Skip to main content

Egy szomorú szocialista halálára

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Haraszti Sándor, 1897–1982


Az ő dilemmájuk így hangzik: lehet-e a jót rossz eszközökkel, a szabadságot az elnyomás útján elérni; létrejöhet-e egy új világrend, ha létrehozásának eszközei csak technikailag különböznek a régi rend joggal utált és megvetett eszközeitől?
Lukács György

Haraszti Sándor életét, munkásságát, személyiségét jóformán alig ismerjük. Nem maradtak utána vaskos könyvek; művei – főképp cikkek, tanulmányok, irodalmi kritikák – a két háború közötti magyar baloldali folyóiratok, a Korunk, a 100%, a Társadalmi Szemle hasábjain találhatók. Önálló könyve csak egy jelent meg, 1931-ben: Mi a fasizmus? Maga az életmű azonban lényegesen több, mint a két háború között írt cikkek: Haraszti Sándor politikai gondolkodó volt, élete és munkássága jelentős – bár torzóban maradt – kísérlet a magyarországi kommunista mozgalmon belül a demokrácia és a szocializmus összeegyeztetésére, a demokratikus szocializmus politikai kultúrájának megteremtésére. A nagy kivételek közé tartozik, akik – legalábbis a háború után – a szocialista gondolkodás és gyakorlat önbírálatát tartották feladatuknak.

Apja uradalmi cseléd, mikor Haraszti Sándor 1897-ben megszületik. A tanyáról 1905-ben beköltözik a család Pécsre. Haraszti itt jár középiskolába, bátyja révén ekkor ismerkedik meg brosúrákból és néhány „alapkönyv”-ből a szocialista gondolattal. Apját behívják katonának, neki pénzt kell keresnie: a vasútnál helyezkedik el. ’19-ben vöröskatona. A Baranyai Köztársaságban[SZJ] a Munkás segédszerkesztője. A bukás után Bécsbe kerül; innen a párt – saját kérésére – Jugoszláviába küldi. 1922-től a Bácsmegyei Napló szerkesztőségében dolgozik Újvidéken. 1929-ben kiutasítják Jugoszláviából. Rövid bécsi tartózkodás után Pestre jön. Ekkor már rendszeresen dolgozik a Korunknak, és a 100%-nak. 1931-ben letartóztatják, de hamarosan szabadul. A Korunk pesti képviselője lesz. 1933-ban ismét letartóztatják; ezúttal három hónapot tölt börtönben. 1935-től már egyfajta „informális központ”: sok fiatal kommunista jár hozzá, még Debrecenből is; ekkor ismerkedik meg többek között Donáth Ferenccel. A Gondolat szerkesztésében is tevékeny részt vállal. A Márciusi Front[SZJ] szervezésében tanácsokkal segíti Donáthékat. 1937-ben letartóztatják, de néhány nap múlva kiengedik, írásai, széles körű tájékozottsága és vitázó kedve révén ekkor már nagy a tekintélye, főleg értelmiségiek között.

A háború alatt Pesten tartózkodik, ’44-ben illegalitásba vonul. Röplapokat szerkeszt, részt vesz a Szabad Nép első számainak elkészítésében. ’45 elejétől a Szabadság főszerkesztője. A Magyar–Jugoszláv Baráti Társaság elnöke lesz. 1950 novemberében letartóztatják; ’51-ben Donáth Ferenccel, Kádár Jánossal és Losonczy Gézával együtt – „koholt vádak” alapján – elítélik, a négy vádlott közül egyedül őt, Harasztit halálra. Feltételezhetően azért, mert „szabadszájúságával” maga ellen hangolta vádlóit. (Ugyanez a tulajdonsága lehetett az oka, hogy ’45 után nem kapott magasabb pártfunkciót.) 1954-ig úgy volt börtönben, hogy nem tudhatta: melyik pillanatban viszik kivégezni. Donáthékkal együtt szabadul.

Bibó István mondta: szeretné, ha fejfájára azt vésnék – élt 1945–48. Haraszti Sándor, azt hiszem, ezt vésette volna fel: élt 1954–56. Miután Nagy Imre 1953 júniusában meghirdeti az „új szakasz”-t, a fiatalabb írók és újságírók – akik előtt Harasztinak nagy a tekintélye –kezdenek rádöbbenni, mi folyik ebben az országban. A döbbenetet elemi erővel fokozza az ártatlanul elítéltek visszatérése. (Megrázóan vall erről Benjámin László Haraszti Sándorhoz írt verse, az Így vagyunk.) Haraszti kiszabadulása után a Béke és Szabadság főszerkesztője lesz. Nagy Imre baráti köréhez tartozik – az írókhoz és újságírókhoz, akik hiszik, hogy meg kell próbálni: „jóvátenni a jóvátehetetlent.” Járja a várost, szerkesztőségekben vitázik és érvel – puszta jelenléte is felkiáltójel. Az írómemorandum szövegezésében is részt vesz. A memorandumot – javaslatára – csak párttagok írták alá, 57-en, s Zelk Zoltán olvasta fel 1955 novemberében a Magyar Írók Szövetsége párttaggyűlésén. A Központi Vezetőség határozata szerint a memorandum „támadás a párt és az állami vezetés politikája ellen”. A rábeszélések hatására mindenki visszavonta aláírását – nyolc kivétellel: Aczél Tamás, Benjámin László, Déry Tibor, Haraszti Sándor, Losonczy Géza, Szervánszky Endre, Vásárhelyi Miklós és Zelk Zoltán. A KEB határozata értelmében Harasztit és Vásárhelyit kizárták a pártból. (A többiek büntetése enyhébb volt.)

A forradalom alatt Haraszti az Újságíró Szövetség elnöke és a pártlap főszerkesztője. A szovjet csapatok bevonulását követően Nagy Imréékkel együtt a jugoszláv nagykövetségre megy, onnan szállítják a hatóságok Romániába. 1958-ban börtönbe kerül;[SZJ] előbb Donáth Ferenccel egy cellában a budapesti Gyűjtőfogházban tartják fogva, majd átszállítják Vácra, ahol a fordítóirodán dolgozik. 1960-ban szabadul. ’63-ban az Akadémiai Kiadó Lexikon-szerkesztőségéhez kerül. Nyolcvanadik születésnapján, 1977-ben a Szocialista Magyarországért Érdemrenddel tüntetik ki. A Lexikon-szerkesztőségtől – akarata ellenére és megkérdezése nélkül – 1979-ben nyugdíjazzák, szerződését nem hosszabbítják meg.

A Lexikon-szerkesztőségben ismertem meg 1977-ben. Fáradt volt már ekkor, de szopókás cigarettáját szíva néha megállított a folyosón, és mesélt vagy kérdezett valamit. 1979-ben, amikor a Charta ’77 aktivistáinak pere ügyében mintegy 250 magyar értelmiségi „memorandumokban” fordult az ország vezetőihez, Haraszti Sándor vádlón és szomorúan mondta nekem: őt senki se kereste meg. Halála előtt egy évvel, otthonában, zajos vendégsereg közepette egyszer csak halkan megkérdezte: hogyan látják a fiatalok? Mindent elrontottunk, vagy látnak-e még reményt…

A magyar baloldali gondolkodás nagy személyisége halt meg.

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon