Skip to main content

Császárváros és Karl Marx Hof

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Városmegújítás és lakásügy Bécsben


Bécs és Budapest valóban sok mindenben hasonló. Hasonló a városok fekvése, sokban párhuzamos a múltjuk, alig különböznek századvégi eklektikus bérházaik. A beépítés itt is, ott is irgalmatlanul sűrű, ha a házak szintjeit egyenletesen szétterítenénk a flaszteron, néhol 4-5-ször lefedné azt. A monarchia azonos alapjaiból indult az első világháború éveiben, az állami-városi lakáspolitika is, egy időben a lakbérek szigorú szabályozásával. A közös gyökerek azonban egészen más irányokba szétágazó lakáspolitika fáját táplálják. A „Vörös Bécs” 1934-ig közel 65 ezer új szociális bérlakást épít nagy telepek, „Hof”-ok formájában (Washington Hof, K. Marx Hof stb.). Budapesten a két világháború között a piaci bérlakásépítést szorgalmazza a konzervatív kormányzat. A kevés állami, városi bérház Pesten inkább csak szükséglakás, Budapest lakásépítésének kirakata ekkor nem a Sibrik utcai kolónia, hanem a Szent István park.

Egy szobára egy lakó

A második világháború után Bécs lakásállományának minősége nem jobb a budapestinél. Mérhetetlen előny számára azonban, hogy a császárváros ekkor már nem birodalmi székhely, tömegvonzása elapadt. Az 1910-ben még több mint kétmilliós Bécs az ötvenes évek elején csak 1,7, ma alig több mint másfél millió lelket számlál. Lezajlik az országos kiegyenlítődés, s ami legalább ennyire fontos, a városon belül is arányosabbá válik a népesség elrendeződése. A „citysedés” kiszorította a lakást a város sűrű magjából, s a második világháború után Bécs már körülbelül ott tartott, mint a rendületlenül növekvő Budapest ma: egy szobára csak egynél valamivel több lakó jutott. Az adatok összehasonlítása az 1945 utáni lakáspolitika éles különbségeit fedi fel. A lakásminőség terén úgy tűnik, mintha Budapest sokat behozott volna hátrányából.

A másik ok rejtettebb, s eléggé meglepő is. Magyarországon az alapelv az volt, hogy a „rendes embernek családban kell laknia”, mindig a családszámmal számoltak.

Miben voltak okosabbak Bécsben azon túl, hogy a fogyó népességszám és a ténylegesen növekvő gazdaság önmagában is sokat segített?

120 ezer üres lakás

Bécs sokkal hamarabb elkezdte – elkezdhette – a meglévő állomány minőségi javítását. Jelentősen javította a lakásállomány komfortszintjét, miközben viszonylag kevés új lakást épített. (A budapesti javulás döntő mértékben az új építés következménye volt.) Ennek ellenére a teljes állomány 1986-os adata első látásra még Bécsben is erősen „balkáni” színvonalú: közel 50 ezer lakásban csak vécé van, fürdő nincsen, s még 90 ezernél több olyan lakás van, melyből mindkettő hiányzik. Csakhogy ezeknek a lakásoknak egy igen jelentős részét nem lakják már. 120 ezerre tehető ma Bécsben az üres vagy nem lakás célra használt állomány, s ennek közel fele komfort nélküli, „szubstandard” lakás.

Így könnyű lakáspolitikát csinálni, mondhatnánk. Fontosabb ennél, hogy eddig csak a szűkebb szakmai körökben volt nálunk elfogadott, hogy a lakásfelesleg kiinduló feltétele a lakásmobilitásnak, ami a lakáshiányt is csökkenti. Egyáltalán nem biztos tehát az sem, hogy jó az a lakáspolitika, mely minden belakható négyzetméterhez görcsösen ragaszkodik, még kevésbé az, mely lakhatónak tünteti fel a ténylegesen lakhatatlant is.

Európai szemmel Budapestre nézve sajnos elég sötét, talán csak gazdasági fejlettségünkhöz mérve világosabb a kép. Bécs azonban nem elsősorban a lépéselőnyével érdekes számunkra, hanem egymásra szervesen épülő lakáspolitikai stratégiáinak rendszerével együtt.

Budapesten a városrehabilitáció általában „központi” feladatként fogalmazódott meg, Bécsben viszont a városfelújítás alulról indult, és a bérlők és később a tulajdonosok kezdeményezésére, a lakások, a házak szintjén. Bár a szocdem indíttatású lakáspolitika máig a bérlők oldalán áll, elsősorban nem a „szociális gondoskodás” és a participáció elvei, hanem kemény gazdasági körülmények játszottak ebben közre. A lakbérszabályozás, melynek szigorúsága csak a legutolsó évtizedben oldódott, megkötötte a tulajdonosok kezét.

Hiányhelyzet nemcsak az állami tulajdon mellett jöhet létre a lakásszférában. A bécsi tulajdonos sem volt képes bérháza megfelelő karbantartására, javítására, a leromlás jelei ott ráadásul már a két háború között jelentkeztek. A tulajdonos eleve nem is vállalta a lakáson belüli karbantartást, komfortosítást. El tudta érni, hogy e feladatok a bérlőket terheljék.

A gazdasági fellendülés mindenfajta lakásrendszert mozgásba hoz. A hatvanas évek expanziója Bécsben először a bérlők kezdeményezőkedvét lendítette fel. A növekvő jövedelmekhez képest alacsony lakbérek mellett a családoknál elegendő tőke halmozódott fel ahhoz, hogy hozzákezdjenek lakásaik felújításához, korszerűsítéséhez. Nagyarányú lakásfelújítási hullám alakult ki, s a városi lakáspolitika is hamar működésbe lépett. Oda irányította a támogatásokat, ahol az igény először jelentkezett, s ahol a hatékony felhasználás biztosítva látszott: a bérlőkhöz (Wohnungsanierungsgesetz, 1969). A bérlők, s nem a „háziúr” – ez utóbbiak között ott van a mintegy 200 ezer lakást kezelő város is – vették fel a kölcsönt a tőkepiacon. A visszafizetés támogatásának mértéke pedig attól függ, mekkora javítást tervez a lakó. Minél nagyobb a minőségjavítás, annál magasabb a támogatás is.

Városi alapok


A közösség ott legyen bőkezű az egyénnel szemben, ahol az egyedi szándék a legtöbbet javít, nyilvánvalóan ez a közérdek Bécsben is. Fontos szociális szempont is meghúzódik azonban e rendszer mögött. Az a lakó, aki fürdőszoba nélküli lakását komfortosítani akarja, az esetek döntő többségében a szegényebb rétegekből kerül ki, s onnan, ahol az ilyen lakások koncentrálódnak. Miközben a támogatás mindenkit ösztönöz lakása felújítására, a pénzek oda és azokhoz is folynak, ahol a szükség a legjobban szorít. Nálunk ez a komplexitás eddig igen csak hiányzott, s félő, hogy nehezen is valósul majd meg. Folyik a szociális támogatási rendszer kidolgozásának munkája, erre égetően szükség is van. A egyéni támogatás Ausztriában, Bécsben is önálló rendszert képez, ez azonban aligha ösztönöz a javításra, hiszen a legszegényebbeket célozza meg. Megfontolandó, hogy továbbra is csak a lakásszféra passzív, támogatandó résztvevőiként kezeljük-e a pesti bérházak lakóit, vagy újragondoljuk azokat a korábbi kísérleteket, amikor rövid időre a lakó kerülhetett a támogatások középpontjába. (Ez volt az, amikor mi pestiek néhány hónap alatt „kifosztottuk”, fizetésképtelenné tettük az IKV-t – a kezdeményezőkedv akkor megvolt, s talán néhány év múlva bizton lehet is majd számítani rá.)

Városfejlesztési szempontból persze nem ennyire egyszerű a kérdés. A bécsi és a budapesti bérház, lakótömb, az ottani és az itteni Józsefváros is többet kíván, mint a lakások egyenkénti javítása. A leromlott házakat tönkrement szerkezeteikkel, gépészeti berendezéseikkel ugyancsak javítani kell. A beépítés sűrűségét viszont csökkenteni kell, a zöldfelületek arányát növelni, csillapítandó a zajos utcák forgalma. Bécsben is, Budapesten is egész városrészeket kell újra lakhatóvá tennünk. E felismerés Bécsben is késett. Csak 1984-ben fogadták el a lakóház-felújítást szabályozó, támogató törvényt, melynek fő elve, hogy összekapcsolja a ház és a lakás felújítását. A ház tulajdonosa – megint bele kell értsük ebbe Bécs városát is – akkor kap magasabb támogatásokat, ha arra is vállalkozik, hogy egybeterelje a bérlők és saját szándékait.

A támogatások szétosztását független városi alapok végzik. Feladatuk az ellenőrzés is. Külön alapok támogatják a lakások, a házak és a városrészek felújítását. A környék, a városrész léptékében a városfelújitási alap az illetékes. Ebből támogatják a terek, utcák forgalomcsillapítását, gyalogosítását, a közművek javítását, cseréjét, s ebből jut azokra a kisebb zöld udvarokra is, melyekből például a budapesti Józsefvárosban is többet szeretne látni. Egyszer majd az is követendő példa lehet, hogy a parkolóépítés is kap támogatást. A városfelújítás pénzeinek felhasználását – kényszerűségből – Bécsben is területileg koncentrálják. A támogatandó területeket a város legátfogóbb rendezési-fejlesztési terve határozza meg. Példaértékű, hogy ez az 1983-as terv a város megújításának ad elsőbbséget, tömbönként meghatározza, hol kell a beépítést lazítani, hol kell növelni a zöldterületeket. Egyensúlyban van a lakóktól jövő kezdeményezés és az intézményi-szakmai szempontok.

Az eredmények, ha még nem is lenyűgözőek, de igen biztatóak. Nagy, összefüggő városrészekben folyik a munka, korábban gyorsan romló területek újra felértékelődnek, s az irodaházak, szállodák építésébe beszálló tőke is megtalálja a helyet vállalkozásaihoz. A tiszta, átlátható rend azonban hiányzik.

A Washington Hof telepén sétálva az tűnik fel, hogy csak a lakók egy része cserélte ki lakása ablakait az eredetinek megfelelő, s már a zajtól is védő négyzetrácsos mintásra. A szépen felújított századvégi bérházak között feltűnik egy-egy omladozó vakolatú is. Mint kiderült, ezek éppen olyanok, ahol a lakók megvették a lakásokat.


Ebben van talán Bécs legnagyobb tanulsága. A szerves fejlődés integrálni tudta a császárváros eklektikus pompáját a Karl Marx Hof vörös betűs házaival is. Csak rövid időre tört meg a folyamatosság (1934-től), s mindig időt adott az elkövetkezendő teendők végiggondolására, a sorozatosan jelentkező zavarok kiküszöbölésére. A lakásügy bécsi vezetői büszkék is arra, hogy éltek e lehetőségükkel, akárcsak hajdanán az igencsak zavaros társadalmi és lakáskörülmények között élő demokratikus Athén polgárai. Lewis Mumforddal egyetértve, nekünk is meg kell alkudnunk a szerves fejlődés zavaraival, ahelyett hogy hellenisztikus királyok, római – vagy későbbi – császárok városainak rendezett pompáját állítanánk magunk elé példaként.

(A cikk egy Hegedűs Józseffel és Tosics Ivánnal közösen készített tanulmány eredményeit használja fel.)


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon