Skip to main content

A Wittner-jelenség

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Wittner Máriát a rendszerváltás óta ismerheti a közvélemény. Számos TV-, rádióinterjújával, dokumentumfilm-szerepével az egyik leghíresebb ’56-os „pesti srác” lett. Nyilatkozataiból megismerhettünk egy rendkívül viszontagságos életutat, és láthattuk, hogy ha kellett, elszántan védelmezte a volt felkelők és más ’56-osok érdekeit mindenfajta igazságtalansággal szemben, síkraszállt a történelemhamisítás ellen is. Ha nem is volt mindig teljesen igaza, hiteles személyiségével fontos szerepet vállalt az Ügyért.

Ennek most már két éve vége. Wittner egy villámgyors fordulattal a „polgári-nemzeti” politikusok janicsárja lett, és ezt a kötete félreérthetetlenül dokumentálja.

Azt azonban sajnos nem, hogy mindez miért, hogyan ment végbe. Így pedig ez a kötet semmiben nem különbözik bármelyik magyarfórumos vagy demokratás opus színvonalától. Recenzióra tehát csakis e páratlan ívű életpálya kedvéért vállalkozom.

Wittner 1937-ben született Budapesten. Hat testvére volt. Édesapját nem ismerte (úgy tudja, iráni volt, aki perzsaszőnyeg-készítőként és kereskedőként a Párisi Áruházba járt, ahol édesanyja dolgozott). Édesanyja kéthónapos korában dajkaságba adta, kétéves korában pedig a keresztanyja elhelyezte egy karmelita zárdában. Apácák nevelték 1948-ig, amikor felkutatták édesanyját, és visszavitték hozzá. „Nem éreztem semmi anyai melegséget [...] valahogy mindig kínos teher voltam, akit le kellett tagadni, akinek kényelmetlen volt a léte.”[1] Két hónap múlva az Üllői úti gyermekotthonba került. Gimnáziumba íratták, de két osztály után félbehagyta tanulmányait, és Szolnokon, majd Kunhegyesen, a járási tanácson gépíró lett. 1954-ben teherbe esett, majd összeveszett vőlegényével. Állást is változtatott: gazdasági idénymunkát végzett, később pincértanulónak szerződött. A szülés miatt a szerződést nem tudta teljesíteni, fél évig Debrecenben, egy csecsemőotthonban tartózkodott, majd Budapesten előbb alkalmi munkát vállalt, később háztartási alkalmazott lett. A VIII. kerületi Lévai Oszkár utcában lakott albérletben.

1956. október 23-án részt vett a Rádió ostromában és az épület elfoglalásában (a lőszerutánpótlást biztosította). A reggeli órákban csatlakozott a szovjet katonák és a rendőrök elleni harchoz. Oldalkocsis motorkerékpárral a kórházba szállította sebesült társait. 25-én a Corvin köziek kötelékében tevékenykedett, a harcok alatt főleg lőszert szállított, tárakat töltött, és benzines palackokkal látta el a férfiakat. Itt ismerkedett meg Havrilláné Sticker Katalinnal, akivel a forradalom idején nagyrészt együtt tevékenykedett. A 26-án megalakuló Vajdahunyad utcai felkelőcsoporthoz csatlakozott, és a továbbiakban is részt vett a harcokban. 30-án egy felkelőcsoporttal megtámadta a X. kerületi rendőrkapitányságot, és elszállította a fegyvereket, amelyekből – a hatósági iratok szerint – osztott a pártház épületét ostromlóknak. Kiss Károly parancsnok kérésére cikket írt a Magyar Honvéd számára Hogyan győztünk az ávósok és a szovjet csapatok ellen címmel (valószínűleg november 3-án), de már nem jelenhetett meg. November 4-én az Üllői úton harcolt a benyomuló szovjet csapatok ellen, míg egy aknaszilánk meg nem sebesítette a hátán és a lábán. Bekötözték, és kórházba szállították.

November 9-én hagyta el a Péterfy Sándor utcai kórházat, december 15-én udvarlójával, a később szintén elítélt Farkas Józseffel Ausztriába menekült. Hiányzott a gyermeke, így a karácsonyi napokra illegálisan hazajöttek, majd 27-én ismét határátlépést kíséreltek meg (ismét a gyerek nélkül), elfogták, majd hamarosan kiengedték. „Már csak egy szóval tudok felelni, hogy miért jöttem haza: mert hülye voltam.” Gyári munkásként elhelyezkedett a Palack- és Üvegipari Vállalatnál. Két hét múlva, 1957. július 16-án letartóztatták, és nyolc társával I. rendű vádlottként állt a bíróság elé. 1958. július 23-án az elsőfokon eljáró Tutsek-tanács halálra ítélte. „...Irataim között találtam egy félig befejezett levelet a börtönből, amit még anyámnak írtam. [...] Egyetlenegy levelet írtam, amikor halálra ítéltek. És akkor azt hittem, [...] hogy ha már felakasztanak, legalább az unokájának megbocsát, vagy az unokáját magához veszi, vagy én nem is tudom, mit kéne megbocsátani, azt, hogy megszülettem. [...] És nem kaptam rá választ. Akkor nem kaptam rá választ, amikor a legkutyább helyzetben voltam, amikor ott álltam, hogy élet vagy halál, amikor minden remény kiveszett az emberből.”[2] A 24-ei kegyelmi tanácskozáson csak Nagy László ügyész tekintett volna el az ítélet végrehajtásától. A másodfokú tárgyaláson, 1959. február 24-én a Borbély-tanács az életfogytig tartó börtönbüntetés mellett döntött, csaknem biztos, hogy fiatal korának köszönhetően. (Három társát, Havrillánét, Kóté Sörös Józsefet és Tóth Józsefet kivégezték.) 1970. március 25-én szabadult amnesztiával.

Varrónőként helyezkedett el, előbb a fővárosban, a FEDOSZ-nál, majd Dunakeszin, Gödön. Évekig Szolnokon lakott, majd férjhez ment, és Dunakeszire költözött. Ebből a házasságból született második gyermeke. Elvált alkoholista férjétől. 1956-os sérülése egyre jobban terhelte a gerincét, állást kellett változtatnia, nagy nehezen felvették a gödi téeszbe, takarítani. 1980-ban sor került a gerincműtétre, ami után leszázalékolták.[3]

A rendszerváltás idején Krassó György köréhez tartozott: tüntetett a kerekasztal-tárgyalások, majd a listás választások ellen,[4] emellett súlyosan kifogásolta az „elvtársak” részvételét az 1956-os emlékünnepségeken.

1990-től a Pofosz kegyeleti és szociális elnökhelyettese, valamint az ’56 Alapítvány kuratóriumi tagja, 1993-tól a Szabadságharcosokért Alapítvány Lakásfelmérő Bizottságának elnöke.

Ebből az időből számos interjú készült vele, és a médiaszerepléseiből eredő népszerűségét általában nemes ügyek szolgálatába állította. Síkraszállt azért, hogy a hozzá hasonló többi halálraítélt is kapjon lakást.[5] Harcos antikommunizmusát mindig megtartotta, voltak megalapozatlan kijelentései is, de tartózkodott a gyűlöletbeszédtől.

A lakásfelmérő bizottság elnökeként a mátyásföldi bajtársi otthonok elosztása miatt súlyos konfliktusba került Pongrátz Gergellyel és az ő emigráns barátaival, akik még a tettlegességtől sem riadtak vissza. Amennyire rekonstruálni lehet a tényeket, Wittner a tényleges rászorulók érdekeit képviselte. „A forradalom után emigráltaknak fogalmuk sincs a megtorlásról, arról, min mentünk keresztül. [...] Senkinek sincs joga sárba tiporni a lyukas zászlót, vagy ugródeszkának használni azt.”[6] Ekkoriban súlyos támadás érte az 1956-os Magyarok Világszövetsége részéről is. 11 aláíró kijelentette, hogy „Wittner Mária soha nem volt szabadságharcos, és fegyver akkor volt életében először a kezében, amikor egy fotós előtt pózolt. Mint maga is nyilatkozta 1991. október 18-án, eszmeiség nem vezérelte. Harci cselekményekben nem vett részt. Így tisztségeit, kitüntetéseit is indokolatlanul kapta.”[7] (Wittnert más rágalmak is gyakran érték az ’56-os múltjával kapcsolatban.) Az ’56-osok széthúzása nagyon elkeserítette. „Ma már odáig jutottam, hogy lassan el kell kezdenem szégyellni magam, azért, hogy ’56-os vagyok, ezért a sok viszálykodásért.”[8]

Ekkoriban következetesen fellépett a történethamisítás ellen is, részt vett az Iván Kovács Emlékbizottság felállításában. Az ’56-os Emlékbizottság tagja lett többek között Donáth Lászlóval, Halda Alízzal, Hegedűs B. Andrással, Litván Györggyel, Mécs Imrével együtt.[9]

Az 1956-os Intézet szervezésében a forradalom 40. évfordulóján tartott nemzetközi konferencián részt vett, ő olvasta fel a távollevő Benkő Zoltán írását.

Az igazság elkötelezettjeként lépett fel akkor is, amikor az ügynökügyben hajlandónak mutatkozott tanúvallomást tenni Torgyán József ellen.[10]

Az 1998-as választást követően, amikor az új kormányzat minden támogatást megvont az 1956-os Intézettől, személyesen igyekeztem aláírásokat gyűjteni az ’56-os Szövetség és más szervezetek Nádor utcai székházában. A volt ’56-osok megosztottak voltak, többen tartottak a támogatás következményeitől, annál is inkább, mert Sinkovics Gyula, az ’56-os Szövetség elnöke deklaráltan az új kormányzat híve volt. Wittner Mária azonban mellém állt, és minden kételkedőt azzal igyekezett meggyőzni, hogy az 1956-os Intézet támogatása teljes mértékben 1956 érdeke.

Ekkoriban rendszeresen látogatta intézetünket, ez lassacskán elmaradt, majd jött a radikális metamorfózis, a 2001-es parlamenti beszéd. Tényleg érdekes lenne tudni, hogy mi történt.

Könyvében már minden végletesen leegyszerűsödik. Már az ’56-os történetek sem érdekesek, csak az, hogy vannak a jó népnemzetiek és a gonosz liberálbolsevikok.

A mű nagyobb részét 2001 utáni interjúk, visszaemlékezések, beszédek, levelek teszik ki, így a benne ismertetett MIÉP-es felfogás többször ismétlődik.

A korábbi küzdelmei is feledésbe merülnek, Iván Kovács-bizottság törekvése is időszerűtlenné vált.[11]

Egyedül a Tóth Ilona rehabilitálásáért folytatott harcnak szentelt helyet, igaz ennek egy teljes fejezetet. Wittner már a 90-es évek elejétől kezdve koncepciósnak tartotta a szigorló orvosnő perét, és végül diadalmasan idézi a semmisségi ítéletet mint a győzelem egyértelmű bizonyítékát. A Tóth Ilona-ügyet itt nem részletezem,[12] csak annyit jegyzek meg, hogy e leközölt bírói végzés a koncepciós elv látványos vereségét igazolja (hogyan lehet ezt nem észrevenni?), mivel az indoklás így hangzik: „Tóth Ilona elítélésére – a forradalom és szabadságharcos céljával, eszmeiségével való azonosulásra tekintettel – a forradalommal, illetve harci cselekménnyel összefüggésbe hozott cselekmény miatt került sor.” Az pedig bajtársiatlanságként értékelhető, hogy a per férfiáldozatairól még csak meg sem emlékezik.

A politikai küzdőtársak közül csak Krassó Györgynek állít emléket. Teheti, mert ő már nem tud tiltakozni. Nyilván, mint 1990-ben, elhatárolná magát e könyv szellemiségétől, azaz „a politikai handabandázásoktól, a nemzeti pántlikás akcióktól, amelyek lealacsonyítják a magyar forradalom és szabadságharc szellemiségét, célkitűzéseit és emlékét...”[13]

Nem csoda, hogy Wittner történelemszemlélete is megváltozott. Korábban ezt nyilatkozta: „Köztudott már, hogy nyilasokból lettek a legvéresebb szájú kommunisták, mert nekik kellett legjobban bizonyítani.” „Elég volt, hogy 1945 után a nyilasokból partizánok lettek.”[14] Újabban azonban csak a szovjeteket tartja megszállóknak, a németek oldalán küzdő magyarokat pedig hősöknek.

Ami korábban elképzelhetetlen lett volna: ő is beállt az ’56-os halálraítélt Mécs Imre molesztálói közé. Az apák és fiúk felfogást is teljesen átvette, miként az EU-ellenességet, a globalizáció-ellenességet és a különféle összeesküvés-elméleteket. Egyértelműen kiáll a Vasárnapi Újság és a Demokrata mellett, és stílusa is mindezeknek megfelelően alpárivá változott. Ugyanakkor átszellemült katolikus lett belőle, aki gyakran beszél a szentekről és a megbocsátásról is.

Érzékelhetően a 2001-es parlamenti beszédére a legbüszkébb. Higgyük el neki, hogy az teljes mértékben az ő alkotása. Most már a NÉP nevében nyilatkoztatja az IGAZSÁGOT. És minden témakörben szakértő, neki mindegy, hogy gazdasági, közbiztonsági, kultúrpolitikai kérdés merül fel. Ugyanilyen magabiztos egy évvel később a szavazatok újraszámlálásáért tartott beszédekor is.[15]

A szerző számos levelet is közölt kötetében, természetesen olyanokat, amelyek vele teljesen egyetértenek. Egy kivétel is akad, aki ezt merészelte írni: „Wittner Máriát soha senki nem hatalmazta fel, hogy a Magyar Nép nevében beszéljen.” Természetesen előtte és utána is megkapta a magáét. Végső érvként pedig egyébként is bármikor előjöhet azzal, hogy halálra ítélték és 13 évet raboskodott.

Dr. Tamáska Péter történész szerkesztésével, bevezetőjével,[16] jegyzeteivel és riportjaival alaposan hozzájárult e valójában sztálinista brosúrákra emlékeztető műhöz.

Jegyzetek

[1] Interjú Wittner Máriával. Készítette Lugossy István 1991–92-ben. OHA, 364. sz. 3.

[2] Wittner-OHA, 27.

[3] Eörsi László: Corvinisták 1956. 1956-os Intézet, 2001. 494. (Források: Wittner Mária és társai. BFL 8046/58, TH V-142941.)

[4] Ezek mindenképpen elhibázott akciók voltak.

[5] Molnár Pál: A Szolidaritás jele (Wittner Mária szabadságharca). Népszava, 1991. X. 21.

[6] Ötvös Zoltán: Senkinek sincs joga sárba tiporni a lyukas zászlót. Népszabadság, 1993. X. 22. L. még S. Ráduly János: Emigrációs szindróma. Magyar Narancs, 1993. X. 14.

[7] 56-os Híradó, 1994. II. 1.

[8] Győrffy László: Halálra ítélték? Életre ítélték? Hitel, 1994/10.

[9] Magyar Nemzet, 1994. október 19.

[10] Bartha Szabó József: Tanúvallomások Torgyán József ellen. Népszava, 1997. VI. 25.

[11] Sőt a 26. oldalon színes fényképen együtt pompázik korábbi ellenlábasával, Pongrátz Gergellyel.

[12] L. E. L.: Tóth Ilona. A valóság és a mítosz. Beszélő, 2002/6. 82–96. – E. L.: Mítoszok helyett, 1956. Noran kiadó, 2003, előkészületben.

[13] Magyar Narancs, 1990. XI. 22.

[14] Molnár Pál, id. cikk – Ötvös Zoltán, id. cikk.

[15] A demonstráció egy éves évfordulóján Wittner a következőket mondta: „Magyarországon törvénytelen bábkormány működik, a tavalyi választásokra charterekkel hozták haza a kettős állampolgárságú izraelieket.” Népszabadság, 2003. VII. 5.

[16] Ízelítőként: „Nem ellenőrizve – pecsételheti rá a forradalom harcosnője a mai, a Nagy-Románia létrejöttét Budapesten ünneplő Nasatasével koccintó, a pártállam köpenye alól kibújt új elitre.”


Kapcsolódó cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon