Skip to main content

A ribilliótól a beépülésig

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Szomorúak lehetünk, ha Szalai Erzsinek megint igaza van. Nem állít ugyanis kevesebbet – legalábbis a recenzens olvasatában –, mint azt, hogy civil társadalom nem lesz, hanem volt. Feltételét az a hatalmi vákuum teremtette meg, amelynek bizonytalan közegében az egyik oldalon még szabadon – naivan ki lehetett mondani a sérelmeket, a félelmeket, a vágyakat, és szűkebb, majd tágabb közösségekben képviselni lehetett őket. A másik oldalon pedig még nem voltak kikristályosodott szerepek, értékrendek, intézmények, amelyek korlátok közé szorították volna az állampolgári kezdeményezéseket, avagy – Habermasszal szólva – az uralommentes kommunikáció terét. Hamarosan bebizonyosodott azonban, hogy a társadalom felszabadulása a politika nyomása alól nem az új rendszer inherens vonása, hanem csak múlékony pillanat: az intézményesülés a megerősítés és védelem helyett lefojt és deformál. Nem „előre” haladunk a civil társadalom izmosodása felé, hanem „vissza” az állam és a politika uralma alá, még ha ez az állam és ez a politika különbözik is elődjétől.

A tudományos elemző, persze, sokkal óvatosabb és lelkiismeretesebb annál, semmint hogy ilyen túláltalánosító, fellengzős kijelentéseket tegyen. Szalai Erzsébet csak egy szűkebb kört jár körül, a munkástanácsok négyéves történetét vizsgálja, a weberi módszertant követve szerkezetileg is elválasztja a tényeket az értékes ítéletektől, és következtetéseit tiszteletre méltó önuralommal nem terjeszti ki parttalanul, csak „bekapcsolja a rendszerváltás nagy kérdéseinek körébe (147. oldal). A munkástanács-mozgalom azonban az 1992-ben bejegyzett közel húszezer egyesület közül nemcsak méretével és tevékenységének publicitásával emelkedik ki, hanem azzal is, hogy a munkástanácsokon kívül egyetlen más civil szerveződésről sem lehetett és lehet hallani, amely céljának a rendszerváltás irányának befolyásolását tekintette…” (154. oldal). Ezért talán nem teljesen megalapozatlan, ha az olvasó e példa alapján szélesebb érvényű következtetéseket is levon a maga számára a civil társadalom formálódásának lehetőségeiről és korlátairól.

Sommásan megfogalmazva: a könyv témája üdítő, elemzése az empirikus kutatások jó hagyományainak megőrzésével alapos és plasztikus, következtetései pedig továbbgondolásra, vitára serkentenek.

Üdítőnek azért neveztem a tárgyválasztást, mert az utóbbi évek tudományos irodalmában ritkaság, hogy az értelmiség nem magáról vagy közvetlen környezetéről beszél. Ezúttal nem a hivatalok, parlamenti pártok, nagyvállalati hierarchiák világába kalauzolnak el bennünket, hanem a munkások a főszereplők. Bár, tegyük hozzá rögtön, itt is inkább a munkáselitről és a mozgalmi vezetőkről, választmányi ülésekről és kerekasztalvitákról, törvényjavaslatról és vagyonmegosztásról esik szó. Az „igazi melósokhoz” talán más úton, szociografikus módszerekkel lehetne közelebb jutni. Ha a hírértékű eseményeket nézzük, a történet fordulópontjait próbáljuk rekonstruálni, akkor természetesen a közvetítők, a nyilatkozatot adó képviselők és elnökök – meg az ideológusok – kerülnek a középpontba.

De ez már a könyv mondanivalóját is érinti. Az elemzés veleje ugyanis annak a folyamatnak az érzékletes leírása, hogy miként alakult át a gazdasági demokráciáért küzdő civil mozgalom a „nagypolitika” játékszabályait alkalmazó, politikai értékeket követő, s a pártokkal-szakszervezetekkel kapcsolatokat kereső szervezetté. Hogyan visz az események sodra – csak a fejezetcímeket egymás után írva a hőskortól az intézményesülésen, a vajúdáson és a szereppróbán keresztül a beépülésig? A végpontokat jól érzékeltetik a következő idézetek. „Ha nem veszünk részt a tulajdonszerzésben, akkor csak bérmunkások leszünk továbbra is.” (142. oldal) A spontán szerveződés fő motivációja 1989 nyarán ez az érzés: „hiába indult el a rendszerváltás, ők (mármint a munkavállalók – V. É.) kimaradnak belőle… Ezek a dolgozók munkahelyi rendszerváltást követelnek, és a vállalati tulajdon feletti teljes vagy részleges rendelkezést, mert úgy gondolják, hogy az ottani értékek az ő munkájuk gyümölcsei.” (29. oldal) Négy év múlva a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke „drámai bejelentést tesz: »Véget ért egy korszak. Elmúlt a kampányszerű támadások időszaka. Mostantól a szakmaiságot és szervezettséget kell erősíteni az MOSZ tevékenységében.«” (123. oldal)

Szalai Erzsébet összefoglaló következtetése így hangzik: „a munkástanács-mozgalom civil társadalmi mozgalom volt, mely a politikai társadalomba való betagozódása, a hatalom ellenállása és a közvélemény-formáló elit értelmiség közömbössége következtében volt kénytelen feladni alapvető célkitűzéseit, és mindez együttesen vezetett oda, hogy fokozatosan a politikai paletta jobboldalára került.” (147. oldal)

Ha a betagozódás okait sorra vesszük, számomra a legfontosabbnak a szerző három érve tűnik. A munkástanácsok eredeti célkitűzésükkel is csak egy viszonylag szűk kört tudtak mozgósítani: az alkalmazottak többsége nem a tulajdonossá (mégpedig a saját vállalatának tulajdonosává) válásában látta boldogulásának útját. A megkapaszkodás és kiemelkedés kényszere-vágya a verseny és nem a szolidaritás elemeit erősítette. (Abban már nem vagyok biztos, hogy ez feltétlenül a régi, rendies-informális érdekérvényesítés felé visz.) Végül a harmadik ok az új politikai szerkezet megszilárdulása, amely vonzást is gyakorol és meg is gyengíti a más logika szerint szerveződő mozgalmak érdekérvényesítő képességét.

A civil társadalom gyengeségéhez, az individuális utak kereséséhez, valamint a politika integráló erejéhez viszonyítva másodlagosnak tartom azt az érvet, amelyet a szerző – az értelmiségi lelkiismeret, ugyanakkor az ambivalens szerepfelfogás szép példájaként – hangsúlyosan említ: az elitértelmiség távolmaradását. Mint Szalai Erzsébet maga is írja, nem egyszerűen közönyről volt szó. Ahogy a munkástanácsok értékrendje és magatartása eltolódott, úgy az értelmiség (pontosabban a nyolcvanas évek demokratikus ellenzéke és a „holdudvar”) sem maradt változatlan. „A demokratákból liberálisok lesznek… Aki tehát piacgazdaságot mond, az nem lehet a korábbi módon demokrata. És fordítva: akinek számára a civil társadalmon alapuló demokrácia a legfontosabb érték, az nem lehet a korlátozatlan piacgazdaság híve.” (153., 155. oldal)

A magam részéről én inkább ragaszkodnék a régi – tudom, leegyszerűsítő – hithez: piac és demokrácia nem ellentétes, hanem egymást feltételező fogalmak. Persze az idézett mondatban is van egy megszorítás: nem lehet a korábbi módon demokrata, azaz lemond a gazdasági demokráciát megtestesítő munkás-önigazgatásról, feladja a közvetlen demokráciát a képviseleti rendszerért, esetleg kirekeszti az állampolgári jogokból a szociális minimum gondolatát (153. oldal). Csakhogy a demokrácia nem azonos sem a közvetlen, sem a gazdasági demokráciával, sőt ez utóbbi sem korlátozható a tulajdonból s különösen a munkavállalói tulajdonból való részesedésre. A civil társadalom erejét éppen a piac, a verseny, az ennek nyomán kialakuló magántulajdon adhatja – amelynek része, de nem meghatározó eleme lehet a munkavállalói tulajdon is.

Nem említve most a szokásos gazdasági-hatékonysági ellenérveket, valamint azt sem, hogy az alkalmazotti kivásárlás sokszor a vállalati vezetők ellen indított harc eredményeképpen éppen a menedzsment tulajdonosi-rendelkezési pozícióit erősíti meg. Szalai Erzsébet érvelési körén belül maradva még egy szempontra hívnám fel a figyelmet. Noha a munkavállalói tulajdon a függetlenséget tűzi zászlajára, gyakorlatilag az újraéledő etatizmus egyik gerjesztője is lehet. Az ilyen típusú tulajdonszerzés eddig alkalmazott módszerei (MRP dolgozói kivásárlás) során már a születésnél is az állam bábáskodott. Könnyen lehet, hogy rövid, sikertelen működés után központi segítség – a kölcsönök elengedése és más támogatás – kell majd ahhoz, hogy a tömeges csőd elkerülhető legyen. Így a „jobboldali” kormány által életre segített alkalmazotti tulajdonosok, s velük együtt a politikai jobboldalra csúszott munkástanácsok, visszatérhetnek természetes helyükre – a gondoskodó államhoz. Ez megerősíti betagozódásukat, és megkönnyíti, hogy politikai küzdelmek játékszerévé tegyék őket.

S ha már az aktualitásokhoz jutottunk, ne kerüljük meg a kérdést: lehet, hogy a politikának ez a csapdája máshol is működésbe lép? A munkástanácsok szomorú története azt mutatja, hogy az eredeti értékeket felőrlik az intézmények, az intézményeket pedig a politikába tagozódás deformálja – egészen az identitásvesztésig. Talán ez a magyarázata annak, hogy a „csak belülről lehet megváltoztatni” jelszava eddig sem volt nagyon sikeres. Biztos, hogy most az lesz?


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon