Skip to main content

Gondolatok a klubmozgalomról

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
a vezetőségválasztás ürügyén


Választott vezetősége van a klubmozgalomnak. Két teljes szombati tanácskozás végén, a demokrácia szabályai szerint sikerült – a hatalom többévi ódzkodása ellenére – hivatalosan megejteni a választásokat.

A kétnapos tanácskozáson a részt vevő klubok képviselői meghatározták azokat a kérdéseket, melyekben együtt vagy egyetértésben gondolkodnak:

– történelmünk teljes megismerése, „birtokbavétele”, tapasztalatainak feldolgozása;

– a nemzet egészében való gondolkodás, a magyar kisebbségek sorsának figyelemmel kísérése, segítésük;

– a közép-európai, kelet-közép-európai egymásrautaltság;

– nagy társadalmi kérdéseink nyitott szemléletű, tabuktól mentes kimondása, elemzése;

– a progresszív társadalmi mozgások, alternatívák megismerése, támogatása, keresése;

– a demokrácia, a nyilvánosság kiteljesítése, jogaink gyakorlása, a szakszerűség térnyerése.

A klubtanács feladatát elsősorban a koordinációban határozták meg. A politikai tevékenységet csak a társadalmi cselekvés szintjén fogadták el. A társadalmi felelősségérzet növelését, az etikai és szakszerűségi szempontok képviseletét tűzték zászlójukra. Leszögezték, hogy nem szükséges ideológiai azonosságról beszélni, sem politikai akcióegységről vagy szervezeti kapcsolatrendszerről. Ezt azzal indokolták, hogy a klubtagok ilyesmire nem hatalmazták fel a klubok vezetőit, akik cselekvésüket „többségükben szintén mozgalmi, közösségi és szakmai munkaként élik meg”. A klubtanács működési elve „az önálló, autonóm klubok közötti közös ügyekben, akciókban a nyitottság, a demokrácia, a tolerancia, a konszenzuselv”.

Azt is kimondja a dokumentum, hogy „szorosabb, bürokratizált szervezeti rend nem alakítható ki”, valamint hogy a mozgalom „a népfrontmozgalom tagjaként, annak fő elveit elfogadva működik”. „Egyes ügyekben a törekvések rokonsága alapján együttműködésre törekszik más mozgalmakkal, szervezetekkel, pl. különböző reformerőkkel, a szakkollégiumi mozgalmakkal és a KISZ-szel is.”

A dokumentum öt fogalmazója közül hárman lettek a klubtanács titkárai. A Bajcsy-Zsilinszky Kör[SZJ] a második tanácskozási napon jelezte, hogy nem kíván képviselőt küldeni a klubtanácsba; szónoka hiányolta a mozgalom konkrét céljainak meghatározását. Úgy vélte, hogy a jelenlegi helyzetben a legalitás határain belül is többet lehetett volna vállalni. A tanácskozás után a klubtanács tagjai többféleképpen ítélték meg a helyzetet, egyesek győzelemről, mások vereségről beszéltek.

A vita megértéséhez feltétlenül át kell tekintenünk a klubok eddigi működését és történetének főbb pontjait.

Klubmozgalomról 1979–80 óta lehet beszélni; ekkor alakult a Közgazdaságtudományi Egyetem Közép-európai Klubja, a szentendrei Petőfi Sportkör természetjáró szakosztálya és néhány más vitakör. Ezek olyan társadalmi kérdéseket vetettek fel, melyekről abban az időben nem illett nyilvánosan beszélni: a kisebbség helyzete, a radikális gazdasági és társadalmi reform szükségessége, demográfiai kérdések szerepeltek napirendjükön. Elhangzottak előadások a társadalom morális állapotáról is. Olyan előadók jutottak fórumhoz, mint Csoóri Sándor, Cseres Tibor, László Gyula, Domokos Pál Péter, Hankiss Elemér. Ebben az időben a klubok nem sokat törődtek azzal, hogy milyen adminisztratív következményekkel számolhatnak.

A Rakpart Klub[SZJ] ment a legmesszebbre: itt napirendre került az 1956-os forradalom is.

1986. január 20-án felfüggesztették a Rakpart Klub működését, s ez új korszak kezdetét jelezte. Egyre gyakrabban kellett előadásokat elhalasztani, egyre gyakrabban ácsorogtak az őszi-téli estéken fiatalok bezárt klubajtók előtt. A Rakpart Klubot követte a Bethlen Klub, majd a Citromosteaház is. A Vox Humana Kör rendőrségi zaklatások célpontja lett. 1986 júniusában a feloszlatás sorsára jutott a szentendrei Petőfi-kör is.

Mégis, 1986 augusztusában Fehérgyarmaton sikerült klubtábort szervezni,[SZJ] melyen bárki részt vehetett. De már itt is megjelent a szalámitaktika, mert a klubok bemutatkozási programjában a Vox Humana nem szerepelhetett.

1987-ben nem sikerült újraindítani egyetlen betiltott klubot sem, sőt az eredetileg Martonvásárra tervezett tábor is végveszélybe került. Pár héttel a megnyitó előtt az állami gazdaság technikai okokra hivatkozva visszamondta a táborhelyet. Ez a nyár kellős közepén történt, mikor a klub vezetőinek nagy része nyaralt vagy nem volt elérhető. A klubtanács pár tagja újból Fehérgyarmaton próbálkozott, ahol először örömmel fogadták őket, de a tábornyitás előtt egy-két nappal – mikor már a résztvevőknek a meghívókat kiküldték –, arra hivatkozva, hogy a területet eladták, váratlanul visszaléptek.

Ezután két lehetőség maradt: vagy feladni a táborozás lehetőségét, vagy elfogadni a népfront és főleg a KISZ KB segítő kezét, és ennek fejében nehéz kompromisszumokba belemenni. A pár Budapesten elérhető klubtanácstag az utóbbi mellett döntött. Így a KISZ KB kijárta, hogy Kunfehértón, az Állami Gazdaság területén a siló- és trágyagödrök bűzében álló, elhanyagolt, volt ifjúsági munkatábor rossz állagú barakkjaiban találkozhattak a klubok érdeklődői. A kompromisszum ára az volt, hogy a részt venni kívánók listáján szereplő Vox Humana körösöket, a Beszélő egyik szerkesztőjét[SZJ], valamint a környezetvédők közül is többeket meg kellett kérni, hogy mondjanak le a táborban való részvételről. Sajnos, ez a szégyenletes aktus bekövetkezett. A dolog furcsasága, hogy a hatalom képviselői mindjárt utána visszavonták ezt a feltételüket – ezen is érdemes elgondolkodni.

Az alku ellenére fontos politikai eseménnyé vált a tábor, a megnyitása előtti hét péntekén még a kb titkársága is tárgyalt róla. A hatalmat nyugtalanította, hogy a szervezők a vitákról mindennap írásbeli összefoglalót szándékoztak készíteni, zavarta őket a „Szomszédaink nemzettudata” c. program, valamint a politikai vezetés „reformszárnyának” meghívása. Az engedélyezés feltételévé tették, hogy az utóbbi téma helyett a magyarországi nemzetiségiek nemzettudatát vizsgálják.

Ilyen légkörben nyílt meg a tábor, ahol egy héten át kétségbeesett küzdelem folyt a különböző manipulációs kísérletekkel szemben. A jelenlévő KISZ-team „elvegyült” a tábor résztvevői között, megpróbált mindenütt jelen lenni, a magánbeszélgetésektől a klubok zárt körű vezetőségi üléseiig. A környezetvédők két jelenlévő képviselőjét „ellenségnek” kiáltották ki, és mindenképpen meg akarták akadályozni, hogy az írásbeli összefoglalók elkészüljenek. A táborban végül nem jelentek meg olyan meghívottak, mint Nyers Rezső, Bihari Mihály, Pozsgay Imre.

A nemzetiségi vitára Horváth Tamás KB-munkatárs[SZJ] jött előadónak, aki a magyar állam külpolitikájáról beszélt. Felszólították ugyan, hogy térjen a tárgyra, de ő azt válaszolta: olasz szakon végzett, a kisebbségi kérdéshez nem ért.

Ebben a légkörben a klubtanácson belül is viták, veszekedések robbantak ki. Régi barátok vesztek össze örökre, s a végén úgy tűnt, a hatalom elérte célját, neves betiltott klubok vezetői egymás köszöntése nélkül hagyták el a tábort.

Nyilvánvaló, hogy a baj alapvető oka az volt, hogy a klubtanácsnak „szerzett jogai” voltak csupán, a vezetők nem voltak megválasztva, tisztázatlanok voltak a jogok és kötelességek. A „szerzett jogon” vezető klubtanácstagok képtelenek voltak a hatalom nyomásának ellenállni – annál inkább, mivel a tárgyalóasztal túloldalán jól szervezett struktúrák remekül taktikázó képviselői ültek. Olyan volt a kép, mint amikor egy NB I-es futballcsapat áll ki egy tehetséges fiatalokból frissen alakult, edző nélküli csapat ellen.

Persze méltányolható az előkészítésben részt vevőknek a véleménye, hogy ha a tábor elmarad, az a klubmozgalom legitimitásának a végét jelentette volna, és a másként gondolkodás egy nagy múltú fórumot veszített volna el. Azért sem lehet teljesen vereségként felfogni a történteket, mert az írásbeli összefoglalók elkészültek, azóta sikerült is megjelentetni őket. S a klubmozgalmat éppen a hatalom manipulációival szembeni reakció segített demokratikus alapokra helyezni.

Helyes lett volna azonban, ha a dokumentum kimondja, hogy a klubok és a körök a civil társadalom alulról építkező autonóm egységei, szellemük demokratikus, és ezen az alapon támogatnak vagy bírálnak jelenségeket és folyamatokat. A résztvevők autonómiáját is tiszteletben kell tartani, el kell ismerni az individuális gondolkodás és kifejezés jogát, a kinyilvánított nézeteket türelmesen és jóhiszeműen kell fogadni. A kluboknak nyitott vitafórummá kell válniuk minden érdeklődő, hazáját szerető, becsületes ember számára; politikai meggyőződése miatt senkit nem szabad diszkriminálni. Mivel a társadalomban jelen vannak, a klubokban is megjelenhetnek azok a nézetek, amelyek szembeszállnak a jelenlegi politikai vezetéssel, annak módszereivel. Csak ily módon lehet autentikus társadalomképet nyerni.

Fel kell használni a hatalom hajlamát ésszerű kompromisszumokra, melyet a jelenlegi súlyos helyzetben érdekei is inspirálnak; nem szabad morális engedményekben gondolkodni. A hatalommal való párbeszéd sérti a klubmozgalom autonómiáját, de a dialógusok csakis nyíltak lehetnek, és csakis a közös érdekek határáig terjedhetnek. A hatalom politikai döntéseit két esetben szabad elfogadni; ha megegyezésen alapulnak, vagy ha jogszabály egyértelmű alkalmazásában állnak. A hatalmi szervekkel csak a klubtanács döntésének szellemében, bizottsági szinten szabad tárgyalni, és kompromisszumokat is csak ennek megfelelően szabad kialakítani.

Bíznunk kell abban, hogy a klubmozgalom válsága után megerősödve halad tovább azon az úton, amelyen az elsők között indult el, és be fogja tölteni hivatását.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon