Skip to main content

A második ezredvég gonosz ikrei

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Részlet
A francia szellem


A kérdés, amelyet annyi erőfeszítés ellenére sem sikerül tökéletesen megvilágítanunk, a következő: Mi az oka az Alain Besançon által megfogalmazott ellentmondásnak, hogy bár a nácizmus és a kommunizmus akár ikreknek is tekinthetők, az előbbihez hipermnéziával (az emlékezési funkció felfokozott működése – a ford. megj.) viszonyulunk, míg a másikkal kapcsolatban inkább az amnézia a jellemző. Az imént ikrekről beszéltem. Most pontosítok: kétpetéjű ikrekről van szó. A nácizmus és kommunizmus ikrek tehát, de nem klónok.

A kommunizmus egyetemes igénye része annak az illúziónak, amely François Furet-nek oly kedves. Ez az illúzió azért is veszélyes, mert nehezen szorítható keretek közé. Az új világrend létrehozásáig a nácizmus nehezen tört ki abból a szűk közegből, amelyben egy teljesen egyedi konjunktúrahelyzet idején elterjedt. A kitörésben pedig – gondoljunk csak az 1939. augusztus 23-i paktumra – a bolsevik kommunizmus volt aktív cinkosa.

De mit is jelent az egyetemesség itt? Miben különbözik a társadalmi fogyatékosság kiirtása – amely fogyatékosság továbbörökíthető, ahogyan azt Liszenko sugallta – az etnikai tisztogatástól? Hiszen a kommunizmus kizárta a jövő társadalmából, így az életben maradás jogából mindazt, ami nem része a proletariátusnak, ennek az értelemmel felruházott fantomképnek, amely ha létezett is, akkor is mindig csak kisebbséget alkotott. A volt uralkodó osztályok, amelyek mellesleg a kultúra hordozói, és akik nélkül nincsen csúcstechnológia és semmilyen jólét, amelynek kisajátításáról az élcsapat álmodozik, mint zsákmányáról a ragadozó, vagy mint a zsidókról a nácizmus, abban különböznek az utóbbiaktól, hogy mérhetetlenül nagyobb létszámúak és sokkal nehezebben körülírhatók, ezért likvidálásuk is csak lépésenként lehetséges. Ez a distinkció tehát nem haladja meg a szóhasználat kereteit. Elég, ha van egy jó szinonimaszótárunk.

Hipermnézia és amnézia

Valójában semmi sem igazán új. Hajlamos vagyok arra, hogy messzire menjek vissza, talán túl messzire is. Ez a hipermnézia-amnézia (az egyik elfedi a másikat) bizonyos mértékben mindenhol dühöng, és nagyon hasonló formákban, Nyugaton, Franciaországban, Németországban és paradox módon az Egyesült Államokban (legalábbis értelmiségi körökben), jóllehet hasonló okokból, de különböző változatokban.

Németországban nehéz sajnálkozni a hipermnézián, mivel hárító, ezért inkább megnyugtató hatású. Intellektuálisan kétségkívül lehangoló, de Kelet-Németország élményének, valamint a Fal egyáltalán nem mitikus emlékének, a szocializmusban megtévesztettek továbbra is folytatódó elszegényedésének gyógyító hatása van a Keletről pénzelt „intellektuálterrorizmussal” szemben, ami csakis a háborodottak csalánkiütése lehet, mint ahogyan ezt a Baader-csoport bizonyítja.

Az élet visszautasítása című könyvemben, amelyik a termékenység tartós visszaesésének okait elemzi, egyebek mellett volt egy állítás, miszerint ismereteink jelenlegi szintjén megállapíthatjuk, hogy a kommunizmusnak a világon már jóval több mint 40 millió áldozata volt. Már nyomdakész volt a német fordítás, amikor a kiadó visszakozott. Jóval később tudtam meg, hogy a német kiadót a kommunizmusnak tulajdonítható bűntettekre való utalás tántorította el. A végletekig túlhajszolt és a gondolkodást megbénító „politikai korrektségnek” ezen az útján azóta már utolértük Németországot.

A francia forradalom története

Németország esete egyedi. Franciaország és Amerika esetében viszont a francia forradalom szent történetté hamisítása az alapja a kialakuló normának. A 75 évvel későbbi Internacionálé ismert mondata – „a múltat végképp eltörölni” – a lelki romlás utolérhetetlen csúcsa. Biztos és igazolt módszer ez arra, hogy igen gyorsan és nagyon nagy távolságra hátrafelé menjünk az időben.

Ezen a téren a francia forradalom előfutár volt. Történelmi archetípusa az elszalasztott átmenetnek. Tegyük fel, hogy vannak olyan történelmi pillanatok, amikor a hirtelen ugrás indokolt és ésszerű. De a körülmények megjósolhatatlan összjátéka folytán olykor nem látható előre a váltás katasztrófaszerű végbemenetele, bár ez szerencsére ritka eset. Mindebből Franciaország és csakis Franciaország számára a szakítás kultúrájának megkülönböztetett szeretete következik, ezt szimbolizálja a forradalmi naptár is.

Ettől a misztifikált pillanattól kezdve Franciaország története megtört. Soha nem lábalt ki teljesen ebből az épp annyira abszurd, mint kegyetlen üldöztetésből. Soha nem állt teljesen talpra, mivel kettős örökséggel kellett megbirkóznia, s mindkettő egyformán nyomasztó teher volt: a forradalom és az ellenforradalom.

A 100. évfordulótól kezdve a már lezajlott és születendő forradalmak alapsémája „a szent történet a fejlődésről és az emberek boldogságáról”. Ez a séma fokozatosan terjed a világi oktatásban és a baloldal eszméiben, a francia határokon túl is. A terror és a guillotin, az elsikkasztott Vendée? Mindezt a III. Köztársaság nem vállalta, és amikor már nem lehetett tovább hallgatni róla, a megbocsáthatatlan is megbocsáttatott a szükség nevében.

A szovjet leágazás

A kaotikus forradalom, a szükségszerű szakítás koncepciója a francia mintát követve teret hódít az egész kontinensen. A kaotikus forradalom persze lefékezi, sőt lassítja a megkezdődött ipari forradalmat, még Angliában is. Az ipari forradalom, valamint az élet és a megismerés nagy átalakulása feltételezik a megszerzett javak hatékony továbbadását, ami nem fér össze az erőszak tombolásával.

1789–1794 és 1917–1924 alapító pillanatai ádázul rontanak a kultúra és a civilizált élet bárkájára. Alain Besanon állapította meg lakonikusan, hogy valójában egyetlen eredeti technikai vagy tudományos újítás sem került ki a logikája szerint végpontjához elérkezett szocializmusbeli fekete lyukból.

Az előre nem látható logikája

Ellentétben a marxista értelmezésekkel, melyek mindig tévednek és megtévesztenek, az 1914-es háború nem volt sem tervezett, sem sorsszerű. Olyan volt, mint a helytelenül Amerikának nevezett földrész 1492-es felfedezése, amolyan baleset, amit az előre nem látható logikájának nevezek. Az 1914. július-augusztusi események, amelyek elindították a 30 évesnél is hosszabb, 1914-től 1945-ig, de inkább 1991-ig (!?) tartó háborút, valójában a helyzetmegítélés katasztrofális hibáinak láncolatát alkották. A háború támogatta a rövidlátó, egyenlőtlen módon elnéző magatartást a legnagyobb létszámú táborban, az antantban. Az 1870 után fenyegető német veszély árnyékában bármi, ami Oroszországban történt, elfogadhatóvá vált: a baloldalon hajlottak arra, hogy megbocsássák a „halhatatlan elvek” nevében elkövetett „jelentéktelen bűnöket”, a gyűlölködő jobboldal pedig nem mondott le az oroszokkal való szövetségről.

Hitler is, Sztálin is ebbe a csapdába esett bele. Hitler akarja a háborút, a nagyot, de nem idő, azaz 1942 előtt. Sztálin azonnal akarja, úgy véli, hosszú és véres lesz elemészti nácikat és a meghasonlott demokratákat. A következmény az 1939. augusztus 23-i német–szovjet paktum, az ügyesen nyélbe ütött, de megbocsáthatatlan bűn a béke ellen, az ördögi ikerlét bizonyítéka. A paktumhoz vezető politika Lenin doktrínájának szó szerinti alkalmazása. A legnagyobb titoktartás mellett kötött megegyezés de facto szövetséget jelent a náci Németországgal, amelynek jutalma Lengyelország.

Sztálin és a kamarilla tévedtek, amikor azt hitték, a francia-angol szövetség és a Reich nagyjából egyenlő erősek. Ez csak matematikai egyenlőség. Hitler és Sztálin együtt sokat nyertek a meglepetésszerű hatással. Jó pont a galádoknak. Hitler tévedett a francia-angol elhatározást illetően, Sztálin pedig a háború menetét tekintve. Hitler azt remélte, hogy kiadások nélkül érhet el hasznot, Sztálin számára pedig a Hitlerrel való megegyezésnek egy nyugati irtóhadjárat beindítása volt a célja. A nürnbergi per első vádpontjának – a béke elleni bűntett – igazi címzettjei a szovjet vezetők, és csak másodsorban a náci kormány.

Commentaire, 1998. tavaszi szám, 220–224. o.


(Maruszki Judit fordítása)

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon