Skip to main content

A hitványság vonzásában

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Több mint egy éve péntek esténként a magyar néző is részese lehet – a boldogult emlékezetű „szocreál” példázatok helyett – minden idők legsikeresebb „kapreáljának”. A „Dallas” sorozat nálunk is közeledik a hatvanadik részhez. S ez a földgolyóbis minden periferikus pontján az egyik legbiztosabb tünete annak, hogy eltökélten „fölzárkózunk a fejlett Nyugathoz”, meghonosítjuk a „gazdasági versengést”, a „piacorientált szemléletet”, a „racionalizált életvezetés” szellemét. Igaz, némi megkésettséggel; tőlünk pár száz kilométerrel nyugatra a sorozat húsz évvel későbbi részeknél tart – de sebaj. Az időbeli megfelelés így legalább valamivel életszerűbb.

Mi a nyitja nálunk minden idők e legsikeresebb és legviszolyogtatóbb „szappanoperája” sikerének?

Jó pár sorozat volt már a magyar tévében, a Tenkes kapitányától, a Borstól, a Stirlitztől a Kórház a város szélénig, a Klinikáig, a Guldenburgokig, az Isauráigde nem emlékszem egyre sem, amelyik ilyen esszenciális töménységben ontotta volna a nézőkre az emberek közti viszonyok tökéletes elmocskolódását. A Ewing családban és környezetében ugyanis minden emberi kapcsolat és jellem hitvány. Az, hogy ez máris láthatóan megnyilvánul, vagy csak burkoltan van jelen, mindössze idő kérdése: akinek sikeréért, szerelme beteljesüléséért a néző ezen a héten a vele szemben állók rovására drukkol, arról valamelyik következő részben több-kevesebb bizonyossággal ki fog derülni, hogy érzelmei ugyanúgy tettetettek, képmutatók, indítékai ugyanúgy gáládul alantasak, mint azoké, akiket az e heti részben megvetettünk. Ráadásul mindez silány konfekcióipari kivitelezésben: a „mind egyformák” heurékaszerű fölismeréséhez nem szükségeltetik semmiféle mélyebb emberismeret, lélektani érzék, műveltség: ezekhez az alakokhoz képest Courths Mahler fekete-fehér figurái is tolsztoji, flaubert-i mélységeket mutatnak. Mert giccsesen leegyszerűsítve ugyan, de közük van az emberábrázolás nagy európai hagyományaihoz, nélkülözhetetlen műfogásként alkalmazzák az ellenpontozás technikáját: ha statikussá kimerevítve is, az élet és az ember sötét árnyoldalaival szemben mutatnak föl „fényeket”, a „gonoszokkal” szemben „jókat”, és mindenekelőtt ha fölhígítva is, olyasmit sugallnak, hogy az embereknek vannak belső törvényeik, amik tetteikben őket irányítják, karakterek, akik akár jók, akár rosszak személyiségekként állnak ott saját cselekedeteik mögött. S így valamilyen mértékben vállalják értük a felelősséget valamilyen mértékben autonómak. Nagyjából erre a kaptafára készültek a tévében vetített korábbi sorozatok is.

A Dallas nem törekszik erre. Egyedüli lényegi „filozófiai” sugalmazása: mindmegannyian a „körülmények hatalmának” ezen belül is kizárólag az anyagi helyzet „hossz”-ainak és „bessz”-einek kiszolgáltatott, ezek nyomása-tiprása alatt ellenállás nélkül tekergő férgek vagyunk, s ha mégsem teljesen és maradéktalanul (mint a Ewing anyuka esetében), csak annyiban, amennyiben biológiai-vérségi kötődésekhez kapcsolódó érzéseink vagy (az unoka Lucy Ewing esetében) velünk született butaságunk e kényszerek nyomásának itt-ott halványan ellenáll, vagy a fölfogásukra is képtelen. És ez a cselekvően elfogadott kiszolgáltatottság előbb-utóbb mindenkiből cselekvő hitványságot hoz a fölszínre. A Dallas egypólusú világában az elaljasodásnak nincs alternatívája az „ilyen az egész világ” általánosítását sugalló Univerzális Családon belül.

Ebben az egydimenziós világban vajon kikért-mikért szurkolnak azok, akik a Ewing család történetét hovatovább saját családtörténetük részeként követik nyomon? Hisz közeledvén a hatvanadik részhez, többé-kevésbé már a gyöngeelméjűek előtt is nyilvánvaló kell legyen, hogy tartósabb rokonszenvre, együttérzésre, ebben a végtelenített „soap operá”-ban nem méltó senki, legföljebb rossz tulajdonságai individualizálják némelyiküket (Samanthát vagy Garryt meglévő vagy volt alkoholizmusuk, Lucyt ostobasága és cinikus ifjonti romlottsága stb.) átmenetileg, amíg a Család „vissza nem téríti őket a helyes útra”, vagyis saját „normális” összhitványsága rendjébe. A néző azért szurkol, hogy mielőbb „visszailleszkedjenek” „a dolgok rendjébe”, ez pedig ebben a minden ízében predeterminált világban százszázalékos bizonyosságai be is következik. Így hát igazából nincs miért szurkolni, és változatlanul előttünk a kérdés: voltaképp ki vagy mi iránt „empatikus” a Dallas-néző, s minek köszönhető a sorozat roppant sikere nálunk?

Érzésem szerint az egyetlen valóban kiszámíthatatlan, „autonóm” cselekvő „alannyal”: a „körülmények hatalmával” való érzelemdús azonosulásnak. A minden emberi „belülről vezéreltséget” maga alá gyűrő, hazugsággá, képmutatássá, üres formasággá üresítő vak és szeszélyes külső materiális szükségszerűség tűzön-vízen keresztülgázoló diadalának. A Ewing család élettörténetét hétről hétre izgatottan nyomon követő néző paradox módon azért szurkol, hogy bekövetkezzék, amiről tudja, hogy óhatatlanul be fog következni: hogy a körülmények hatalmának szorítása ne engedjen teret semmiféle emberi akarat vele szembeni érvényesülésének, és ha valaki mégis efféle dacoló akaratnak adja tanújelét, azt száműzze, porig alázza, emberi pozdorjává őrölje. Más szóval, a néző mintegy önmaga ellen drukkol – s azért, hogy hétről hétre újra bizonyítva lássa: lám, még nekik, e fényűző kulisszák között acsarkodó dollármilliomosoknak sincs a beletörődésen kívüli egyéb választásuk hát hol vagyok akkor én, az én lehetőségeim?

Más szóval, a Dallas a körülmények hatalmával szembeni emberi tehetetlenség önigazoló reflexeit hozza működésbe, és arra mozgósítja a lelki energiákat, hogy nem takarékoskodva a csalárdsággal, a hazugsággal, a képmutatással tevékenyen működjenek közre annak törvényszerű fölülkerekedésében, ami hisz törvényszerű amúgy is fölülkerekedik. Tehát színleléssel vagy szívből, de alkalmazkodjunk ahhoz, ami van, bibircsókjait fedjük be mutatós kozmetikumokkal, akarjuk a predetermináltat, s mert „alternatívák pedig nincsenek”, tanulgassuk hétről hétre szorgosan az univerzális hitványsághoz alkalmazkodás etikettjét.

„Legyünk realisták akarjuk a lehetetlent!” volt olvasható a hatvanas évek második felében házfalakon világszerte a diákmozgalmak egyik vezető szlogenja. „Addig kell menni, amíg falba nem ütközünk aztán az ütött résen tovább” fogalmazta meg ugyanabban az időben a korszak egy reprezentatív életérzését aforisztikus tömörséggel Mészöly Miklós. A „Dallas”, a hetvenes–nyolcvanas évek e nagyipari terméke egy ezzel gyökeresen ellentétes életérzés hígítmányát adja. Elgondolkoztató, hogy nálunk a tévé egy olyan időben kezdte vetíteni hatalmas sikerrel, amikor úgyszólván naponta válnak korábbi világtörténelmi-társadalmi lehetetlenségek „realitássá”. A siker e beszédes időeltolódása elkedvetlenítő gondolatokat sugallhat arról a belső lelki készenlétről, amivel e „lehetetlenségek” bekövetkezte előtt az átlagpolgár állt s amivel bekövetkeztüket elviseli.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon