Skip to main content

1989 és az MSZP

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Vitányi Iván 1991 óta következetes híve az MSZP és az SZDSZ szövetségének. E tárgyban az első cikke éppen a mi lapunkban jelent meg 1991 nyarán (Vitányi Iván: Van-e ellenzék, Beszélő, 1991/24.), lapzártáig az utolsó a választásokat követő szombaton a Népszabadságban. Én az első cikk kapcsán többek között arról írtam (Révész Sándor: Felsőpárt, Beszélő, 1991/26.), hogy ha az MSZP együtt akar működni a liberális pártokkal, akkor mindenekelőtt le kell vonnia 1989 tanulságait.

Vitányi utolsó cikkében az áll, hogy „mindenkinek meg kell tanulnia, aki hirtelen feljut a népszerűség csúcsára, hogy a két hónap alatt szerzett százalékok két hónap alatt el is veszhetnek. (Ezt nem tudta az SZDSZ 1989-ben, az MDF 1990-ben, a Fidesz 1993-ban.)” Hm…

Ki mit nem tud?

Nem az SZDSZ, hanem az MSZP népszerűsége zuhant le 1989 októberének közepétől november végéig, a népszavazást kezdeményező pártok elleni hecckampány során 35%-ról 16%-ra. Ekkor vesztették el másfél hónap alatt a kétszeresét annak, amit az átalakuló kongresszussal nyertek (és lényegében ekkor vesztették el az 1990-es választásokat és a kormányban maradás esélyét). Az SZDSZ szavazótábora szeptembertől decemberig 4%-ról 14%-ra nőtt – azután tovább. 1991 elejéig 20-25% körül mozgott, és 1991 végén sem volt alacsonyabb, mint a népszavazás után. Megint ott tartunk tehát, hogy az SZDSZ-nek kellene megtanulnia 1989-ból azt, amit az MSZP felejtett el.

Az SZDSZ 1989–90-ben helytelenül cselekedett, amennyiben azért támadta az MSZP-t, mint most az MDF. Viszont helyesen cselekedett, amennyiben azért támadta az MSZP-t, mint most az MDF-et. Azért tehát, mert a törvény határain innen vagy túl, a törvényhozás vagy a törvényalkalmazás eszközeivel, de mindenképpen a demokrácia minőségének a rovására érvényesítette hatalmi érdekeit.

Napjaink egyik kedves homálysűrítő állítása, hogy a szocialisták nem önként adták át a hatalmat, hanem azért, mert menekültek az általuk teremtett csődtömeg elől. A szocialisták valóban nem önként adták át a hatalmat, hanem ugyanazért, amiért most az MDF: elvesztették a választásokat. Nem akarták elveszteni, nem akartak ellenzékbe bújni a csődtömeg elől, kormányozni akartak a hozzájuk, közelebb álló ellenzéki pártokkal, mindenekelőtt az MDF-fel. Más kérdés, hogy nem a választások éjszakáján, hanem néhány hónappal hamarabb vették tudomásul, hogy ez nem fog menni. Amiről lemondtak, az a hatalom diktatórikus, erőszakos megtartásának a lehetősége, de nem a hatalom. Ez idáig rendben van. Egy párt azért párt, hogy kormányozni akarjon. Ami nincs rendben, az ezután kezdődik.

Az MSZP részben azért vesztette el a választásokat 1990-ben, mert a választók számára az ő távozásuk jelentette a korszakvéget. Részben viszont azért, mert a Next 2000-től a népszavazáson és a lehallgatási botrányon keresztül a Springer-akcióig vezető úton elvesztették a hitelüket. Ennyiben a szocialisták mostani győzelmében valóban van némi szerepe az amnéziának. A választó felejt. Természetesen. Annak a pártnak azonban, amelynek arról kell döntenie, hogy bevigye-e a szocialistákkal egy kormányba a hitelét, emlékeznie kell erre. Emlékeznie kell arra, miben hasonlítottak az 1990-es bukottak az 1994-esekre. Minél kevésbé emlékszik a régi bukott és a mai választó, annál inkább.

Herdálási kísérlet

1989 elején a különböző KISZ-szervezetek kezelésében és használatában lévő ingatlanok tulajdonjogát igyekezett a maga számára biztosítani a KISZ KB. 1989 közepén, amint létrejött a Nemzeti Kerekasztal, és nyilvánvalóvá vált, hogy előbb-utóbb többpárti választások lesznek, megalakult a Next 2000. Az MSZP nekilátott egy olyan vállalkozásbirodalom kiépítésének, amelybe beviheti a saját ingatlanait és a kezelésében lévő állami ingatlanvagyont. Azután jött egyéb apróságok mellett a pénzügyminisztériumi lakásbotrány, majd kapuzárás előtt a pártlapok átjátszása, az úgynevezett Springer-ügy, amelynek érdemi kivizsgálását és a vizsgálóbizottság nyilvános tevékenységét már az új kormánytöbbség (amelyet jelentős részben az MSZP szavazói hizlaltak fel olyan szép nagyra a második fordulóban) akadályozta meg az új Országgyűlésben, Csurka István főszereplésével. Amit az MSZP kezdett, azt szakszervezeti szövetségese folytatta a Frohburg-botránnyal.

A fönti akciók többsége fönnakadt a jogállam szűrőjén, de a spontán privatizációban eltüntetett állami vagyon végképp eltűnt a kliensek portfólióiban. Nem lehet mit kezdeni sem az Ápisz, sem a Taverna ügyével, sem a többivel, mert a Németh-kormány idején csak azokat a törvényeket hozták meg, amelyek lehetővé tették a vagyon eltüntetését, de azokat nem, amelyek ezt megakadályozhatták volna.

1989-ben is összeomlott a költségvetés, jött a pótköltségvetés, a fizetési mérleg hiánya hirtelen az égig nőtt (akkor még másfél milliárd dollár magasságában volt az ég). 1989-ben is úgy romlott a helyzet, hogy a kormány elfutott a szükséges népszerűtlen intézkedések elől. Nem vállalta a rubelexport visszafogását és az azzal járó munkanélküliséget, csak az utolsó pillanatban szánta rá magát a világútlevél bevezetésével elszaladt külföldi magánpénzköltés korlátozására. Az ellentétes elvi deklarációk ellenére szinte mindenben engedett a SZOT nyomásának, úgy liberalizálta a bérgazdálkodást, hogy nem lépett fel szigorúan a fizetésképtelen vállalatokkal, a veszteségből bért fizetőkkel szemben. (Ennyit arról, hogy mennyire megalapozatlanok a Nagy-csapat beáramlásával kapcsolatos félelmek.)

„1989-ben a politikai csatározásoknak »áldozatul« estek a szükséges, de rövid távon rendre népszerűtlen gazdasági reformok. (…)

Azokon a területeken, ahol gazdasági reformokra mégis sor került, ott azok iránya és tartalma rendre tévesnek, sőt sokszor… kifejezetten károsnak bizonyult.” Ezt nem a szocialisták valamelyik ősellensége, hanem az MSZP listáján megválasztott Bokros Lajos írta „Rendszerváltás vakvágányon, 1989: kísérlet a társadalmi tulajdon elherdálására” című cikkében (Magyarország politikai évkönyve, 1990). Bizony a Németh-kormány mindent megtett, hogy rosszabb állapotban adja át a gazdaságot 1990-ben, mint ahogy visszaveszi 1994-ben. Csak az MDF-kormány különleges képességeinek köszönhető, hogy ez nem sikerült.

Nyitás és döngetés

Horn Gyula többször elmondta már, hogy a szocialisták elnökjelöltje Göncz Árpád. Mint tudjuk, 1989-ben még valaki más volt. Ha a szocialistákon múlik, akkor ma az ország elnöke egy sokszorosan lejáratódott, a liberális pártokat sehogy sem szívlelő, a jobbszélről szervezett népnemzeti egységweekendeket kultiváló politikus, aki már ki se nevezte volna azokat a médiaelnököket, akiket Göncz Árpád nem váltott le.

De persze ez az egész elnökválasztási-népszavazási ügy nem személyi kérdés. A dolog lényege az, hogy az MSZP a diktatúrából kifele menet a diktatúrától örökölt induló előnyét akarta magával vinni, monopolhelyzetét kívánta hasznosítani a demokráciában. Azt akarta kihasználni, hogy az adott időpillanatban az ellenzéknek még nem lehetett országosan bevezetett, versenyképes elnökjelöltje. Neki vajon ki az „elődje”?

Az MSZP – ne szépítsük a dolgot – piszkos és demagóg eszközökkel dolgozott a népszavazási kampányban. Demagóg volt, amennyiben „A nép válasszon elnököt!” jelszóval kívánta a népet belevinni egy választék nélküli választásba, állandóan a népszavazás költségeit emlegette, úgy állította be a dolgot, mintha a nem hitelesített aláírások a kezdeményezők hamisítványai lennének stb. És piszkos eszközökkel dolgozott, amennyiben a megállapodás felrúgásával vádolta azokat, akikkel nem tudott megállapodni, és álkérdésekkel való manipulációval vádolta őket, miközben ő manipulálta álkérdésekké a valódi kérdéseket menet közben. Kinyitogatta azokat a kapukat, amelyeket addig eltökélten zárva tartott, kieresztette rajtuk – a pártkongresszus döntésével ellentétben – a munkahelyi pártszervezeteket, a kormány eredeti javaslatával ellentétben a pártfegyvereseket és – amennyire muszáj volt – a pártszámlákat. S miután mindez megvolt, három műszakban ismételgették, hogy a népszavazás kierőszakolói csalják a népet, mert nyitott kapukat döngetnek, csakis azért, hogy velük együtt a Pozsgayt is eldöngölhessék. A népszavazásról szóló törvény meg olyan, hogy ha a kezdeményezők elkezdenek döngetni egy kapusort, akkor már végig kell döngetni mindegyiket, akkor is, ha már csak a hullát rejtő hetedik van bezárva.

Emlékeztetőül a kampány stílusára egy részlet az MSZP szórólapjáról: „A népszavazás ugyancsak sok pénzbe kerül. Kierőszakolói pártpolitikai érdekektől vezérelve a nemzeti kerekasztalnál született megállapodást torpedózzák meg. Aláírásgyűjtésük során kérdéseiket csalárdan csoportosították, így érték el, hogy a köztársaságielnök-választás ügye is népszavazásra kerül. Leleplező tény, hogy összegyűjtött aláírásaiknak majd fele nem volt hitelesíthető. Most ismét félre akarják vezetni az embereket, szándékuk szerint arra szavazzon a nép, hogy ne ő döntsön a köztársasági elnök személyéről! Ne hagyja magát becsapni!…” Tán ismerős… És még egy fontos momentum: a népszavazási kampány során alapozódott meg a médiaháború. Az a pszichózis, ami a most leköszönő kormánypártokat jellemezte, hogy tudniillik mindaddig elnyomottnak érzik magukat a médiában, amíg az ellenvélemény szuverén módon és rendszeresen egyáltalán jelen lehet, a népszavazási kampány után egyszerre alakult ki az akkori vesztesekben. Pozsgay és Csurka akkoriban amúgy is sok mindenben egyetértett, de abban különösen, hogy az elnökválasztást ellenzők a zsebükben tartott médiumok segítségével jutottak célba, holott minden későbbi vizsgálat azt mutatta, hogy a négyigenes álláspont sokkal kevésbé volt jelen a tömegkommunikációban, mint a másik.

Erőmutogatás

Pozsgay szépen meg is fogalmazta egy MSZP-aktíván, hogy a sajtó az SZDSZ hitbizományává vált, s az MSZP-nek erőt kell mutatnia. Az erő meg is mutatkozott, a közszolgálati médiumokban átvette a hatalmat a nagyobbrészt Pozsgayhoz közel álló emberekből formált kuratórium. Jött Pálfy G. és vele a többiek, s kitört a médiaháború.

Élénk földalatti tevékenység folyt. A pártirodákban már közvetlenül a népszavazás után megkezdődött az iratmegsemmisítés, a nemzetbiztonsági kuckókban minden előírást felrúgva listázás nélkül semmisítettek meg rengeteg iratot, amikor kiderült, hogy törvénytelen módon figyeltetik a törvényes ellenzéket.

A törvénytelenül leskelődők és gazdáik pedig halálosan megsértődtek, amikor a törvénytelenül meglesettek számon kérték rajtuk a törvényességet.

A kritikára való tárgyszerűtlen reagálás, az általános érvpótló sértődöttség egyike volt azoknak a stíluselemeknek, amelyeket az MDF-kormány elődjétől örökölt.

„Nem is tudtunk a sok-sok sanda támadás ellen védekezni, mert mindkét kezünk tele volt munkával” – mondta Németh Miklós búcsúzóban. „Felelőtlen szavak és ígéretek helyett mi keményen dolgoztunk, együtt az ország népével” – értesítette az országot Sztankay orgánumán keresztül az MDF a kormány kampánybúcsújában.

Amikor az ellenzék – végül is sikerrel, mert cáfolhatatlan politikai alappal – az alkotmánysértő módon fülelőkért felelős miniszter távozását követelte, még Vitányi Iván is azt nyilatkozta, hogy „az MSZP kilép a kormányból, ha folytatódik a fenyegetőzés”… „Mintha egy futballkapus azt mondaná: »le fogok vonulni a pályáról, ha továbbra is kapura lőnek!«” – írta erre Tamás Gáspár Miklós.

Változnak az idők, változnak a kapusok. Hál’ istennek! De azért nézzünk körül egy kicsit az öltözőben, mielőtt kifutnánk a vegyes csapattal, hogy nem húzták-e föl fordítva a mezt a kedves sporttársak, hogy nem az öngóllövő cipőjüket hozták-e magukkal – véletlenül.
Hivatkozott cikkek

Kapcsolódó cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon