Skip to main content

A vidéki társadalom megújulóképessége

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Nekünk kvóta kell! A magyar mezőgazdaság és az uniós csatlakozás


Két kérdéssel kívánok foglalkozni. Az első: van-e ma olyan vidékfejlesztési program, amely igényli a vidéki társadalom megújulását? A második: vajon lehet-e esélye a magyarországi vidékfejlesztési program megvalósulásának, ha a magyar vidéki társadalom nem mutat a jelenleginél nagyobb szándékot a megújulásra?

Ha az ember nem nagyon akar konfrontálódni, akkor az első kérdésre a válasz kicsit népmesei ihletésű: van is, meg nem is, igen is, meg nem is. Mert valóban, az elmúlt két évben egy társadalmi párbeszéd előzte meg a SAPARD-program előkészítését, amely minden hiányossága ellenére is mégiscsak Magyarország (mai modern felfogásunkban vett) első vidékfejlesztési terve, és amelyet az EU is elfogadott. Az azonban kétséges, hogy pótolja-e a valóban komplex vidékfejlesztési programot, mert én úgy látom, hogy ez egyelőre elsősorban csak arra jó, hogy egyfajta tanulási folyamatot indítson be, amely elvezeti a vidéki térségek szereplőit ahhoz, hogy hozzáférhessenek az EU vidékfejlesztési forrásaihoz.

Az EU-ban a piaci alapú agrártámogatások rendszere, valamint a vidékfejlesztési támogatások rendszere két, kicsit leegyszerűsítve, szinte egymástól teljesen független szisztéma. Az agrártámogatások célja a versenyképes gazdaságok, a piacra való termelés támogatása, míg a vidékfejlesztési támogatások elsősorban azoknak az embereknek, családoknak szólnak, akik a mezőgazdaság területén nem biztos, hogy eleget tudnak tenni a versenyképesség követelményének. Tehát míg az agrártámogatások piaci jellegűek, versenyt erősítők, addig a vidékfejlesztő támogatások az esélykiegyenlítésre, a szociális hátrányok enyhítésére törekednek, és pontosan azokat a különbségeket igyekeznek mérsékelni, amelyeket a piaci alapú támogatások erősítenek fel.

Magyarországon még csak körvonalazódik az a támogatási rendszer, amely a tőkeszegény, kellő gazdasági dinamizmussal nem rendelkező, elsősorban falusias területeken élő népességhez szólna, és kínálna neki valóban elérhető forrásokat. A SAPARD valóban kecsegtet ezzel a lehetőséggel, bár a szervezés körüli elképesztő dilettantizmus miatt az intézményrendszerének kiépülése késlekedik, és ez nyilvánvalóan hátráltatja a pénzekhez való hozzáférést is.

Tudomásom szerint van a szakminisztériumnak egy terve, amelyik megpróbál olyan kezdeményezésekre forrásokat biztosítani, amelyekkel helyzetbe hozható lenne az a közel egymillió vidéki család, akiknek, sajnos, előreláthatóan minimális esélyük lesz arra, hogy szerződéses EU-partnerré váljanak a csatlakozás után. Ezt a vidékfejlesztési támogatási rendszert az a felismerés szülte, hogy az EU mindenfajta korlátozás nélkül támogatja az ún. helyi termékek megalkotását, azoknak a sajátos táji adottságokkal rendelkező, nemcsak mezőgazdasági, hanem mezőgazdasági alapanyagokból vagy azok melléktermékeiből előállított áruknak a kifejlesztését és piacra juttatását, amelyek az adott vidéki térségekben élőknek valamifajta kiegészítő jövedelmet kínálnak. A vidékfejlesztői támogatások egyik alapvető célja, hogy csökkentsék a vidéki családok mezőgazdaságtól való egyoldalú függőségét.

A másik nagy csoportja lehet a támogatásoknak az unos-untalan előráncigált falusi vagy agroturizmus. Nyilvánvalóan figyelembe kell venni, hogy csak azok a térségek kapnak ilyen jellegű támogatást, amelyeknél valószínűsíthető, hogy olyan értékeket és termékeket tudnak felmutatni, amelyek a turizmust valóban fellendítik. Tehát nem hiszem, hogy Magyarország összes vidékén a falusi turizmus lenne a felemelkedés egyetlen záloga, de állítom, hogy vannak bizonyos területek, ahol ez majd sokat jelent.

Az általam ideálisnak tartott támogatási szisztémában, mint ahogy a minisztérium terveiben is, nagy hangsúlyt kap az emberi erőforrások fejlesztése, és ennek megfelelően kiemelt szerepet élveznek a legkülönbözőbb közösségfejlesztési, képzési, szaktanácsadási, tájékoztatási, információátadási intézményrendszereket fejlesztő programok. Véleményem szerint a humán erőforrások alakulása a majdani vidékfejlesztési források elérése tekintetében a legfontosabb tényező. Amíg az emberek nem ismerik a lehetőségeiket, és nem tudják, hogyan férhetnek hozzájuk, addig a vidékfejlesztés kudarcra van ítélve, és csak egyike marad a történelem számos hiábavalóságának.

Tehát nem az számít elsősorban, hogy a csatlakozás után mennyi pénz juthat majd a magyar vidék fejlesztésére, hanem hogy ebből a vidéken élők mennyit tudnak majd igénybe venni. Úgy sejtem, hogy az EU nem fog különösképpen azzal törődni, hogy a számunkra biztosított keretösszeget fölhasználjuk-e vagy sem, nekünk, a magyar vidéknek létfontosságú, hogy ezeket a forrásokat elérjük. Az már ma is látszik: jó ideig nem fogunk dúskálni a pénzben. Elég legyen annyi, hogy a tíz csatlakozónak odaítélt 500 millió eurós SAPARD-támogatás a skót farmerek egyévi agrártámogatásának felel meg. Világos, hogy a Magyarországnak jutó 38 millió euró meg a hozzákapcsolódó nemzeti hozzájárulás nem fogja a vidék válságát megoldani. Ez a pénz egyelőre csak arra szolgál, hogy az emberek próbáljanak belehelyeződni abba a pozícióba, amelybe majd a csatlakozás után kerülnek.

A vidékfejlesztés szempontjából kulcsfontosságú kérdés tehát, hogy a vidéki társadalom meg tud-e újulni.

Ha nem lenne uniós csatlakozás, akkor is létkérdés a megújulás, hiszen a jelenlegi helyzet tragikus. Az elmúlt év végén intézetünk a minisztérium felkérésére jelentést készített a vidéki térségek ún. humán indexének állapotáról. Az eredmények siralmasak. Nemcsak az döbbenetes, hogy a vidéki térségek átlagos humánindexe igen alacsony, de az is nagyon elgondolkodtató, hogy a kistérségek értékei között mintegy nyolcszoros különbség mutatkozott. A legjobban a győri kistérség állt, míg a legrosszabb helyzetben a Nyírség egyik kistérsége volt. Minden régióban és minden megyében találhatók voltak olyan kistérségek, amelyek nagyon rossz helyzetben voltak, illetve amelyek viszonylag kedvezőbb képet mutattak. Tehát az sem igaz, hogy a nyugat-dunántúli részek – legalábbis humán erőforrások tekintetében – teljes egészében felkészülten várnák a csatlakozást.

A negatívumok mellett találkoztunk pozitív jelenségekkel is: az elmúlt két év során beindított vidékfejlesztési munka azért megmutatta, hogy a vidéki térségekben kivétel nélkül mindenütt találhatók olyan kezdeményező kedvű emberek, csoportok, önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozók, akik aktívan be tudtak kapcsolódni a folyamatokba. Nagyon ígéretesnek tekintem azt is, ahogy a SAPARD-program kidolgozása révén az egyébként nem problémamentes munkába bekapcsolódó emberek mintegy másfél-két éven keresztül próbálták megtervezni saját térségük jövőképét, még akkor is, ha többen közülük az önállóságot magárahagyatottságként értékelték. Nyilván nem lesz könnyű kiölni azt a régről meggyökeresedett mentalitást, amely mindent a központtól, a minisztériumtól vár, de összességében az ebben a munkában részt vevők jelenthetnék a vidékfejlesztés aranytartalékát, így aztán nem szabad, hogy ez a fajta aktivitás elüljön, mert a későbbiek során erre mindenképpen szükség lesz.

Mit kellene tenni a jövőben? Az egyik ilyen feladat az információátadás és a képzés. Sajnos ezen a területen is elég sok hátrányunk van. Nem hiszem, hogy a képzésnek meg kellene állnia ott, hogy minden minisztériumi tisztségviselő beszéljen valamilyen nyelvet, hanem a felkészítés súlypontját most már a közigazgatáson túl azokra a térségekre és csoportokra kellene helyezni, amelyek majd a támogatási forrásokért versenyeznek. Nem a minisztérium fog pályázni az agrár- vagy a vidékfejlesztési támogatásokra, hanem a vidéki ember. Az a benyomásom, hogy a kb. 150 statisztikai kistérségből vagy a kb. 200 SAPARD-térségből mindössze 30 olyan van, amelyik jelentős fejlesztési forrásokat tudna vonzani, ha a program beindulna. Az a gyanúm, ha a SAPARD teljes gőzzel meg is indulna itt, felkészületlenségünk miatt, amelyért elsősorban a kormány hibáztatható, a pénzek 90 százalékához nem is tudnánk hozzáférni.

Nem látom még azt a fajta intézményi fejlesztést sem, amelyik szolgálná az EU-konform vidékfejlesztési politika megvalósulását, támogatná a helyi kezdeményezéseket, bátorítaná a vidéki társadalom és gazdaság szereplőit, az önkormányzatokat, vállalkozókat, civil szervezeteket. Ehhez a szaktanácsadási és információs hálózatot meg, illetve át kell szervezni. Egyelőre azonban még az sem látszik, hogy legalább a magyar szaktanácsadói hálózat vagy a falugazdász hálózat képviselői komolyan tisztában lennének a rájuk váró feladatokkal.


Hivatkozott cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon