Skip to main content
„Költő vagyok – mit érdekelne engem a költészet maga?” (József Attila)


Ami azt illeti, József Attila nem kérdez, hanem állít. Hogy mit érdekelné, azon éppúgy nincs mit töprengeni, mint azon, hogy mit Petőfinek a zordon Kárpátoknak fenyvesekkel vadregényes tája. Azért persze tudom, hogy mire kellene válaszolnom. Csakhogy engem jobban izgat jelenleg, hogy mi is az, ami őt mit érdekelné. Jó, persze, a költészet maga. De mit jelentsen ez? Hogy verset csak írni szeret, olvasni nem? Vagy nem érdekli a költészet elmélete, csak a gyakorlata? Nem, a folytatás más irányba mutat. Csak hát ezt is hogyan értsük? Nem volna szép (dolog), ha az éji folyó csillaga égre kelne – ha a költészet elfoglalná annak a valóságnak a helyét, amit tükröz? Vagy az éji folyó csillaga nem volna szép, ha égre kelne – hiszen csak „költészet”, amolyan nesze semmi, fogd meg jól? A 2. szakaszból nézve a szépség kérdése nem látszik lényegesnek; mintha inkább arról volna szó, hogy valóság helyett nem éri be költészettel; a költészet nem lehet a való élet pótszere. (Mindamellett a „szép” visszatér a 3. versszakban!) De a 2. strófa is kétféleképpen érthető, csak ezúttal nem vagylagosan, és nem grammatikailag. A metaforákban egy külön – talán-talán tudat alatti – réteg bujkál. Ebben a költő mintha azt bizonygatná, hogy ő igenis felnőtt férfi: nem anyatejet iszik, hanem sört! A sör képzete aztán a kocsmát is behozza a versbe. De addig a fogalmak szintjén is halad előre a költemény, no meg a képi rétegben is történik valami közben. Sörre – forrásvíz. A hab marad, de mámor helyett kecsesen okos csevegés kél benne. A költő fürdik (vagy legalábbis fürdésre buzdít), míg a többiek mocskolják magukat. Ő a valódi világot hörpinti sör gyanánt, amazok (a többi költő) koholt képekkel és szeszekkel mímelnek mámort. Adják a szolga ostobát. Netalán az volna „a költészet maga”, amit az összes többi költő művel? Mintha ezt sugallná a grammatikai párhuzamosság is: mit érdekelne – mi gondom ezekkel? Az Ars poetica költője viszont nem alkuszik: a valóságban akar boldog lenni, nem a képzeletben, nem a költészetben. Eszköze és ösztökéje a szabad ész, célja az értelem, felsőbb hatósága a tudás. (Ebbe a sorba illeszkedik az „okos csevegés” a 3. strófából, és majd a „szellem” a végén.) Illetve: nem áll meg az értelemnél. De vajon hova mutat az „és tovább!”? A marxi tézisre kell gondolnunk, miszerint a világot nem magyarázni kell, hanem megváltoztatni? Ez esetben az értelmen túl a cselekvés van, de akkor nemcsak az értelmen lépünk túl, hanem a – bármilyen értelemben vett – költészeten is, ahogy egy korábbi versben ki is mondatik: „Hogyan is hagyna dolgos elmém / feledtető, de bérdaloknál. (…) Rongy ceruzámat inkább leteszem / s köszörülöm a kasza élit.” De itt erről nincs szó. Az utolsó előtti strófában a „verseim rendjét” és a „szertedübögni rímeit” világossá teszi, hogy a verset nyitó kijelentés – „Költő vagyok” – változatlanul érvényes (sőt, mintegy megtoldva egy későbbi töredék „nagyot eszmélő” nyomatékával: „költő én vagyok!”). Mi van tehát az értelmen túl? Talán a példa. A költő (ez a költő) olyan lény, aki az emberiség legjobb törekvéseit, legmélyebb vágyait sűríti magába és mutatja fel. Meg nem alkuvó boldogságvágyában magára ismer a paraszt, a munkás, a rosszul öltözött suhanc; versei mögött a történelem pozitív erői sorakoznak – sőt indulnak! – föl. Ez a szinte a világszellemmel eggyé vált költőalak immár féltő jóindulattal tekinthet le a még gyermekkorát élő emberiségre a vershez mintegy kódként, utóiratként csatlakozó zárószakaszban.

Igen, azt hiszem, ez egy lehetséges olvasat. Talán ezt mondja, ezt akarja mondani József Attila. De a vers maga mintha nem ezt – vagy nemcsak ezt – mondaná. A 2. versszakban észlelni vélt mélyrétege a szóképekben, szóválasztásban, szóismétlésekben, hangnemben egyre-másra átüt a felszínen, és belőle egy egészen másfajta lénynek a hangja szól; azé, aki egy másik e tájt írt versben magát a békához hasonlítva így ír: „e költemény szorongó lelkem buboréka”. Aki azért bizonykodik, hogy nem lóg a mesék tején, vagyis már nem gyerek (illetve, voltaképpen, nem csecsemő – hiszen az lóg a tejen, vagyis az anyaemlőn), mert nagyon is bizonytalan a maga felnőttségében. Vagy nem a gyerek hangja szólal-e meg a zord magabiztosságot mutató „Nincs alku”-ra következő inkább rimánkodásban, mint ultimátumban: „én hadd legyek boldog!”? És nem a gyerekbetegségek – kanyaró, vörheny, bárányhimlő – képzete rejlik a „pirosló foltok” mögött? „A tudásnak teszek panaszt” nem úgy hangzik ezek után, mint valami olyasminek a felnőtt nyelvre fordítása, hogy „megmondlak a tanító bácsinak”? A „testvéri tankok” beígérése pedig, mi tagadás, engem arra emlékeztet, amikor a kisfiú a nagy, erős bátyjával fenyegetőzik szorult helyzetében. „Még nem nagy az ember” – a „nagy” itt persze több mindent jelenthet, de a strófa egészéből ítélve elsősorban mégis azt, hogy nem felnőtt, mégpedig a gyerek látószögéből. (Vö. „Akkor a világ kicsi lesz / s én játszani hagyom.”) És talán mindennél jobban árulkodik a belső bizonytalanságról a személyes névmás – „én”, „engem”, „rám” – már-már megszállott halmozása.

Lehet, hogy a vers nem erről szól. De azt hiszem, ez szól belőle. Amit látszólag oly hetyke magabiztossággal állít, azt végül is az a kétségbeesés élteti, amivel költője hinni akar benne. Akinek a számára, talán minden más költőnél inkább, az egyetlen megváltás (a mi nagy szerencsénkre, mondom kegyetlen önzéssel) a költészet.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon