Skip to main content

Az elfelejtett Jennifer-akció

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

1992 októberében Robert Gates, a CIA akkori főnöke egy különös ceremóniáról készült filmfelvételt ad át Oroszország elnökének, Borisz Jelcinnek. A film hat szovjet tengerész búcsúztatási ceremóniájáról, majd az azt követő, tengerészhagyományoknak megfelelő tengeri temetéséről készült egy amerikai hajó fedélzetén, 1974-ben.

A fenti gesztust az Egyesült Államok kormánya egy, a két ország közti viszonyt évtizedek óta terhelő esemény lezárásának szánta. Az esemény, amelyet Jennifer Project néven ismert meg a világ, a hidegháborús korszak egyik legtitokzatosabb, egyben egyik legköltségesebb hírszerzési akciója. A nyilvánosság és az orosz hatóságok előtt minden részletében a mai napig sem feltárt eseménysor bepillantást enged a hidegháborús színfalak mögött folyó lázas hírszerzési tevékenység egy szeletébe, egyben az ezzel kapcsolatos hatalmi viszonyok működésébe az USA-ban.


A nagy jelentőségű eseménysorozat első epizódjának időpontja 1968. március 8., helyszíne a Csendes-óceán térsége, Hawaiitól mintegy 1700 tengeri mérföldre, északnyugatra. Ezen a napon az amerikai tengeralatti lehallgató rendszer, a SOSUS (Sea Spider) hidrofonhálózat tengeralatti robbanás hangját regisztrálja. Hasonló megfigyelésről tanúskodnak egy amerikai műhold és egy tengeri kutatóhajó műszerei is.

A SOSUS-rendszer már egy ideje nyomon követte a K–129 jelű szovjet tengeralattjáró nyugtalanságra okot adó mozgását. A K–129, az amerikaiak által Golf II-classnak nevezett osztályba sorolt tengeralattjáró nem a legújabb szovjet típus, de nukleáris robbanófejekkel ellátott rakétákat és torpedókat hordozott, valamint el volt látva a legmodernebb kommunikációs, irányító és kódoló berendezésekkel. A szovjet tengeralattjáró egyre jobban megközelítette Hawaiit és az itteni amerikai haditengerészeti létesítményeket.

A SOSUS elemző tisztjei a robbanás pontos helyét az észlelt adatokból nem tudták egyértelműen megállapítani, de a korábbi megfigyelések alapján biztosak voltak abban, hogy a robbanás a már észlelt szovjet tengeralattjáró fedélzetén történt, amely ezt aligha élhette túl. Egy elemzőnek, aki a szerencsétlenül járt szovjet tengeralattjáró maradványainak lokalizálásával foglalkozott, végül sikerült a SOSUS-rendszer és egy másik megfigyelő rendszer észlelési adatainak egybevetésével megállapítani a robbanás hozzávetőleges koordinátáit.

A szovjet tengerészeti hatóságok nem bizonyultak ilyen szerencsésnek. Több kiterjedt keresési kísérlet után sem voltak képesek az elveszett K–129 nyomára bukkanni – nyilvánvalóan nem ismerve ennek tartózkodási helyét és útvonalát. A szovjet hatóságok végül reménytelennek tartva a további kutatási tevékenységet, feladták a tengeralattjáró utáni kutatást, belenyugodva a súlyos veszteségbe.

Nem így az amerikai haditengerészet, amelynek hírszerző részlege azonnal belátta az információ birtoklása által nyújtott hatalmas lehetőségeket. Világos volt, hogy a szovjet K–129 tengeralattjárón lévő, nukleáris robbanófejjel ellátott ballisztikus rakéták és torpedók, valamint a fedélzeten szükségszerűen megtalálható kódkönyvek, kódgépek és egyéb technikai és kommunikációs információk olyan hadászati értéket jelentenének az USA számára, amelyeknek a Szovjetunió tudta nélküli megszerzése stratégiai előnyhöz juttatná az USA-t.

A tengeralattjáró értékes titkainak megszerzéséért tett első lépésként az amerikai Tengeralatti Hadviselés Hivatala (Office of Underwater Warfare) javaslatot tett a haditengerészet illetékeseinek az elsüllyedt tengeralattjáró helyének pontos felderítésére és ennek megközelítésére. A feladatot az ilyen célokra felszerelt USS Halibut tengeralattjáró hajtaná végre a javaslat szerint. A javaslat hamarosan zöld utat kapott Washingtonban.

A USS Halibut, valamint az ezt kísérő USNS Mizar felszíni kutatóhajó 1968 májusában már a helyszínen van. Június 15-én a többhetes kutatást siker koronázza: a Halibut műszerei felfedezik a K–129-et! A roncs bármely tengeralattjáró által elérhetetlen, mintegy 16 500 láb (kb. 5200 m) mélységben feküdt a tenger fenekén.

A következő időszak a K–129-nek a Halibut által nyújtott lehetőségek szerinti feltérképezésével telik. Ennek során mintegy 20 000 (!) felvétel készül a Halibut által lebocsátott kamerák segítségével. A képek egy csaknem sértetlen hajótestet mutatnak. A felvételek tanúsága szerint a torony közelében egy mintegy 3 m átmérőjű nyílás tátong, a három rakétasiló-nyílás közül kettő nyitva, az egyikben egy deformálódott nukleáris robbanófejű rakétával. (Ez a tény később egy nyilvánosságra hozott elmélet alapját képezi.)

A Halibut ezzel sikeresen elvégezte feladatát: lokalizálta az elsüllyedt K–129-et, valamint feltérképezte ennek állapotát. A hivatalának utolsó hónapjait töltő Johnson elnök az elért eredményeket imponálónak tartja, szorgalmazva további felhasználásukat.

Ennek végrehajtása már az 1969 januárjában hivatalba lépő Nixon elnök idejére esik. A Nixon-adminisztráció új nemzetbiztonsági tanácsadója, Henry Kissinger bemutatja a Halibut felvételeit Nixon elnöknek, vázolva a helyzetben rejlő lehetőségeket. Mindez mély benyomást gyakorol az elnökre, aki a CIA igazgatójának követelésére áthelyezi az ügyet a tengerészeti hírszerzés (Naval Intelligence) felelőssége alól a CIA hatáskörébe. Richard Helms CIA-igazgató a szervezet technikusaihoz fordul, kérve, hogy tegyenek javaslatot a tengeralattjáróban rejlő információk megszerzésének módjára. Az első elképzelések egy távirányítású mini-tengeralattjáró használatát fontolgatják, amely bejutva a K–129 belsejébe, felszínre hozhatná az ott talált tárgyakat. Az elképzelést hamar elvetik a mini-tengeralattjáró lehetőségeinek korlátozott volta miatt. Világossá válik, hogy a valódi eredmény eléréséhez sokkal nagyobb technikai vállalkozás szükséges. Meg kell kísérelni az 5 km mélyen fekvő szovjet tengeralattjárót teljes egészében a felszínre hozni és amerikai felségterületre juttatni, mindezt titokban.

A rendkívüli feladat technikai megoldásának létrehozásáért a CIA a különc milliárdoshoz, egyben technikai zsenihez, Howard Hugheshoz fordul. A tengeralattjáró titkos felszínre hozatalának tervezete a Jennifer Project nevet kapja. Ezzel megindul a hidegháborús korszak egyik legköltségesebb és legkomplikáltabb titkos akciója.


Az 1905-ben született Howard Hughes neve ma, 30 évvel halála után sem ismeretlen a közvélemény előtt. Az apjától jelentős vagyont és egy szerszámgépgyárat öröklő Hughes neve először az amerikai filmiparban vált ismertté, több sikeres film fiatal producereként. Érdeklődése hamarosan a repülés felé fordult. Kitűnő pilótaként a 30-as években több sebességi világrekordot ér el, majd a Föld rekordidő (3 nap és 19 óra) alatti körülrepülésével válik világhírű pilótává. Repülőgép-konstruktőrként szintén sikeresnek bizonyul, technikai zsenialitása már ekkor megmutatkozik. Emellett üzleti zsenialitása is ragyogó eredményeket produkál. Apjától örökölt vállalata, a Hughes Tool Company több mint sikeres. Ez és ennek leányvállalatai kiépülő üzleti birodalmának élete végéig fontos részét képezik. Hughes repülőgépgyártó vállalatot is alapít, a Hughes Aircraft Companyt, amely egyre növekvő vagyonának egyik alappillére marad a milliárdos élete során. Hughes üzleti birodalmához tartozott 1948 és 1966 között a TWA légitársaság, amelyet végül busás haszonnal ad el. A kivételes technikai és üzleti érzékkel megáldott Hughes több sikeres vállalatot alapít a technika több ágazatában, a helikoptergyártástól a tengeri kutatáson és hajózáson át a műholdas távközlésig.

A milliárdos különc ember hírében áll, különcsége a 30-as évek végétől egyre jobban elhatalmasodik. Mindamellett súlyt helyez arra, hogy a legfelsőbb politikai körökkel jó kapcsolatot ápoljon. Az események idején jó kapcsolatok fűzik Nixon elnökhöz, akinek megválasztásához nagyon komoly anyagi adományokkal járult hozzá. Titkos kapcsolatok fűzik a CIA-hoz is, amely számára vállalatai a kémműholdak elektronikus alkatrészeit szállítják. CIA-kapcsolatai azonban ennél is sokkal jelentősebbek. Többek között ő a tulajdonosa a világ jelentősebb nagyvárosaiban irodákat fenntartó reklámcégnek (Mullen & Co), amely valójában a CIA fedőszerve.

Howard Hughes 1966-ban eltűnik a világ szeme elől, beköltözve egy Las Vegas-i szálloda legfelsőbb emeleti lakosztályába. Innen ezután a külvilággal, munkatársait és alkalmazottait is beleértve, csak távközlési eszközök segítségével érintkezik. A gyors fizikai hanyatlást mintha az elmebaj jelei is kísérnék. Az 1976-ban bekövetkező haláláig rejtőzködő milliárdos azonban a szellemi hanyatlás állapotában is világosabb periódusokat él át, amelyek alatt sikeresen, sőt zseniálisan irányítja üzleti birodalmát. A 70-es évek elején összevonja kiterjedt érdekeltségeit egyetlen holding vállalatba, amely a Summa Corporation nevet viseli.

Ez a vállalat, pontosabban üzleti birodalom kapja – feltehetően 1970-ben – a CIA megbízását az elsüllyedt K–129 kiemelésére.


A feladat nem akármilyen technikai követelményeket állított a tervezők elé. A kiemelendő test hossza 98,4 m, szélessége mintegy 8 m, súlya 3500 tonna (vízben 1700-1900 tonna emelő erőt igényelve).

Hughes és vállalata 1971-ben fog neki a feladat tervezésének, 1972-ben a tervek készen állnak. Az eredmény méltó a technikai zsenialitással megáldott Hughes híréhez. A jóváhagyott tervek 1974-ben, kétévi megfeszített munka után válnak valósággá.

A műszaki apparátus legfőbb eleme egy tenger alatti talajkutató- és fúróhajónak álcázott hajóóriás, amely a Glomar Explorer nevet kapja. A 188 m hosszú, 35 m széles hajó fedélzetén fúrótornyokhoz hasonlatos berendezések, valamint sajátos daruszerkezetek láthatók. Nem láthatóak azonban a külső szemlélő számára a hajótest féltve őrzött titkai, a tengeralattjáró kiemelésére szolgáló fantasztikus technikai berendezések.

A Glomar Explorer fenékrésze szétnyitható, a hajótest hatalmas raktárteret (Moonpool) rejt, amely a nyitható nyíláson át beemelt tengeralattjárót hivatott magába fogadni. Maga a hajó oldalirányú meghajtással is rendelkezik mindkét végén, amelynek szerepe a hajótest stabil helyzetének biztosítása – a szél és a tengeráramlatok hatásait ellensúlyozva – a kiemelés érzékeny művelete alatt. Mindezt számítógépek vezérlik, a már ekkor működő műholdas haditengerészeti helymeghatározó rendszer, a NAVSTAR szolgáltatta adatok alapján. A fedélzeti felépítmények valójában egy csőrendszer szakaszonkénti összeszerelését és lebocsátását hivatottak szolgálni.

Az elképzelés szerint a kiemelést egy óriási távirányítású karomszerkezet, a „Clementine” végzi. A Clementine vagy a „Claw” (karom), ahogy az akció résztvevői elnevezik, a technika csodája. A közel 100 m hosszú és 30 m magas szerkezet nyolc darab hidraulikusan működtetett karomból áll (3 pár és 2 db egyedi karom az egyik oldalon), amelyek a kiemelés előtt rácsukódnak a tengeralattjáró testére. Az óriás karmokat egy keretszerkezet foglalja magába, amely maga is saját meghajtással rendelkezik, a rákapcsolódás szükséges precizitását elősegítve. A keretszerkezet kamerákat, reflektorokat és hidraulikus berendezéseket is rejt, amelyek a karmok manőverezését segítik elő. A „Claw” egy 5200 m hosszú csőszerkezettel hivatott kapcsolódni a Glomar Explorer emelő berendezéseihez. Ez a csőrendszer viselné a „Claw” és a tengeralattjáró súlyát, egyben gondoskodna a karom elektromos és hidraulikus kapcsolatáról az anyahajóval. Maga a csőrendszer mintegy 300 db változó hosszúságú és átmérőjű, rendkívül erős anyagú csődarabból szerelendő össze. Ezek mozgatására szolgálnak a fedélzeti daruk, a csőszakaszok összeszerelése és mélységbe bocsátása a fúrótoronyszerű fedélzeti felépítmény segítségével történik. A kiemelés folyamata fordított sorrendű, az emelés során a felszín fölé került csőszakaszokat leszerelik.

Mindez azonban még nem minden! A „Claw” súlya és méretei nem teszik lehetővé ennek a Glomar Explorerben való szállítását, erre külön vízi szállító eszköz kell szolgáljon. Erre a célra tervezik és építik meg a HMB–1 (Hughes Mining Barge) névre keresztelt uszályszerű járművet, amely a helyszínre szállítja a „Clementine”-t.

A HMB–1 maga saját meghajtással, távirányítással, valamint nyitható tetővel rendelkezik, és terhével a felszín alá süllyeszthető.


1974 nyarán minden készen áll az akció végrehajtására. A hatalmas technikai apparátus júniusban már a helyszínen van.

A HMB–1 terhével lesüllyed a kellő mélységbe, teteje kinyílik. A Glomar Explorer elfoglalja helyét a HMB-1 felett, fenékkapui kinyílnak, és létrejön a mechanikus összeköttetés a HMB–1-ben elhelyezett „Claw” és a Glomar Explorer emelő berendezése között. Ezzel a HMB–1 betöltötte feladatát.

Ezután a karmot hordozó első csőszakaszt hozzákapcsolják a Claw”-hoz, és megkezdődhet a karom süllyesztésének hosszadalmas és nagy precizitást igénylő folyamata.

Az akció első fele, a süllyesztés és a „Claw” rákulcsolódása a tengeralattjáró testére sikerrel jár. Megkezdődhet a kiemelés folyamata. Ez már jóval érzékenyebb a leeresztésnél, hiszen az emelőszerkezetet már a tengeralattjáró közel 2000 tonnás súlya is terheli. Fontos a felemelt hatalmas test egyensúlyi helyzetének megőrzése is, a karmok egyenletes terhelésének érdekében.

Valószínűleg itt történik a baj! Augusztus 12-én a tengerfenék feletti 5000 láb (kb. 1500 m) magasságban a tartó karmok közül három eltörik. (Ebben szerepet játszhat, hogy a „Claw” talajt érése a süllyesztés befejező szakaszában túl keményen történt, ami feltehetően sérüléseket okozhatott a karmok anyagszerkezetében.) A K–129 testének nagyobbik része kisiklik a karmok közül, darabokban visszahullva az óceán fenekére. Legalábbis ez a hivatalos verzió, amely évtizedek múlva napvilágot lát. Eszerint végül csak a tengeralattjáró első, 38 láb hosszú részét sikerül beemelni a Glomar Explorer rakterébe, a „Moonpool”-ba. Ezután a Glomar Explorer értékes terhével elhagyja a helyszínt.

A mintegy egy hónapig tartó akció eszerint nem jár teljes sikerrel, de a K–129 megmentett orr-része is értékes okmányokat, kódberendezéseket, műszaki információkat és több nukleáris torpedót tartalmaz. A kiemelt roncsdarab hat szovjet tengerész földi maradványait is magában rejti. (Az ő búcsúztatási szertartásukról és tengeri temetésükről szóló felvételeket juttatják el Oroszország elnökének 1992-ben.)

Végül a mai napig sem egyértelmű, valójában milyen információkhoz jutott az Egyesült Államok a Jennifer-akció során. Sem a tengeralattjáróról készített mintegy 20 000 felvétel, sem a kimentett berendezések és eszközök részletes listája, ill. ezek bizonyítékai nem láttak napvilágot a mai napig.

Az akció hatalmas költségekkel járt. Csak a Glomar Explorer megépítése mintegy 200 millió dollárt emésztett fel. A „Claw” és a HMB–1 építésének, valamint az egész akció teljes költségének végösszege mintegy 550 millió dollárra becsülhető (1974-es értéken).

Itt kell megjegyezni, hogy a hidegháború során a Szovjetunió hasonló célokat az USA-val szemben jóval eredményesebben és mindenekelőtt jóval olcsóbban ért el. Ennek eszköze a hagyományos kémkedés volt.

Az 1985-ben leleplezett John A. Walker és az általa kiépített „családi” kémhálózat (Walker fia, testvére és egyik barátja – mind a haditengerészet alkalmazottai) működésének 18 éve alatt az US Navy legfontosabb titkait leleplező információkat juttatott el a szovjet KGB számára. Ezek az információk tartalmaztak többek között az USA flottája által használt kódokat, a kódoló gépek műszaki adatait és más életbevágóan fontos kommunikációs és kriptográfiai adatokat, amelyek segítségével a Szovjetunió csaknem két évtizeden át akadálytalanul olvashatta az USA haditengerészeti információs forgalmát.

Hasonló információ birtoklása a 2. világháború alatt (a német ENIGMA kódgép titkának megfejtése, valamint a japán haditengerészeti kód feltörése) döntő fontossággal bírt a szövetségesek részére az Atlanti-óceánon folyó tengeralattjáró-háború, valamint a csendes-óceáni háború megnyerésében.

Borisz Alekszandrovics Solomatyin, a KGB volt tábornoka a KGB, egyben a hidegháború történetének legfontosabb szovjet információs forrásának nevezte Walkert és csoportját.

E kitérő után térjük vissza a Jennifer-akció eseményeihez. A hidegháború e legszigorúbb titoktartást igénylő eseménye végül nem sokáig maradt titkos!

Már 1974 első felében tudomást szerez a New York Times egy kutató riportere az akcióról. A nyilvánosságra hozatal ezúttal elmarad, az USA kormányának közbelépése nyomán, amely nemzetközi konfliktus kirobbanásának veszélyével érvel.

A történet mégis nyilvánosságot lát 1975. február 7-én, a Los Angeles Times hasábjain. A publikáció előzményei maguk is egy kémregény lapjaira illenének.

1974. június 5-én éjszakai betörést hajtanak végre Howard Hughes Los Angeles-i főhadiszállásának helyiségeiben. A betörés során féltve őrzött dokumentumok tűnnek el, többek között a Jennifer-akciót érintő iratok. Gyanús körülmény az ügyben, hogy 10 nappal korábban egy Nevada államban folyó jogi eljárás során megidézték (bemutatásra rendelték) ezeket az iratokat. A jogi eljárás Howard Hughes üzleti tevékenységét, politikai kapcsolatait és a Watergate-betöréssel esetlegesen fennálló kapcsolatát vizsgálta.

Azok az eltűnt dokumentumok, amelyek a Jennifer-akció tényeit tartalmazzák, végül a Los Angeles Times birtokába jutnak, amely ezek tartalmát nyilvánosságra hozza február 7-i számában. A CIA kísérletet tesz a további publikációk leállítására, ez azonban már nem jár sikerrel. Az év folyamán a New York Times is megszellőzteti az ügyet.

A történet sajtóban való megjelenése után egy újságíró (Harriet Ann Philippi) nyilvános kérdést intéz a CIA-hoz az információk szabadságáról szóló törvény (Freedom of Information Act) alapján: létezik-e bármilyen feljegyzés, okmány az akcióval kapcsolatban. A válasz, amely szerint a CIA sem megerősíteni, sem tagadni nem óhajtja ilyen okmányok létezését, új szavakat honosít meg az angol nyelvben: a „Glomar response” vagy a glomarizáció kifejezést.

Az évek során több mű jelenik meg a tárgyban, amelyek részletesen foglalkoznak a K–129 szerencsétlenségének okaival, a kiemelési művelet eseményeivel és technikai részleteivel, valamint az akció során megszerzett információval.

A szerencsétlenség okait illetően az akkori szovjet álláspont egy amerikai tengeralattjáróval (USS Swordfish) történt víz alatti ütközésben valószínűsíti a katasztrófa okát. (Tény, hogy a Swordfish a szerencsétlenséget követő napokban feltűnt egy japán kikötőben, kisebb sérülésekkel.)

A hivatalos amerikai vélemény a K–129 fedélzetén történt hidrogénrobbanásban valószínűsíti az okot. (Az akkumulátorok töltésekor ugyanis hidrogén szabadul fel.)

Figyelemre méltó az a vélemény is, melyet Kenneth Sewell szerző vet fel 2005-ben kiadott Red Star Rogue című könyvében. Eszerint a katasztrófa a szovjet vagy amerikai álláspontnál jóval komolyabb esemény következménye. A K–129 valójában egy fedélzetén lévő ballisztikus rakéta sikertelen kilövési kísérletének áldozata. Erre utalnak egyéb körülmények mellett a rakétasiló nyitott kapui, valamint az egyik siló nyílásába beszorult, sérült rakéta, amelyet a Halibut felvételei világosan mutatnak.

Más művek annak lehetőségét valószínűsítik, hogy a valóságban sikerrel járt a Jennifer-akció, és az egész tengeralattjáró az USA birtokába került. Ez Clyde W. Burleson szerző álláspontja, amelyet az 1977-ben kiadott The Jennifer Project című könyvében fejt ki.

A közvélemény többsége ma elfogadja azt a „hivatalos” állítást, hogy csak a tengeralattjáró orr-részét sikerült kiemelni, amely erősen korlátozott értékű információval szolgált.

Maga a Glomar Explorer az akciót követő hosszú pihenő után költséges átalakításon esett át, és manapság olajfúró kutatóhajóként szolgál a Mexikói-öbölben.

A HMB–1 sem tétlen, úszó dokk-ként szolgál az amerikai flotta tengeralattjárói számára.

A „Claw” sorsáról nincs hivatalos információ. Talán egy szép napon egy a hidegháború eszközeit bemutató múzeum kiállítási tárgyaként pillanthatja majd meg az érdeklődő látogató.

Stockholm, 2006. március 4.

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon