Skip to main content

Az ÁSZSZ a pakliban

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Az rt. elődjét – Államigazgatási Számítógépes Szolgálatot – költségvetési szervként a központi államigazgatási adatfeldolgozás bázisaként hozták létre 1972-ben. A rendszerváltás idején vált vállalattá, épp akkor, amikor az állam információs monopóliuma megszűnt, és több piacképes számítógépes cég jelentkezett. A vállalat 50 millió forint adóssággal indult, így a vezetés rögtön hozzálátott a válság felszámolásának. A létszámcsökkentés mellett átszervezés is történt. Három széles önállóságú nyereségérdekelt ágazatot, központot hoztak létre: a termelésit, a vállalkozásit és a gazdaságit.

Több a több láb, mint az egy láb

Az 1992-es rt.-vé alakulás idején már nyereségesek, sőt 1993-ban tovább növelik a profitot. Sikereik alapja a Termelési Központ nagygépein végzett banki adatfeldolgozás volt, mely a már csak gyéren csordogáló és rosszul fizető állami-önkormányzati megrendeléseket pótolta – jövedelmezően. Azonban a nagy lehetőség, amelyet a kétszintűvé vált bankrendszer felfokozott informatikai éhsége kínált, kimerülni látszik, mivel a kereskedelmi bankok, áttérve az önellátásra, saját rendszereket építenek ki. Még az idén úgy-ahogy futja a banki megrendelésekből, de ez már csak a vállalat egy részének fenntartásához elég. Új piacok után kell nézni.

Azaz több lábra kellene állítani a céget. Ezzel korábban is tisztában volt a vezetés, de amíg biztos volt a nagygépi adatfeldolgozás piaca, addig nem szorított eléggé a cipő.

A több láb kérdésében két markáns álláspont kristályosodott ki. Az egyik Révész Sándoré, illetve az ő általa vezetett Termelési Központé, amely piackutatáson alapuló, rendszerszervezéssel előkészített beruházásokat képzel el. A másik koncepciót Széphalmi Géza vezérigazgató és munkatársai képviselték. Az elmúlt években megvalósított sokirányú beruházásokra szerintük már rá lehetne építeni egy több profillal, új tevékenységekkel is foglalkozó, mozgékony céget, a kockázatvállalás–sok megrendelő–nagy bevétel-logikát tartva szem előtt. Eddig még egyik stratégia sem hozott kézzelfogható eredményeket.

Csak tartósan!

Az ÁSZSZ Rt. 272 millió Ft-os tőkéjéből jelenleg 86 százalék az Állami Vagyonkezelő Rt.-é (ÁV Rt.), a többi részesedés a XI. ker. önkormányzat és a dolgozók-menedzsment között oszlik meg (4, illetve 10 százalék). Így a legnagyobb tulajdonos, az ÁV Rt. delegáltjai ülnek az igazgatóságban és a felügyelő-bizottságban, akik nem a számítástechnika iránt érzett elhivatottságuknak köszönhették tagságukat. Sokkal inkább a „gondoskodó állam” figyelmességének – ahogy ez a pakliban szokás. Így húzhat(ott) egy kis mellékest Hende Csaba (HM), Tóth Zoltán (BM), Törökné Szente Ágnes (IM), Nagy Péter (KM), Pongrácz Tiborné és mások. A legnagyobb név azonban Pősze Lajos, aki itt a felügyelőbizottság elnökeként tevékenykedett. Neki korábban is volt köze az ÁSZSZ-hez, itt volt élőbb osztályvezető, majd igazgatóhelyettes, mielőtt a Szerencsejáték Rt. elnök-vezérigazgatói székébe került.

Széphalmi vezérigazgató, aki nem rejtette véka alá a kormány iránti lojalitását, bízott abban, hogy a minisztériumokban dolgozó igazgatósági tagok majd hozzák a megrendelést. Nem így történt. Ráadásul az igazgatóság összetétele is gyakran változott.

A cég még a válságos 1990-es évben beszállt a Publica Rt. megalakításába. A vezérigazgató szerint az az egymillió nem is nagy ár azért, hogy a konkurensek előtt adományukkal egy prosperáló cég benyomását kelthették. Más források az összeg négyszereséről beszélnek, amely tovább fokozta az akkori likviditási gondokat. Egy eredménye azonban kétségtelenül volt a kormánypolitikának tett ilyen-olyan gesztusoknak: a kabinet 126/1992. számú határozata alapján ez lett az egyetlen tartósan többségi állami tulajdonú kategóriába sorolt informatikai cég.

A tartósítás másfelől „csak” 50%+1 részvényre terjedt ki, vagyis a szegény ÁV Rt. nyakába szakadt a maradék tulajdonrész privatizációjának kötelme. Bár már tavaly óta készül a terv, hogy egy 20,6%-os pakettet magánosítanak (zártkörű tender, lehetőség a kárpótlási jegyekkel történő részesedésvállalásra, kedvezményes dolgozói részvényvásárlás), mind a mai napig semmi sem történt. A vezérigazgató az ÁV Rt.-t korholja, mások a menedzsment sanda szándékaitól tartanak.

TK kontra VK

Ennél azonban most jóval lényegesebb a túlélés, a több láb már említett gondja. A válságos helyzetben kiéleződtek a konfliktusok a Termelési Központ (TK) és a vállalatvezetés között. A TK volt az a részleg, amely az elmúlt négy évben „eltartotta” a céget: 160 millió körüli nyereséget produkált, de ez vállalati szinten mintegy negyedére olvadt. Tehát elszivattyúzták az ott megtermelt jövedelmet a vállalatvezetésnek kedves fejlesztési irányok – és az ezeket végrehajtó Vállalkozási Központ (VK) – javára. A TK felkészült szakemberei ugyan kidolgoztak különféle fejlesztési tervezeteket, amelyek szakmailag (a vállalatvezetés és nemzetközi szervek megítélése szerint) megalapozottnak látszottak. Ezek azonban megrendelés hiányában nem valósultak meg. A vezérigazgató szerint a premizálási rendszer is konzerválta a TK-t nyereségtermelői szerepkörében, elfedve a vállalat hosszú távú érdekeit. Ugyanis a TK munkatársai a részleg terven felüli nyereségének 30 százalékát kapták prémiumként; ez a szisztéma akadályozta, hogy a TK a maga szakállára fejlesszen. Csakhogy Révész Sándor tavaly augusztusban javasolta az „ágazati” – TK kontra VK – elkülönültség megszüntetését, ami közös érdekeltséget teremtett volna a fejlesztésben. A VK egyesek által 100 milliósra becsült beruházásai eddig nem hoztak nyereséget. Bár többen megkérdőjelezték, mi szükség van az igen nagy költséggel létrehozott Magyar Közszolgálati Adattárra (amely – mint Széphalmi Géza elmondta – a még fejletlen információpiac miatt nem sokat hoz), vagy a számtalan kisgépvásárlásra, vagy a még nem kellő intenzitással működő olasz–magyar kft.-re. Minek a KDNP választási kampányát eszközökkel és információkkal támogatni (a vezérigazgató szerint erről szó sincs). A sok végig nem gondolt beruházás csak a pénzt viszi, és nem hozza – vélték a TK-ban. Révész Sándornak, a TK kipróbált vezetőjének – aki műszaki igazgatóként az ÁSZSZ második embere volt – úgy tűnt: egy a múlt év végén tervezett fejlesztési pályázatuknál a cégvezetés és a tulajdonos ÁV Rt. nem tett meg mindent a siker érdekében.

Szakíts, ha bírsz!

Az ÁSZSZ Rt. május 4-én délelőtt évi rendes közgyűlést tartott, s még ugyanaznap kora délután Széphalmi vezérigazgató rendkívüli felmondással megszüntette Révész Sándor munkaviszonyát. Ugyanis Révész egy feljegyzést juttatott el a tulajdonosokhoz azzal a kéréssel, hogy ne fogadják el 1993-as üzleti jelentést, mert az az rt.-t a valóságtól eltérően stabil vállalatnak mutatja be. Kérte a műszaki igazgató azt is, hogy a közgyűlés vizsgálja ki a vállalat helyzetét. A közgyűlés azonban meg sem hallgatta Révészt. A vezérigazgató szerint Révész eljárása semmivel sem menthető. Igaz, hogy a tulajdonosoknak joga van tudni az üzleti jelentéssel szemben felmerülő kifogásokról, de itt a tulajdonosok egyben potenciális megrendelők is vagy – értsük meg – magánszemélyek, akiknek szemében az ügy végképp hitelrontást váltott volna ki. Felmondólevelében a kollektív szerződés azon pontjára hivatkozik, amely rendkívüli felmondást helyez kilátásba, „ha a munkavállaló a társaságnak szándékosan kárt okoz, vagy gondatlan magatartásával jelentős üzleti veszteséget idéz elő”.

A vezérigazgató szerint a műszaki igazgató rajtaütésszerűén bombázta feljegyzésével az ÁSZSZ részvényeseit. Révész cáfolja ezt: egy március 22-i levelében már szóvá tette, hogy a vállalatvezetés túl rózsásra készül festeni az ÁSZSZ jövőjét, április 22-én pedig személyesen adta Széphalmi kezébe a feljegyzés első változatát, s közölte vele, hogy ha az üzleti jelentést nem változtatják meg, úgy egy hét múlva minden tulajdonoshoz elküldi észrevételeit. Végül ezt is tette; szerinte a valóságnak megfelelően kell tájékoztatni a tulajdonosokat. Széphalmi viszont úgy érvel: Révész eljárásának nincs nyoma az iktatókönyvekben.

Az ÁV Rt. illetékesei utóbb meghallgatták Révészt, vizsgálatot ígértek, de aztán mégsem a feljegyzésében foglaltakra (azaz a hozzá tartozó vállalat perspektíváira) voltak kíváncsiak, hanem arra, milyen eredményeket mutatott fel Révész a fejlesztésben. Aztán a vizsgálat folytatását sajátságos módon Széphalmi vezérigazgatóra (Széphalmi szerint a felügyelőbizottságra) bízták.

Időközben az ÁSZSZ-n belül nagy változások zajlanak. Szervezeti átalakítás történt, most már eltörölték a TK és a VK „ágazati” korlátait. Elkészült a régen várt stratégiai terv. Hírlik, az ÁV Rt. villámprivatizációra készül, ahogy a pakliban ez szokás. Állítólag már ki is mentek a meghívók az új, rendkívüli közgyűlésre… Ha ez igaz, mit óhajtanak privatizálni a kivizsgálatlan helyzetű vállalatból? Akad talán belőle jó falat, kárpótlási jegyért? Ha csakugyan akad, mindjárt világos, miért nem érdekli az illetékeseket az ÁSZSZ jövője…


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon