Skip to main content

Hazafiság és nemzetköziség

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


A SZOT kulturális, agitációs és propagandaosztályának kiadványaként jelent meg a fenti címen az a kis füzet, Király István munkája, amelyhez az alábbiakban néhány megjegyzést fűzök. Az egész dolgozatot nem akarom elemezni – akit érdekel, olvassa el. Az írás végén azonban Király István Csoóri Sándor megnyilatkozásait bírálja, s most csakis erre válaszolnék.

A nemzetgondolat és nemzeti tudat, nemzeti érzés különböző korszakainak számbavétele után a szerző eljut a „szocialista hazafiság” és a „forradalmi nemzettudat” fogalmáig, s itt foglalkozik a nemzeti kisebbségek kérdésével is.

Király István irodalomtanár, s ezért nyilván úgy gondolja, hogy a nemzetiségi kérdés taglalásakor is a legjobb módszer, ha – történészek, politológusok helyett – költőket idéz, Adyt és József Attilát. Ady az „internacionalizmus jegyében, az emberiség felől válaszolt meg egy rendkívül nehéz és bonyolult kérdést”, nevezetesen a helyes magyar magatartás kérdését az I. világháború alatt – írja Király István –, József Attila pedig a Trianon utáni Magyarország általános uszító légkörében mondta ki: „Rendezni végre közös dolgainkat...” S ez a követendő példa, nem pedig Csoóri Sándor magatartása, aki a megbékélés helyett „akarva-akaratlan a kiélezés irányába visz”.

Annyit már elöljáróban meg kell jegyeznem, hogy Csoóri Sándor – tudomásom szerint – már akkor „közös dolgaink rendezésén” fáradozott (pl. az Ítélet című magyar–szlovák–román koprodukciós film elkészítésével),[SZJ] amikor Király István még azt hirdette az egyetemen, hogy a nemzetek hamarosan el fognak tűnni Európa térképéről (de Kelet-Európáéról mindenképpen). Azzal vádolni tehát Csoórit, hogy nem próbált közeledni szomszédainkhoz – legalábbis életművének nem ismerését bizonyítja. S ha az elmúlt évtizedben megkeseredett, és hangja élesebbé, Király István véleménye szerint „torz kiáltássá” vált, annak esetleg nem Csoóri az oka.

A határokon túli magyarság helyzete az elmúlt másfél évtizedben általában romlott; de igen sokat romlott Szlovákiában, és katasztrofálissá vált Romániában. Ha Király István ismeri a vonatkozó statisztikákat, akkor tudja, hogy a szlovákiai magyar iskolák és osztályok száma rohamosan csökken, a szlovákiai magyarság kulturális ellátottsága egyre rosszabb, a Magyarországgal való kapcsolattartást egyre jobban megnehezítik a szocialista Csehszlovákia hatóságai. Ha Király István venné a fáradságot és elutazna Erdélybe (természetesen nem írószövetségi fődelegátusként!), és figyelmesen körülnézne, akkor láthatná, hogy ott a sokszínű erdélyi kultúra fokozott ütemű, módszeres és cinikus pusztítása folyik, s ebben a munkában az ottani magyar etnikum felszámolása az egyik legfontosabb programpont.

A tények – az agyonvert papok, a halállal megfenyegetett emberek, a rettegéstől öngyilkos értelmiségiek, a bezárt iskolák, szétdúlt múzeumok – ismeretében azt állítani, hogy „a szocializmusnak azért van esélye, hogy meg tudja oldani ezt a problémát, mert a helyenkénti torzulások ellenére is végső soron az internacionalizmus, a »rendezni végre közös dolgainkat« elve hat benne”: demagóg értelmetlenség. S ebben a helyzetben József Attilára hivatkozni – blaszfémia.

Király István azt állítja, hogy „a polgári társadalmak... azért nem tudták... megnyugtatóan megoldani a nemzetiségi kérdést, mert mindig a kiélezésére esett valahogy a hangsúly”. Azt hiszem, nem a hangsúlyon múlott, hogy melyik polgári demokratikus társadalom hogyan oldotta meg a nemzetiségi kérdést, hanem a hagyományokon és az erőviszonyokon. Valamennyi európai társadalom – vagy állam – valóban nem tudta megoldani a kérdést, de azért akad egy-kettő, amelyektől a „lenini nemzetiségi politika” gyakorlói igencsak tanulhatnának (pl. Finnországtól, Spanyolországtól, Svájctól, Belgiumtól). Ezek a társadalmak esetleg nem a – Király István által oly gyakran emlegetett – „végső megoldást” keresték, hanem egyszerűen csak az adott aktuális társadalmi (nemzetiségi) problémák feltárására törekedtek, s tették ezt abban a tudatban, hogy a „végső megoldás” életveszélyes fantazmagória. De még talán azt is tudták, hogy a megoldás keresése során az érintetteket kell megkérdezni, nem pedig Lenint, aki – mint Király István idézi – „hangsúlyozta, hogy ez a lehetőség (értsd: a nemzetiségi kérdés megoldása) csak akkor lesz valósággá, amikor már minden téren megvalósult a demokrácia”. Nyugat-Európában – mint tudjuk – „minden téren” még nem valósult meg.

Király István programként a „szocialista demokratizmus jegyében folyó templomépítést” (szegény Ady!) ajánlja, mert ez „egyúttal a legjobb segítség ahhoz is, hogy megoldódjék egyszer a nemzetiségi kérdés”. Nem tudom, milyen elképzelése van Király Istvánnak erről a „majdani” megoldásról. Én inkább Csoóri Sándor véleményét osztom, aki aggódva figyeli a „részmegoldások” elmaradását, a helyzet rohamos romlását, és az alaptalan ábrándozás és lirizálás, a demagóg szónoklatok helyett tetteket sürget.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon