Skip to main content

Az egyetlen kiút

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Megismétli-e magát a történelem Közép-Európa szovjet megszállta részén? Eddig minden évtizedben megpróbálta valamelyik nép visszaszerezni a demokráciát, és miközben a Nyugat dermedten figyelt, mindig katonai elnyomás végzett a kísérlettel. Most egyszerre két kommunista párt, a magyar és a lengyel kényszerül ismét pluralizmust és hatalommegosztást ígérni. Csehszlovákia sem állhat ellen sokáig egy új tavasznak. Vajon ezúttal elkerülhető-e a kudarc?

Az új tragédia előjele volna, ha a Bush-adminisztráció is csak kívülállóként tenné fel ezt a kérdést. Valójában a Nyugatnak nemcsak érdeke, hogy megindulhasson a békés áttérés a demokráciára, hanem sokat tehet ezért. Fel kellene ismernie, hogy a közép-európai válság a biztonság és a stabilitás új definícióját követeli meg, és új megoldásokat kellene javasolnia a Szovjetuniónak.

Túl a csapat- és fegyverzetcsökkentésen, Kelet-Közép-Európát különálló regionális problémaként a Moszkvával folyó tárgyalások napirendjére kellene tűzni. E lépés célja nem egy új, nagy, jaltai típusú rendezés volna, hanem annyi, hogy lemondassák a Szovjetuniót a Brezsnyev-doktrínáról.

„Cuius regio, eius religio” – akié a terület, az diktálja a vallást. Ezt a feudális elvet Sztálin kényszerítette ismét Európára, és utoljára Berzsnyev erősítette meg. Ez a doktrína állította meg a csehszlovák, a magyar és a lengyel reformot. A kelet-európai válság e doktrína válsága, és nem a szovjet glasznoszty visszhangja, mint Nyugaton sokan hiszik.

Budapesten, Varsóban és Prágában a korábbi demokratizációt (sic!) elfojtó restaurációs rezsimek kerültek végső csődbe. Független politikai mozgalmak, demokráciára érett társadalmak követelik a jogaikat, nyugati mintára. Gazdaságilag több ország szinte teljesen függővé vált a Nyugattól.

A bejelentett szovjet csapatkivonások nem hoznak megoldást Kelet-Európa számára – ugyanis a Nyugatnak szólnak. Támadó célúból megszálló jellegűvé változtatják a Vörös Hadsereg jelenlétét, abban a reményben, hogy a fellélegző Nyugat-Európa ezentúl szívesen látja majd a szovjeteket rendfenntartó erőként a forrongó Kelet-Európában. Ez Gorbacsov saját változata a „területért békét” témájára, és egyúttal a Brezsnyev-doktrína utolsó kiadása.

Ez azonban igen hibás számítás, és a Nyugat rossz szolgálatot tenne Gorbacsovnak, ha ezt nem mondaná meg neki. Az egypártrendszerek tarthatatlanokká váltak Kelet-Közép-Európában, és erőltetett életben tartásuk csakis konfliktusokhoz vezethet Európa közepén. Ha eddig a demokratizálás mozgalmait destabilizálónak vélték egyes nyugati országok, ma már a demokratizáció elmaradásától kell félteniük az európai stabilitást.

A közép-európai bajokból csak egyetlen békés és közös kiút van a Nyugat és Moszkva számára. Gazdasági, belpolitikai és ideológiai tekintetben a Szovjetuniónak egyértelműen fel kell adnia fennhatóságát a katonailag általa ellenőrzött országokban. Valójában ugyanis ezek az országok még mindig nem lehetnek biztosak benne, nem fogják-e holnap a Kremlben kalandorságnak minősíteni valamelyik mai reformjukat.

Jelenleg a Nyugat több okból is húzódozik attól, hogy felvesse a kelet-közép-európai kérdést. Az „atlantisták” attól tartanak, hogy ezzel jogosulatlanná válna az amerikaiak európai katonai jelenléte. Az „európisták” viszont úgy érzik, a kérdés felvetésével otthoni nehézségeket okozhatnának Gorbacsovnak, ami veszélyeztethetné a détente-ot[SZJ] és a peresztrojkát. Valójában mindkét félelem alaptalan, ha világossá teszik, hogy a kelet-közép-európai demokratizációnak szóló zöld jelzés nem arra szolgál, hogy az érintett országokat áthozza a NATO oldalára, és arra sem, hogy egyoldalúan feloszlassa a Varsói Szerződést.

A détente és a peresztrojka bizonyosan megsínyli, ha a szovjet szándékok bizonytalansága fönnmarad. A reformok nem lesznek elégségesen bátrak, a válság csak mélyülni fog, és a halmozódó feszültség közepette elvész a békés átalakulás esélye. Az eredmény kezelhetetlen csőd, vagy újabb forradalmak és katonai beavatkozások.

Természetesen nem arra van szükség, hogy a Szovjetunió rendelje el a demokráciát elvtársainál. Ellenkezőleg, arra kell garanciát adnia, hogy magukra hagyja őket társadalmaikkal és hitelezőikkel szemben, s azontúl változások esetén sem avatkozik be katonailag a szövetséges országok gazdasági és politikai ügyeibe.

Ahogyan a NATO-nak el kell tűrnie, ha a választók kommunistákat juttatnak be a kormányba, a Varsói Szerződésnek is el kell viselnie a többpártrendszert és a szabad kereskedelmet. Semmi más nem lehet a Gorbacsov ígérte „közös európai ház” alapja. Csak ilyen politikai garancia bizonyíthatja, hogy a Varsói Szerződés nem agresszív tömb; e nélkül a legnagyobb csapatkivonás is csupán időnyerési manőver lehet.

A követelés, hogy a Szovjetunió jogi érvénnyel is mondjon le a Brezsnyev-doktrínáról, igen szerény, ha figyelembe vesszük a Varsói Szerződés rozoga állapotát. Valójában a Szovjetuniónak is érdeke ez, és a Nyugatnak nem kell cserébe bármit felajánlania a jövőbeni jobb kapcsolatokon kívül. Csakhogy a szovjet vezetők, mint azt Afganisztán esete is mutatta, képtelenek rá, hogy önkorlátozó döntéseket maguktól meghozzanak. A gondolatot el kell ültetni a fejükben, és ez a Nyugat feladata.

Minél előbb veti fel az új amerikai kormány a kelet-közép-európai kérdést, annál hamarább kezdi majd szovjet partnere segítőkésznek találni a javaslatot.

Megjelent a Washington Post és az International Herald Tribune 1989. március 3-i számában.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon