Skip to main content

Rendszerváltó akadályverseny

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


I. AKADÁLY: BEMUTATKOZÁS, A PÁRTOK 12 PONTOS PROGRAMJA

HVG – Baljobb Párt (BJP)

Horváth Zoltán szóvivő: „Pártunkat, mely természetesen élcsapat tömegpárt,  prominens képviselői képviselik: Weyer Béla első első elnök, Németh András második első elnök, Murányi Gábor harmadik első elnök, s jómagam, Horváth Zoltán, természetesen, negyedik első elnök.”

A Baljobb Párt (BJP) 12 pontja:

1. A BJP 5 millió magyar férfi és 5 millió magyar nő pártja.

a/ kivéve a 10 milliós kereten kívül esőket.

b/ kivéve minden más párt volt, jelen és jövőbeli tagját.

c/ kivéve a bármely vallás, felekezet, szekta, tan követőjét.

d/ kivéve a Magyarországon élő nemzetiség és kisebbség, valamint a többség tagjait.

e/ és kivéve mindenki, aki nem azonos a párt négy alapítótagjával, illetve az általuk kijelöltekkel.

2. A BJP végső célja közvetlen környezetétől s végül a világ egészétől függetlenített szigetország létrehozása. Ennek érdekében az ország határait – a munkanélküli lakosság közmunkájának valamint az ár- és belvizek igénybevételével – körülárkoljuk, s az ország területét a víz felszínére helyezve keletre és nyugatra egyaránt kormányozható komppá alakítjuk.

3. A BJP által alapított és vezetett szigetország államformája proletár-földmunkás-polgári-demokratikus királyság, melynek élén a világtörténelem első négytagú triumvirátusa áll.

4. A BJP az általa választásra jogosultnak kinevezettek kötelező részvételével teljes körű és demokratikus, éppen ezért egyenkénti, névszerinti és nyílt szavazásával döntet el minden, az ország életét alapvetően befolyásoló kérdést, értsd ezen például a négytagú triumvirátus szolgálati gépkocsijainak alapszínét, a professzionális labdarúgóbajnokság első négy helyezettjének sorrendjét, a virtualitásában továbbra is megőrzendő Nemzeti Színház ünnepélyes nyitóelőadásának darabválasztását és szereposztását stb.

5. A BJP hatalomra kerülésekor Budapest fővárost alvárossá fokozza le, s az ország új centrumává az Andrássy út-Sztálin út–Magyar Ifjúság útja–Népköztársaság útja–Andrássy út ötszöget jelöli ki.

6. A BJP azonnali hatállyal bevezeti a tervutasításos – szabadversenyes – liberálkonzervatív – szociális piacgazdaságot. Ennek megfelelően a lakosság teljes körű alanyi jogon járó szociális és egészségügyi ellátását a vezető részvények mindenkori tőzsdei árfolyama, valamint az ötös- és hatoslottó aktuális heti sorsolásának eredménye határozza meg.

7. A BJP külpolitikája a világrendszerektől, nagy- és kishatalmaktól való egyenlő távolságtartás szigorú alapelvén nyugszik. Ennek megfelelően megszakítunk mindenfajta diplomáciai és gazdasági kapcsolatot.

Kivéve

a/ a minket egyoldalúan támogató,

b/ nekünk kamat- és visszafizetésmentes kölcsönöket nyújtó,

c/ termékeinket értéküknek legalább tízszereséért megvásárló

d/ egy általunk kiválasztott szerzőnek irodalmi Nobel-díjat biztosító,

e/ és a BJP vezetőinek személyes rokonszenvét bármilyen más módon elnyerő
államokkal.

8. A BJP szívén viseli valamennyi állampolgár szükség szerinti művelődésének szabaddá tételét. Különös súlyt helyez a speciális képzésre, így például a csak írni, vagy csak olvasni tudó szakemberek képzésére. A túlképzés megelőzése – és a népszaporulat felfuttatása – érdekében azonban csak a családok hetedszülött gyermekeit kívánja ingyenes oktatásban részesíteni.

9. A BJP tiszteletben tartja azt a magyar hagyományt, amely katonai vereséghez és minden katonai szervezet széthullásához segíti az országgal baráti szövetségben álló katonai tömböket. Ennek megfelelően továbbra is aktívan züllesztjük a NATO-t, s ennek végleges szétesése után sort kerítve a teljes haderőreformra, különleges tűzerejű, nukleáris töltettel is ellátható fehér zászlókkal látjuk el az önkéntes sorköteles állományt.

10. A BJP azt egészségügyi helyzet fokozása érdekében az eddigi eü. miniszterekről elnevezett új temetői parcellákat létesít. Az egészségügyi finanszírozási rendszer átláthatóvá tétele érdekében csak a BJP illetékeseinek adott hálapénz ellenében lehet paraszolvenciát elfogadni.

11. A BJP továbbra is elismerve és támogatva valamennyi történelmi és új alapítású egyház működésének létjogosultságát, szorgalmazza ezen egyházaknak a BJP-gyülekezetben való egyesítését.

12. A BJP jelszavai:

„Aki baljobb, velünk tart”.„Aki nincs velünk, az magán kívül lesz!”„Nem állunk meg félúton, mindenki más pusztuljon”„A BJP egy jópofa párt”

ÉS – Sújtólég Párt (SGP)

Seres László, szóvivő: „Bemutatkozásunkat azokkal kezdem, akik nincsenek itt. Nincs itt a főszerkesztő, Kovács Zoltán. 39,6 láza van, de ha kell, mondhatunk hetet is. Dorogon tartózkodik a Bányaipari Technikum kollégiumában. Nincs itt a főszerkesztő-helyettes, Váncsa István sem, ő Sülysápon tartózkodik, szintén a Bányaipari kollégiumában, szintén magas láza van. Tarnói Gizella… Ő – ha lehet – még lázasabb. Ő valahol Komlón tart most, szintén ilyen elfekvő jellegű gettóban. Itt van viszont az egész tagság, élén az elnökkel. Eredetileg arra gondoltunk, hogy Betlen János lenne a Sújtólég Párt elnöke, aki azért nem tud itt lenni, mert jelen pillanatban illegalitásba vonult a magyar közszolgálati televízióban. Ugyanakkor ez a döntő lépése azt is jelenti, hogy emberünk már ott van a médiában, és tudjuk, mekkora előnyt jelent ez. Különösen alkalmas személy ő, egész jó fényképarca van, és legalább egy fejjel magasabb a jelenlegi állami vezetőinknél.”

A Sújtólég Párt tizenkét pontja

1. Rend.

2. Fegyelem.

3. Körlettisztaság.


4. Hazaárulás.

5. Körömletépés

6. Borderline-szindróma

7. Előrehaladott paranoia

8. Szerecsenmosdatás

9. Autonómiát a Quality Investnek

10. Függetlenséget az Aktuálisnak

11. Tisztább kőolajat

12. Magyarok kifelé!

HÓCIPŐ – Magyar Közép Párt (rövidítve: MKP, ez egyszer már bevált!)

Tagjai: Farkasházy Tivadar elnök-pénztáros, Fábry Sándor főtitkár-showman, Kozma György kántor, Majláth Mikes László dadogós szóvivő

Az MKP 12 pontos rövid programja (Írta: Farkasházy Tivadar ideológiai útmutatása mellett: Majláth Mikes László)

Az MKP választás előtti programja ugyanez, csak bővítve.

Az MKP választás utáni programja ugyanez, csak egy szót sem tartunk meg belőle!

1. A Magyar Közép Párt helye középen van! A Magyar Közép Párt centrumpárt. Mostohatestvérpártunk Szabó Lukács új Centrumpártja. Az MKP egyenlő távolságra van a szélsőjobbtól, a szélsőbaltól, száz méterre minden állami szervtől, száz méterre a bíróságoktól, száz méterre a kulturális, oktatási és egészségügyi létesítményektől, száz méterre a kurváktól és a cigarettát reklámozó gigantposzterektől, és száz méterre a templomoktól, kivéve a szunnita mohamedánokat, mert ők gyűjtik nekünk a kopogtató cédulákat.

2. A Magyar Közép Párt a főváros pártja, mert Budapest az ország közepén van, s egyben a vidék pártja, mert az egész ország Közép-Európában van. Aki nincs középen, az ellenünk van! Várunk minden becsületes jó magyar embert, munkásőrt, népi ellenőrt, nómenklaturistát, önátmentőt, pufajkást, párttitkárt, ávóst, körömletépőt, hazaárulót és hős csendőrt, a lényeg, hogy rendesen fizesse a tagdíjat.

3. A Magyar Közép Párt a középmagas, középsúlyú, középkorú férfiak pártja, és ezen felül bárkié, aki fizeti a tagdíjat. A Magyar Közép Párt a közért van. Követeljük, hogy legyen a Párté a Közért, a Füszért, a Vasért és a Piért!

4. A Magyar Közép Párt nem kívánja vissza sem a Rákosi-, sem a Horthy-kort. A mi ideánk a Középkor! Vissza a középkorba! A középkorban Magyarország Európa vezető hatalma volt, és három tenger mosta. Éljen a hűbériség, éljen a jobbágyság, éljen a boszorkányüldözés! Aki magyar, velünk tart! Követeljük a máglyahalált, a keresztes hadjáratot, az istenítéletet, a víz- és a tűzpróbát! Minden más gondolkodású polgártárunkat gúzsba kell kötni, s bedobni a Dunába – ha lesüllyed, az az ő baja, ha nem, akkor boszorkány, meg kell égetni. Követeljük a tűzpróbát. Mindenkinek, aki ellopja azt, ami nekünk járna, adassék tüzes vas a kezébe. Ha megég, pechje van, ha nem ég meg, kerékbe kell törni. Állítsuk vissza a középkori tulajdonviszonyokat! Éljen a feudalizmus és a béke!

5. A Magyar Közép Pártnak saját bázisa és holdudvara van. A bázis az MKP-hoz közeli cégek (és nem MKP-cégek!) áfavisszaigénylése és be nem fizetett társasági adója.
A Magyar Közép Párt holdudvara a B-közép. A B-közép nemcsak írásban, de szóban is tud kurziválni! Például: Kurzív anyád! Mocskos kurzívok!

6. A Magyar Közép Párt számít a középkeresetű munkásokra, a középparasztokra és a közepes intelligenciájú értelmiségre. A Magyar Közép Párt megígéri értelmiségi tömegbázisának, hogy az érettségi bizonyítványt egyetemi végzettségnek tekinti. Nálunk nem kell a Rigó utcában vizsgáznia, elég ha elmegy bármelyik kínai piacra, s megveszi a nyelvvizsga-bizonyítványt! Nem követeljük meg leendő minisztereinktől a jogi diplomát. Megvesszük nekik!

7. A Magyar Közép Párt követeli az MSZMP és a Munkásőrség vagyonának elkobzását és fölosztását a nép között. Ha a nép 24 órán belül nem jelentkezik, a vagyont kéretik ráíratni Farkasházy, Fábry, Kozma és Majláth Mikes nevére.

8. A Magyar Közép Párt híve a spontán privatizációnak, a reprivatizációnak, a magánosításnak, a bankkonszolidációnak, a szanálásnak és a feltőkésítésnek, középkori magyarul mondva: Mik vogymuk, ide minden lóvét, a kurva életbe menő hadi utu reá!

9. A Magyar Közép Párt centrista, logikus hát, hogy a politikai centrumban van. Követeljük pártszékháznak az ország valamennyi Centrum Áruházát. De jöhet a Skála és a Domus is!

10. A Magyar Közép Párt véleménye szerint köztársasági elnököt vagy az országgyűlési választások előtt, vagy után, vagy alatt kell választani. Köztársasági elnöknek jelöljük a néhai mártír miniszterelnököt, Bárdossy Lászlót, vagy Werbőczi Istvánt, aki színmagyar röghöz kötötte a magyar népet, vagy Csák Mátét, az MKP Simicskáját.

11. A Magyar Közép Párt harcol a középfülgyulladás ellen! A szabad és demokratikus Magyarországon legyen mindig középhőmérséklet.

12. Jelszavaink:

A néppel tűzön-vízen át a középszertől a középszarig!Állj, középkezdés!Rumba, rumba, centrumba!Közép, kész, köszönöm!Az Isten óvja meg mitőlünk Magyarországot!

FIGYELŐ – Demokratikus Kapitalizmus Pártja (DKP)

„Valamikor hajdanán a DKP is az MSZMP része volt, de szakítottunk velük. A szocializmust úgyse tudjuk felépíteni – különben is, ez a program már a nyolcvanas évek elején lejárt – maradt hát a kapitalizmus felépítése. Pártunk ezért arra szenteli minden erejét, hogy jólétet és demokráciát adhasson Magyarországnak. Pártelnökünk – s egyben miniszterelnök-jelöltünk – Halassa Gábor úr. Azért rá esett a választásunk, mert közöttünk ő a legkisebb, és ez Magyarországon be szokott jönni…”

Mit kíván a DKP a magyar nemzetnek?

1. Az adók csökkentését, mert ez a gazdaság felvirágoztatása érdekében elengedhetetlen.

2. Az állami vállalatok privatizációját a hatékonyság szükségessége miatt.

3. A régi tulajdonosok kárpótlását, ezt a jogbiztonság követeli meg.

4. Mindazok felelősségre vonását, akik az ország eladósodásában tevékenyen részt vállaltak, ez pedig a józan ész parancsa.

5. Tárgyalást a külföldi hitelezőkkel, a tartozások elengedéséről, ugyanis minden esélyt ki kell használni.

6. A mezőgazdaságban azonnali tulajdonszerzés, tulajdonrendezés, amely nem járhat a birtokmérték jelentős elaprózódásával, mivel a jövőnket, és nem pedig múltunkat építjük.

7. A Nemzeti Bank függetlenségét garantálni kell, mert a forint stabilitása a demokrácia stabilitását is jelenti.

8. A devizaszabályok azonnali és gyökeres megváltoztatását követeljük, hogy minden forint ott fialjon, ahol legjobban tud.

9. A szovjet csapatok kivonását a lehető leggyorsabban, mert az idegen haderő jelenléte nemcsak politikai veszélyekkel jár, hanem gazdaságiakkal is, a tőke ugyanis elbizonytalanodik.

10. Angol nyelvoktatás az iskolák első osztályában heti tíz órában, mert enélkül elveszett minden magyar kezdeményezés.

11. A parlament létszámának csökkentését is követeljük, mert demokratikusan megválasztva sincs 386 rátermett politikus e kis hazában.

12. És a legfőbb: mindezt nem mi kívánjuk, hanem valakiknek kívánjuk, mégpedig a választóknak, azoknak, akikért vagyunk.

MANCS – Több Párt (TB)

Kovácsy Tibor, szóvivő: Egy Több Pártnak (TB) természetszerűleg több pártelnöke van, ilyen módon általános portrénk legelején bemutatnám elnökeinket, melyek sora Turcsányi Sándor, Bojtár B. Endre harcostársaimból áll. A Több Párt több elnöke egységesen úgy döntött, hogy egyfajta időtlen keresztmetszetben próbálják bemutatni azokat a törekvéseket, amelyeket a programok alkotói megfogalmaznak és alaposan megrágnak, azaz egy napra, vagyis 24 órára bontjuk le pártunk programját.

A nap kiindulópontja, hogy ne kezdődjék túlságosan hamar a program megvalósítása, reggel tíz óra.

10 órakor egy népfelkelés veszi kezdetét, amelyet 10 óra 30-kor rögtön szükségállapot követ.

11 és 13 óra között a népfelség gyakorlása az, amit pártunk a vállára hajlandó venni, amelyet 13 órától nem sokáig, illetve 13 óra 30-ig egy közös eufória követ.

A közös eufóriát ebéddel kívánnánk megkoronázni a pártmindennapokon, amely után sanda kívánkozás és kívánságműsor következne.

Ezzel máris elérkeztünk a 7. ponthoz, amely teljesen véletlenül pontosan 17 órakor kezdődik, amikor is a rémhírterjesztés volna a programpont.

Ezt rögtön követi 18 órakor raktárépítés, amely lényegében párhuzamosan zajlik az ezt követő romeltakarítással, majd pedig 18 óra 30-kor villamosítás, az áram és a kijárási tilalom bevezetése.

20 órakor tűzijáték és vaklárma zárja a többpárt mindennapjait, amely után értelemszerűen a pontokba nehezen foglalható éjszakai nyugodalom következik, melyre azonban aligha kell külön felszólítani az egész nemzetet magába foglaló Több Párt tagjait és szimpatizánsait.

II. AKADÁLY: TÖMEGBÁZIS-ÉPÍTÉS

A rendszerváltással épp egyidős In-line együttes – Csepregi Gyula és Vasvári Pál csapata – kíséretében a pártok eléneklik a kiválasztott pártindulót, melyet neves költőink a Beszélő hívó szavára, közismert indulókra alkottak.

Nádasdy Ádám
Dal a magyar tejipar privatizációjáról és az ezzel járó piacvesztésről
Ad notam „Völgyvidéken és hegygerincen át”

Postán, faxon és internetten át
tör előre a banksereg,
hogy a magyar tejiparban
karvalylábát vesse meg.

Nincs magyar túró, nincs állami tej,
magyar sajt már nincs is talán,
mert a polcot elfoglalta
sokezernyi parmezán.

Nincsen „Lajta” se, „Pálpusztai” se
Európa sajtjai között,
s már csak csendes rothadásban
áll a régi körözött.

Kemény István
Ad notam: Munka hadának a lépte dobog

Gött az egekben a gépek acél
tudta az emberiség, mi a cél
féltek a falban a drótok, a lelk
bábeli nyelvzavarok feleselt

Dannyian ó de magunkra marad
tunk, amikor kenyerünkbe harap
volt, ki szegény sziveket melegít
matlanul ült arany-ágyon az Ist

Röpülj te lángoló, tűzszínű zászló,
Vezess az éjek éjén át.
Vezess a harcra, sok sápadt arcra,
Derítsd a hajnal bíborát!

Térey János
Sóhivatal

Zengjük a dalt üde, mámoros ajakkal,
Áttértünk Nickelsdorfba kajakkal.
A slambuc, az ombuc, a bolhapiac,
Vidéki piték, a lomha Bugac.
Gyorskocsi utcai, reggeli kép:
Dobbant a whiskys és olajra lép.

Jöjjetek ezrével hálni Bugacra!
Melleteket sose fedte pufajka,
Csak vadiúj, ropogós kacagány,
Jópofa hóbagoly gunnyad a fán.

A lóvét polgári pénzmosodában
Forgatni, pörgetni kell csoda bátran,
4-es a metró, a Nemzeti: dal,
Konvertibilis a Sóhivatal.

Grecsó Krisztián
Kesely, viselős test
Ad notam: „Völgyvidéken és hegygerincen át”

Csak szóla már, harsogna a trombita,
Vér és vihar hajt engemet,
Hogy eltiporjam, Te, láncos rendszer,
Kesely, viselős testedet.
Aljas mind, ki még tovább totojáz,
Nézd a szárnyas idő hogy repül,
Látom lelkem szemeivel
A bús kedélyt, amint derül.

Ne mondd, pajtás, hogy nem lesz hozomány,
Deres mátkád kancák java,
Ifjú vagy és gyors, mint a villám,
Hej, irány Ausztria.
Ordítson orkán, jöjjön ezer veszély,
Gályánk kiköt, nem fut tova,
Megtömődik végre ez erszény:
Miénk lesz a Caola!

De, jaj, csak így jár minden az ég alatt,
Hüvelyébe rozsdáll a kard,
Ha elátkozza is Pusztaszer,
Mégis új ez, és magyar.

Az opusnak vendégek is emelik dicsét.
Ezen kiváló rigmusokat Ady Endrétől, Arany Jánostól, Berzsenyi Dánieltől, Petőfi Sándortól és Vajda Jánostól kölcsönzöttem.
Ha a versszakok első betűit összeolvassuk, azt kapjuk: CANOD, ami valamely asszonyállat körében sertepertélő fiatalnak neve, tegeződve.

Peer Krisztián
Rendszerváltó induló ’99
(a DIVSZ-induló dallamára)

Mellszobrok döngetése
Alacsony kikiáltási ár
Ne üljünk ölbetéve
Elnyomónk elnyom egy ásítást
Rég megszűnt a karantén
Ködbe vész a szar antrénk
Szófacsarástól áfa-csalásig
Plussz a határnyitás

refr.
Erővel többet érsz el, kis huszár – de nem muszáj,
nem muszáj
Elvi síkon felvisít, már elbutult
– még nem mutál, nem mutál
Tízévesen, mintha nem változna semmi sem
Régi szókincsedből alkotsz új dumát,
csak permutáld, permutáld!

Osztottál és szoroztál
Ad az észt, aki ad hivatalt
Most épp ezt a korosztályt
Pszeudo-feudál-fiatalt
Akivel pókereztél
Holnaptól jó keresztény
Amnéziánk magnézium fénye
Téboly, de kiagyalt

III. AKADÁLY: NAGYBERUHÁZÁS-TERVEZÉS

Milyen nagyberuházással tenné vonzóvá pártját! Mit építene fel legelőször, ha hatalomra kerülne?

A javaslatok:

Több Párt: A magyar fallokrácia emlékműve.

DKP: Monopoly-park (óriási szórakoztató vidámpark) a kapitalizmus megtanulására és begyakorlására.

Baljobb Párt: Az ország határainak körülárkolása, alatta pedig bányajáratokkal való keresztül-kasul fúrása.

MKP: Tologatható Nemzeti Színház, jurta jelleggel: minden új választás után ki-ki odatolhatná, ahova gondolja.

IV. AKADÁLY: MÚLT ÉS JÖVŐ

Vázolja fel a párt múltját, nevezze meg a párt történelmi példaképeit, és nyújtsa be területi követeléseit, indoklással!


MKP:

Területi követelések

Az MKP nem nacionalista, nem soviniszta, nem irredenta, mégis komoly területi követelései vannak.
Követeljük az alábbi területeket:

1. Az ingatlan-nyilvántartásban 3445. helyrajzi szám alatt nyilvántartott 1600 négyszögöles balatonfüredi összközműves vízparti telek, stéggel.

2. Egy darab 360 négyzetméteres tehermentes ikervilla a Svábhegyen, fedett úszómedencével, fitnesz párthelyiséggel.

3. Három magyar hold aszú szőlő Tokaj Hegyalján, pincével, padlással, mustgázzal.

4. Egy darab 55 négyzetméteres floridai apartman, 40 százalékos előleggel, garantált évi 18 százalékos bérbeadási nyereségrátával.

5. Egy darab uráli kőbánya. A Miniszterelnökség számára cserealapként.

Történelmi példaképek

Botond, mert betörte, Búvár Kund, mert megfúrta, Dugovics Titusz, mert magával rántotta, Gavrilo Princip, mert meglőtte, Slecht Csaba, mert hazavitte, Atyánszky, mert megsütötte és Dr. Icike Picike, mert mind megette.

Történelmi múlt

A Magyar Közép Párt az ország legrégebbi pártja, régebbi a kisgazdáknál, régebbi a szociáldemokratáknál, az MKP olyan régi, hogy már senki sem emlékszik rá, mikor alakult, hol és mi a francnak.

Az MKP már a tatárjárás után kedvező kamatra nyújtott építési kölcsönöket az újjáépítéshez. Az ország három részre szakadásakor három per hármas ügynökeink nyitott füllel járták Erdélyt, a Felvidéket és a hódoltságot. Amikor a török kitakarodott, az MKP takarítóvállalata rögtön betakarodott. 1848-ban, a dicsőséges 1956-os forradalom és szabadságharc előtt 108 évvel kiadtuk a jelszót Világosnál: Ruszkik haza! Ferenc Ferdinándot annyira szerettük, hogy felüljárót neveztünk el róla a West End City Center mellett. Az MKP egykor volt tagjai között olyan fényes nevek sorakoznak, mint: Rottenbiller Lipót, a Rottenbiller utca feltalálója, Matuska Szilveszter, a párt viaduktépítési felelőse és Röltex Rózsi, a horgoló-subázó-feminista tagozat vezetője. A párt tiszteletbeli elnöke a két Pelikán, a gátőr és az aranyember. Az MKP címere: egy pelikán egy másik pelikán vérével eteti a pártvezetőséget.

Baljobb Párt:

1. Semmiféle területi követelésünk nincs.

2. A jelenlévők úgy döntöttek, hogy egymást választják történelmi példaképnek.

3. Pártunk története ma reggel tíz órakor vette kezdetét, így jelentős történelmi múltat az ebéd és az ebéd utáni pihenésen kívül nemigen tud felmutatni.

DKP:
1. Területi követelések: Bulgária és a Szabadság tér, mert ott egyre kevesebben dolgoznak, és így igazán mi is tudnánk hasznosítani.

2. Történelmi példaképek: Széchenyi és Ganz Abraham mellett Kennedy

3. Történelmi múlt: A kapitalizmus alapjainak lerakása

Több Párt:

1. Minden

2. Mindenki

3. Mindörökké

V. AKADÁLY: HOL A LÓVÉ?

Azaz: töltse fel a pártkasszát! Találja meg az elrejtett MSZMP- vagyont. (Összesen 25 tárgyat.)

A megtalált vagyontárgyak:

DKP: „Egy sarlót találtunk, kalapács és csillag nélkül. Egy vörös zászlót, az van ráírva, hogy praznyika. Hevenyészett fordításban előre a lenini úton. És találtunk egy szamarat, talán Bálámé volt.”

Sújtólég Párt: „Tizenharmadik pártkongresszus ’89 határozatai, originált csomag cigaretta.”

MKP: „Egy tárgyat sikerült találni, egy ilyen áthallásos késő bolsevik, enyhén ramboid pisztolyt. Ezt rögtön a feladat utáni 4. másodpercben sikerült megtalálni. A hiányt azzal pótolnánk, hogy válaszolunk az alapkérdésre: hogyan kivánnánk föllendíteni a pártgazdálkodást? Az egyik módszer: Szlovákiában haladéktalanul megkeresnénk a mackóüzemet. Ismeretes a csehszlovák mackók vízfelvevő képessége a legjobb a világon, tehát négy hét alatt a Vileda-gyárat tönkre lehetne tenni, és egyszerűen felmosórongyokat gyártanánk.”

Több Párt: „Tulajdonképpen egyetlen cél vezetett bennünket, hogy az MKP Hócipő igen becsületes legénységét ne nagyon verjük meg. Úgyhogy éppen csak nagyságrendben lépjük túl az ő eredményüket: nevezetesen két tárggyal jelentkezünk. Az egyik történetesen és sajnos éppenséggel egy maci, amely a hatvanas-hetvenes évek felismerhetetlen vitái jegyében fogant. A másik: a nagyon folklorista-munkáspárti XIII. kongresszus – 1950-ben a Kossuth Kiadó által kiadott – nagyon részletes és tartalmas ismertetéséről. Fel is olvasnék egy rövid bekezdést, már csak azért is, mert nyomon követve az eddigi szavazási magatartását a közönségnek, azt kell látnom, hogy bíznak a véletlenben. Idézek: „a közgondolkodás zavarai sok esetben valós problémákat tükröznek, de ideológiai és propagandamunkák fogyatékosságait is jelzik. A vitában és különösen a szellemi életben nem mindig határozott és egységes pártunk fellépése. A bonyolultabb viszonyok között a párt elméleti munkája és propagandája csak részben tudott eleget tenni a megnövekedett követelményeknek.”

VI. AKADÁLY: NEMZETI KEREKASZTAL

Fejtsék ki álláspontjukat két kérdésben: 1. mikor legyen a rendszerváltás ünnepe? 2. Hol legyen a kormány székhelye?

Sújtólég Párt: „A rendszerváltás ünnepét szerdánként 13 órára tennénk. Úgy gondoljuk, hogy az ebédszünet erre különösen alkalmas, de amennyiben várható lesz a fekete lyuk a 4-es metrónál, akkor mi úgy gondoltuk, hogy 1241. december 31-ét jelölnénk meg e célra. Ami a kormány székhelyét illeti: az egyszerűség kedvéért tegye át a Nemzeti Múzeumba. Így a koronát sem kell szállítgatni, a kormánynak is lesz hol laknia.”

Több Párt: „Mielőtt még kifejtenénk részletesebben a véleményünket, mindenképpen vitába szállnék az előttem szóló tisztelt kollégával. Én a magam részéről a Nemzeti Múzeumba történő beköltöztetést a tömegindulatokra ható, már-már az ízetlenség határát súroló élcnek érzem. Ezzel szemben a mi javaslatunk sokkal életszerűbb: a kérdést egy kis nemzeti múzeum felépítésével oldanánk meg, amely kis nemzeti múzeumot egy furgon segítségével a kormánytagok lakására lehetne tetszés szerinti időközökben és ütemben szállítani, és ily’ módon a korona és a kormánytagok együttlakása kisebb költség mellett a nemzeti büszkeség legteljesebb megőrzésével, de mégis gördülékenyen valósítható meg.”

Baljobb Párt: „Először is: nem hiszem, hogy nálunk költségkímélőbb nemzeti ünnepet tud valaki javasolni. Éljen február 29-e! Sőt, éljen február 30-a! Ez még költségkímélőbb. Ennyit először. Másodszor: teljesen fölöslegesnek tartjuk a vitát. A kerekasztalnál nekünk van igazunk, és punktum.”

DKP: Akciós, költségkímélő agyagjegyeket bocsátanánk ki a Madách téren található gödör további mélyítésére, amelynek betetőzése, azaz a rendszerváltás ünnepe március 20-a lenne, amikor még amúgy is mindenkinek marad még az előző ünnepről a kezében egy kis nemzetiszínű zászlója.

VII. AKADÁLY: A MINISZTERELNÖK-JELÖLTEK BEMUTATÁSA

Sújtólég Párt: „Miniszterelnökjelöltnek a tévémacit gondolnánk. Közismert figura, régóta szerepel a nyilvánosság előtt. Mindenki megítélheti a személyét. El kell mondanunk, hogy a tévémacit meghurcolták a pártállami időkben is, de ugyanúgy meghurcolták a demokráciában is. Gondoljunk bele, az ő közéleti tisztaságához kétség nem fér, tehát a zuhanyzásaira. A pedofil vád alól már korábban tisztázták, és nem internetezik. Mind a mai napig nem lehet eldönteni, hogy melyik vonalhoz tartozik: a népnemzetihez vagy a liberálishoz.  Egy baj van a tévémacival, hogy közben a Blikk újsághíre szerint ellopták.”

Több Párt: „Mi hosszas elvi mérlegelés után tulajdonképpen két olyan pályán közelítettünk a felelős funkció betöltésére vonatkozó döntésünkhöz, amely tulajdonképpen egyfajta finisébe érkezett, azt hiszem, fogalmazhatnék így, remélem, egyetértetek. Nos, az egyik alternatíva az volna, hogy az itt jelenlévő Magyar Bálint és Demszky Gábor – így legalább már biztosan kapunk két szavazatot. A másik ugyancsak tulajdonképpen többé-kevésbé elvileg tisztázott formában az elgondolásunk pedig az, hogy az éppen soron következő szavazósor bármelyik tagja lehetne a Magyar Köztársaság miniszterelnöke. Az első verzió, nevezetesen a Magyar Bálint, Demszky Gábor típusú verzió esetében még egy megfontolás munkál bennünk, mégpedig a gúnyrajz és gúnycsasztuska-készítők ostoba helyzete.”

Baljobb Párt: „Tiltakozunk! Ha nekik lehet két jelöltjük is egy posztra, akkor nekünk is lenne. Mi Pándy atyára gondoltunk, pontosan azért, mert ő nemcsak, hogy szereti a gyerekeket, de valószínű, a jelen pillanatban a leghíresebb magyar a világban. Teljesítménye révén ezt meg is érdemli. Ugyanakkor átlátjuk e magas állami tisztségviselésre való felelőtlen jelölgetést, és átérezve ennek a feladatnak a súlyát, úgy gondoltuk, hogy Klinton Vilmos urat szeretnénk megkérni, hogy rövidesen jelentősen megszaporodó szabadidejében vállalja el ezt a magas funkciót. Több okot is tudunk felsorolni, amiért meggyőződésünk, hogy tökéletesen be tudna illeszkedni a magyar politikai életbe. Először is úgy érezzük, hogy szívatásban ő a legerősebb. A másik: ismereteink szerint túl van már azokon az ingatlanügyeken, amelyeknek mondjuk itt Magyarországon sokan még előtte állnak. Harmadrészt nagyon fontosnak tartjuk, hogy keresztény magyar emberről van szó. Ilyen értelemben bizonyára hozna nekünk valamit. Kérem javaslatunk figyelembe vételét, és a ránk adott sűrű szavazatokat.”

MKP: „Többféle jelöltünk van. Az egyik mindenképpen Darvas Iván, aki ezt nyilván el tudná eljátszani, tehát a kopott szőnyegen vélhetően ő úgy menne végig, ahogy kell, és adott esetben a kardhasználat is vélhetőleg rendben menne. A másik jelöltünk Cicciolina, aki egyrészt már rendelkezik bizonyos parlamenti gyakorlattal, másrészt pedig – mint ahogy ezt újonnan olvashattunk – finom kis III/III-as, ami nélkül a politikai életben nem igazán lehet elindulni. Rendezett a családi élete, már visszalopta a gyerekét ettől a festőművésztől. Az érdeklődők számára fotóanyagot tudnánk biztosítani, amelyből megtudhatják, hogy Cicciolina kezében elég autenikusan áll mindaz, amiből arra következtethetünk, hogy esetleg a kormánypálcát is hasonló aktivitással forgatná. A harmadik jelöltünk Béla Béla, balatonaligai átlagember. Ami múltját illeti, ő eddigi életét a következő kafkai hármsággal élte le: önkéntes rendőr volt, halőr és orvhorgász. Szabadidejében pedig az aligai kertmoziban volt mozigépész, ezért a balatoni Volksbund őt Mokép Béla néven tette ismertté. Hozzá képest azt hiszem, hogy Franz Kafka – akinek írói munkássága ismert – gyenge kezdő, és azonkívül egy abszolút középember, tehát 42-es a cipője.”

DKP: „Három igen népszerűvé vált üzletembert szeretnénk triumvirátus formájában a Magyar Köztársaság élére segíteni: Princz Gáborra, Palotás Jánosra és Tribuszernéra  gondoltunk. Őket azért javasoljuk, mert már bizonyították hozzáértésüket, és igen jól tudjuk, hogy mennyi mindent tettek a nemzet gyarapodásáért.”

VIII. AKADÁLY: POLITIKAI HIRDETÉS

Baljobb Párt: „Megjelent a HVG legfrisebb száma. A lap munkatársai a héten annak jártak utána, hogy miképpen jutott a BJP  abszolút többséghez a magyar parlamentben, miképp sikerült a BJP-nek már a választásának napján felvirágoztatni a vezetőségeket! Minden polgártársunk őrizze meg nyugalmát, a BJP fenntartja a rendet. Olvassa a HVG-t!”

MKP: „Jó estét kívánok! Anonymus vagyok, az MKP nevében szólok a kedves választókhoz. Az éjjel egy látomás ért el. Rovásírásos jeleket írt egy szellemkéz a falra. Megfejtettük, akár a trópusi nők bársonyos bőrének titkát: „MKP”.
A rovásírásos jelek jelentését ezúton hozom a kedves választópolgár társaság tudomására: Magyar Középpárt. Szavazzanak ránk.”

IX. AKADÁLY: KAMPÁNYCSEND

Írjanak politikamentes híreket a híradóba!

BJP: 1. Magyar cipőipari szakemberek feltalálták az egységesített cipőt, ebbe mindenki egyszerre teheti bele bal és jobb lábát. A baljobbnak keresztelt cipőben lehet a legjobban ugrálni, nyilatkozták az első viselők.

2. Új iparstratégiát dolgozott ki az új magyar szövetségi kapitány. Összemosta a két szélsőt, a magyar válogatott ezentúl nem jobbszélsővel fog kiállni, és így utalt a VB-döntőre.

3. Az új Nemzeti Színházban új ülésrendszert is fog bevezetni. Összevonják a jobb és bal oldalt, így a magyar polgár ezentúl egy seggel ülhet bal- és jobboldalon is.
A KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSOK EREDMÉNYE

Magasan az élen áll az MKP – 62 százalékponttal!

Fej fej mellett halad a BJP és az SGP 45–45 százalékponttal.

Követi őket a TB 16 ponttal.

Mögötte a DKP 7 ponttal.
A SZAVAZÁS VÉGSŐ EREDMÉNYE ALAPJÁN

Élenjáró Rendszerváltó – a Sújtólég Párt, az ÉS csapata

Kiváló Rendszerváltó – a Baljobb Párt, a HVG csapata

Rendszerváltó – a közvélemény-kutatás alapján végig ÉLENJÁRÓ MKP, a Hócipő csapata

Váltó – a Több Párt, a Mancs csapata

Ó – a Demokratikus Kapitalizmus Pártja, a Figyelő csapata.

A Beszélő a csapatokat Péter Vladimir ötvösművész által tervezett és Kiss Kovács Panka által készített textilérdemrendekkel tüntette ki, valamint mindegyiküknek Vlagyimir Iljics (Uljanov) Lenin érettségi oklevelének hiteles másolatát adományozta.

Köszönjük a segítséget és a támogatást minden kedves barátunknak:
Kurucz Jánosnak, a Vista igazgatójának, aki az esthez a Vista összes helyiségét rendelkezésünkre bocsátotta, s munkatársainak, akik a szervezésben segítettek, köszönetet mondunk Zwack Péternek, aki a szokásos Unicumjával kínálta vendégeinket, Sulyok Miklósnak, aki friss pogácsával tartott jól bennünket, Pap Évának, aki a Pont könyvesboltban külön kirakatban hirdette rendszerváltó különszámunkat, költőbarátainknak köszönjük a remek átköltéseket, Darvas Ferinek pedig, hogy zongorázott. Köszönjük a Fekete Doboznak s külön Elbert Mártának, hogy erre a napra külön filmösszeállítást készített a rendszerváltás eseményeiről, társainak pedig azt, hogy az akadályversenyt rögzítették, köszönjük a pártoknak, hogy a rendszerváltás évéből őrzött rekvizítumaikat kiállításunkhoz kölcsönadták. Köszönjük a lendületes játékvezetést és az előkészítésben való közreműködést Lovász Lászlónak. Legfőképp pedig köszönjük a Rendszerváltó akadályversenyben részt vevő lapok minden munkatársának, hogy a játékot véresen komolyan véve, velünk ünnepeltek.


NÉGYIGENES NÉPSZAVAZÁS

A rendszerváltó játékunkon nemcsak a meghívott „lappártoknak”, hanem a közönségnek is le kellett küzdeni bizonyos akadályokat. Az 1989-es nevezetes „négyigenes” népszavazás emlékére ezúttal Révész Sándor állított össze olyan kérdéseket, amelyek közül NÉGYre csak igennel lehet válaszolni. Ő persze a szokásos ravasz módján tette fel ezeket a kérdéseket, igaz, erre is talált történelmi magyarázatot: 1989-ben azzal vádolták a négyigenes népszavazás szervezőit, hogy becsapják a népet. No hát ezt csinálta Révész Sándor is. Csupa becsapós kérdést tett fel. Olyan becsapósakat, hogy aznap, az akadályverseny helyszínén beérkezett csaknem százötven megfejtés között nem akadt egyetlen telitalálat sem.


Reméljük, olvasóink több szerencsével járnak. 2000. január 10-ig várjuk megfejtéseiket a szerkesztőség címén, e-mailen, levélben, faxon, telefonon, személyesen. Az alábbi kérdések közül tehát négyre kellett csak igennel válaszolni. Ha nem tudja, tippeljen! A helyes megfejtők között NÉGY BESZÉLŐ-ELŐFIZETÉST sorsolunk ki!

1. Szóba állt-e Demszky Gábor 1989-ben a Fidesz elnökével?
IGEN – NEM

2. Igaz-e, hogy Deutsch Tamás 1989-ben még jogász akart lenni?
IGEN – NEM

3. Igaz-e, hogy csak 1989-ben szüntették meg a kivételezett személyeknek járó soron kívüli személygépkocsi-értékesítést?
IGEN – NEM

4. Igaz-e, hogy az MSZMP 1989-ben végre visszakapta a pártállam által elvett ingatlanait?
IGEN – NEM

5. Fogadta-e Mark Palmer, az USA nagykövete 1989-ben a Munkásőrség vezetőit?
IGEN – NEM

6. Igaz-e, hogy március 15-én a Kereszténydemokrata Néppárt sem a hivatalos, sem az ellenzéki ünnepségen nem képviseltette magát?
IGEN – NEM

7. Volt-e olyan sütőipari szakmunkás 1989-ben Pesten, aki 27 év múltán először beszélhette ki magát a nyilvánosság előtt?
IGEN – NEM

8. Igaz-e, hogy 1989-ben hirtelen megugrott a Záhony városában tartózkodó szovjet katonák száma?
IGEN – NEM

9. Igaz-e, hogy a BRFK megtagadta a gyülekezési engedély kiadását a június 16-i rendezvényre a Hősök terére?
IGEN – NEM

10. Igaz-e, hogy az alábbi személyek mind elnökök lettek 1989-ben: Pozsgay Imre, Kulcsár Kálmán, Thürmer Gyula, Nyers Rezső, Göncz Árpád, Antall József, Nagy Imre, Vásárhelyi Miklós, Habsburg Ottó, Fodor István, Petrasovits Anna?
IGEN – NEMBlogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon