Skip to main content

Aki dolgozik – boldogul

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Kenedi János: Tiéd az ország, magadnak építed


„Ó de milyen Ismerős!
Vakond mondja vakondul.
Ki dolgozik – boldogul.”
T. Janovic: Egy udvarnak sok lakója    

Tényleg ismerős! Az ország első embere is ezt mondta! Csak vakondul a dolog kicsit másként hangzik: aki föld alatt dolgozik – boldogul!

Az alacsony bérek kiegészítésének hagyományos formája a túlórázás. A többletjövedelem eme lehetőségének meglobogtatása ma is az álláshirdetések kedvelt fogása. (Villamos- és gépészmérnököket, technikusokat keresnek 1982 januárjában ezzel a kecsegtető ígérettel a paksi erőmű kivitelezéséhez.) A lakosság jelentős része azonban nem túlórázhat, vagy túlórával együtt sem boldogul. Szüksége van az állami, a szövetkezeti kereten kívül szerzett jövedelemre is.

Kenedi János könyve a társadalmilag (államilag) szervezett gazdaságon kívüli tevékenység mélyebb bugyraiba kalauzolja az olvasót, abba a szférába, melyet egyes szociológusok harmadik ökonómiának neveznek (megkülönböztetve ezzel a legális második és az állami, szövetkezeti első gazdaságtól). Itt az ügyletek a „szocialista törvényesség” szempontjából többnyire illegálisak, feketék.

A történet egyszerű: egy fordításból tengődő értelmiségi – különböző kényszerítő körülmények hatására – építkezni kezd. A szükséges tőke előteremtése és az építkezés bonyolítása során megismeri és – olykor saját kárán – kitanulja a reálisan létező gazdaság szabályait. Ezek meglehetősen bonyolultak, így mikor elkészül a ház, a főhős választás elé kerül: hagyja veszni frissen szerzett tudását, és tengődjön tovább a 25-50 forintos órabérű fordításokból, vagy csapjon fel építkezési vállalkozónak? De az utóbbi úton megszerezhető jövedelem gyorsan meghaladná személyes szükségletét; érdemes-e a fekete gazdaságban maradva a börtönt kockáztatni vagy akár adózó állampolgárként a közt szolgálni?

Mindenki hall fantasztikus történeteket az építkezők kálváriájáról, az ügyeskedés lehetőségeiről, de a tapasztalatokat mindeddig senki nem tette közzé. (Néhány szociológus tudományos igényű írását nem számítjuk ide.) A könyv nagy érdeme tehát, hogy a létező magyar szocializmus működésének egy kevés publicitást kapott szeletét tartja elénk a szociográfia eszközeivel.

Nem valami periférikus jelenségről van szó, ez köztudott. Hogy csak a szorosabban vett témánál, a lakásépítésnél maradjunk: a lakások csaknem fele a szocialista szektoron kívül épül. Gazdáik többsége valamennyire mindenképpen találkozik a Kenedi-leírta eseményekkel; évi 36-38 ezer lakástulajdonos, húsz év alatt az ország lakosságának közel 10 százaléka (ha lakásonként egy főt számolunk). Az érintettek köre azonban ennél jóval szélesebb. A könyv hősének lakása 560 ezer forintból épült meg – 1982-ben ennyiből még a megszerzett tapasztalatok birtokában sem tudná kihozni. Manapság közel ennyi készpénz szükséges az állami építésű lakások megszerzéséhez is. Közhely: „rendes” munkából, családi segítség nélkül nem lehet ennyit megtakarítani. Aki még nem építkezik, csak lakásra gyűjt, az is kénytelen tehát „nem rendes” jövedelem után nézni, esetleg a második vagy a harmadik gazdaságban. És akkor még mindig nem szóltunk azokról, akik „csak” életszínvonaluk szinten tartása érdekében kerülnek kapcsolatba a fekete ökonómiával.

Azonban nemcsak a leírás, a tényközlés közérdekű és aktuális a könyvben, hanem a történetet záró dilemma is: miért érdemes ma Magyarországon vállalkozni?

A könyv, mivel egyetlen eset köré csoportosítja a történéseket, egyetlen választ ad a kérdésre: az aszkézisre hajlamos, már az építkezés előtt is „szabadúszó” hős azt mondja: amíg jövedelmét nem fordíthatja kedve szerint utazásra, nem érdemes vállalkoznia. Ám nem tekinthetünk el attól, hogy a személyes szükségletek még Magyarországon is szinte parttalanok, és feltehetően a kisebbség gondolkodik a könyv hőséhez hasonlóan: „se nyaraló, se termelésen kívül helyezett malom, se cicomásabb kocsi nem érdekel.”

Egy harmadik válasz is kínálkozik a fenti kérdésre: az irracionálisán működő, még mindig agyonideologizált, hierarchizált állami és szövetkezeti intézményrendszerrel szemben a vállalkozók világa a ráció és a szabadság birodalma – még akkor is, ha (Bauer Tamás szellemes párhuzamával élve) az előbbi rókatörvényeivel szemben az utóbbinál farkastörvények uralkodnak.

Kenedi János közel három éve fejezte be könyvét. A Tiéd az ország 1981-ben megjelent Angliában, 1982-ben pedig Párizsban francia nyelven és a Magyar Füzetek Könyvei kiadásában magyarul is. A hazai állami könyvkiadásnak azonban nem kell.

Talán nem aktuális a téma? Erről szó sem lehet, hiszen 1980. február 19-én már a politikai bizottság is foglalkozott a „második gazdaság”-gal, kimondva, hogy mint gyűjtőfogalom nem létezik (Kenedi könyvében sem fordul elő); a helyes megnevezés: kisegítő gazdaság. Vajon „ki kit segít ki?” Talán az állami gazdaságot segíti ki a bajból a vállalkozó? Jelen keretek között aligha. A hivatalos szociológia úgy véli: a kisegítő gazdaság a „növekvő életszínvonallal járó, megnövekedett, differenciált szükségleteket” elégíti ki, ezzel támogatja a szocialista szektort. Valójában azonban a második és a harmadik gazdaság elsősorban azzal segíti (ki) az államot, hogy megtűrt-megengedett jelentős többletmunka árán az emberek többé-kevésbé elégedettek – boldogulnak.

Lehet, hogy Kenedi könyvét rossznak találják, akik a kiadásról döntenek? A Tiéd az ország, magadnak építed nem hibátlan mű. Egy-egy manőver leírása nehezen követhető, máshol, főleg a főhős belső monológjainál, a plasztikus ábrázolást szolgáló, de túlburjánzó képi ötletek teszik nehézkessé a szöveget. De a magyar könyvkiadás által megjelentetett művek átlagos színvonalát felülmúlja, ez vitathatatlan. (Mellékesen: az alig 200 oldalas kézirat terjedelemre is tökéletesen beilleszkedne a számtalan kis sorozat valamelyikébe.)

Esetleg azért nem adják ki, mert nagyon „kemény”?

Erről sem lehet szó. A választott főhős szerencsés helyzetből indul. (Az atya külföldi kiküldetése, a mama pénzügyi támogatása stb.) Olyan tökéletesen könnyedén vágja át magát a kész lakáshoz vezető vadregényes úton, hogy az olvasó él a gyanúperrel: a valóságban azért nem ilyen kedélyes a dolog. Mire a lakás elkészül, a nélkülözés, a pénz utáni hajsza, az állandó feszültség családokat bomlaszt szét, a „házilagos”, szakértelem nélkül végzett munkában fiatal emberek rokkantak meg. Mindehhez társul az állandó szorongás a féllegális úton szerzett és szállított anyagok, az elhanyagolt „első gazdaság”-beli állás miatt.

Ha ezekről a mindennapos ügyekről is tudósítana a könyv, rá lehetne sütni a bélyeget: feketére lakkozott szociográfia, nem kell! De Kenedi nem a lakásépítés poklára volt kíváncsi, hanem a reálisan létező gazdaság működésére.

Akkor hát miért nem adták ki? Csak.

Déry Tibor a hetvenes évek elején egy író–olvasó-találkozón azt találta mondani: nem tud olyan jelentős magyar műről, amely ne jelenne meg. Ha Párizst, Londont, Münchent és – nem utolsósorban – a hazai szamizdatot is számításba vesszük, Déry kijelentése ma talán közel jár az igazsághoz.Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon