Skip to main content

Haza vagy haladás szlovák módra

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
avagy jövő héttől önálló Szlovákia?


A Szlovákia Függetlenségéért kezdeményezés első aláírói között ott találjuk Vladimír Meciar exkormányfőt, Jozef Prokest, a Szlovák Nemzeti Párt vezetőjét, Jozef Markaust, a Matica Slovenská elnökét, Milan Knazkót és Ján Budajt, a „gyengéd” forradalom pozsonyi vezéralakjait, Peter Brnák, Stefan Kivetik, Gabriela Kaliská és Michal Kovác parlamenti képviselőket. Az önmagát apolitikusnak kinyilvánító kezdeményezés egyetlen célja a nemzeti kerekasztal összehívása és a szlovák államiság megteremtése.

Önállóság vagy valami más?

A felhívás közzététele után Szlovákiában hihetetlen módon felgyorsultak az események. Az illusztris aláírók azonnal nagyszabású sajtóértekezletet tartottak, mely a fellelkesült újságírók jóvoltából sokkal inkább hasonlított egy választási nagygyűléshez, mint politikusok és tudósítók találkozójához. Az újságok címlapon foglalkoztak az eseménnyel, melytől sokan a kormánykoalíció összeomlását és Vladimír Meciar látványos visszatérését várják. Az önállóságot követelő politikusok és jogtanácsosaik hosszasan magyarázták, hogy az önállóság egyoldalú kikiáltása miért nem alkotmányellenes és miért oly halaszthatatlan feladat, hogy a jövő héten már be kell fejezni. A nyilatkozat aláírói nem zárták ki annak a lehetőségét sem, hogy céljaik elérése érdekében utcai tüntetések és aláírásgyűjtő akciók szervezéséhez látnak.

Eközben meglepő változás állt be a kisebbségi magyar mozgalmak álláspontjában – illetve csak a Duray Miklós vezette Együttélésében. Mint ismeretes, a szlovákiai magyaroknak csupán két százaléka ért egyet az önálló szlovák állam esetleges kikiáltásával, s több mint kilencven százalékuk a föderális államforma mellett teszi le a voksát. Ennek ellenére az Együttélés vezető képviselői elutasították az egyértelmű állásfoglalást, és több tárgyaláson kifejtették: egyetértenek a szlovák nemzet önrendelkezésével. Dobos László, az Együttélés parlamenti képviselője szeptember 16-án hétfőn a következőképpen fogalmazott az Új Szó hasábjain: „…ami folyik, az lázadás a demokráciáért. (…) Szerintem tehát önrendelkezés: igen, szlovák nemzeti lét és szuverenitás kiteljesedése: igen; de ezzel párhuzamosan a nemzeti kisebbség önigazgatásának a joga, a közép-európai dimenzió, a szlovák–magyar viszony rendezése is: igen.” A nyilatkozat hátteréhez tudni kell, hogy a bevezetőben említett felhívás közzétételét megelőzően Vladimír Meciar exkormányfő, aki egyben a meglehetősen nacionalista A Demokratikus Szlovákiáért mozgalom vezetője, tárgyalásra hívta az Együttélést, s ezt követően a két politikai mozgalom meleg hangú nyilatkozatban üdvözölte a megbeszélés tényét. Valószínű, hogy a tárgyaláson felmerült a szlovák önállóság kérdése és az ezzel kapcsolatos kisebbségi magyar álláspont – annyi azonban bizonyos, hogy a megbeszélést követően az Együttélés Politikai Mozgalom már nem áll ki nyilvánosan a föderáció fennmaradása mellett.

Mind ez idáig úgy tűnhet, hogy a szlovák önállóság kiteljesedéséért harcoló államférfiakat nem vezérli semmi más, mint a szlovák nemzet önrendelkezési joga, a szuverenitás eszménye és a népakarat érvényesítése. Az idillikus képnek azonban ellentmondani látszik néhány tény. Tudni kell ugyanis, hogy Szlovákiában a sajtó nagy részének összpontosított másfél éves hadjárata ellenére Is csak a lakosság 20 százaléka kíván önálló szlovák államot. A csehszlovák alkotmány értelmében azonban az ország kettéválásáról csak és kizárólag népszavazás dönthet. Ezért aligha meglepő, hogy a szlovák önállóság, a „szlovák nemzeti lét és szuverenitás kiteljesedésért” harcoló politikai erők egyértelműen elutasítják a népszavazás kiírását, és energiájuk nagy részét annak bizonyítására fecsérlik, hogy a szlovák parlament egyoldalú lépése lenne az alkotmányos út. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az önálló Szlovákiáért küzdő politikusok kivétel nélkül a mai ellenzék soraiból kerülnek ki, s számukra az eszme leginkább csak a hatalom megszerzése céljából érdekes. S végül érdemes felfigyelni arra a sietségre, mellyel az önállóság kikiáltását már a jövő héten elengedhetetlenül szükségesnek tartják. Tudni kell ugyanis, hogy a jövő héten kezdődik a szlovák parlament képviselőinek feddhetetlenségi vizsgálata, melynek során hasonló meglepetések várhatók, mint amelyeknek korábban a szövetségi parlamentben lehettünk tanúi. Amennyiben azonban addig sikerülne kikiáltani az önálló Szlovákiát, az egész vizsgálat természetszerűleg ad acta kerülne. A sietség valószínűleg azzal is összefügg, hogy a Szövetségi Gyűlés a jövő héten kezdi tárgyalni az általános feddhetetlenségi vizsgálatról szóló törvényjavaslatot is, mely öt évre megtiltaná az StB munkatársainak, valamint a CSKP magas rangú funkcionáriusainak bizonyos munkakörök és pozíciók betöltését. Az önálló Szlovákiában természetesen mindez érvényét vesztené.

Ha akarnak, hát menjenek!

Szlovákia tehát feszülten várja a jövő héten kezdődő parlamenti időszakot, melynek során a nacionalista ellenzék talán utoljára próbálkozik meg a szuverenitás kikiáltásával és az alkotmányellenes hatalomátvétellel. Eközben Csehországban egyre több jel utal arra, hogy Prágának fogytán a türelme, és Szlovákiát teljesen fölösleges visszahúzó problémának tartják. A Jirí Dientsbier külügyminiszter vezette Polgári Mozgalom bejelentette, hogy a Szövetségi Gyűlés első ülésén népszavazás kiírását kezdeményezik az ország jövőjéről. Megfigyelők arra mutatnak rá, hogy az ország egységéről megtartott referendumon könnyen az a helyzet állhat elő, hogy a szlovák lakosság ugyan a föderáció megtartása mellett szavaz, ám a csehek elutasítják a szlovákokkal való egyre nehezebb együttélést. Csehországban erősödőben van az a meggyőződés, hogy a szlovák követeléseknek sohasem lenne vége, s egyre több közgazdász bizonyítja, hogy Szlovákia nélkül Csehország életszínvonala néhány éven belül Ausztria szintjére emelkedhetne. A csehországi átlagpolgár számára az érvek tetszetősek, a szlovákiai problémákat nem érti, s ezért a népszavazás kimenetele ma Csehországban bizonytalanabbnak tűnik, mint Szlovákiában.

A csehszlovákiai helyzetről tehát ma még semmi esetre sem lehet a bizonyosság hangján szólni. A politikai harc kimenetele kétséges, és a játszma többesélyes. Az viszont bizonyos, hogy Szlovákia ma választhat: vagy az önállóság útjára erőszakosan rálépve egy keleti irányú fejlődést választ, vagy Csehszlovákia részeként az európai integráció részesévé válik. Azt aligha kell hangsúlyozni, hogy a csehszlovákiai magyarság jogbiztonságát melyik út biztosítja jobban.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon