Skip to main content

„Rosszízű mondatok” – „elképzelt szerves rendben”

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
A 482/73-as olvasó esete a Kertész-mondattal


Az 1973. VII. 27-es keltezésű, 482/73-as iktatószámmal ellátott lektori jelentés szerzője szerint a Kertész Imre által benyújtott Sorstalanság című kézirat „élményanyagának művészi megfogalmazása nem sikerült, pedig a téma iszonyatos és megrázó”; s ez többek között a „rosszízű mondatoknak” köszönhető, amelyek „nagy része ügyetlen, körülményesen fogalmazott”. Tehát, még egyszer, tömören: „...nem (...), pedig...” A méltatlan forma és a („pedig”) méltó tartalom ideologikus kettősségét a lektor az „enyhén furcsa” „főhős” és az egészséges lelkületű „olvasó” figuráinak hamis, mert fiktív szembeállításával fokozza, s így jut el villámgyorsan a biztos végkövetkeztetésig: „Kéziratát ezért visszajuttatjuk Önnek.”

Ám ha nem a tükrözésközpontú, az ember nembeli lényegét megtestesítő „olvasóra” hivatkozó, vulgármarxista esztétika kettős látásával olvassuk Kertész könyvét, akkor – hogy ne legyen olyan egyszerű az ügy, ahogyan a 482/73-as számú műelemzés mutatja („pedig”) – azon nyomban felszaporodik a regényt övező személyek száma: van a kamaszgyerek, aki megjárta Auschwitzot; van a felnőtt, aki erre visszaemlékezik, majd könyveket, olykor zenés vígjátékokat ír, vagy éppen fordít; van a szerző, aki felel a Sorstalanság című regényért; és van az elbeszélő, aki egyébként azonos a „főhőssel”, aki viszont nem teljesen azonos önmagával, önmaga sorsával (ezért viseli a könyv a Sorstalanság címet). Van továbbá a 482/73-as ügyirat olvasója, aki teljes lelki nyugalommal beszél arról az „olvasóról”, aki „bosszankodva” olvassa Kertész „ügyetlen, körülményesen fogalmazott” mondatait. De ami a legfontosabb, van az összes többi olvasó, akik nem feltétlenül „bosszankodnak” Kertész „rosszízű mondatain”. És van még persze a sok-sok nem-olvasó, akik közül most már – jól tudjuk, miért – egyre többen válnak olvasókká. És van végül A kudarc című regény szerzője, aki egyúttal a Sorstalanság írója, s egyúttal újra-olvasója. Aki szerint „egy regény – már pusztán a természeténél fogva – csakis akkor mondható regénynek, ha közvetít valamit”. Ugyanakkor azt is tudja, hogy „önmagunk számára sohasem közvetíthetjük önmagunkat”: „Engem nem a regénybeli vonatom vitt Auschwitz felé, hanem a valóságos.” Következésképpen: „...ma már világosan látom, regényt írni annyit jelent, mint másoknak írni – azoknak egyebek közt, akik visszautasítják.” Így például a – most már nevezzük így – 482/73-as olvasónak, aki – Kertész szavaival – a „mondatok előtti” „nyers történésre” hivatkozva utasítja el a regény „mondatait”, amelyek pedig „képzeletbeli történést tartalmaznak”, „egy képzeletbeli marhavagont, egy képzeletbeli Auschwitzot és egy képzeletbeli tizennégy és fél éves fiút” („...holott ez a tizennégy és fél éves fiú valaha én magam voltam...”).

A 482/73-as olvasó által inkriminált „rosszízű mondatok” tehát A kudarc szerzőjének, azaz a Sorstalanság újraolvasójának (s még sok-sok olvasójának) szemében „elképzelt szerves rendben illeszkednek egymás mellé”. Mely „szerves rend” többek között a fent részletezett nyelvi-szemléleti áttételekből következő bonyodalmakat, Ottlik elhíresült fordulatával: az „elbeszélés nehézségeit” hivatott gondozni; s éppen innen fakad a mondatok (látszólagos) „ügyetlensége” és (akartan) „körülményes fogalmazása”. A 482/73-as által emlegetett „élményanyag” birtokosa azonban Kertész szerint elveszítette a nyelvét, mondhatjuk úgy is: elvették tőle, miként a saját sorsát is, s így képtelen megszólaltatni a nyelv által közvetítendő „élményeket”, sőt eszméket – ahogyan azt például a hamisan moralizáló 482/73-as elvárja, és teszi is a maga jelentésében. Pilinszkyvel szólva: „Nem betű a betű. / Nem mondat a mondat.” Tudniillik nincs az „élménynek” nyelve, eszmei fedezete. Azazhogy nem közvetíthető az „élményanyag” úgymond jóízű mondatokban. Éppenséggel az „élményanyag” nyelvi közvetíthetetlenségének a tapasztalata volna a legtöbb, ami elérhető, kifejezhető – a nyelvben. Így tehát mégiscsak van mondat és van nyelv. Úgy is mondhatnánk, hogy csakis a nyelv, a mondat van, mivel maradt önmagában. Azon belül a „rosszízű mondatok” modorosan grammatizált-retorizált, ámde éppen így: „szerves rendje”, teszem azt, az alábbi összetett mondaté, amely a koncentrációs táborban fogyó-romló-pusztuló test látványát övezi.

Rá se bírtam már nézni, valami meghasonlott érzés, egyfajta szörnyűködés nélkül; idővel ezért is nem vetkőződtem már le, hogy megmosakodjam, eltekintve az ily fölös fáradalmak iránt való minden kelletlen húzódozásomtól is, aztán a hidegtől, no meg, persze, a cipőtől.

Az összetett mondat két részre bontható, pontosvesszőn innen és túl. Az első egység a kifejezhetetlen (hiszen felfoghatatlan, sokak számára túlélhetetlen) „élményanyag” egészére utal modorosan – a keresett szóhasználat és a körülményeskedő módosítószavak, vagyis a nyelv marginális nyelvi elemei révén: „valami meghasonlott érzés”, „egyfajta szörnyűködés”. Míg a mondat másik fele, ha lehet, még provokatívabban mond le a borzalom ábrázolásáról vagy megmagyarázásáról, netán moralizáló-humanisztikus domesztikálásáról, azaz mintegy hátat fordít a „szörnyűség” egészének: az elgyötört test sokkoló látványának; csak hogy ezáltal a – továbbra sem magyarázható, csupán regisztrálható – részletekre: a test kényszerűségeire, azon belül a mosakodásra, a fáradságra, a hidegre és végül egy ruhadarabra összpontosítson. S teszi mindezt négy centripetálisan szűkítő grammatikai fokozatban: „...idővel ezért (...), hogy...” – „...eltekintve...” – „...aztán...” – „...no meg, persze...” És így jutunk el végül a kifejezhetetlenül „szörnyű” egésztől az ábrázolható részletig, a cipőig, amelyről bővebben – s más koncentrációs tábori ruhadarabok társaságában – az idézett mondatra következő bekezdésekben olvashatunk.

Kertész „rosszízű” gondolkodás- és fogalmazásmódjára általában is jellemző a fenti mondatszerkezet, amennyiben nála gyakran az egész és a rész megcserélésének retorikai alakzatáról, a synecdochéról van szó – a legtágabb, ugyanakkor a legpontosabb értelemben. A pars pro toto jegyében a pusztuló test látványát képviselő, de valójában inkább eltakaró ruhadarab, a cipő (a pro kettős jelentésében) egyszerre áll a „szörnyűség” helyett és a „szörnyűség”-ért: az „élményanyag” moralizáló-humanisztikus „művészi megfogalmazása” helyett, ámde a megfogalmazhatatlanság „élményének” megtapasztalásáért. S ez a retorikai minimálprogram működteti Kertész mondatait, Kertész regényét. Ámde egyúttal ez a program a legtöbb, ami nyugodt lélekkel vállalható az Auschwitz utáni nyelvi kiforgatottság állapotában. Nem is beszélve arról, hogy a lemondás az egész „megfogalmazásáról” végül is jókora bőséget eredményez a részletek oldalán; mely bőség persze lehet, hogy némelyek szemében, mint amilyen például a 482/73-as olvasó, „rosszízűnek” bizonyul. De ez a „rosszízű” választás végső soron, ha negatív bizonyítékként is, mégiscsak a Kertész-mondatok „elképzelt szerves rendjére” utal. Mely rend hangsúlyosan nem a valóságos világban átélt borzalom moralizáló felhánytorgatásának vagy elnyugtatásának, ehelyett: megrendítő szépirodalmi emlékművének a rendje.

(Az idézetek Kertész Imre A kudarc és Sorstalanság című műveiből valók.)


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon