Skip to main content

A legfőbb ügyész meghatározásai

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Polgári engedetlenség


A polgári engedetlenség a szabályok demonstratív semmibevételét jelenti. Egyik cél lehet, hogy a demonstrálók felhívják a figyelmet bizonyos visszáságokra. Vagy pedig meghatározott politikai célokért állampolgárokat vagy állami szerveket szabad döntésükben megakadályozhatnak vagy egyenesen kényszeríthetnek valamire. Az események, amelyek erre a definícióra indítottak, az NSZK-ban zajlottak le: a Pershing–2 rakéták felállítása elleni útakadályok építése Mutlangenben, területfoglalási akció a dragani atomhulladék-feldolgozó felépítésének megakadályozására, a frankfurti repülőtér blokádja, a népszámlálási törvény elleni kampány, a választások megtagadása, adósztrájk a magas védelmi kiadások miatt, és egy érdekes tiltakozási mozgalom, amikor az atomenergia elleni tiltakozásként megtagadták a villanyszámlák kifizetését. A polgári engedetlenség gyűjtőfogalma alá vont jelenségeknél indokolt lenne az egyes intézkedések ellen protestáló akciót megkülönböztetni az egészet opponálótól, tehát az egész rendszer megkérdőjelezésétől. Az engedetlenség kifejezése abban is megnyilvánulhat, hogy a jogrend által arra a magatartásra ígért szankciót az akcióban részt vevők látványosan elvállalják, és így a maguk értékrendjét szembeállítják a jog értékrendjével. Nyilván abban a reményben, hogy a végén ki fog derülni, hogy az ő értékrendjük fölötte áll a jogi szabályozás alapjául szolgáló értékrendnek.

És ezzel át is térnék a számomra biztonságosabb büntetőjog területére. A büntetőjog az emberi cselekményeket alapvetően két csoportra osztja. Ezek egyrészt a jogellenes cselekmények, másrészt pedig a nem jogellenes cselekmények. A büntetőjog értékrendjében a bűncselekmény elkövetője rossz cselekedet hajt végre. A jót megtestesítő – hozzátehetném, hogy a közjót megtestesítő állam és jog – és az ellene fellázadó, rosszat elkövető tettes képlete az, amelyben a büntetőjog igazán jól érzi magát. És szintén hozzátehetném, a büntetőjog legkeményebb próbája az, ha a bűncselekmény éppen az állam jóságát, az állam erkölcsi felsőbbrendűségét, tehát a közérdeket képviselő jellegét kívánja megkérdőjelezni.

De ez a kérdés a büntetőjog normális működésében túl nagy gondot nem okoz. A jogellenes cselekmény a büntetőjog szempontjából biztosan rossz. A nem jogellenes lehet közömbös vagy lehet egyenesen kívánatos. Az európai kontinensen létrejött büntetőjogok, többek között a magyar büntetőjog is a „nullum crimen sine lege” elve alapján áll. Ezt itt a kontinensen először az 1789-es deklarációban írták le. A lényege az, hogy csak az lehet bűncselekmény, amelyet a törvény kifejezetten ilyenként definiál, és ennek a definíciónak a cselekmény elkövetését megelőzően kell megtörténnie. Tehát utólag nem lehet valamiről kijelenteni, hogy az elkövetéskor bűncselekmény volt, és legfőképpen nem lehet valami olyasmiről kijelenteni, hogy bűncselekmény, ami előzőleg nem volt meghatározva a törvényben.

Ahhoz tehát, hogy egy bűncselekmény létrejöjjön, kell egy, a büntetőtörvényben adott leírás vagy fogalmi meghatározás. Ezt a büntetőjogászok törvényi tényállásnak nevezik. A büntetőtörvények is tartalmaznak azonban olyan okokat, amelyek az általában megtiltott magatartást egy különleges szituációra megengedetté teszik. A legismertebb ilyen tétel a jogos védelemre vonatkozik. Általában ölni nem szabad; mikor az életemre törnek, akkor ölhetek, ha ez a saját védelmemhez szükséges. A mi magyar büntetőjogunk ismer egy sajátos büntethetőséget kizáró okot; ez pedig a cselekmény társadalomra veszélyességének a csekély foka. A törvény szerint nem büntethető, ha a cselekmény ugyan beleillik egy tényállásba, de oly csekély fokban veszélyes a társadalomra, hogy a törvény szerint alkalmazható legenyhébb büntetés is szükségtelen. Ez a rendelkezés látszólag kitűnő harci terepet kínál az állami értékrenddel szemben a maguk értékrendjét felvonultatóknak. Hiszen a politikai tartalmú cselekvésnél az akció résztvevői szívesen formálhatnak jogot arra, hogy valójában az általuk tanúsított magatartás az, amely a társadalom javát szolgálja. Az ilyen argumentációnak a sikere a büntetőjogi rendszerben azonban csekély. Ugyanis a tényállás meghatározása egy előrehozott állami értékelést jelent; annak a kinyilvánítását, hogy a törvényhozó szerint a cselekmény tipikusan a társadalomra veszélyes, azaz a közre veszélyes. Némi leegyszerűsítéssel azt mondhatnám, hogy a „polgári engedetlenség” éppannyi eséllyel kopogtat bebocsátásért a büntetőjogilag jogellenes cselekmények közé, mint bármilyen más emberi magatartás vagy bármilyen más tünetegyüttes. A büntetőjog ezzel a fogalommal így külön nem tud mit kezdeni. Legfeljebb ha büntetőjogi felelősségre vonásra kerül sor, akkor a büntetés kiszabásánál számba veendő körülményeinél vagy következményeinél jöhet mindez szóba. De nem annak az eldöntésénél, hogy valósult-e meg bűncselekmény.

Az, hogy valamely cselekmény bűncselekmény-e vagy sem, nem elhatározás kérdése. Ehhez egy általános definíciónak kell egybeesnie egy alávonható életbeli magatartással. Nem elhatározás kérdése, hogy valami bűncselekménynek minősül-e vagy sem. Az viszont elhatározás kérdése, ahogyan a gyakorlatban ennek a konzekvenciáit alkalmazzák.

A jogalkotó nagy figyelemmel követi – legalábbis Európára nézve majdnem általánosan lehet ezt mondani – az ilyen polgári akciókat, és gyakran sürgős törvényalkotással reagál. Az 1968-as és részben ’69-be nyúló diákmegmozdulásokat követően új demonstrációs büntetőjogot csináltak Európa számos államában. Amikor az emberek rájöttek, hogy az ilyen tömegmegmozdulások résztvevőit videózzák, akkor elkezdtek álarcot viselni. És nem egy országban a törvényhozó magát ezt az álarcos megjelenést írta bele a tényállásba. Tehát az vált büntetőjogilag jogellenes cselekménnyé, ha valaki egy ilyen demonstrációban úgy jelent meg, hogy ő ott személyében nem ismerhető fel. A kérdés felértékelődését mutatja, hogy az irodalomban ezt az egész témát demonstrációs büntetőjognak kezdik nevezni. Az viszont már nem sajátos büntetőjogi, hanem inkább egy gyakorlati bűnüldözési jogalkalmazási szempont, hogy a tömeges megmozdulások esetén az állam hogyan képes realizálni az általa alkotott jogrendet. Tehát hogyan realizálhatja a büntetőjogi szabályok megsértéséből fakadó büntetőjogi igényét. Itt elsősorban a tömegesség az, amely adott esetben a büntetőjogi szankció alkalmazását lehetetlenné vagy nagyon nehézzé, vagy pedig jogalkalmazás esetén többé-kevésbé önkényes kiválasztás alapján történő eljárássá teszi. És az pedig már a jogon kívüli vagy legalábbis a büntetőjogon kívüli szférákba vezethet, hogy a felelősségre vonás gyakorlati nehézségeivel összefüggő, vagy egyéb szempontok indítják-e a törvényhozót olyan intézkedésre, amely végül is a büntetőjogi felelősségre vonás mellőzésével járó megoldást hozhat.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon