Skip to main content

A nagy mókamester / Petőfi példája

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


1. A nagy mókamesterAz MSZMP Központi Bizottsága azt indítványozza az Országgyűlésnek, hogy alkosson törvényeket a gyülekezési és egyesülési jogról. Nagyon meglepődnék, ha az országgyűlés nemet mondana. A mi Országgyűlésünk még az alulról jövő demokráciát is megszavazná, ha felülről javasolnák neki. E jogok tehát nemsokára törvényes keretekbe bújnak; ezek korlátai pedig már most kikövetkeztethetőek. Az indítvány például leszögezi, hogy a gyülekezési és egyesülési jog nem sértheti országunk nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeit. Más szóval az állampolgár szervezett formában nem fejezheti ki ellenvéleményét sem külpolitikai, sem katonai kérdésekben, sem a külkereskedelem vagy a környezetvédelem problémakörében, ha ez – mint például az épülő dunai erőmű esetében – államközi szerződést érint. Elképzelem, mit szólnának a nyugat-európai országok lakosai, ha törvény tiltaná, hogy idegen támaszpontok vagy a fegyverkezés, az atomipar vagy a különféle erőműrendszerek ellen tiltakozzanak.

Ami pedig az egyesülési jogot szabályozó törvényt illeti, a Központi Bizottság rá nem jellemző szófukarsággal csak azt állapítja meg, hogy ezen a téren mindent meg lehet engedni, amit a törvény nem tilt. Csakhogy a törvényt, a maga tiltó paragrafusaival, még ezután kell megalkotni; ha ugyanis a jelenlegi törvény marad hatályban, akkor a magyar állampolgár úgy egyesülhet ezután is, mint ahogy eddig tette. A kulcskérdésről, nevezetesen arról, hogy engedélyeznek-e ezután olyan – ifjúsági, érdekvédelmi stb. – szervezeteket, melyek függetlenek a központi apparátustól, az indítvány mélyen hallgat, és mi csak gyaníthatjuk, miért.

Ha ezekről a függőben lévő vagy elhallgatott problémákról széles körű társadalmi vitát rendeznének, akkor némi esélyünk lehetne arra, hogy a szemmel láthatólag eltökélt antidemokratikus korlátozásoknak legalább egy részét meghiúsítsuk. Ezért nem tervez a párt széles körű vitát. Ezt azonban a demokratikus szélfúvásban meg kell indokolni. Na már most, nálunk a politikusoknak egy olyan generációja nőtt fel, amelytől alkatilag idegen a humor, mely köztudomásúlag az elképzelések és a valóság közti ellentmondásból táplálkozik. A mi politikusainkra viszont az a feladat hárul, hogy ellentmondásmentes pátosszal képviseljék az épp időszerű határozatokat.

Van azonban a mi vezető testületünkben egy örvendetes kivétel is: Berecz János. Valóságos mókamester ő. Amikor például a Népszabadság tudósítója megkérdezte tőle, hogy „Milyen terjedelműre tervezik a társadalmi vitát a gyülekezési és egyesülési törvénytervezetről?”, Berecz így kezdte válaszát: „A társadalmat nem szabad túlterhelni vitákkal.” A nevetéstől könnybe lábadt a szemem, így hát könnyeimen át olvastam a folytatást: a törvénytervezet „elsősorban a szakmai és a politikailag aktívabb, érdeklődőbb körökben fog visszhangot és véleményt kiváltani”. Ezt azonban nem tervezik, ezzel csak számolniuk kell.

1949 óta a társadalmat kiiktatták minden fontos döntésből. Ami eldöntődött, az nélküle vagy ellenére döntődött el, miközben szakadatlanul biztosították arról, hogy ő a döntnök. Ez humortalan álláspont volt. Berecz viszont azt mondja, hogy a nép belefáradt a sok döntésbe, meg kell kímélni sorsa intézésének gondjaitól. Ez humoros nézőpont, mert a merész túlzás segítségével nevetségessé teszi a hivatalos frazeológiát. Én mint humorista belesárgulok az irigységbe. Berecz kolléga lekörözött.

2. Petőfi példája

Petőfi Sándor beváltotta, amit 24. születésnapján írott versében ígért: a szabadságért valóban feláldozta életét, szerelmét, mindenét, és átköltözött egy halhatatlan tömegsírba. Mai napig nem jöttem rá, mivel érdemeltük ki ennek a mindenkinél tisztább szívű és élesebb eszű csodagyereknek az áldozatát. Minthogy a magyar szabadság zászlaján kívül a világszabadságét is a magasba emelte, az egész világ az adósa, jóvátehetetlenül.

Példáján tűnődve régóta foglalkoztat a kérdés: miért követel a szabadság folyvást áldozatokat? Miért kell bátorság ahhoz, a világ különféle térségeiben, így nálunk, Közép-Kelet-Európában is, hogy rendeltetésének megfelelően használjuk a nyelvet? A nyelv ugyanis, az írott és beszélt nyelv – a látszat ellenére – nem a gondolatok és szándékok elkendőzésére, hanem feltárásukra való. Enni, lakni, beszélni: ez a három legfőbb emberi jog, és ahol ez utóbbit elnyomják, ott a másik kettő is ellenőrzés nélkül csorbítható.

Roppant erők munkálkodnak azon, hogy az életünket meghatározó tényeket ne lehessen néven nevezni. Nálunk szovjet uralmi övezet helyett valóban létező szocializmusról beszélnek, a kapitalizmus pedig pluralista demokráciának becézi magát. Az érdekellentétek helyett mindenült az érdekközösségeket illik hangsúlyozni.

De a dolgok azért sem nevezhetők néven, mert a katonai tömbökre szakadt világ egyensúlya nem bontható meg. A szuperhatalmak ebben a kérdésben mindig fair-eknek bizonyultak egymáshoz. Jalta[SZJ] korlátozta ugyan élvágyukat, de kölcsönösen. Ha egy társadalmat fölülről és kívülről ellenőriznek, akkor a benne elképzelhető reformok csak eleve szabályozott gondolati és nyelvi mederben csordogálhatnak.

Az uralmon lévők a társadalmi és világpolitikai állapotot természeti törvénynek tüntetik fel. Ilyen körülmények között már nem az Eszmék trónolnak szívünkön, hanem a Javak. Vezető politikusaink körülbelül úgy marxisták, ahogy a nyugatnémet államférfiak keresztények. A világnézet a hatalom ócska alibije, kormányzati ürügy. Ha valamely hatalom népeket vagy életformákat, kultúrákat akar tankokkal vagy buldózerekkel letaposni, hivatkozhat – szükséglete szerint – a nemzetköziség vagy a nemzeti szuverenitás elvére egyaránt.

Ilyen körülmények között a kezdődő, de alkotmányosan nem biztosított politikai reformok korában a szabad beszéd és az ennek alapjául szolgáló szabad gondolkodás a mi térségünkben még nem került ki a veszélyzónából. Történt haladás, kétségtelenül; például a napokban megjelent egy Duna-antológia,[SZJ] a bős–nagymarosi vízi erőmű rémálma ellen. Az antológiát nem tiltották be, és ez üdvözlendő; de a Dunát továbbra is be akarják tiltani. A szabadabbá vált beszédet szakadék választja el a demokratikus döntéshozataltól. Ennek intézményes keretei Közép-Kelet-Európában el sem képzelhetők a párt és az állam alkotmányos szétválasztása nélkül. Itt azonban megállok. A szabad gondolkodás és beszéd emberi jog ugyan, de mint Petőfi példája bizonyítja, kockázatokkal jár. Hogy az ő szavait variáljam

Szabadság, szerelem,
bekapnám mindkét horgot,
csak e kettő kell nekem –
a tömegsírról szívesen lemondok.

Olyan világban szeretnék élni, melyben a dolgok néven nevezése elveszti pátoszát, és a bátorság fölösleges erény.
A fenti szöveg szeptember 6-án a Népstadionban nem hangzott el azon a koncerten, amelyet az Amnesty International rendezett az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozata elfogadásának 40. évfordulóján. Az Amnesty International megbízottja, aki a koncert lebonyolítását intézte, a hatalmas „HUMAN RIGHTS, NOW!” felirat árnyékában minden emberjogi megnyilatkozást betiltott, hogy ezzel is segítse az emberi jogok érvényesülését, amit ugyebár nálunk csak a pártállammal való zökkenésmentes együttműködés biztosíthat. Megemlítendő még, hogy az Amnesty International elnöknőjének, Franca Sciuttának mindössze két beszélgetésre futotta idejéből. Egyik partnere Horváth István belügyminiszter volt, a másik a koncert és az emberi jogok magyarországi fővédnöke, Berecz János.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon