Skip to main content

A magyar neobarokk új korszaka

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


A Kádár-rendszer volt az egyetlen szovjetblokk-rezsim, amelynek nem volt hivatalos nacionalizmusa. ’56-hoz annyira hozzátartozott a nemzeti függetlenség gondolata, hogy az ellenforradalmi rendszer eme gondolatnak még az írmagját is ki akarta irtani: jó két évtizeden át próbálta kiiktatni a nemzeti-hazafias hangvételt a magyar politikai kultúrából. Természetesen eredménytelenül. Az ellenforradalmi indulatból fakadó erőfeszítés csak arra volt alkalmas, hogy hozzájáruljon a népi-urbánus ellentét feltámasztásához.

A népi oldal legfőbb céljának azt tekintette, hogy kieszközölje a hivatalos magyar népi demokratikus nacionalizmus létrejöttét. A népi tábor a nemzeti tudat ébrentartásában, a hivatalos szövegek hazafias hangvételében látta annak garanciáját, hogy a magyar társadalom megmarad politikai közösségnek, megőrzi a rendszertől független, külön politikai identitástudatát. A nemzeti hangvétel szükségképpen elhatárolódást jelent a hivatalostól, úgy azonban, hogy az még eltűrheti. Természetesen ennek az új, hivatalosan is hirdetett nacionalizmusnak a megtervezésekor le kellett mondani arról a nemzeti problémáról, amely a népet leginkább foglalkoztatta: a nemzeti függetlenség kérdéséről. A rendszer ugyanis erre volt a legérzékenyebb. Ehelyett az új – hivatalossá is teendő – nemzeti tudatot a határon túli magyarság problémája és a magyarság megmaradása köré kellett felépíteni.

Az ’56 után ugyancsak újjáéledő urbánus álláspont viszont úgy látta, hogy ha csatlakozik a hivatalos antinacionalizmushoz, a nemzeties hangvétel teljes elutasításához – ami egyébként is beleillett valahai polgári radikális és szociáldemokrata hagyományaiba –, áthallásos szövegekben elmondhat valami keveset a levert forradalom demokratikus eszméiből. Erre a népi tábor nem látott lehetőséget. Ők azt látták, hogy a rezsim cenzúrája annyira les a demokratikus gondolat megnyilvánulásaira, hogy még áthallásos történeti színdarabokban sem engedi szóhoz jutni (pl. Illyés Kegyence és Különce). Ezért is összpontosítottak a nemzeti érzésre mint közösségszervező eszmére.

Noha mindkét tábor az ’56-os eszme utóvédharcát vívta, az eszközök annyira eltérőek voltak, hogy a népies nemzeti pátosz hívei és az ezen gúnyolódó urbánusok között a viszony hamarosan elromlott. Mivel nem volt hivatalos nacionalizmus, a nemzeti pátosz ironikus elutasítása szégyenlős kormánytámogatásnak hatott.

Másfelől viszont úgy látszott, hogy a népi oldal annyira nagy jelentőségűnek tart némi hazafias hangvételt a hivatalos politikában, hogy ennek fejében esetleg hajlandó engedni a demokratizálódással kapcsolatos követelésekből.
Néhány éve a rendszer feladni látszik a nacionalizmus teljes mellőzésének kádári örökségét; hivatalos nacionalizmus kialakításával próbálkozik. Ennek a nacionalizmusnak a nemzeti hagyománya továbbra sem lehet a függetlenségi hazafiság: ’48 és a régebbi függetlenségi harcok eszmei öröksége ma is ’56-os hagyomány, tehát a rendszer alapjait érinti. A jelenlegi hivatalosság csak a másik hagyományhoz fordulhatott (nincs ugyanis több): a Horthy-rendszer nacionalizmusához.

Noha a jelenlegi rezsim – inkább korábban, mint mostanában – sokat simfelte a Horthy-rendszert, az ánti-világot, annak nemzeti hagyományát könnyen elsajátíthatja. A jelenlegi paternalizmus nagyon is jól tudja használni a két háború közötti paternalizmus világképét, melynek középpontjában a konstruktív hazafiság állt: annak az embernek a magatartása, aki szorgalmasan végzi a munkáját, és nem beszél bele a politikába. Ellentéte a destruktív, az ellenzéki, a politikai okvetetlenkedő. Az, aki ahelyett, hogy ez idő alatt is dolgozna (túldolgozna), mindig meg akar szüntetni valamit, ami van. Akit mindig azon esz a fene, hogy valami (ÁVO, munkásőrség, ÁFA,[SZJ] Varsói Szerződés) ne legyen, annak nyilván nincs affinitása a megmaradáshoz.

A jelenlegi rendszer már jóval az idei májusi negyedfordulat[SZJ] előtt elkezdte kiépíteni a maga hivatalos nacionalizmusát. Elsőként természetesen a Horthy-kori Széchenyi-kultusz került be propagandájába. Az a kultusz, amely Széchenyit – természetesen meghamisítva – a konzervatív reform védőszentjévé tette. A reformévá, mely csak a gazdaságot ésszerűsíti, a politikát nem demokratizálja. A „legnagyobb magyar” szobrát a „három T” levitézlett atyja avatta fel;[SZJ] a korábbi pénzügyminiszter[SZJ] is előszeretettel idézgette. Vele együtt rehabilitálták Szekfü Gyulát is, a Horthy-kori Széchenyi-kultusz teoretikusát. Azt a vezető konzervatív paternalistát, aki már 1945-ben a Rákosi-vezette MKP-hoz csatlakozott népfrontpartnernek – példát adva rá, hogy a régi ánti-világ igazi elődje lehet a későbbi ánti-világoknak.

A Horthy-kori nacionalizmus felélesztésének következő lépése az idei Szent István évforduló volt. Az első királyt nem kellett rehabilitálni – I. István a Rákosi-rendszer idején is „einwandfrei”[SZJ] haladó hagyomány volt. A modernizátor zsarnokot, aki erőszakkal vétette fel a kereszténységet, könnyed mozdulattal stilizálták Rákosi és Sztálin elvtársak ezer évvel korábbi előfutárává. Ma nem magát István királyt rehabilitálta az év mindent elborító István-ünneplése, hanem a Horthy-kori Szent István-kultuszt.

A Horthy-rendszer történetmitológiában fejezte ki ideológiáját. Széchenyi, mint mondottuk, a konzervatív, a rendszer-stabilizáló reform védszentje volt, a legfontosabb történetmítosz-figura a két világháború között. Rögtön utána következett Szent István. Az első király a történeti magyar állam egységét szimbolizálta, valamint az ország politikai kultúrájának vallásos arculatát: István az akkori politikai katolicizmusnak is védszentje volt. Őt László követte mint a magyar katonai erények, a – sosem volt, de akkor nagyon akart – magyar militarizmus szentje. A sort Imre herceg zárta mint a hazafias-keresztény ifjúság történetmitológiai szimbóluma.

A Horthy-kori történetmitológia első két alakját a mai rezsim már kisajátította. Lászlót az új irredentizmus fedezte fel magának – lévén Nagyváradon eltemetve. Imrét ajánlhatjuk az alakulóban levő MIOT[SZJ] védszentjének.

A jelenlegi rezsim legfőbb népfrontpartnerének a katolikus hierarchiát tekinti. Similis simili gaudet.[SZJ] A világi paternalizmus utálja a szabad politikai közösségeket – az egyházi hierarchia paternalizmusának a bázisközösségektől van „herótja”.[SZJ] A két hierarchia szövetséges, az állam tehát szívesen szerepelteti az új István-kultuszban az egyházat. Ezzel egyben az új ünnepségeket is a Horthy-korihoz közelíti.
A Horthy-kor politikai kultúráját Szekfű egykor neobarokknak nevezte. Az augusztus 20-i ünnepség megrendezésében ez a neobarokk született újjá. (Az István-napi ünnepségek már a két háború között is neobarokk stílusúak voltak, s ebből még a Rákosi-rendszer is átvett elemeket.) Elsősorban és mindenekelőtt a tűzijáték a barokk ünnepi fényűzés találmánya. A barokk ellenreformáció kultuszvilágába tartozik a körmenet is. A Horthy-korban az István-kultusz vallási részének központi ceremóniája a Szent Jobb körmeneti felvonultatása volt – nemcsak a fővárosban, hanem vidéken is. (A körmenet nemzeti rítus is volt, nem csupán vallási: a református kormányzó ott vonult a katolikus körmenetben.) Az ereklye országos körútja külön ünnepség; a Szent Jobbot erre a célra alkotott állami instrumentum, az Aranyvonat hordozta körül az országban. Idén az ország anyagi helyzete aranyvonatot nem engedett meg – az ereklyét a Bank erre a célra készült páncélautója vitte el a vidéki ünnepségekre, posztkádárista aranyvonatként. (Magasztos kiegészítése lehet majdan a Vörösvonat, amely november 4-én elviszi Szolnokra a Szent Balt.)[SZJ]

Barokk szertartás a víziparádé is, az uralkodói-főúri kerti ünnepségek utóda. Nem népünnepély, ahol a karneváli mulatságban a nép átéli önnön jelentőségét, hanem elkülönített, a nép által csak szemlélt felvonulás, a hatalom reprezentációja. A barokk-neobarokk víziparádé a hatalom fenségét mutatja meg, s alattvalói készséget, úrtiszteletet sugall. A mostani vízi felvonulás leglátványosabb darabja a történelmi kosztümös csónak volt, a mesebeli István-maskarával.

A jelenlegi rezsimnek rendszerszimbólumként István király koronája kell, nem 1918 frígiai sapkája. (Erről az évfordulóról meglehetősen megfeledkeztek.) A jelenlegi rendszer mindenáron nemzetközi reprezentációra törekszik, s ezért szívesen idézi az 1938-as Eucharisztikus Kongresszus emlékét, mely egykor jelentősen emelte Magyarország nemzetközi tekintélyét. Ilyesmi kellene nyilván ma is; talán még több hitel származna belőle.

Mi jön ezután? Árpád apánk (néhány év, s itt a millennium centenáriuma), Bendegúz, Attila, s a végén Samu, a bükki ősember – mint rendszerünk legitimálói. Amikor 1916-ban IV. Károlyt koronázták, a koronát papírral kellett kitömni. Lötyögött az új király fején…


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon