Skip to main content

Önkormányzati választék

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


1. Mi történjék a megyékkel? Erre a problémára négy, lényegében egyaránt megalapozott és reális megoldás kínálkozik. Az első szerint a megyék továbbra is önálló önkormányzati szintként működjenek. Legyen tehát választott (bár esetleg a lakosság által közvetlenül választott) képviselőtestületük, de feladataik előírásában meg kell „tisztítani” őket az eddigi funkcióhalmozástól, s így gyengíteni kell a megyei hatalomkoncentrációt. Ezek a megyék ugyanakkor nem lehetnek a helyi önkormányzatok hierarchikus „főnökei”. Három nagy feladatkörük volna: a helyi önkormányzatok közös érdekképviselete, a körzeti jellegű, hatókörű intézmények (szociális otthonok, középiskolák, szakrendelők stb.) működtetése, végül az elmaradott települések segítése, a megye területén lévő fejlettségi különbségek mérséklése.

A második megyeváltozat ugyancsak önkormányzati megyével számol, de a felsorolt három feladatkör közül az utolsót nem bízná a megyékre. A területi kiegyenlítés, a megyei szintű településfejlesztés ugyanis külön pénzeszközöket igényel – a változat megfogalmazói szerint ez a funkció pedig óhatatlanul visszahozná vagy konzerválná a megyék eddigi elosztó (ha tetszik: újraelosztó) hatalmát. E felfogás szerint a megyei és a helyi önkormányzatok közötti munkamegosztást oly módon is világossá kell tenni, hogy a megyéknek ne lehessen fejlesztési kompetenciájuk az alapvetően helyi jellegű feladatokban.

A harmadik megyeváltozat már nem hagyná meg a megyéket önálló közjogi szintnek, hanem a körzeti, közös intézmények fenntartására szövetkező társulásként képzeli el a működésüket. A társulás kizárólag néhány intézmény-, illetve szolgáltatásfajta közös működtetése céljából alakulna. Pénzforrásai részint állami támogatásból, részben a tag-önkormányzatok által összeadott helyi bevételekből állnának. (Az első két változat, az önkormányzati megyék esetén a megyéket mint önkormányzati egységeket saját jogú bevételek – részesedés az adóbevételekből – illetnék meg.) A települések számára kötelező volna társulni, de ez a megoldás meglehetősen nagy szabadságot hagyna a megyehatárok, általában a területi beosztás újrarendezéséhez.

Végül a negyedik megyeváltozatban egyáltalán nem látják szükségesnek, hogy az említett három funkció közül bármelyiket is megyei szintű szervezet lássa el. Az érdekképviseletet az önkormányzatok területi szövetségeire, a területfejlesztést a központi szabályozásra lehetne bízni, míg a körzeti szolgáltatásokat azok a helyi önkormányzatok működtetnék, ahol az adott intézmény van. Így megyei szinten csupán az államigazgatás dekoncentrált hivatalai működnének, de önkormányzati testület vagy társulás nem. (Ötödik változatként vázlatosan megfogalmazódott a „képviseleti megye” koncepciója is, amelynek testülete csak érdek-képviseleti szerepet játszana. A megyék feladata, ha jól értem a felfogás logikáját, az volna, hogy az Országgyűlés mellett a kormányzatot ellenőrző hatalmi ellensúlyként szerepeljenek. Ez lényegében „felsőházi” funkció.)

Meg kell jegyeznem, hogy a harmadik és negyedik változathoz hasonló rendszer – tehát olyan, ahol csak egyetlen önkormányzati szint, a települések önkormányzatai működnének – sehol sincs. Ez viszont nem jelenti azt, hogy ne lehetne kidolgozni és kipróbálni valamelyiküket. A három említett feladatkör számára azonban bármely, változatban megnyugtató módon „gazdát” kell találni.

2. Éles viták várhatók abban a kérdésben is, hogy miként juttatnának ismét saját vagyonhoz az önkormányzatok. Pontosabban: mi kerüljön önkormányzati tulajdonba? (Itt elsősorban a föld és telkek tulajdonlásáról, továbbá a mai tanácsi vállalatok tulajdonjogáról van szó.) A kérdést nyilvánvalóan a tulajdonreform keretein belül kell tisztázni. Az álláspontok két szélsőség között mozognak. Az egyik szélsőség szerint a helyi önkormányzat közigazgatási határán belül minden föld és telek váljék önkormányzati tulajdonná. (Kivéve természetesen a magán- és szövetkezeti tulajdonú területeket, valamint azt, amit a törvények állami tulajdonnak hagynak meg.) Ebben az esetben például a mai állami gazdaságok földjének tulajdonjoga az önkormányzatokra szállna. Ezenkívül az átalakulás során az önkormányzatok – telkeik értékének arányában – a termelő vállalkozások résztulajdonosaivá is válnának. Ez a termelő vagyonrész tehát profitbevételekhez juttathatná őket. A másik véglet az a megoldás, amely szerint csak a saját kezelésükben levő – alapvetően nem termelő hasznosítású – és a használaton kívüli állami földek/telkek kerülnének az önkormányzatok tulajdonába. A többi földterület után viszont az önkormányzatok adóbevételeket húzhatnak. Az első megoldás tehát vállalkozói résztulajdonosként, a második közhatalomként fogja fel a helyi önkormányzatokat.

3. Több nyitott kérdés van az önkormányzati szervezet kialakításának problémakörében is. Közvetlenül válasszák-e meg a polgármestereket, vagy közvetve? Ki vezesse az önkormányzatok hivatalát, szakapparátusát? Szükség van-e végrehajtó bizottságokra? És ha általában és kötelezően nincs rájuk szükség, biztos, hogy így áll a helyzet a nagyobb városokban is? Hát a megyékben – feltéve, hogy lesznek megyei képviselőtestületek?

4. Legalább három változat javasolható a főváros sajátos önkormányzati rendszerének új megoldására is. Az első szerint az önkormányzati jogok elsődleges címzettje a fővárosi képviselőtestület lenne, amely leadhat, átadhat feladatokat és eszközöket a kerületi választmányoknak. (Egyúttal néhány kerületet összevonnának.) A feladatok megosztását a főváros saját szabályrendeletében rendezné. (Ez a Fővárosi Tanács elképzelése.) A második változat a belső kerületeket egyetlen „City”-vé összevonva, s Önkormányzati alapegységnek kezelve, újrarendezné a mai kerületbeosztást. A külső kerületek is a Cityvel azonos jogkörű alapönkormányzatok lennének. Második szintként megalakítanák a fővárosi városközösséget (ez is közjogi egység), amelyhez a kerületek kötelező jelleggel társulnának. A harmadik javaslat szerint szigorúan kétszintű önkormányzati rendszert kellene kialakítani: a mai kerületbeosztáshoz képest a nagy kerületek több kisebb kerületi egységre darabolódnának (önálló városrészek, nagyobb lakótelepek stb.). Ezen a szinten a képviselőtestületeket némileg szűkített, de garantált önkormányzati jogok illetnék meg. A második szint lenne a főváros, amelynek ebben a szerkezetben is (akár az előzőben) maradna némi redisztribúciós jogköre, de fő feladata az egész városra kiterjedő szolgáltatások koordinálása és megszervezése volna. A második és a harmadik változat oly módon érintené a főváros körüli agglomeráció településeit, hogy ez Pest megyét jóval kisebb (és így is speciális szerkezetű) megyévé formálná át.

5. További kérdéseket vetnek föl a helyi választási rendszer elveinek problémái, az ország közigazgatási területbeosztása (illetve ennek átrendezése), általában az új rendszerre történő átmenet is. Elképzelhető ugyanis, hogy első alkalommal csupán abból a célból történnek meg a választások, hogy legyenek politikailag legitim szereplői a hosszabb távú megoldások megvitatásának, kialakításának. Az Országgyűlés tulajdonképpen csak mozgásteret és -formákat kínálhat; a rendszer valószínűleg fokozatosan épül majd ki.

Végül idekívánkozik még egy megjegyzés az elsorolt kérdések megvitatása elé. Nyilvánvaló, hogy minden egyes párt a programjában, koncepcióiban igyekszik megkülönböztetni magát a többitől. Ennek már az is ellentmondhat, hogy egyszersmind igyekszik népszerű gondolatokat képviselni. De mert ezekben a kérdésekben nincsen egyetlen üdvözítő megoldás, hanem többféle, egyaránt élhető modell létezik, senkinek sem kellene kétségbeesnie attól, hogy kiderül: történetesen egyetért akár a legádázabb politikai ellenfelével is. Csupán emiatt nem kellene elriadni egyetlen racionális gondolattól sem. A politikai élet most csatatér de nem lesz örökké az. Idővel nem a hatalom lesz a tét, hanem az, hogy az országnak jó törvényei legyenek. Lehet rá tréningezni. Máris elkezdődhetnének a különböző politikai értékektől motivált tárgyi viták. Ezekben az igazságot nem ragozzuk.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon