Skip to main content

A második évtized

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Elnöki ars poeticák


Mottó: Ahhoz, hogy semmi ne változzék, szinte mindent meg kell változtatni

A Nemzeti Kulturális Alap(program) célját, küldetését, alapvető működési módját, meghatározó technikáit négy kormányzati cikluson keresztül képes volt megőrizni. A neve megváltozott ugyan, növekvő pénzeszközei feletti szabad rendelkezése olykor csorbult, talán kissé elnehezedett és a szükségesnél kevésbé innovatív, de lényegét tekintve maradt, ami volt, a „kormánytól karnyújtásnyira lévő” autonóm támogatási alap. Olyan intézmény tehát, amely a legszűkösebb időkben és ma is a kulturális élet szereplőinek egyik legfontosabb támogatója, jelentős értékek létrehozásának mecénása.

Az állandóság fenntartása gyorsan változó világunkban rendkívüli érték. A legfontosabb működési elveket, az alapértékeket nem szükséges megváltoztatni. Nem adható fel a szakmai autonómia, a pénzügyi biztonság, az előfinanszírozás technikája, a továbbosztás tilalma, s nyilvánvalóan nem fér össze a minőség elvével a pozitív diszkrimináció. Az állandóság azonban nem jelenti a változatlanságot.

Váltsunk-e széles sávra?


2001-ben egy felnőtt, magyar állampolgár évente valamivel több mint 13 ezer forintot fordított kulturális szolgáltatások vásárlására. Ha ebből levesszük a televízió-előfizetés díját (okkal? ok nélkül?) valamivel több mint 7 ezer forint marad. 600 forint havonta. Egy fél amerikai film, valamelyik pláza-moziban. A háztartások 86 százaléka nem költött könyvre, 95 százaléka se mozira, se színházra, 93 százaléka nem jutott olyan helyzetbe, hogy belépőjegyet vegyen valahová. Itt tartunk, de hízeleghetünk magunknak, hogy a kilencvenes évek elején-közepén rosszabb volt a helyzet. Végül is a trend – úgy tűnik – megfordult. Ha a változás iránya és üteme megmarad, 20 év alatt a társadalom harmada stabil kultúrafogyasztóvá válik. Azt hiszem viszont, hogy nincs mandátumunk a várakozásra. Az Alapnak félfordulatot kell végrehajtani, széles sávra kell váltania. A magas kultúrával nem élő tömegek egy részének meghódítása csak akkor lehetséges, ha számolunk e rétegek magas ingerküszöbével, s megpróbálunk olyan „nagy dobásokat” létrehozni, amelyek eljutnak az átlagemberekhez is, felkeltik a kereskedelmi televíziók, a nagy példányszámú lapok érdeklődését. Ehhez szükséges lesz a jövőben, de legkésőbb 2004-ben, kulturális reklámkeret-pályázatok hirdetése. A mégoly kiváló produktumok (kulturális) piacra juttatásának segítése alapvetően fontos, ha szélesíteni kívánjuk a kultúra alkalmi, illetve rendszeres barátainak körét.

Van-e közünk Európához?


Az EU-csatlakozás kulturális következményei érintik a kulturális produkciók, alkotások versenyképességét, a finanszírozás technikáit. A kulturális alkotás olyan körülmények között születik meg, akár az erőforrásokat vesszük szemügyre, akár a „befogadás” aktusáról van szó, amely körülményeket nagyrészt piaci játékszabályok regulázzák, ezek meg európai regulák lesznek hamarosan. Ez akkor is így van, ha a kultúra alapvetően nemzeti ügy marad, és ilyen jogcímű közös támogatási (és szabályozási) politikát az Unió – legalábbis egyelőre – nem kíván megfogalmazni. De a kultúra még inkább, mint eddig a nemzeti identitás, a nemzeti autonómia legfontosabb kifejezőeszköze és megélési lehetősége lesz. Meg kell találni annak a módját, hogy a pozitív változásokkal a magyar kulturális intézményrendszer élni tudjon és a még nem nagyon számba vett veszélyektől meg kell óvni. E tekintetben ilyen feladat a Kulturális Alap előtt a regionális gondolkodás és gyakorlat előtérbe helyezése, a pályázati rendszerek erőteljes átalakítása, EU-konformitásának biztosítása. A harmadik és talán a legfontosabb feladat annak támogatása, hogy a kulturális élet, az intézményrendszer, az egész kulturális politika miként tud részt venni a magyar lakosság legszélesebben értelmezett európai versenyképességének megerősítésében.

Kell-e galaxist váltanunk?


Megélői vagyunk a kommunikációs technikák felemelő intenzitású és ijesztő gyorsaságú változásának. A digitalizálás, az Internet, a hang- és képrögzítés, illetve a lejátszás új formái nem egyszerűen csak technikai változást jelentenek, de a hozzáférésnek és a kulturális közvetítésnek teljes átértékelődését. (Nem is beszélve itt teljesen új művészeti kifejezési eszközök megjelenéséről.) Ezek a változások, ha élni tudunk velük, a kulturális élményekhez való hozzáférés páratlanul széles lehetőségét nyitják meg, miközben segítenek valamit lerombolni az elképesztő esélykülönbségekből. A feladat kettős. Az európai csatlakozás részeseként nagyságrenddel kell növelnünk a nyelvi identitásunk erősítésére fordított erőfeszítéseket, egy morzsányit sem engedhetünk a Gutenberg-galaxisban megharcolt helyünkből, új területek elfoglalására van szükség, éppen az előbbi pozíciók megvédése érdekében. Ha egyes művészeti ágakra, és egyáltalán nem másodsorban a kulturális közvetítő rendszer egyes területeire más és más módon hatnak is, ezek a folyamatok végső soron érinteni fogják mindegyiket. A Kulturális Alapnak bizony végig kell mennie ezen az úton, de még az is lehet, hogy a kulturális élet számos szereplőjét kell hol magával vonszolnia, hol előre lökdösnie.

Gondoljunk – majd – végig néhány konkrét feladatot is:

1. Minden olyan módosításra szükség van, amely a pályázók, tehát az alkotók, a kultúraközvetítők, vagy a kultúrát megélni kívánók érdekeit szolgálja.


– A sikeres pályázók számára könnyíteni kell az elnyert pénzhez jutást, hiszen a bonyolult bürokrácia a nagyobb szervezetek felé tolja el a nyertesek táborát;

– át kell alakítani az egész tájékoztatásunkat, hogy alkalmassá tegyük a gyors információszerzésen kívül a visszamenőleges tájékozódásra, sőt kulturális referenciamunkák bemutatására is;

– „a legkisebb csalódás elve” szerint olyan pályázatokat kell kiírnunk, olyan pontos téma és feltétel meghatározással, amelyek a pályázót világosan orientálják, s a pályázatok számát ésszerű szinten tartják;

– át kell alakítanunk a játékszabályokat: „a minél többnek nyernie kell, akár kisebb pénzt is” elvet fel kell váltania a „lehet, hogy kevesebben nyernek, de a szükséges összeget” elvvel.

2. Minden módosítás támogatandó, amely szövetségeseket keres, és ezért kinyitja, ismertté teszi az Alap működését a társadalom minél nagyobb része számára.

– Továbbra is kezdeményezni kell minden olyan partneri viszonyt, olyan közös pályázatokat, mely növelheti a kultúra forrásait (turizmus, ifjúsági ügyek, informatikai fejlesztések);

– részt kell venni a digitalizálási feladatokban, az újfajta kultúraközvetítési formák elterjesztésében, mert ez jelentősen csökkentheti a távolságot Budapest és a vidék, illetve a határon inneni és túli magyarság között;

– pályázataink útján „be kell fektetnünk” a gyermek és ifjúsági korosztályba, mert nem csak az ő jövőjükről, hanem a mi jövőnkről is szó van;

– egyik legfontosabb szövetségesünk a befizető. Az NKA ismeretségének növelésével bevételeink növekedése is járhat. A kis összegű járulék befizetési hajlandósága javulhat, ha a befizető tudja, mire megy a pénz.

3. Minden módosítás elkerülhetetlen, amely korszerűbbé, az európai standardokhoz közelibbé, könnyen hozzáférhetővé, szolgáltatóvá, felhasználóbaráttá teszi az Alapot.

– meg kell tanítanunk pályázóinkat arra, hogyan nyerhetnek el támogatást európai forrásokból. Az indulási hajlandóságot „garantált önrész”-pályázatokkal szükséges serkenteni;

– harmonizálnunk kell pályázatainkat a kulturális minisztérium pályázataival;

– változtatnunk kell a szakmai ellenőrzés rendjét (esetleg az alapon kívüli független társadalmi ellenőrök bevonásával);

– a szakmai beszámolókban (ahol ez lehetséges) fokozatosan meg kell követelni a digitális mellékletet, és hozzáférhetővé kell tenni a honlapon.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon