Skip to main content

A gólyák elrepültek

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Van egy állatmese, amelynek számos európai mutációja született meg. A mohó gólya ennek a francia változata. A gólya a folyó mellett élt, ahol hemzsegtek a siklók, így aztán gond nélkül élhetett volna élete végéig, de ő többre vágyott. Elköltözött hát a mocsárba, ahol meg béka volt bőviben. De ez sem volt neki elég, következett a tó, ahol sikló meg béka is volt elegendő, de a csőre az egyetlen, tóban megbúvó öreg rákra is fájt. Megpróbálta bekapni, erre a rák lecsípte a csőrét. Mire a pórul járt eszterág szégyenében elbujdosott.

Ha eddig nem tudtuk volna, ebből is látszik, a politika nem mese, a politikusok pedig nem mesehősök, meseszerű végben ne reménykedjen senki. Az utóbbi idők történései is ezt bizonyítják.

Röpültek a frakciótagok


Vegyük először az MDF-et. Az európai választást követően felgyorsultak az események. A „lakitelki”, Debreczeni József által kriptofideszeseknek nevezett trupp nyíltan az elnök Dávid Ibolya ellen fordult. Mire a frakcióvezető a párt vezető szerveinek utólagos jóváhagyásával megszüntette öt képviselő frakciótagságát. A parlament elnöke ezt tudomásul vette, noha arról nyilvánvalóan antidemokratikusan, egy személyben a frakcióvezető döntött. Inkább a frakció szakadjon, mint a parlamentarizmus repedezzen – szólt a kormánypárti parlamenti többség érve.

Abszurd és antidemokratikus volt Herényi frakcióvezető lépése, még ha a pártban kialakult helyzet se mindennapi. Magyarázat is van elég.

A kritikus („polgári”, lakitelki) változat szerint Dávid az MDF-ben eddig páratlan módon koncentrálta a hatalmat, az elnök nem visel el semmiféle kritikát, kíméletlenül leszámol az őt bírálókkal, egyéni ambícióinak rendeli alá a magyar jobboldal jövőjét.

A megértő változat szerint viszont a maga szakmai tisztességére sokat adó, egykori ügyrendi bizottsági elnök, később igazságügyi miniszter Dávid nyilvánvalóan nem vette volna igénybe Herényi szolgálatát, ha a lakitelki csoport szemernyi készséget mutatott volna a vele való együttműködésre. Ám a Fidesz ölelését vágyó Lezsákék miután az önállóságát féltő párt fórumain rendre vereséget szenvedtek, frontális támadásra szánták el magukat a frakcióban, ahol többséggel rendelkeztek. Herényi szemérmetlen manővere azonban még éppen idejében jött ahhoz, hogy a pártütők ne vegyék át a hatalmat a frakcióban, és Dávidot ne távolíthassák el a parlamenti alelnöki tisztségből, illetve ne készítsék elő az MDF-es képviselőcsoport feloldását a Fidesz-frakcióban.

Font Sándor a kizárást követően arról beszélt, hogy „törvénytelenséget és galádságot szentesített a szocialista többségű ügyrendi bizottság”. Igaza lenne? A kutyaszorítóba került ügyrendi bizottság két lehetőség között választhatott: 1) nem vizsgálja tartalmilag az öt képviselő frakciótagsága megszűnését, hanem ragaszkodva a korábbi gyakorlathoz, amelyet a bizottság egy 2001. májusi általános érvényű állásfoglalása is megerősített, elfogadja a képviselőcsoport vezetőjének írásos bejelentését; 2) a kétségek tisztázása érdekében átalakul vizsgálóbizottsággá, bekéri a döntés jegyzőkönyvét, meghallgatásokat tart, majd ennek fényében javaslattal fordul a házelnökhöz.

Az ügyrendi bizottság a szocialista képviselők szavazataival a fideszes bizottsági tagok ellenében úgy döntött, a frakcióvezető eljárásának vizsgálatára még akkor sincs mód, ha azzal kapcsolatosan komoly kétségek merülnek fel.

Kétségtelen, hogy a Dávid Ibolya iránt nagyobb megértést tanúsító MSZP-t politikai indítékok is motiválták az első változat támogatása mellett. Mint ahogy megvannak a jobboldali egységet leginkább Orbán Viktor személyével és pártjával azonosító Fidesz aktuális véleményének politikai motívumai is. A dolog pikantériája az is, hogy igazolva „az üléspont határozza meg az álláspontot” aranyszabályát, 2001 májusában mindkét párt riválisa mostani álláspontján állt: akkoriban a kormánypárti Fidesz segédkezett a kisgazda frakció torgyántalanításában, és nem látott lehetőséget a kegyvesztetté vált Torgyán József kizárásának vizsgálatára, míg az MSZP az igazság lábbal tiprásáról beszélt.

Ezzel együtt az ügyrendi bizottság nyomán a házelnök valószínűleg a kisebbik rossz mellett döntött. A házszabály arról rendelkezik, hogy a képviselőcsoport a tagját kizárhatja, igaz, annak módjáról nem ejt szót. Ebből következik, a frakció szervezeti és működési szabályzata nem szólhat úgy, hogy a frakcióvezető egy személyben dönt a frakciótagok sorsáról. Az MDF-é sem szól így, mert jelenleg nincs érvényes szmsz-ük. De ha lenne is véletlenül efféle frakcióregula, a parlamentnek, a házelnöknek és az ügyrendi bizottságnak mégsem áll módjában beleszólni a frakció belügyeibe, még akkor sem, ha ott hajmeresztő és igazságtalan dolgok történnek.

A kizártak és szövetségeseik felvázolták annak a lehetőségét, hogy ezzel az erővel bármelyik frakcióvezető megnyesegethetné frakcióját. Mint Torgyánék 2001-es és Balsaiék mostani kizárása bizonyította, ez valós veszély jelent. De minden bizonnyal ennél is nagyobb veszélyt jelentene, ha a parlamenti súlyukkal visszaélve a nagy frakciók beleszólhatnának a frakciók belső ügyeibe, és tartalmilag értékelnék a képviselőcsoport képviseletével megbízott frakcióvezetők bejelentéseit, dönthetnének személyi kérdésekben. A jelenlegi rendszer persze a politikusok önkorlátozására épül, amely, mint jól tudjuk, nem éppen a magyar státusférfiak sajátja. De mégis komolyabb rizikót jelentene a parlamentarizmusnak, ha a frakción belüli belső ügyekben a parlamenti többség léphetne fel döntőbíróként, mint hogy az összeugrasztott képviselők a többség asszisztenciájával kicsinálják egymást.

A kizárt öt képviselő jogi válaszlépéseket helyezett kilátásba. Sok reményt azonban nem fűzhetnek hozzájuk. Az Alkotmánybíróság egyedi ügyekben nem jogosult dönteni, maradna tehát a rendes bíróság mint potenciális jogorvoslati fórum. Hiszen az alkotmány lehetővé teszi az alapvető jogok bíróságok előtti érvényesítését, ám komoly feladat lesz megtalálni, hogy a bizottság és a házelnök döntése a kizártaknak melyik alapjogát sértette meg.

Igaz ugyan, hogy a kizárt Torgyán Józsefnek és képviselőtársainak 2001-ben sikerült ügyes, bár később az ügyészség által is vitatott húzással a Fővárosi Bíróságnál elérni, hogy a Torgyán vezette pártot (!) jogerősen kötelezték a frakcióba való visszahelyezésükre, de ez a maradék kisgazda frakciót és az Áder János elnökölte Országgyűlést már semmire sem kötelezte, a megbukott kisgazdavezér függetlenként fejezte be parlamenti pályafutását.

Alkotmányjogászok körében általános az egyetértés abban, hogy a parlamenti frakció nem perelhető, és a parlamenten belül is teljes autonómiával rendelkezik, és az Országgyűlés – hivatalán keresztül – legfeljebb vagyoni ügyekben jogosult a frakciót illetően eljárni. Fonték mindenesetre a Fővárosi Bírósághoz eljuttatott keresetlevelükben alperesként az Országgyűlést, annak hivatalát és Herényit jelölték meg. A bíróságtól a parlament ügyrendi bizottsága döntésének megsemmisítését, az eredeti állapot visszaállítását, illetve a felperesek személyiségi jogai megsértésének kimondását, valamint 15 milliós nem vagyoni kárt kérnek.

A vita, amelyben a jövőben esetleg a bíróságnak dönteni kell, nem magánjogi, hanem közjogi természetű. „Képviselőnek a frakcióból történő kizárása ugyanis közjogi következményekkel jár. (…) Az alkotmány és más törvényeink a bíróságok számára nem biztosítanak a törvényhozó hatalom felett ellenőrzési jogot” – írta három éve a Népszabadságban Salamon András fideszes honatya. Persze 2001-ben ő volt az, aki az ügyrendi bizottság elnökeként megfogalmazta a „be nem avatkozás” párti általános érvényű állásfoglalást. Most ezt szajkózzák a szocialisták is, de a szabaddemokraták is egyetértenek velük.

Elszáll a józan ész

Van abban valami pikáns, hogy egy olyan eminens közjogi kérdést, mint hogy miképpen viszonyuljon egymáshoz a parlament és a bírói szervezet, a Fidesz mohósága nyomán kelljen újratárgyalni. Mert kétség sem férhet hozzá, a lakitelki lázadók mögött a Fidesz áll. Az egy ideje már a jobboldali egységet a „hamm, bekaplak” módszerével megvalósítani akaró Orbán-párt az MDF-et is fel kívánja falni.

Félretéve az elfogultságokat, nem nagyon érthető, milyen politikai hozadékkal járna az MDF megszűnése a magyar jobboldal számára. A Fidesz lassan egy éve nagy többséggel vezet a közvélemény-kutatásokban, ha most választanának, jelentős többsége lehetne a parlamentben. Ráadásul a magyar választási rendszer olyan, hogy elsősorban az egyéni körzetekben lehet a választást megnyerni, az MDF-nek pedig egyedül nincs esélye egyéni körzetekben győzni, így a második fordulóban így is, úgy is választási szövetségre kényszerül. Nem világos az sem, miért erőlteti magára a Fidesz (Orbán) az erőszakoskodó kérő vagy a sötét machinátor hálátlan szerepét. A mediatizált tömegdemokráciákban ez egyik pártnak vagy politikusnak sem használ.

Óvatosságra inthetné Orbánékat az 1998-as választás tanulsága is. Amelyet Hornék azzal (is) buktak el, hogy bár az MSZP viszonylag jól szerepelt, a kormányzás négy éve alatt az SZDSZ kispárttá zsugorodott össze – nem utolsósorban a koalíciós partner aktív közreműködésével –, de szavazóikat nem a szocialisták, hanem a riválisok csábították el.

Orbánnak egy a parlamenti küszöböt biztosan ugró MDF-re lenne szüksége. És ha a Fidesz tényleg a szavazatok esetleges elvesztése miatt aggódna, akkor nem tenne meg mindent annak érdekében, hogy a fórum ne érje el az öt százalékot, és a rá adott néhány százalék a „polgári oldal” számára veszendőbe menjen. A Fidesznek nem csak érdekében, de módjában is állna az MDF-en segíteni. A Dávidra uszított propagandistáit takarékra állíthatná, a választók felé pedig gesztusaival jelezhetné, nem bűn az MDF-et támogatni, a választáson az MDF-re szavazni. Nem beszélve arról, hogy a mostani fideszes szavazók jó része 1990-ben a fórumra szavazott. A német kereszténydemokraták meg szociáldemokraták többször tartották így benn a Bundestagban a szabaddemokratákat. Nem szívjóságból, hanem politikai számításból. Tudták ugyanis, hogy a politikai választék színessége nem hátrány, hanem előny választások idején. Az MDF más csoportokat is meg tud szólítani, mint a Fidesz (azt mondják, régi közönsége kicserélődött), és olyan programpontok mellett is kiállhat, amelyektől a Fidesznek éppen néppárti jellege miatt tartózkodnia kell. Emellett – többször bizonyította – a Dávid vezette MDF is a Fidesszel együtt képzeli el a jövőt, buktatna kormányt és kormányozna újra. Csak közben szeretné önállóságát megtartani. (Más kérdés, hogy eszement populizmusa nem lenne hasznára az országnak.)

Ha ennyi racionális érv szól a kicsi, de létező MDF mellett, miért szándékozik mégis a Fidesz bedarálni őt? Zsigeri okokon túl nem nagyon látszik más. Az 1998-ban célorientált Orbán biztosan lebeszélné a Fidesz–MPSZ mostani elnökét a gleichschaltolásról, ha szóba állna vele.

Mostanra egyébként is odáig fajult a helyzet, hogy az MDF-et nagyon nehéz, a két hónappal ezelőtt látszónál is nehezebb lesz belökdösni a 2006-os parlamentbe. Egy marakodó, megbízhatatlan, a korábbi meghatározó személyiségeit kicsináló pártra a választó csak nehéz szívvel adja voksát. Vannak persze csodák, a kisgazdáknak 1994-ben és 1998-ban is sikerült tisztes eredményt elérniük, hogy aztán 2002-ben és azóta már esélyük se legyen. Az is igaz, hogy a kisgazdákra nem a „kisgazdásodás” miatt szavaztak, hanem mert volt kínálatuk és közönségük.

Szálka a szemekben

Egyelőre úgy tűnik, a Gyurcsány-kormány beindításán, az eddigi romok eltakarításán buzgólkodó kormánypártok jobb viszonyban vannak, mint a Fidesz az MDF-fel, vagy mint volt a Horn-kormány idején az MSZP és az SZDSZ. A kormányprogramba bekerültek a liberális párt szívének kedves programelemek (kisebb és hatékony állam, adócsökkentés, esélyteremtés), olyannyira, hogy ők adják a program fundamentumát. Gyurcsány tehát nem csak hangzása miatt vette kölcsön a főpolgármesteri kampány Lendületben a város szlogenjét (immár Lendületben az ország), hanem mert a váltásnak legalább a szándéka valóban megérett benne. Az avítt és formátlan Medgyessy-program, illetve annak kormánya már nem adott esélyt arra, hogy a választásokig változtatni lehetne a kormány és az MSZP számára kedvezőtlen folyamatokon.

Elnézve Gyurcsány szeptember 28-ai körcsarnokbeli antréjának közönségét, ezek közül az egyik mindenképpen az MSZP választóközönségének elöregedése lehet. 1994-ben a választások előtt volt szerencsém egy hasonló nagygyűlésén részt venni, ahol szembesülnöm kellett azzal, hogy nem igaz az, hogy az MSZP a Kádár-korszakban szocializálódott, a rendszerváltás utánra jórészt nyugdíjas választók pártja. Ma ez az akkor elvetett tézis inkább tűnik érvényesnek. Nem arról van tehát szó, hogy az MSZP-nek félni kell szavazói kihalásától, nyugdíjasok mindig lesznek, akiket valahogy most is meg tud szólítani a párt, de a társadalom többi részének egyre kevesebbet tud mondani.

Gyurcsány Ferenc adottságai alapján alkalmas arra, hogy azokat a modernizációban, fogyasztásban élenjáró, a piacon is boldoguló fiatal és középkorú korosztályokat is megszólítsa, akik 2002-ben – döntően az Orbán-kormány miatti csalódottságukban – az MSZP-re szavaztak. Erre a szlogenjei és tradicionális jobbos hívei jármában, illetve az európai választási győzelemtől lomhává vált Fidesz esélyt kínál neki.

Az SZDSZ-nek az európai választás tanulsága szerint egy részt (ha nem is túl nagyot) sikerült megszólítani a szocialistákban csalódottak közül. Nem elképzelhetetlen, hogy Gyurcsánynak idővel sikerül visszaédesgetni magához a szocialistáktól elfordult középosztályi csoportokat. Az is előfordulhat, hogy – akár szándéka ellenére is – a legkönnyebben az EP-választáson még az SZDSZ-re szavazókat győzi meg. Kell-e félni ezek szerint a szabad demokratáknak Gyurcsány és a szocialisták esetleges sikereitől?

Egyelőre semmiképpen sem, az együttes kormányzásból adódik, hogy a nyereséget a koalíciós partnerek együtt kasszírozzák be, míg a veszteségeket együtt fizetik meg, igaz, többnyire nem fifti-fifti alapon. Sok egyéb mellett egy-egy párt számláját meghatározza a kormányzati munkáért vállalt felelősség mértéke és a teljesítmény.

Az SZDSZ-nek nem a szocialisták, hanem maga miatt állhat rosszul a szénája. A nyári Wekler- és Demszky-ügyek, a Medgyessy Péter megbuktatásában játszott aktív (igazolható, de félremagyarázható) szerepvállalás, a kormányátalakítás során elszenvedett veszteségek, illetve az újabb „Demszky-affér” (Felkai László közigazgatási hivatalvezető „rapid” menesztése) éppen a párt saját közönséget tették bizonytalanná.

Tölgyessy Péter többször elmondta, hogy az SZDSZ továbbra is foglya nagypárti múltjának, illetve hogy egy kispárt, amilyen az SZDSZ is, csak rendkívüliségével hívhatja fel magára a közfigyelmet. Az SZDSZ belső kritikusai pedig arctalansággal, a liberális értékek elfeledésével bírálják a párt jelenlegi irányvonalát és vezetését. Mindebből következhetne a folytonos akciózás és a koalícióból való kibeszélés. Mindez akár igaz is lehet, de a kényszerek és hibák felülírhatók eredményes és jól látható kormányzati munkával.

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon