Skip to main content

Kapuország

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Keletnek túl nyugat, nyugatnak túl kelet


Magyarország kapuország lesz az Európai Unióba való belépésünkkel. Rajkától Letenyéig közel 1800 km-en érintkezünk majd nem európai uniós országokkal. A határ menti térségben fölrajzolható a – tradicionális, történelmi és új – centrumok patkója, amelyek infrastruktúrája, intézményrendszere sok mindenben lehetőséget nyújt az együttműködésre, sőt ez az együttműködés helyenként már ma is él. A határon túli magyarság számára is Magyarország fogja jelenteni azt a kommunikációs folyosót, amelyen keresztül az európai gazdasági, kulturális és társadalmi térbe bekerülhet.

Milyen gondok jelentkeznek a határ menti együttműködésben? Az egyik, hogy itt valójában periféria érintkezik perifériával, tehát nem tud erőt, energiát nyerni az egyik tér a másikból. Az energiák mégis inkább a magyar oldalon koncentrálódnak a nagyvárosokban: ezeken a helyeken jelenik meg egy olyan fejlesztési, innovációs miliő, amely hatással lehet a határ túlsó oldalára. A Burgenland–Győr-Moson-Sopron megye és a Burgenland–Nyugat-Magyarország kapcsolatnál egy félperiféria érintkezett egy kvázicentrummal, de Bécs közelsége gerjesztően hat a félperiféria működésére, gazdasági lendületet ad a térség működéséhez.

Másik jelentős probléma, hogy Magyarország, illetve a szomszédos államok intézményrendszere jelentősen eltér, emiatt nehéz a kapcsolatok intézményesített formáit kialakítani. Ma még mind az ország centrumából, mind a nyugat-európai centrumokból nehézkes és lassú a határszakaszok elérése is. Ugyanakkor a centrumok, illetve a regionális központok a versenye már megindult a határ mentén, de ebből a versenyhelyzetből versenyelőnyt is lehet kovácsolni. Emellett talán nem is kell külön szólni azokról a félelmekről és rossz beidegződésekről, amelyek áthatják a határ menti kapcsolatokat is.

Kutatási eredményeinket három dimenzióban próbálom összefoglalni: mit érdemes tenni nemzeti szinten, regionális és lokális szinten, illetve intézményi szinten.

Nemzeti szinten tudatosítani kellene a határ menti együttműködések jelentőségét a kétoldalú kapcsolatokban. Az együttműködések helye a kormányzati és államigazgatási rendszerben teljesen áttekinthetetlen és anarchikus: nem tudni, hogy ezzel ki és miként foglalkozik. Ráadásul a szomszédos országokban merőben eltérőek a szereplők, a hatáskörök. Sokszor azért lehetetlen a hatékony kommunikáció, mert nem tudni, hogy ki a területfejlesztés kompetens szereplője, nem alakult ki az intézményrendszer, vagy éppen kialakult, de kormányváltás volt, és átcserélték a szereplőket. Ez egy óriási dzsumbuj, azonban bizonyos alapelveket az országok közötti kétoldalú kapcsolatokban tisztázni lehetne. Nálunk sem sokkal rózsásabb a helyzet: tanulmányunkban fölsoroltuk, hogy hány minisztériumot érint nálunk is ez a kérdés. Nem azt mondom, hogy létre kell hozni egy új hatóságot, de a szétaprózottságot feltétlenül csökkenteni kell, és az egyes államigazgatási, irányítási szervek közötti munkamegosztást is koordinálni kell. Ezenfelül nagyon sok olyan jogszabályt kell megalkotni, amelyek aztán később a városok, régiók, települések, kistérségek közötti együttműködések legitimitását biztosítanák. Egyes várakozások szerint a státustörvény is új lendületet adhat az együttműködésnek.

A következő szint a lokális és regionális, ahol elsősorban a fizikai korlátok, az infrastruktúra és az elérhetőség hiányosságai fontosak. Az, hogy egy kelet-magyarországi határszakasz nehezen közelíthető meg, vagy hogy nem lehet a Dunán rendesen átkelni – ezek egyszerű fizikai korlátok. De ide sorolom azt is, hogy egy nagyobb centrumból 50-80 km-t kell utazni, hogy át tudjon valaki jutni a határon, mikor ott van a város szélén a – nem működő – határállomás. Vállalkozási övezetek, ipari parkok, logisztikai központok szerveződnek, amelyek valamiféle gazdasági, szállítási, feldolgozó – kis- és középvállalkozói – együttműködés tereit teremtik meg. De a fejlesztési programok, koncepciók összehangolását, koordinálását is meg kell megoldani. Nem tudjuk, mit csinál a szomszéd, ezzel pedig a párhuzamosságok miatt erőforrásokat pazarolunk el, és értelmetlen versenyhelyzetet teremtünk.

A következő kérdés a támogatás korlátozottsága. Van a Phare-program, amely nagyon sokat tett a határ menti együttműködésekért – érdemes és célszerű is ennek a kiterjesztése -, de nemzeti forrásokkal is támogatnunk kell a határ menti együttműködést. Jelenleg mindössze egyetlenegy támogatási rendszer van kimondottan a határon átnyúló kis- és középvállalkozások számára. És végül itt vannak a politikai-gazdasági korlátok – egy csomó új és megoldatlan feszültségforrás, mint például Bős-Nagymaros kérdése, a gyurgyeváci erőmű építése vagy az időszaki protekcionista intézkedések. Hiába akarna egy település a szomszéd országbeli partnerével együttműködést kialakítani, ha a központi politika akadályozza ezt, inkább fel sem veszi a kapcsolatot.

Az intézményi szint ugyanakkor rendkívül látványosan fejlődött az elmúlt tíz év alatt. Létrejöttek szervezetek, eurorégiók, települési szövetségek, intézményi szövetségek garmadája. Mégis ezen a szinten is számos gond van. Az egyik az összhang hiánya. Európában amúgy is sajátos csoda a tökéletesen decentralizált magyar közigazgatás rendszer, amelyhez nagyon nehéz bármit is illeszteni. A külföldi partner elbizonytalanodik, hiszen vannak itt városok, megyék, gazdasági kamarák, helyi kezdeményezések: kivel lehet itt együttműködni, és ki vezesse ezeket az együttműködéseket? Nagy átfedések vannak: a forrásokat egy csatornába kellene terelni, összehangoltan működtetni. Ide kapcsolódik az együttműködők jogi státusa: a jogi személy abban a pillanatban hiteleket vehet fel, beruházhat stb., ezek jelenleg azonban inkább kvázi-egyesületek zavaros jogi státussal.

A másik a kritikus tömeg problémája. Itt megyék próbálnak megyékkel együttműködni, keresik a partnerkapcsolatokat, de így akkora tömegek alakulnak ki, amelyek hatékonyan nem működtethetők. A túlméretezett Kárpátok Eurorégió az eklatáns példa erre: egyszerűen nem működtethető, törik is szét. Leegyszerűsítve azt mondhatom, hogy ezek a politikusok eurorégiói, akik évente egyszer elmennek vacsorázni, az újságírók riportokat készítenek velük, lefotózzák őket, és aztán van három bizottság, amelyik nem akar ülésezni. Ezért permanens a változás: eurorégiók alakulnak, aztán elhalnak, újak születnek. De ez csak lejáratja a gondolatot, visszafogja az emberek lelkesedését, hitét, akaratát.

Végezetül a jövőbeni feladatokról. Tudjuk-e egyáltalán, hogy mi van a másik oldalon? Nem tudjuk. Nem ismerjük a gazdasági szerkezet, a társadalmi szerkezet változásait, a településhálózatot, az infrastrukturális felszereltséget, az intézményrendszerek működését, a gazdasági kapcsolatok tartalmát. Fontos feladat a fejlesztési elképzelések feltárása és összehangolása. Félő, hogy a Kárpát-medencében mindenki meg fogja csinálni a maga repülőterét – amely kicsi lesz, de az övé. De legalább tudnánk arról, hogy mindenki repülőteret akar, és akkor mondhatnánk: a tied ilyen legyen, az enyém meg olyan. Idetartozik a lehetséges támogatási rendszer elemeinek meghatározása és hatásainak modellezése is.

Forgatókönyveket kell kidolgozni az EU-tagság utáni helyzetre. Ha őszinték vagyunk, nem nagyon tudjuk, hogy mi történik utána ezen az 1800 km-es határszakaszon: egy rigid schengeni típusú berendezkedésre számítsunk, vagy inkább egy skandináv típusú együttműködésre. Ennek kapcsán vizsgálandó az a kérdés is, hogy amennyiben 2006-ig esetleg tényleg átalakulna a magyar közigazgatás, és létrejönnek a nagyobb hatáskörrel, komolyabb jogosítványokkal rendelkező régiók, akkor azok milyen együttműködéseket és regionális kapcsolati rendszereket alakíthatnak ki.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon