Skip to main content

A király és a csillag

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
A Dánia megszállása alatt költött mítoszok

Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson: Dánia második világháborús öröksége


1940-es újévi beszédében Erik Scavenius dán külügyminiszter, későbbi miniszterelnök és a dán kollaboráció megszemélyesítője, kijelentette, hogy Dániát lehetetlen megvédeni. A németek 1940. április 9-én betörtek Dániába. Csak jelképes ellenállás fogadta őket: azon a napon Dániának 16 halottja és 23 sebesültje volt. Az akció tehát Occupatio pacifica, azaz békés megszállás volt, a dánok és a megszállók kölcsönös hallgatólagos megállapodásával, miszerint a németek azért jöttek, hogy „megvédjék” Dániát az angol–francia megszállástól.


Időről időre új életre kel a népszerű dán királyról, X. Keresztélyről szóló, hízelgően magasztos mese, mely szerint a II. világháború alatt maga is kitűzte a sárga csillagot. 2001 júniusában az Egyesült Államok Kongresszusának néhány képviselőházi tagja tisztelettel emlékezett meg arról, hogy Keresztély király reggelente, karján sárga karszalaggal lovagolt végig Koppenhága utcáin. A mítosz legutóbbi újjáélesztésére az Afganisztánban egykor uralmon lévő tálib terrorrezsim 2001-ben hozott rendelete szolgáltatott alkalmat, amely a hindu vagy egyéb, nem-mozlim vallású személyeket sárga jelvény viselésére kötelezte, a mozlimoktól történő megkülönböztetésük céljából.[1]

A dánok többsége pontosan tudja, hogy a király és a csillag története csupán mítosz. Rendszerint azért tagadják mégis, hogy a történet merő kitaláció lenne, mert az általános vélekedés szerint először azután került a köztudatba, hogy a dán zsidókat 1943-ban Svédországba menekítették.[2] Mivel senki sem tudja igazán, mikor is kapott szárnyra a történet valójában, az is nyilvánvalóvá vált, hogy a mítosz kérdését végérvényesen lezárni nem lehet.

Exodus

A mítosz makacs továbbélésének talán legfontosabb oka az, hogy megjelent a széles körben olvasott Exodus (1958) című regényben. Szerepel a regény 1960-ban készített filmes adaptációjában is: A német megszállóknak Hotel D’Angleterre-ben található főhadiszállásáról érkezett a rendelet: MINDEN ZSIDÓ VISELJEN DÁVID CSILLAGOS SÁRGA KARSZALAGOT. Azon az éjszakán a földalatti mozgalom üzenetet közvetített minden dánnak. Keresztély király az Amalienborg Palotából a következőt válaszolta a német parancsra, mely szerint a zsidóknak Dávid csillagot kell viselniük: az egyik dán épp olyan, mint a másik. Ő maga hordani fogja a Dávid csillagot, és elvárja, hogy minden lojális dán hasonlóképpen tegyen. Másnap szinte az egész lakosság Dávid csillagos karszalagot viselt. Egy nappal később a németek visszavonták a parancsot.[3]

A mese említése 1943-ban


1943 októberében vált széles körben ismertté a Királyról és a Csillagról szóló mese egyik változata. A Független Zsidó Sajtószolgálat (Independent Jewish Press Services, Inc.) bocsátott ki egy cikket, amely az Egyesült Államok dán nagykövetének tollából származott, és 1943-ban, teljes vagy rövidített változatban számos amerikai újságban és magazinban megjelent. A springfieldi (Massachusetts) The Jewish Ledger 1943. október 12-én közölte a cikket. Henrik von Kauffmann nagykövet – ez alkalomból a Henrik de Kauffmann nevet használva – a következőt írta:

Számos példáját ismerjük X. Keresztély király meg nem alkuvó viselkedésének és méltóságteljes magatartásának a német agresszorokkal szemben. Az esetek közül jó néhány azzal kapcsolatos, hogy a király hogyan reagált a nácik kitartó követeléseire, hogy antiszemita intézkedéseiket Dániában is bevezethessék. Egy alkalommal a király azt válaszolta: „Mi, dánok, nem tartjuk magunkat alábbvalónak a zsidóknál: Dániában tehát nem létezik zsidó probléma.” (…) Nemrégiben, miután Dániában bevezették a német katonai diktatúrát és megkezdték a dán zsidók összegyűjtését, a király állítólag kijelentette: „Amennyiben Dániában a zsidóknak sárga jelvényt kell viselniük, úgy Én magam és a Királyi Család kitüntetésként fogjuk viselni azt.”[4]

1943. október 13-án a londoni napilap, az Evening Standard így tudósított:

Nemes hang szólalt meg a náci megszállás alatt álló Dániában: a tolerancia, a szembenállás és az emberiségbe vetett hit hangja. „Ha a németek be akarják vezetni a zsidók részére a sárga csillag viselésének kötelezettségét Dániában” – jelenti ki Keresztély király –, „én magam és az egész családom a legmagasabb szintű kitüntetés jeléül fogjuk viselni azt.” (…) Keresztély király nem dobálózik üres gesztusokkal. Bátor ellenszegülésébe a lelkiismeret felhívását közvetíti: nem szabad az emberiséget többé olyan bűncselekményekkel meggyalázni, amelyeket egy téves fajelmélet és egy elvetemült meggyőződés nevében követnek el. A Varsóban elpusztult zsidók, akik az utolsó leheletükig küzdöttek a náci páncélosok ellen, erőddé alakították a gettót. Most Dánia királya alakítja lánggá a sárga csillagot.[5]

Az Amerikai Zsidók Bizottságának Jiddis Sajtószemléje (The American Jewish Committee’s Bulletin Review of the Yiddish Press) 1943. október 15-én megjelent, 14. lapszámában arról számolt be, hogy mekkora érdeklődést tanúsított az amerikai jiddis sajtó a dán zsidók megmenekítése iránt:

Különösen kiemelt helyet kapott az a stockholmi jelentés, hogy amikor Dánia királya, X. Keresztély értesült a német szándékról, mely szerint minden megmaradt dán zsidónak kötelezően sárga Dávid csillagot kell hordania a ruhaujján, kijelentette: „Ha a németek be akarják vezetni a sárga Dávid csillagot Dániában, én és az egész családom a legmagasabb kitüntetés jeléül fogjuk viselni azt.”[6]

A fenti idézetekből nyilvánvalóan kitűnik, hogy 1943 októberében a történetet már az Atlanti-óceán mindkét partján ismerték. Ez azt jelenthetné, hogy a mítosz már akkor vagy közvetlenül azután elkezdett terjedni a köztudatban, amikor a dán zsidó közösség legnagyobb részét kimenekítették az országból, azaz 1943 októberében hajóval Svédországban szállították. Pedig ez nem így történt. Mikor született hát a mítosz valójában?

A mítosz valódi eredete


Már 1942-ben keringett egy történet a királyról és a sárga csillagról. 1942. szeptember 4-én, a londoni Zsidó Távirati Iroda kibocsátott egy hírt, amely számtalan olvasó figyelmét ragadta meg:

Megbízható forrásból épp most jutott el az itteni Szabad Dán Körökhöz a teljes történet, hogy milyen szerepet játszott Keresztély, Dánia királya abban, hogy a dán kormány végül elutasította a zsidótörvények Dániában történő bevezetését sürgető német követeléseket. A beszámoló szerint, amikor a király megtudta, hogy zsidóellenes intézkedések fenyegetnek, azt mondta: „Ebben az országban nem létezik zsidókérdés. Itt csak az én népem van.” (…) Amikor közölték a királlyal, hogy a németek erőltetni fogják a zsidók sárga színű, megkülönböztető jelvényének bevezetését, kijelentette: „Amennyiben ez megtörténik, én magam az egyenruhámon fogom viselni a sárga csillagot, és el fogom rendelni, hogy a teljes királyi háztartás kövesse példámat.”[7]

Korábban felmerült, hogy a mítosz forrása egy képregény lehet, amely feltehetően egy svéd újságban jelent meg 1942-ben. 1942. május 15-én, a The Danish Listening Post (Dán Figyelő – lásd alább) számolt be egy efféle képregény megjelenéséről, azt azonban nem árulta el, melyik újság közölte a szóban forgó művet.[8]

Bár úgy tűnik, sem a képregényről szóló beszámolót, sem magát a képregényt nem jelentették meg egyetlen szövetséges újságban sem, így az nem válhatott ismertté a nyilvánosság számára, a királyról és a csillagról szóló történet és mítosz ekkor már javában úton volt.[9]

Kétségtelen, hogy a sárga csillagról és a dán királyról szóló mese, amely később a Koppenhágában körbelovagoló, a sárga csillagot vagy a sárga karszalagot büszkén viselő király történetévé nőtte ki magát, dán vagy legalábbis skandináv eredetű. Először legalább egy évvel a dán zsidók 1943-as kimenekítése előtt bukkant fel, vagyis – szemben számos tudós vélekedésével – nem ez az esemény váltotta ki.

Mire hát a legenda?


A királyról és a csillagról szóló legenda nem egyszerű tündérmese, amelyet a folklór értelmezési körében elemezhetnénk.[10]

Voltak, akik szándékosan kezdték keringetni a történetet, hasonló kitalációkkal egyetemben, abbéli meggyőződésükben, hogy ezzel jótékonyan mozdíthatják majd elő a dán érdekeket külföldön. A történet válasznak is tekinthető a kritikára, amely Dániát érte a szövetséges sajtóban 1940 és 1943 között. Amikor 1940. április 9-én a németek lerohanták Dániát, az igazságtalanul vádolt Keresztély király az ellenállás teljes hiányának szimbólumává vált. Ezt akár egy példával is illusztrálhatjuk. 1942-ben egy képekkel illusztrált találós kérdés formájában a The Washington Post ironikusan vizsgáztatja az olvasót: vajon hogy hívják azt az uralkodót, akinek az országa még csak meg sem kísérelt fegyveres erőt állítani a nácik útjába? Egy ilyen rossz hírnév helyreigazítást követelt, és igen valószínű, hogy a népszerű király csak eszközként szolgált a külföldre emigrált dán állampolgárok ebbéli igyekezetében. A Király és a Csillag legendáját a legnagyobb valószínűséggel azért költötték, hogy elnyerjék vele Amerika jóindulatát.[11]

A legenda hátterében álló emberek az Országos Amerika–Dánia Társaságot (NADA) képviselték. A társaság 1940 májusában alakult meg Chicagóban, és egy egész sor dán–amerikai társaság ernyőszervezeteként működött. A NADA célja az volt, hogy Dániát a lehető legjobb színben tüntesse fel. A magánadományokból fenntartott Dán Szabadság és Demokrácia Barátainak hivatala közvetlenül Dánia 1940-es megszállása után nyílt meg.[12] Céljául azt tűzte ki, hogy a dán ügyekről szóló híreket összegyűjtse, és az amerikai sajtó rendelkezésére bocsátsa. Ez a vállalkozás hamar egy kéthetente megjelenő hírszemlévé nőtte ki magát: ez volt a The Danish Listening Post.

Történetek minden célra

Keresztély király és a dán zsidók további légből kapott hírek tárgyát is képezték, amelyeket az amerikai és angliai dán szervezetek indítottak útnak 1941 és 1943 között. 1941 folyamán a németek több alkalommal is felvetették a dániai „zsidókérdést”. A dán válasz mindig szilárd volt, és megingathatatlan. Amikor 1941. november 25-én Erik Scavenius külügyminiszter látogatást tett Berlinben, találkozott Hermann Göringgel. Göring megemlítette, hogy hosszú távon Dánia sem kerülheti el a „zsidókérdés” megoldásának problémáját. Scavenius így válaszolt: „Dániában nincs zsidókérdés.” A kormány, akárcsak a dán parlament legtöbb tagja, támogatta ezt az álláspontot.[13]

A határozott dán állásfoglalás ellenére nyilvánosságra kerültek bizonyos hírek azzal kapcsolatban, hogy a dán kormány zsidóellenes intézkedéseket fogadott el. 1942 januárjában a The Daily Telegraph egy „skandináv forrásokkal rendelkező, különleges tudósítótól” származó hírt közölt. A tudósító arról számolt be, hogy Keresztély király lemondását helyezte kilátásba arra az esetre, ha bármiféle intézkedést foganatosítanak a zsidók ellen.

Az alábbi beszámolónak tulajdonképpen semmiféle alapja nincs, és sokkal inkább politikai nyilatkozatként vagy vágyteljesítő gondolkodásként kell felfognunk.

A DÁN KIRÁLY LEMONDHAT TRÓNJÁRÓL
Zsidóellenes fenyegetésKülönleges tudósítónktól

Skandináv forrásból jutott Londonba a hír, mely szerint Keresztély, Dánia királya azzal fenyegetőzött, hogy a zsidótörvények Dániában történő bevezetését célzó német nyomás miatt lemond a trónjáról. Keresztély király múlt szombaton élt a fenyegetéssel. A dán kormány három, nácibarát tagjának, valamint azok német támogatóinak hosszas politikai manőverezése ezzel csúcspontjához jutott.

A baj akkor kezdődött, amikor Erik Scavenius külügyminiszter, Gunnar Larsen közlekedési miniszter – aki történetesen egy portlandi cementgyár igazgatója –, valamint T. H. Jacobsen[14] igazságügyi miniszter előkészítette, majd a kabinetnek benyújtotta a zsidóellenes törvények tervezetét.

A miniszterek csütörtöki találkozóján a javaslatot a többi miniszter elvetette, és a miniszterelnök, M. Stauning[15] elutasította azt is, hogy a tervezetet a király elé tárja.

Amikor Scavenius ezt követően megkörnyékezte a királyt, és arra kérte őt, hogy hatálytalanítsa a kabinet döntését, a király ezt határozottan elutasította, és arra utalt, hogy csakis abban az esetben hagyná jóvá a tervezetet, ha az a parlament egybehangzó támogatását élvezné.

A nácibarát miniszterek ezután javaslatukat egy speciális bizottságnak nyújtották be, amely szombaton egyhangúlag visszautasította azt. A németek az elutasításra reagálva követelték a törvények azonnali elfogadását. Ekkor történt, hogy a király bejelentette: amennyiben nem tágítanak követeléseiktől, és továbbra sem hagynak fel azzal, hogy jóváhagyását kikényszerítsék, le fog mondani. Nem ismeretes, hogy a németek visszavonultak-e. Amennyiben továbbra is ragaszkodnak követeléseikhez, néhány napon belül elfogadhatják a király lemondását.[16]Miután a király kilátásba helyezett lemondásáról szóló történet megjelent, 1943 elején Lisszabonból hasonló történet jutott el a londoni Külügyminisztériumhoz, ami azt mutatja, hogy a királyról és a zsidóiról szóló híresztelések már akkor széles körben ismertek voltak:

Politikai feljegyzés, Dánia, No. 1. a P.I.D részére, Mr. Ridley Prentice-től (Lisszabon), 1943. január 4.

Dán zsidók.

Hat hónappal ezelőtt a németek hatályba léptették a nürnbergi zsidótörvényeket. A király személyesen látogatott el a koppenhágai zsinagógába[17] [sic], ahol hivatalos szertartáson vett részt. Az esetre Dániában mindezidáig nem volt példa, és később a németek Dániára vonatkozóan visszavonták a nürnbergi rendeleteket.


A Külügyminisztérium egyik hírszerző tisztje a következő megjegyzéssel látta el a memorandumot:

Az értesülést nem tartom hitelesnek. A 4. bekezdésben található állítás, miszerint a németek zsidótörvényeket vezettek volna be, téves. Csak fenyegetőztek vele. Mr. Clarke, 1943.01.19.[18]

Mások legalább ennyire szkeptikusak voltak. A „Dánia Politikai Áttekintése 1942-ben. A Külügyminisztérium Feljegyzéseiből, Mr. Gallop, 1943. febr. 2.” című dokumentumban a következő megjegyzéseket olvashatjuk:

(…) Javasolt Antiszemita Törvények.
5. 1942 vége felé egyre makacsabb híresztelések kaptak lábra, miszerint intézkedések foganatosítását tervezik a zsidók ellen. Megalapozott tény, hogy a nácibarát ügyvéd, M. Popp-Madsen[19] elkészítette az antiszemita intézkedések törvénybe iktatásának jövőre vonatkozó tervét, de a Svédországból érkező beszámolók, melyek szerint a dolog hasonlóképpen zajlott, mint az Anti-Komintern Paktum esetében (igaz, más témában), szinte minden bizonnyal tévesek voltak, és a tény, hogy bekerültek a BBC dániai adásába, valamelyest ártott az adó dániai jó hírének...[20]


Egyéb történeteket is terjesztettek a dán hazafiak elkötelezettségéről:

ZSIDÓKAT VÉDELMEZŐ DÁN HAZAFIT TARTÓZTATTAK LE

Stockholm, márc. 15. (Zsidó Távirati Iroda)

A híres dán hazafi, Lacour[21] másodszori letartóztatásának okát tárja fel a „Goeteborgs Handels och Shjoefarts Tidningen”. M. Lacourt azért tartóztatták le, mert nyíltan kiállt a zsidóellenes törvények Dániában történő bevezetése ellen. Más dán hazafiakkal egyetemben támadta a Németországban alkalmazott zsidóellenes intézkedéseket.[22]

Vilhelm la Cour dán történészt 1941 elején azért vették egy rövid időre őrizetbe a németek, mert ellenállást tanúsított a német megszállással szemben, és nézeteit egy Ord til os i Dag (Hozzánk intézett szavak ma) című könyvecskében meg is jelentette.[23] 1942-ben la Court ismét letartóztatták, és négy hónapra bebörtönözték a német megszállás ellen vívott küzdelme miatt. Bebörtönzése után egy vidéki majorságba internálták, és 1943 tavaszáig tartották ott. A Gestapo la Cour újabb letartóztatását tervezte, ő azonban 1944 decemberében Svédországba menekült. Semmi jel nem utal azonban arra, hogy la Cour különösképpen foglalkozott volna a zsidóellenes törvények Dániában történő lehetséges beiktatásával kapcsolatos kérdésekkel.

A zsidók internálása Dániában

A dán zsidókkal kapcsolatos legrosszindulatúbb mese, amelyet a dán érdekek külföldi képviselői megpróbáltak megjelentetni a szövetséges sajtóban, valószínűleg az volt, amely szerint a zsidók állítólag megpróbáltak kapcsolatba lépni X. Keresztély királlyal, és arra kérték őt, hogy koncentrációs táborba internálja őket.

DÁN ZSIDÓK HAZAFIAS FELAJÁNLÁSA AZ ORSZÁG NEHÉZSÉGEINEK ENYHÍTÉSÉRE

New York, febr. 8. [1942] (Zsidó Távirati Iroda). A jelentések szerint Dánia több mint 5000 fős zsidó lakossága arra kérte Keresztély királyt, hogy egy dán koncentrációs táborba internálja őket annak érdekében, hogy ez az intézkedés elejét vegye a megszálló német hatóságok részéről nagy valószínűséggel várható deportálásoknak. Az Országos Amerika–Dánia Társaság, amely „hivatalos forrásnak” tulajdonítja az értesülést, kijelentette, hogy Keresztély király arra való tekintettel utasította el a javaslatot, hogy az nem egyeztethető össze a Dániában hagyományos vallásszabadsággal. A dán zsidók petíció formájában megfogalmazott kérését a zsidó közösségek vezetői adták át a királynak. „Mindig is jól bántak velünk ebben az országban, és megértjük, hogy ittlétünk jelenti az egyik nehézséget Ön és a német kormány között. Ha megkönnyíthetjük a helyzetét azzal, hogy internál bennünket, kérjük, tegyen úgy”

– szól a petíció.[24]

Egy ilyen történet nagy valószínűséggel csakis abból a régi keletű vélekedésből nőhetett ki, miszerint a zsidók „problémát” jelentenek.[25] A történet kitalálója feltehetőleg tudott az Északi-tengernél található, horserodi internáló táborról. A tábor még az I. világháborúból maradt fenn, és a ’30-as évek végén bővítették ki, illetve építették át. 1940–41-ben használták először 71 menekült fogva tartására: sokukat később, 1941 augusztusában Németországnak szándékoztak kiadni.[26]

A speciális ügyekért felelős Dán Államügyész és a Dán Államrendőrség parancsára fogva tartott rabok között 14 zsidó menekült volt. 1940 májusában a dán hatóságok kapcsolatba léptek a náci megszállókkal, hogy tárgyalásokat kezdeményezzenek a menekültek kiutasításáról, akiktől a dán hatóságok meg akartak szabadulni. Többek között a horserodi rabok visszaszállítását is kérték a Sicherheitsdiensttől. A németek azonmód elutasították a javaslatot, hogy befogadják azokat a hontalan zsidókat, akiknek az országból történő eltávolítását remélték a dán hatóságok.[27]

A horserodi táborban 1940–41-ben fogva tartott zsidók közül 1941 augusztusában egyet sem utasítottak ki Németországba, együtt azokkal a német szocialistákkal, akiket viszont kiszolgáltattak.[28] Ez azonban nem a dán tisztviselők intézkedéseinek vagy a zsidó rabok kiszabadítását követelő zsidó szervezeteknek volt köszönhető. Anélkül, hogy bármiféle követelés vagy felszólítás érkezett volna a németek részéről a horserodi rabok kiutasítására, az igazságügyi minisztérium már 1941. július végén előkészítette és aláírta a kiutasítási parancsokat a Horserodban 1940–41 között raboskodó zsidók legtöbbjére vonatkozóan.[29] A horserodi táborból 1941-ben szabadon engedett zsidó rabok legnagyobb részét 1941 júliusában a Dán Rendőrség újra letartóztatta. Ez alól két ember volt kivétel: az egyik evezős csónakon Svédországba menekült, a másik pedig öngyilkosságot követett el attól való félelmében, hogy újra letartóztatják a dán hatóságok. A letartóztatottakat a rendőrség mindaddig őrizetben tartotta, amíg a Dán Igazságügyi Osztály arra várt, hogy a németek eldöntsék, mikor történjenek a deportálások. A németek azonban elutasították, hogy a német politikai aktivisták kivételével más horserodi rabokat is átvegyenek.

A háború után, az 1940–41-ben, Horserodban fogva tartott menekültek bebörtönzéséért felelős tisztségviselők speciális kiadványokban büszkén magyarázták a dán nyilvánosságnak, hogy az internálás célja voltaképpen a menekültek megóvása volt a németektől.[30]

Az az 1942-es közlés, miszerint a dán zsidók fel akarták magukat áldozni a dán–német kapcsolatok javítása érdekében, egészen más okból elgondolkodtató. 1943. szeptember 29-én a Dán Vöröskereszt igazgatója, Helmer Rosting kapcsolatba lépett Dánia Reichsbevollmächtigerjével, Dr. Werner Besttel, és komoly üzletet ajánlott neki. Javaslata úgy szólt, hogy a németek által fogságban tartott dán katonák fokozatos szabadon bocsátásáért cserébe hajlandóak volnának internálni a dán zsidókat. Von Ribbentrop Reichsaussenminister ezt a tervet elutasította.[31]

Ugyancsak 1943 szeptemberében hasonló, a dán zsidók internálására vonatkozó tervet vetettek fel a Koppenhágában megrendezett külügyminisztériumi találkozón. Állítólag ez valóban a dániai zsidókat fenyegető, nyilvánvaló deportálási akciók megelőzésére irányult.[32] A dán zsidó közösség elnöke, C. B. Henriques, így ír az esetről:

Amikor hazaértem, behívattak a Külügyminisztériumba, hogy részt vegyek az államtitkárok találkozóján. Az összes államtitkár jelen volt, valamint ott volt a király magántitkára is. A helyzetet megvitatták, és nem tudták, miként cselekedjenek. Az egyik államtitkár megemlítette a dán zsidók internálásának lehetőségét, hogy így Dániában maradhassanak, azonban általában mindenki – különösen a király magántitkára – negatívan viszonyult ahhoz, hogy tárgyalásokat kezdeményezzenek a németekkel, ehelyett inkább a tiltakozásokat kellene hangsúlyozni, hogy lássák, milyen harcosan lép fel a közvélemény az üldöztetés ellen. Az államtitkár azt javasolta, hogy járuljak a királyhoz, de úgy éreztem, hogy ez a király számára igen nehéz és zavarba ejtő volna, hiszen a maga módján ő is internált. Erre az államtitkár megígérte, hogy ő maga beszél majd a királlyal, mivel bizonyos volt benne, hogy a királynak nem lesz ellenvetése, ami így is történt. A németek nem akarták, hogy a király tiltakozzon.[33] A találkozó így eredménytelenül zárult, hiszen senki sem tudta, mit lehetne valójában tenni a jelen helyzet megoldása érdekében, és senki nem látott egyéb megoldást, mint a menekülést.[34]

Szerencsére a dán zsidók internálásának gondolatát 1943 szeptemberében elvetették. Érdemes volna ennél részletesebben is tanulmányozni, hogy vajon a külügyminisztérium államtitkára által felvetett, a dán zsidók internálására vonatkozó javaslat hátterében meghúzódó motívumok azonosak voltak-e a Dán Vöröskereszt igazgatójának motívumaival. Legalábbis néhány dán számára nem volt teljesen ismeretlen az elképzelés, ahogy a fent említett, 1942-es hírközlés világosan mutatja. Hogy az elképzelés magában foglalt-e olyan tervet is, hogy a deportálást megelőzendő a nem-dán zsidókat is internálják-e, nem lehet tudni.

Egy kevésbé ismert történet

A fent említett mítoszokat és kitalációkat X. Keresztély királyról és a dán zsidókról a II. világháború alatt eredetileg azzal a kizárólagos céllal kezdték terjeszteni, hogy javítsanak a megszállt Dánia külföldi renoméján. A mesék mindenesetre mit sem javítottak Dánia zsidó lakosságának helyzetén, és minden valószínűség szerint nem is ezzel a szándékkal költötték őket. A dán királyról és a zsidókról szóló történetek közül a király és a csillag mítosza lett a kedvenc. A vélekedés szerint az Egyesült Államokban keletkezett annak a hatalmas jóindulatnak köszönhetően, amelyben Dániát részesítették a tengerentúlon a dán zsidóság 1943-as megmentéséért.

Szerencsére a legtöbb dán zsidó sohasem viselte a sárga, fajmegjelölő jelvényt. Ám például az 1943-ban Dániából Theresienstadtba deportált zsidók mégis arra kényszerültek, hogy ruhájukon sárga csillagot hordjanak, számos olyan zsidóval egyetemben, aki Dániában született ugyan, de a vészkorszak idején a dán hatóságok mégsem fogadták őket vissza szülőhazájukba.

1940 augusztusától 1944 elejéig 21 hontalan zsidó menekültet, köztük három gyereket utasítottak ki Dániából Németországba – nem azért, mert a németek követelték, hanem azért, mert a menekültügyek illetékes dán tisztviselői buzgón dolgoztak a nem kívánatos egyének Dániából történő eltávolításán.[35]

Fordította: Kis Anna

A tanulmány elsőként a Denmark and the Holocaust (ed. M. B. Jensen and S. L. B. Jensen, Institute for Holocaust and Genocide Studies, Copenhagen, 2003) c. kötetben jelent meg.

Jegyzetek

[1] Kongresszusi képviselő, Gary Ackerman, Egyesült Államok, Képviselőház. Ackerman nyilatkozata a nemzetközi kapcsolatok javulásáról, Mr. Ackerman nyilatkozata, 6-6-01. H. Con. Res. 145. Elítéli a tálib rezsim nemrégiben kibocsátott rendelkezését, mely szerint Afganisztánban a hinduk kötelesek őket hinduként azonosító jelzést viselni. Lásd:
http//www.house.gov/ackerman/press/taliban.htm

[2] A dán történész, Lone Rünitz megjegyzést fűzött a képviselőházból a dán Ritzau hírügynökséghez érkezett kijelentéshez, mely szerint a királyról és a csillagról szóló legenda az Egyesült Államokból származik. Ritzau Bureau News, kibocsátási szám: 2001 10609: RTZ: 2939, 2001. június 8. A hírközlés valamilyen oknál fogva az „USA Haedrer Christian X for jodeskrone” címet viseli, amely azt jelenti: „USA egy hihetetlen zsidó történetért magasztosítja fel X. Keresztélyt.”

[3] Uris, Leon: Exodus. Garden City 1958. 75.

[4] WL: Wiener Library, London: Mikrofilm PC 6; 156 tekercs: Zsidók a II. Világháborúban. 2D.1. Dánia

[5] WL: Mikrofilm PC 6; 156 tekercs: Zsidók a II. Világháborúban. 2D.1. Dánia.

[6] Ibid.

[7] WL: Mikrofilm PC 6; 156 tekercs: Zsidók a II. Világháborúban. 2D. Dánia és Norvégia Általában: A hírközlés címe: A dán király reakciója a németek zsidótörvényekre vonatkozó követelésére Dániában; A király semmibe veszi a németeket: szertartáson vesz részt a zsinagógában. London.

[8] The Danish Listening Post, 1942. november 15. 4. A The Danish Listening Postot a Dán Szabadság és Demokrácia Barátai magánalapon működtetett irodája terjesztette New Yorkban.

[9] A kérdéses képregényt egy norvég művész, Ragnald Blix rajzolta (aki a Stig Höök álnevet használta), és a Göteborgs Handels- och Sjöfarstidningben jelent meg 1942. január 10-én. Stauningot, a dán miniszterelnököt ábrázolja Keresztély király társaságában. Stauning azt mondja: „Mit tegyünk, őfelsége, ha Scaveniusnak sikerül elérnie, hogy a zsidók kitűzzék a sárga csillagot?” A király így válaszol: „Akkor valószínűleg mindannyiunknak sárga csillagot kell majd hordanunk”; Jens Lund azt írja: „Nem találtam semmiféle megerősítő információt a képregényre vonatkozóan.” Jens Lund ugyanakkor azt is feltételezte, hogy a képregényt a Gothenburgban megjelentetett svéd napilapban, a Göteborgs Handels- och Sjöfartstidningben közölték le, mégsem bukkant rá. Lund levonja a következtetést (70. jegyzet): „A képregényt illető érdeklődésemre a Göteborg Handels- och Sjöfartstidning egyelőre semminemű választ nem küldött.” Lund, Jens: The Legend of the King and the Star. Indiana Folklore 8, 1975.

[10] Lund érvelése szerint (1975).

[11] A találós kérdés a The Washington Post 1942. november 22-ei számában jelent meg. A feladvány a nácizmus hét további „áldozatának” portréját tartalmazta. A The Washington Postból kivágott újságcikk a washingtoni Dán Nagykövetség egyik követségi jogtanácsosának személyes naplójában található. A tanácsos 1941–45-ig dolgozott a követségen.

[12] Haestrup, Jorgen et. al., Besaettelsen, Hvem Hvad Hvor. Koppenhága, 1985. 100–1. A nagyon sikeres New York-i iroda mögött Caspar Hasselriis, a Dán Ebédklub alapítója, valamint a hajótulajdonos Hans Isbrandtsen állt. A The Danish Listening Postot Mrs. Signe Toksvig szerkesztette. A Dán Szabadság és Demokrácia Barátai még a „Sajtókapcsolatok és a Fényezés Atyját”, Sigmund Freud egy unokaöccsét, Edward L. Bernayst (1890–1995) is felkérte tanácsadónak. Lásd még Hasselriis, C. H. W.: Danmark i USA under besaettelsen. Forlaget SIXTUS, 1978.

[13] Yahil, Leni: Et Demokrati pa Prove: Joderne i Danmark under Besaettelsen. Gyldendal, 1967, 55–7.; Straede, Therkel: Die Meneschenmauer. Dänemark im Oktober 1943: Die Rettung der Juden vor der Vernichtung. Koppenhága, 1993. 46.

[14] Thune Jacobsen igazságügy-miniszter.

[15] A miniszterelnököt valójában Thorvald Stauningnak hívták.

[16] WL: Mikrofilm PC 6; 156 tekercs: Zsidók a II. Világháborúban. 2D. Dánia és Norvégia Általában. A hírt más angol lapok is közölték.

[17] Keresztély király valójában soha nem látogatott el a koppenhágai fő zsinagógába a német megszállás alatt. Egy a zsinagóga ellen irányuló, a dán nácik által elkövetett gyújtogatást követően a király 1941. december 31-én újévi üdvözletet küldött Marcus Melchior rabbinak, amelyben együttérzését fejezte ki. Lásd Melchior Marcus: Levet og oplevet. Koppenhága, 1965. 162–3.

[18] Központi Levéltár (PRO), FO 371/36787, Dánia helyzete 1943-ban. Az akta borítóján ez olvasható: „Dánia helyzete: Közvetett példány: Politikai Feljegyzés, Dánia, No. 1., 1942. december 30., a Politikai Hírszerző Osztálynak címezve tárgyalja… 4) A dán zsidók.

[19] M. Popp-Madsen valójában Carl Popp-Madsen, ügyvéd (1900–1973), dán náci, a „Schalburg-korpset” elnevezésű, dán náci terroregység megalapítóinak egyike. A Schalburg-korpset egyebek között több ezer dán toborzását szervezte meg a német hadseregbe és a Waffen-SS-be. Popp-Madsen csak három évet töltött le 1946-ban kirótt, tíz éves börtönbüntetéséből.

[20] PRO, FO 371/36786 Dánia helyzete 1943-ban. Külügyminisztériumi feljegyzésből, Mr. Gallop, 1943. febr. 2.

[21] Vilhelm la Cour (1883–1974), dán történész és a náci német megszállás hangadó ellenzője Dániában.

[22] WL: Mikrofilm PC 6; 156 tekercs: Zsidók a II. Világháborúban. 2D. Dánia és Norvégia általában. A hírt a Zsidó Távirati Iroda terjesztette, és a Wiener Library 1942. március 16-án vette nyilvántartásba.

[23] Vilhelm la Cour. Ord til os i Dag: Noter til Ojeblikket. Birkerod, 1941.

[24] WL: Mikrofilm PC 6; 156 tekercs: Zsidók a II. Világháborúban. 2D. Dánia és Norvégia általában.

[25] Vilhjálmsson, Vilhjálmur Örn: Vi har ikk brug for 70 000 joder. Rambam; Tidsskrift for jodisk kultur og forskning, Nr. 7, 1998. 47–50.

[26] Leif Larsen és Thomas Clausen De Forrĺdte: Tyske Hitler-flygtninge i Danmark (1997) c. könyvében (40.) azt állítja, hogy a Dániai Zsidó Közösség, a Mosaisk Toessamfund sikeresebb volt, mint a Dán Szociáldemokraták, ugyanis a közösségnek sikerült elérnie 14 zsidó fogoly kiszabadítását a horserodi internálótáborból. Feltételezésük helytelen, és azon alapul, hogy csak két nem-zsidó szociáldemokratát engedtek szabadon a Dán Szociáldemokraták és dán hatóságok között ez ügyben folytatott, intenzív levelezés eredményeképpen. A 14 horserodi zsidó fogolyról rendelkezésre álló, hozzáférhető forrásokból egyértelműen kitűnik, hogy szabadon bocsátásukat nem a Zsidó Közösség eszközölte ki, de nem is a Komitteen af 4. Maj 1933 elnevezésű zsidó segélyszervezet, amelyet 1940-ben betiltottak. Ha minden hozzáférhető forrást számításba veszünk, sokkal kézenfekvőbb a következtetés, hogy a horserodi táborból 1940–41-ben szabadon bocsátott, összesen 21 menekült-fogoly végül a dán igazságügy-minisztérium döntésére nyerte vissza a szabadságát, mivel a náci megszállók nem fogadták el a dánok arra irányuló kívánságát, hogy a foglyokat Németországba szállítsák.

[27] Vilhjálmsson, op. cit. 50–1.; Dán Nemzeti Archívum, Justitsministeriets 3. kontor, journalsag nr. 1120/1940.

[28] Az 1940–41-ben a horserodi táborban fogva tartott zsidók közül csak kevesen voltak politikailag aktívak letartóztatásukkor vagy korábban. A néhány kivétel a Német Szociáldemokrata Párt közönséges tagja volt a ’30-as években.

[29] Dán Nemzeti Archívum, Justitsministeriet, 3. kontors kopibog for 1941.

[30] 1940-ben az igazságügy-miniszter, Harald Petersen és helyettese, Jens Herfelt azt írta, hogy a Horserod tábor olyan hely volt, ahol „emigránsok elfogadható körülmények között tartózkodhattak”; Harald Petersen–Jens Herfelt: Retsvaesen og Politi under Besaettelsen. In Aage Friis (szerk.): Danmark under verdenskrig og besaettelse. 1. kötet, Odense, 1946. 49.; Vilhjálmsson, op. cit. 51.

[31] Dr. Best a javaslatot úgy definiálta, mint amely jellemző volt „a nemzeti szocialistákra (…) Dániában”; Yahil, op. cit. 161., 423–4. A Dán Vöröskereszt igazgatója, Helmer Rosting (1893–1945) ugyancsak azt javasolta, hogy az internált zsidókat túszként használják fel. A tervek szerint deportálták volna őket, ha a németek elleni szabotázsakciók meg nem szűntek volna.

[32] Yahil, op. cit. 161., 201.; 424/91. jegyzet.

[33] A dániai Reichsbevollmächtiger, Werner Best elutasította, hogy átvegye a király levelét. Lásd Yahil, op. cit. 55–7.

[34] C. B. Henriques Ole Barfoed történésznek írott beszámolója tíz évvel az esemény után. In Haestrup, Jorgen: Til landets bedste; Hovedtraek af departementsstyrets virke 1943–45. Udgiverselskabet af Danmarks Nyeste Historie. 1. kötet. 1966.; Blüdnikow, Bent–Klaus Rothstein (szerk.): Dage i oktober 43. Forlaget Centrum és det Mosaiske Troessamfund, 1993. 81–2. Hans Kirchhoff eltérő változatban számol be a külügyminisztériumi találkozóról, és másképp is értelmezi az „Endlösung over Danmark”-ban. In Hans Sode-Madsen (szerk.): „Foreren har befalet!” Viborg, 1993. 90–6.

[35] Vilhjálmsson: Den storste myte. A dán Berlingske Tidende-ben 2000. február 6-án megjelent cikk, 12. Angol fordítását lásd:
http://www.dchf.dk/staff/vov_artikler/greatest_myth.html

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon