Skip to main content

Tegyük fel kérdéseinket!

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Kábán szédülünk Európa felé, s végső soron jól van ez így. Már ami a szédületet, s nem ami a kábaságot illeti. Mert mi sem természetesebb, mint hogy egy olyan negyven év után, amelyben a felettünk uralkodó hatalom saját szintje felé rántott, olyan új hatalmak felé vágyódunk, amelyek hosszabb távon többet adnak, mint amennyit visznek. Nem azért adnak többet, mert kevésbé önzők: a nemzetállamok vagy éppen a nemzetállami integrációk önérdeke a nemzetközi mozgások legfontosabb hajtóereje volt s marad. Mértékadó politikai gondolkodók, Platontól, Richelieu-n, Machiavellin, Metternichen, Morgenthaun keresztül Kissingerig mindig is – a hugenotta de Rohan kifejezését használva – a „herceg érdekét” tekintették a politika s ezen belül a külpolitika alfájának és ómegájának. Az, hogy a „herceg érdeke” ma – a gazdaság, technika és kultúra globalizálódása nyomán – összetettebb, mint – mondjuk – a városállamok ó- vagy középkorában, nem elvét módosítja, csak érvényesítését bonyolítja.

Nyugat-Európa ma viszonylagosan azért adhat többet nekünk, mert érdekeit hosszabb távra tekintve, értőn s felvilágosultan, nem pedig egy ostoba és agresszív ideológia fogságában kívánja érvényesíteni. Ráadásul fejlettségi szintjénél fogva meg is engedheti magának, hogy – ha kell – rövid távon áldozzon is a nem kétséges távlati hozadékok reményében. Korábbi „gazdánk”, a Szovjetunió e felismerésig nem, legfeljebb gyorsan véget ért pillanatokra jutott el. A folytonos ostromállapot kényszerképzete – ami belpolitikailag nem is volt annyira kényszeres képzet – a „hódoltságból” az azonnali gazdasági hasznot kívánta kihajtani.

Azért is szédülnünk kell az Európai Közösségek felé, mert Brüsszel s az általa kínált javak átkényszeríthetnek minket s szomszédainkat a kora XX. századból a XXI. századba. S itt a hangsúly a kényszeren van: enélkül Kelet-Közép-Európa új, nemzeti vezetői hajlamosak lennének a maguk legitimációját a történelmi „időgépen” visszafelé haladva keresni – nem valamiféle megszállottságból, csak jobb híján. Külső kényszerek (korbácsok és mézesmadzagok) hiányában, a nemzeti önigazolások állandósult szomszédkonfliktusokhoz vezetnének, csaknem végzetszerű bizonyossággal.

Nekünk Brüsszel kell – ezegyszer Mohács helyett –, hogy társadalmi-gazdasági struktúráinkat, történelmileg igen rövid idő alatt, XXI. századi mintára szabhassuk át. Némiképp sarkítva fogalmazva: ostobaság lenne úgy hinni, hogy ezt az erőltetett menetet a belső „szerves” fejlődés lendülete, az újpolgárság, a feléledt/megszületett civil társadalom, az egészségesen korlátozott végrehajtó hatalom s egy hirtelen lett szakértő, s a mindenkor lojális közszolgálat viszi majd előre. Éppen fordítva: e szükséges alapelemek zömükben csak az újsütetű külső ösztönzők és kényszerek nyomásában szilárdulnak majd meg.

Kell a Közösség azért is, mert korábbi piacainkat – ma már bizonyossággal állítható – elvesztettük; mert ismét kis ország lettünk, érzékenyek, kiszolgáltatottak és sebezhetőek, ahogy ennek lennie kell. Közel s távolban az Európai Közösségek az egyetlen integráció, amelyhez társulhatunk: a visegrádi hármak, vagy a közép-európai – újabban – hatok kapcsolatainak szorosabbra fűzése nélkülözhetetlen adalék lehet, de nem poszter.

Sodródunk tehát Brüsszel felé; visz a víz: s végre, sok évtizede először jó irányba. Ettől azonban a sodródás még sodródás marad. Pedig úszni is lehetne folyásirányban.

Ma Magyarországon össznemzeti cél (s e „műfajban” talán az egyetlen) az Európai Közösségekhez való társulás, majd csatlakozás. Úgy tűnik, mintha ez az „össznemzetiség” kizárná, vagy elejét venné azoknak a belpolitikai vitáknak, amelyeket ez ügyben, inkább előbb mint utóbb le kellene folytatni. Mindmáig egyetlen, később a Közösség tagjává váló ország sem restellt késhegyig menően vitatkozni – odahaza – a várható előnyökről és hátrányokról.

Mostanság éppen társulási szerződést kötünk Brüsszellel. Ez nem több és nem kevesebb lesz, mint egy ipari szabadkereskedelmi megállapodás, a vártnál kevesebb „aszimmetrikus” engedménnyel a mi javunkra, lényegében nem javítva mezőgazdaságunk piacra jutási lehetőségeit s előírva számos egyoldalú alkalmazkodási követelményt. Ismét hangsúlyozva, hogy pillanatnyilag e feltételek a természetesek, mégis furcsa, hogy e társulás részleteiről idehaza nincs vita (jóllehet a tárgyaló felek már vagy a hetedik-nyolcadik szerződéstervezetnél tartanak). Említés talán csak arról esik, hogy vajon meglesz-e a szerződés jövő év januárjára. Ennél fogva, brüsszeli tárgyaló delegációnkra kemény politikai nyomás nehezedik – hazulról. A sürgetés egyfelől jó és indokolt, mert fokozott tevékenységre ösztönöz; másfelől káros, mert e politikai nyomással a brüsszeli hivatalnokok is tisztában vannak. S oktalanok lennének, ha e „tudást” nem használnák a magyar tárgyalási pozíciók puhítására. Márpedig a bizottsági bürokraták nem oktalanok…

Maga a társulási szerződés is egy többlépcsős folyamatot irányoz majd elő. Minden lépcsőfokon húsbavágó kérdésekről kell dönteni. Tagként való felvételünknek aztán még több fokozata lesz. Teljes jog-, szabvány- és szociális rendünket kell a brüsszeli mintákhoz igazítani; monetáris és árfolyam-politikánkat a közösségi vágányokra állítani; agrártámogatási rendszerünket, iparpolitikánkat „megfeleltetni” – és a sor még hosszan folytatható lenne. A magyar törvényhozás ma döcögve, de nekikeseredetten törvénykezik: vajon a törvényelőkészítők gondoskodnak-e arról, hogy a ma hozott törvényeket holnap ne kelljen „brüsszelesíteni”? Az európai csatlakozással kapcsolatos nagy közmegegyezés vajon kiterjed-e arra, hogy a szükségképpen politikai kritikák kereszttüzében születő törvények alapelemeikben „közmegegyezetten” megfeleljenek a majdan kötelező EK-mintáknak? Vajon az ipari termelők hasonló „közfelkiáltással” lesznek készek s képesek gyártmányaikat az új szabványok szerint megújítani? És az agrártermelők: ők is részesei e nemzeti egyetértésnek? És a közvélemény, amely – indokoltan vagy sem – már ma is idegenül tekint a törvényhozásra, felkészült-e arra, hogy néhány év múlva a „parlamenti naplóban” azt figyelheti, miként hagy jóvá – módosító indítvány nélkül – választott képviselője százával olyan törvényeket, amelyeket idegenből fordítottak magyarra? Az unalomba fulladó ülések láttán, e közvélemény egy része nem lesz-e túl könnyű prédája a feltétlenül új erőre kapó jobbos/balos nemzeti retorikának?

Lehet, hogy nem így lesz s egy ország – a történelemben először – egy ütemre dalolva, a csoportérdekek sérelmét feledve masírozik az Európai Közösségek s a vállalandó kötelezettségek felé. De ha netán mégsem így lesz, talán célszerű lenne a tisztító belső vitákat már ma megkezdeni. Sokan fogják persze e vitákat csendesítve mondani, hogy a hangoskodással az Ügynek ártunk; bízzuk bölcs kormányunkra, s ahogy az idő halad, kormányainkra, hogy a legjobb megoldásokat – a nevünkben – kialkudják. Ezzel szemben, én abban bízom, hogy bölcs kormányaink tisztában vannak és lesznek azzal, hogy tárgyalási pozícióikat a belső viták, a hangos lobbyk, a kétkedők csak erősíthetik. Így lesz ugyanis hivatkozási alapjuk arra, hogy a tárgyaló felekből – a belpolitikai „eladhatóságra” mutatva – a kínálatnál nagyobb engedményeket, kedvezményeket csikarjanak ki. E módszer a nemzetközi tárgyalások bevált trükkje; miért ne élnénk vele?
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon