyelvoktatás, ismerkedés az internettel, fotószakkör, baba-mama klub) kívül, az sok más mellett a cigány festők kiállításokon való bemutatkozása; a Szertelen partik, tizenévesek drog- és alkoholmentes bulijai; a Zöld Fiatalok Egyesülete és a Nap Klub szervezésében havonta megrendezett csere-bere, melynek keretében mindenki közkinccsé teheti felesleges vagy megunt (de hibátlan) tárgyait, s ezek fejében választhat olyat, amelyre a háztartásában szükség van. Érdekes kezdeményezés volt a VIII. kerület fotókban való megörökítése, melyhez a Kesztyűgyár kölcsönzött fényképezőgépeket. A Kesztyűgyár látnivalóan igen erőteljesen próbál egyre népszerűbb programokkal részt vállalni a főváros kulturális életében. Nagyon sok sikert kívánunk a kezdeményezéshez.

Új, alternatív kultúrtér a budai, tizenegyedik kerületi, Bartók Béla úti Szatyor bár, mely a most megnyílt, Karinthy-kedvelte Hadik kávéház ikertere vagy inkább ifjabb testvér-tere, és különös módon minden este telt házzal működik. A Szatyor történetéről a helyi blogban így vallanak: „Karinthy – amikor először belépett a hajdani Hadik kávéház alagsorában kialakított bárba – a falon lévő gyékényborítást meglátva felkiáltott: »De hiszen ez egy szatyor!« Az élelmes tulajdonos egyből ki is sajátította a nevet, és ezt követően Szatyor bár néven futott a Hadik nagyvilágibb része. A Hadikot 1922-től üzemeltető Kaiser család egyik leszármazottjától kaptunk néhány kordokumentumnak is beillő fotót az akkori Szatyor bárról. A régi Hadik kávéház helyén megszületett két új hely, a Hadik és a Szatyor bár és Galéria közül az utóbbi névadását az tette számunkra evidenssé, hogy a Szatyorban sem szerettünk volna eltérni attól a hagyománytól, amely az ide járó művészek szellemi pezsgése nyomán irodalomtörténeti fogalommá vált, ugyanakkor utalni szerettünk volna arra is, hogy a Szatyor bár egy progresszívebb, fiatalosabb, bohémebb szemléletet képvisel, éppen olyan tarka és nagyvilági miliőt, amelyet a Hadik a maga korában reprezentált. A Szatyor bár és galéria tehát egyfajta 21. századi újraértelmezése az irodalmi kávéháznak, az európai nagyvárosokra jellemző művészkocsmáknak.” A Szatyorban e pillanatban inkább a buli, a jó, de viszonylag olcsó étek a fő attrakció, de a kultúra is teret kap, s könnyen lehet, hogy egyre nagyobb teret (ne felejtsük, a Szatyor csak néhány hónapja nyílt meg), itt beszélget költőkkel és írókkal a litera, vendége volt már a Szatyornak Bereményi Géza és Térey János is, tartanak koncerteket, s hogy a társadalmiasság a Szatyor életéből se maradjon ki, szatyrokban gyűjtöttek a vörösiszap-tragédia károsultjainak.

Megemlítjük még a Mikszáth Kálmán téren található Szabad az Á-t, mely valamiképp a Tilos az Á utódja, s magukról így vallanak: „Tudtad-e, hogy nálunk található a város – vagy az ország – egyetlen mulatóhelyen lévő védett falfestménye – 3D hatású perspektivikus utcakép, vagy valami ilyesmi… Nem vicc, vagy 5 kg a dokumentációja!!!! Ja és ezen a helyen működött a kilencvenes évek elején kultikussá vált Tilos az Á, ha még mond valamit!” Ha már nem mondana, Milne Micimackójából kikereshető, mit tesz az, ha Tilos az Á (s akkor most felhívnánk a figyelmet, hogy ezek szerint a város tele van Karinthy-féle kultúrhely-névadásokkal, hiszen a Micimackó magyarra ültetője Karinthy volt, az előbb a Szatyor bárnál pedig már említettük a nagy humorral megáldott szerzőt). A Szabad az Á koncertekkel hívja be a fiatalokat, ez az egyik vonzereje az Akácfa utcai Fogasháznak is, azért az ő palettájuk színesebb: „a Fogasház május 22-én újra nyitotta kapuit, és átállt az állandó, egész évben tartó működésre. Az ünneplés után tovább folytatjuk a tavaly megkezdett munkát, és a közeljövőben beköltöztetünk egy kortárs képzőművészeti galériát, több színtársulatot, koncertsorozatot, filmklubokat, valamint civil előadásokat és vitaesteket” – állítják magukról. És mit állít róluk a korabeli sajtó, a Fidelio? „Kéthetente, csütörtök esténként új jazz-sorozat indul a lebontás helyett új életre kelő Akácfa utcai épületben, a Fogasház – Kulturális Befogadótérben. Jazzfogócska mottóval a magyar jazz és világzene fiatal, de már érett és egyre inkább elismert, nagyjából harmincas éveiben járó zenészei kapnak kéthetente fórumot. A Fogasház neve – nos egy cégér megmaradt az utcafronton a régi időkből, egy igazi műmosollyal, a tábla ugyanis egy fogtechnikusé volt. A sorozat mottója természetesen arra utal, hogy a generáción belül a muzsikusok szoros kapcsolatban állnak, és egymás zenekaraiban különböző koncepciók megvalósításában újra és újra együtt dolgoznak.” Tehát van itt jazz, színház, folyóirat-bemutató, háromnapos irodalmi fesztivál, humor, a lebontás rémével ijesztgetett „foglalt ház” szép felébredése és új útja, persze a házat semmiképp ne a fogas egyik megállójában keressünk, hiszen a nevét a múlt egy jelet hagyó fogtechnikusáról kapta.

Azért bemutatásunkból ki ne maradjon egy mára már szinte kő-kultúrhellyé nemesedett, kicsit alter, kicsit konzerv kultúrhely sem, a régi öreg Trafó. Ha az épület átváltozásáról számolunk be, már azzal is sokat árultunk el erről a kulturális térről: a trafóház 1909-ben épült, „az ipari szecesszió jellegzetes alkotása”. Negyven évig üresen állt, majd a ’90-es évek elején foglalt művészeti színhely és foglalt ház lett. A kezdet meghatározó műfajait az épület az intézményiesülés után is befogadta. A Trafó Kortárs Művészetek Háza hivatalosan táncszínházi előadással nyitott. Ekkor közvetlen környezete még egy egészen különös formációként tekintett rá, egészen meglepő térként, ami mégis szorosan a városhoz tartozik, mégis képes beilleszkedni az adott városrészbe. A frissen megnyílt Trafó egyfelől menedéket jelentett az akkor még igen lepusztult és magára hagyott ferencvárosi közegben; ugyanakkor az ipari létesítmény rehabilitációja és újrahasznosítása mint gesztus, éppen ennek a közegnek is szólt, a szerves odatartozás jeleként, és úgy is, mint felszabadító lehetőség hasznos és élhető terek kialakítására. Az elmúlt bő tíz évben beindult a Ferencváros rehabilitációja; a Trafó körül megtisztultak a homlokzatok, és a jellegzetes égetett téglás épületek visszanyerték régi, funkcionalitásba ágyazott szépségüket. A Trafó előtti megállásra, beszélgetésre, időzésre hívó terület kitágult, az újonnan lerakott járóburkolaton több mód van a sétára. Mindezzel a változással párhuzamosan maga az épület is formálódott, most tiszta színekkel, hangsúlyosan szögletes tipográfiával, kényelmes geometrikussággal fogad. Kulturális színhelyként és alkotóműhelyként soha nem zárta el magát hermetikusan a közegétől – a placc, a biciklitámasz, a pad, a kávézó, a bár a legalapvetőbb szinten kötötte bele a városi életbe. A Trafóban azóta is pezseg a kultúrélet: táncszínház, komoly- és komolytalan zene, színházi produkciók, irodalmi estek, minden van itt, ami egy kultúrhely számára fontos, és ami fontos lehet a teret körülvevő lakók, az őket körülvevő főváros és a Budapestet körülvevő „kulturális főváros”-cím számára. Magyarán a Trafó továbbra is öregbíti Budapest kulturális hírnevét.

A budai kultúrközpontról, a hét majd minden napján kultúrprogrammal előlépő Nyitott Műhelyről, a volt varrodáról és Morzsagyárról (pékség) sem felejtkezhetünk el. A hely gazdája, a korábban bőrdíszművességgel foglalkozó Finta László így vallott egy interjúban a helyről: „2000. január 20-án este 7-8 körül léptem be ide először úgy, hogy saját kulccsal nyitottam. Pár hétre rá volt a nyitóbuli, nagyon sokan eljöttek – és tulajdonképp már akkor elkezdődött ez az átalakulás. Egy barátunk, Szabó Gábor festőművész fedezte fel, hogy a hely mennyire alkalmas kiállításokra. Egy hónapra rá volt a megnyitója… A zene jött utána: kb. 2001-ben indult egy évekig tartó jazztörténeti sorozat. De volt pl. egy ötrészes Mozart-sorozat is előtte. Élő zene is ekkor lehetett először: vagy a Nigun vagy az Arasinda játszott itt előbb, nem tudom. A filmklub azért ment nehezen, mert technika kellett. Mindenesetre Para-Kovács csinálta az első sorozatot 2004-ben, ha jól emlékszem. A technikát akkor még úgy kaptuk kölcsön, minden egyes alkalomra. Irodalom szórványosan volt, már 2001-től. Vajda Péternek volt egy sorozata, a Hajóvonták Találkozója. Így fordult meg nálunk, már 2002-ben, Esterházy is. De az igazi irodalmi élet indulása jóval későbbre tehető. Az irodalom valahogy nehezen adta magát, talán mert ezt szerettem volna leginkább (a bőrözés mellett jártam magyar szakra).” Azóta a hely nagyon felkapott lett. Szinte küzdelem folyik azért, hogy valaki itt tarthassa könyvének bemutatóját, felolvasóestjét, itt beszélgethessen irodalomról vagy kultúráról, s egyéb, külső okok (a lakóknak a hangzavar okán való berzenkedése) miatt a kisebb jazz-zenekari esteket is felváltották a szólóestek. Hétről hétre van filmklub, és mindig van kiállítás, kisebb színházi estekre látogathatunk ma is. Napról napra hirdeti és mutatja be ez a hely is, hogy Budapest kulturális központ, hogy Pesten (vagy Budán) mindennap találhat valami izgalmasat a kultúrára vágyódó.

Persze itt nem mutattunk be valójában a főváros kultúrközpontjainak, kulturális tereinek a töredékét sem, alig szóltunk a kőszínházakról és a komolyzene tereiről, említést sem tettünk például a nemzetközileg elismert koncerttermeinkről a Művészetek Palotájában, nem említettük a felújításra váró Zeneakadémiát, művészmozijainkról és plázamozijainkról szó sem esett, nem írtunk a Ráday utcáról, s a benne található galériák és kis színházak soráról (és persze a kulináris élvezetek tárairól sem), kihagytuk a nagy galériáinkat és a hatalmas kiállítótermeinket és múzeumainkat, könyvtárakba sem kalauzoltuk el az olvasókat, és nem hívtuk sétára, hogy tekintsen be a különös könyvesboltjainkba, a Liszt Ferenc téren található Írók Boltjába, amely hely azt vállalta, hogy a kortárs magyar irodalmat árulja és hirdeti, s ugyan jelenleg sok nehézséggel küzd, e vállalását mégsem adta fel. Nem kalauzoltuk el az olvasót a város híres cukrászdáiba és kávéházaiba sem, amelyeknek kultúrájáról külön könyvek születtek. Szerencsére, mint ezt ennek az írásnak az elején is említettük, a főváros kulturális tereinek bemutatása számára nem volna elég egy egész folyóirat sem, könyvsorozat tudná csak bemutatni, hiszen a város földrajzi és építészeti adottságai mellett a kultúra az, amelynek segítségével világvárossá lehetett. Egy működő, nem izolált, mindenki számára elérhető kulturális élet folyik a fővárosban (hangsúlyoznám, létezik elitkultúra, léteznek olyan helyek, ahová igen ritkán vagy sose juthat el egy átlag-budapesti, de vannak nem is kis számban olyan estek és olyan kultúrateremtő és kultúrabemutató terek, amelyek akár ingyenesen látogathatók).

A kultúra Budapesten majd minden érdeklődőhöz eljuthat. És ahogy Nádas Péter írja: „Egy érintés történetének az egész test egyszerre szereplője és helyszíne.” És ahogy egy mondatot már e cikkben idéztünk: „csak a szellemi teljesítményeinken keresztül helyezhetjük fel magunkat a világ térképére”.

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon