Skip to main content

Amikor semmi sem sikerül...

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Az augusztus eleji grúziai háború korántsem volt előzmények nélkül való. Mégis, nemcsak a világot lepte meg, de bizonyos mértékig a részt vevő feleket is. A két szakadár grúz tartomány, Abházia és Dél-Oszétia függetlenségének orosz elismerése felborítja a posztszovjet határok változtathatatlansága körüli, 1992 óta meglévő konszenzust, aminek a régió egészére nézve is súlyos biztonságpolitikai következményei lehetnek. Noha az elmúlt másfél évtized eseményeinek vizsgálata meghaladja jelen tanulmány kereteit, a konfliktus katonai elemeit mindenképpen érdemes közelebbről is szemügyre venni.

A Grúziától rövid, ám annál véresebb polgárháború után elszakadt két tartomány, a Fekete-tenger partján fekvő Abházia és a keletebbre, a hegyek között elhelyezkedő Dél-Oszétia sosem tartozott a túlságosan nyugodt vidékek közé. Noha a térségben folyó harcok 1992-ben véget értek, valójában azonban az elmúlt más­fél évtizedben többé-kevésbé folyamatos volt a fe­szültség Tbiliszi és a két szakadár terület között. A ki­len­c­venes években mind Abházia, mind Dél-Oszétia méretéhez képest aránytalanul nagy és – az orosz tá­mo­gatásnak köszönhetően – jól felszerelt fegyveres erőket hozott létre, ráadásul erősítette őket a régióban állomásozó orosz békefenntartók jelenléte is.

A dél-oszétiai polgárháborút lezáró, 1992-es, erőteljes orosz dominanciájú szocsi egyezmény orosz békefenntartókat rendelt a térségbe, akik valójában nem is annyira a békét, mint inkább a konfliktust tartották fenn, hiszen jelenlétükkel garantálták a szakadár terület de facto különállását. Noha az orosz békefenntartók az egyezmény szerint egy hármas, grúz–­orosz–oszét kontingens részeként tevékenykednek, valójában Grúzia nem vett részt a közös békefenntartó alakulat munkájában, nem kívánva legitimálni a Moszkva által 1992-ben ráerőltetett rendezést.

Fegyveres erőit tekintve a független Grúzia eleve igen rosszul került ki a Szovjetunió megszűnését követő, a Vörös Hadseregre vonatkozó osztozkodásból. Dacára az aláírt számos egyezménynek, Tbiliszi lényegében nem örökölt használható nehézfegyverzetet, hiába állomásoztak a korábbi Grúz SZSZK területén igen jelentős szovjet erők. Ennek volt következménye a polgárháború elvesztése is: a rosszul felszerelt grúz hadsereg nem boldogult az oroszok által a háttérből támogatott szakadárok fegyveres erőivel. Mindez oda vezetett, hogy az elvesztett polgárháborút követően az elszakadt területek katonai visszacsatolása érdemben nem került, nem kerülhetett szóba. Ezen nem változtattak a belső határ mentén zajlott viszonylag gyakori kisebb összecsapások sem. Az anyaország hadereje nem volt elég erős, a szakadároknak pedig nem állt érdekükben a további katonai konfrontáció Tbiliszivel, nekik megfelelt az elért különállás fenntartása.

Az egyensúlyi állapot a 2003-as forradalmat követően kezdett felborulni. A hatalomra került Nyugat-barát Szaakasvili a grúz–amerikai kapcsolatok erőteljes élénkítésébe kezdett, ami kiterjedt a fegyveres erők fejlesztésére is. Tennivaló volt bőven – a kilencvenes években a katonai puccstól tartó Sevardnadze igyekezett megosztani és egymás ellen kijátszani a különféle állami fegyveres erőket és azok vezetőit. Ez a katonapolitika olyan „sikeres” volt, hogy az ezredfordulón a rendőrség és a belügyi csapatok állománya már messze meghaladta a hadseregét, és a felszerelés tekintetében is hasonlóan nyomorúságos volt a helyzet.

Az Egyesült Államok, hogy Grúzia NATO-hoz való közeledését elősegítse, már 2002-ben nagyléptékű katonai segélyprogramot indított. A „rózsás forradalom” után aztán felgyorsult a fegyveres erők reformja, hosszú évek létszám- és költségvetésbeli csökkentései után először kezdtek érdemben növekedni a grúz katonai kiadások. Tbiliszi más, Washingtonnal szimpatizáló államokból is nagy mennyiségben jutott modern és kevésbé modern, de azért hatékony fegyverekhez. A teljesség igénye nélkül kiemelten fontos szállító volt Ukrajna, Csehország és Izrael is.

Az augusztus elején kirobbant háború, mint azt a bevezetőben is hangsúlyoztuk, nem volt előzmények nélkül való. Július végén és augusztus legelején több, a térségben szokásosnál súlyosabb incidensre is sor került a grúz–déloszét belső határ mentén. Mindkét oldalon voltak halálos áldozatok, és természetesen mindkét fél a másikat vádolta provokációval.

A mostani konfliktus kezdetén Grúzia mintegy 30 000 főnyi reguláris hadseregét százezer, szükség esetén behívható tartalékos, kétszáznál is több harckocsi, hasonló mennyiségű páncélozott szállítójármű és jelentős tüzérség erősítette. Csak a grúz légierő gyengélkedett: szó szerint csak pár darab harcképes repülőgéppel rendelkeztek. Ami a szemben álló erőket illeti, Szaakasvili még így is joggal lehetett optimista. A mintegy 60 000 fős lakosságú szakadár Dél-Oszétia „reguláris” fegyveres erői alig haladták meg a kétezer főt, és a körülbelül három-négy tucatnyi elavult harckocsi és páncélozott jármű sem képviselt jelentős erőt. A szakadár tartományban állomásozó orosz békefenntartók – vagy „békefenntartók” – erős fegyverzetük dacára sem módosítottak érdemben az erőviszonyokon.

Az ismétlődő provokációkra hivatkozva az augusztus hetedikéről nyolcadikára virradó éjjelen a grúz hadsereg támadást indított a szakadár Dél-Oszétia ellen. A tbiliszi vezetés feltehetően abban bízott, hogy a kedvező erőviszonyokat és az olimpiai megnyitó miatt pillanatnyilag máshová irányuló nemzetközi figyelmet kihasználva egyfajta villámháborúval még azelőtt visszaszerezheti egész Dél-Oszétiát (melynek területe egyébként alig haladja meg Zala megyéét), hogy akár Oroszország, akár a világ érdemben reagálni tudna. Ezt követően a fait accompli alapján a nemzetközi közösség a grúz remények szerint tudomásul vette volna, hogy Tbiliszi tizenhat év után visszaszerezte az irányítást az egyik szakadár területe fölött. Kellemes mellékhatásként pedig megerősödött volna Szaakasvili belpolitikai pozíciója is.

A valóság azonban igen gyorsan rácáfolt a grúz reményekre. A déloszét fegyveres erők a támadás első fázisában ugyancsak veszteségeket szenvedett orosz békefenntartó erőkkel együtt fel tudták tartóztatni a grúz előrenyomulást. Oroszország pedig nemcsak Dél-Oszétiába küldött jelentős erősítéseket, hanem a másik szakadár tartományba, Abháziába is. Ezzel egy időben az orosz légierő pusztító támadásokat intézett a grúz hadsereg ellen – polgári célpontokat viszont nem vagy legfeljebb csak véletlenül támadtak. Az egész konfliktusra jellemző volt egyébként, hogy az oroszok igyekeztek „mérsékelni magukat”, próbálták kímélni a polgári lakosságot – ami viszont nem volt elmondható sem a grúz, sem a déloszét fegyveres erőkről.

Arra, hogy a háború harmadik napján, augusztus 11-én az orosz és abház csapatok a másik irányból, Abházia felől indítanak támadást, Tbiliszi érzékelhetően nem számított, hiszen a grúz erők legnagyobb része az oszét belső határon volt lekötve. Most ütött vissza, hogy Szaakasvili hatalomra kerülését követően a grúz hadsereg teljes felső vezetését lecserélte – a 29 éves (!) vezérkari főnök és stábja nem tudta megszervezni a védelmet. A kétfrontos harcra kényszerített hadsereg gyorsan összeomlott. A meglepően alacsony személyi (kevesebb mint 150 grúz katona esett el), ám igen magas anyagi-technikai veszteségekből (száznál is több harckocsi és rengeteg tüzérségi eszköz) úgy tűnik, hogy a grúz katonák a hadiszerencse megfordulása után nem tudtak, talán nem is igen akartak ellenállni az orosz nyomásnak, és inkább visszavonultak.

A harcok augusztus 13-án értek véget. Ekkorra az orosz hadsereg mélyen behatolt Grúzia belső terüle­teire, ellenőrzése alá vonva a két legnagyobb fekete-tengeri kikötőt, az ország legfontosabb nyugat–keleti irányú vasútvonalát és autópályáját. A grúz polgári lakosság tömegesen menekült a harcok körzetéből, százezernél is többen kényszerültek lakóhelyük elhagyására. Nem jobb a helyzete a győztes oldalhoz tartozó oszét civileknek sem. Chinvali, a szakadár főváros kezdettől fogva az összecsapások középpontjában feküdt, és szinte teljesen elpusztult. A konfliktus kezdetén elmenekült több mint húszezer oszétnek egyszerűen nincs hová hazatérnie, a hegyek között pedig gyakran már október közepén beköszönt a tél.

A Sarkozy–Medvegyev-féle tűzszüneti megállapodáshoz fűzött kezdeti reményeket alapjaiban döntötte romba a két szakadár terület függetlenségének augusztus 26-án történt orosz elismerése. Ez teljesen új helyzetet teremtett nemcsak a kaukázusi régióban, de az egész posztszovjet térségben is, a következmények felmérése pedig még épp csak megkezdődött.

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon