Skip to main content

Szakszerű, szolgáló kormányt szeretnénk

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Hogyan kezdünk kormányozni?


Ha az MSZP kormányzó párt lenne, végre nemcsak nyilatkozatokban bizonyíthatná ismételten mindenki számára, hogy a szocialisták pártja elkötelezett a parlamenti demokrácia és a szociális piacgazdaság mellett; kormánytényezőként is azon dolgozna, hogy a rendszerben rejlő lehetőségeket felszínre hozza, és mihamarabb megváltoztassa azokat a rendszerváltással kapcsolatos negatív tapasztalatokat és véleményeket, amelyek jelentős része az MDF-kormány súlyos hibáiból fakad.

Ha a szocialisták kapnának rá mandátumot – anélkül hogy elhárítanák maguktól a felelősséget –, a nemzeti megegyezés kormányát szeretnék létrehozni. Olyan kormányt, amelynek minisztereit a magas szintű szakmai hozzáértés, a társadalmi problémák iránti érzékenység és ezzel együtt a szolgálat szándéka jellemzi. Rokonság, összeköttetések, de még a pártállás sem lehetnek meghatározóak a kormánylista összeállításában.

Ha az MSZP megbízást kapna kormányzati részvételre, feltehetően koalíció tagjaként vállalhatná a feladatot. Hogy mely pártokkal vállalná az együttes kormányzást, azt nem ideológiák vagy előítéletek, személyes ellen-, illetve rokonszenvek alapján, hanem a programokat egyeztetve döntené el. Mindenesetre ma mindenki potenciális partner lehet, aki valóban az alkotmányos demokrácia és a szociális piacgazdaság talaján áll.

Az új kormánynak a valóságos helyzet feltárásával kellene kezdenie munkáját, mert 1990 májusától lényegesen megváltozott az ország állapota, aligha érvényesek az akkori konkrét pártprogramok. Bizonyos jelek egyenesen arra utalnak, hogy a jelenlegi koalíciónak sincs adekvát képe a gazdaság helyzetéről, a társadalom feszültségeiről, a közvélemény alakulásáról.

Az MSZP csak olyan kormányban vállalna szerepet, amely – az ideológiai viták helyett – a gazdasági-szociális felemelkedés kérdéseire koncentrálna. Ezt egyébként ellenzéki pártként is megpróbálja – erre utal a december elején tett hatpárti tárgyalásokra vonatkozó MSZP-javaslat. Kormányzó pártként is közös választ kellene keresni, például az alábbi kérdésekre:

– Melyek legyenek az állami tulajdon további privatizációjának alapvető feltételei, az ebből származó bevételek nagyobbik hányada hogyan fordítható a gazdaság élénkítésére, munkahelyteremtésre?

– Az ország devizatartalékából miképp lehetne a kis- és középvállalkozásokat ösztönözni kedvező kamatozású hitelekkel?

– Milyen további hazai és külföldi források teremthetők a közlekedés, a hírközlés, a környezetvédelem fejlesztésére, a lakásépítésre, az oktatási és az egészségügyi közszolgáltatások minőségének javítására, közmunkaprogramok beindítására?

– Milyen piackonform-intézkedésekkel biztosítható a korszerű hazai ipar védelme?

– Milyen módon teremthető meg a hazai mezőgazdasági termékek biztos piaca és ezzel a magyar falu jövője?

– Hogyan garantálhatók a privatizációs szerződésekben a foglalkoztatási érdekek, s milyen szankciókkal lehet megakadályozni e szerződési feltételek megszegését?

– Milyen arányban célszerű vállalni a csőd- és felszámolási eljárások során az ezzel járó költségvetési kiadásokat, a munkahelyek megszüntetéséből adódó kifizetéseket és az elmaradt jövedelmek veszteségeit, illetve a gazdasági profitot nem hozó vállalatok költségvetési támogatásának részbeni megőrzését?

– Milyen intézkedések tehetők a nyugdíjak reálértéke további romlásának megakadályozására?

– Milyen forrásokból és milyen feltételekkel hozható létre egy olyan Közüzemi Támogatási Alap, amely a létminimum alatt élők számára a létfenntartás elemi szükségleteinek finanszírozásához hozzájárulást biztosíthatna?

Az MSZP megítélése szerint a magyar gazdaságban jelenleg olyan nagyarányú tulajdonosi és szerkezeti változások mennek végbe, amelyek szükségessé teszik a fokozott parlamenti közreműködést és ellenőrzést. Ezért a szocialisták nem elleneznék, inkább támogatnák, illetve kezdeményeznék a privatizációt felügyelő paritásos parlamenti bizottság létrehozását.

Az MSZP meggyőződése, hogy az ország felemelkedéséhez legfontosabb tartalékainkat a humán erőforrások jelentik. Ezért az új kormány az elsők között tűzné napirendre az oktatás, a tudomány, a művészetek, az egészségügy fejlesztését segítő jogszabályokat.

A Magyar Szocialista Párt a külpolitika terén a szomszédos országokkal való kapcsolat európai színvonalú és a magyar nemzeti kisebbségek számára kedvező lehetőségeket biztosító rendezését tekinti a legfontosabb teendőnek. Ezért az új kormányban sürgős tárgyalásokat kezdeményezne olyan államközi szerződések megkötése érdekében, amelyek kölcsönös kötelezettségvállalást tartalmaznak a nemzetiségek jogainak teljes körű biztosítására, ugyanakkor egymás szuverenitásának, területi épségének, a nemzetközi szerződésekben kijelölt határainak tiszteletben tartására. A szocialisták ilyen feltételek mellett támogatnák annak kinyilvánítását, hogy a szomszédos államok sem most, sem a jövőben nem kívánnak egymással szemben területi követelésekkel fellépni.

A teendők sorát sokáig lehetne folytatni, de azt hiszem, hogy a Beszélő olvasói még nem a kormányprogramunkra kíváncsiak. Befejezésül azonban egy dolgot kihangsúlyoznék: az MSZP mint kormánypárt is tudomásul venné, sőt igényelné az ellenzék, a közvélemény ellenőrzését. Ezért a nyilvánosság és a sajtószabadság elkötelezett híve – bár reméljük, hogy a médiumok körül kialakult áldatlan vita a választásokig lezárul, de itt is leszögezzük álláspontunkat: a közszolgálati rádiónak és televíziónak mind országos, mind helyi szinten függetlenné kell válnia a végrehajtó hatalomtól. A szocialisták kormányzati tényezőként is erre irányuló garanciarendszer törvénybe iktatásával értenének egyet, és változatlanul hívei maradnának egy legalább kétharmados egyetértésen alapuló kinevezési rendnek.

Remélem, esetleges kormányzati szerepvállalásunk és a nyilvánosság kiteljesedése egyaránt és együttesen lehetővé teszi majd, hogy az itt megfogalmazott törekvéseink teljesülését a közvélemény ítélhesse meg.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon