Skip to main content

Az Elnöki Tanács 1984. évi 19. számú törvényerejű rendelete

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
a büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról


Magyar Közlöny, 45. sz. Budapest, 1984. október 29.

(Részletek)

2. § A Btk. a következő 48/A §-sal egészül ki:

„A szigorított javító-nevelő munka

48/A § (1) A szigorított javító-nevelő munkára ítélt köteles a kijelölt

a) munkahelyen dolgozni,

b) helységben tartózkodni,

c) szálláson lakni és annak rendjét megtartani.

(2) Az elítéltet – ha ez nincs ellentétben a büntetés céljával – megilletik a munkája végzésével kapcsolatos jogok.

(3) A szigorított javító-nevelő munka legrövidebb tartama egy év, leghosszabb tartama két év, halmazati és összbüntetés esetén három év.

(4) A szigorított javító-nevelő munkát, illetőleg ennek hátralévő részét szabadságvesztésre kell átváltoztatni, ha az elítélt kivonja magát a büntetés végrehajtása alól, vagy az (1) bekezdésben felsorolt kötelességeit súlyosan megsérti. Ezt a szabadságvesztést fogházban kell végrehajtani; az átváltoztatást elrendelő bíróság kivételesen indokolt esetben úgy rendelkezhet, hogy a szabadságveszést börtönben hajtsák végre.

(5) Szabadságvesztésre átváltoztatás esetében egynapi szigorított javító-nevelő munkának egynapi szabadságvesztés felel meg. Ilyenkor a szabadságvesztés három hónapnál rövidebb is lehet, de nem haladhatja meg a törvény Különös Részében arra a bűncselekményre megállapított szabadságvesztés leghosszabb tartamát, amely miatt a szigorított javító-nevelő munkát kiszabták.”

3. § A Btk. 60. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A törvényben meghatározott esetekben azt, akit szabadságvesztésre vagy szigorított javító-nevelő munkára ítélnek, egy vagy több helységből vagy az ország meghatározott részéből ki lehet tiltani, ha e helyeken tartózkodása a közérdeket veszélyezteti.”

(...)

Általános indoklás

Hazánkban a lakosság döntő többsége a szocialista normák szerint él és dolgozik. A több mint hatmillió munkaképes állampolgárból ötmillió az aktív kereső, de a keresőfoglalkozással nem rendelkezők többsége is hasznos tevékenységet végez: tanuló, háztartásbeli, illetve alkalmi munkából él.

Jelentős és egyre emelkedik azonban azoknak a száma, akik kivonják magukat a rendszeres munka alól. Közös ismérvük a munkátlan életvitel, a társadalmi normákkal való szembehelyezkedés. Életmódjuk szükségszerűen társadalomra veszélyes magatartásra, gyakran bűncselekmények elkövetésére vezet.

A közveszélyes munkakerülők számának emelkedése a bűnözés növekedésének veszélyét hordja magában. A jelenlegi jogszabályok azonban nem teszik lehetővé a munkakerülőkkel szembeni erőteljesebb fellépést. Ezért indokolt a büntetőjogi szabályozás továbbfejlesztése. A büntető törvénykönyvet (Btk.) módosító törvényerejű rendelet tervezete ennek érdekében a következő legfontosabb rendelkezéseket tartalmazza:

1. A munkakerülők rendszeres munkára szoktatása szükségessé teszi a helyhez kötésüket és az életvitelük szorosabb felügyeletét. Ezért indokolt új büntetési nem, a szigorított javító-nevelő munka bevezetése. Ez a büntetés az elítélt személyi szabadságának korlátozásával együtt járó munkára kötelezést jelent; a végrehajtást kikényszerítő jogi eszköz a szabadságvesztésre átváltoztatás lehetősége. (...)

2. A próbára bocsátás – pártfogó felügyelet elrendelése mellett – közveszélyes munkakerülés esetén is célszerű intézkedés lehet. (...) A próbára bocsátás csak a többszörös visszaesőknél kizárt. (...)

3. A tervezet kiterjeszti a közveszélyes munkakerülés törvényi tényállását: a tartósan elkövetett munkakerülés akkor is bűncselekményt valósít meg, ha az elkövető még nem volt munkakerülésért büntetve. (...)

Részletes indoklás
az 1. §-hoz
A tervezet a Btk.-nak a főbüntetéseket felsoroló 38. §-a (1) bekezdését kiegészíti a szigorított javító-nevelő munkával; a szigorított javító-nevelő munka – a súlyára figyelemmel – a főbüntetések rendszerében a szabadságvesztés és a javító-nevelő munka között helyezkedik el.

a 2. §-hoz

1. A szigorított javító-nevelő munka nem vonja el az elítélt személyi szabadságát, de azt lényegesen korlátozza. A büntetőjog tudománya az ilyen jellegű büntetést „félszabad” intézménynek nevezi. A tervezet ennek megfelelően állapítja meg a szigorított javító-nevelő munka legfontosabb tartalmi jellemzőit. Az elítélt alapvető kötelessége, hogy a kijelölt munkahelyen dolgozzék, a kijelölt helységben tartózkodjék, a kijelölt szálláson lakjék, és annak rendjét megtartsa. A kijelölt munkahely nem jelenti azt, hogy – a javító-nevelő munkához hasonlóan – a végrehajtás helyét a bíróság határozza meg az ítéletben. A szigorított javító-nevelő munkát ugyanis annál a munkáltatónál hajtják végre, amellyel a büntetés-végrehajtási szervek megállapodtak, az elítéltet tehát nem a bíróság, hanem a büntetés-végrehajtás irányítja a konkrét munkahelyre. A kijelölt helység az a város vagy község, amelyben a szigorított javító-nevelő munkát végrehajtják. Az elítélt tehát a büntetés végrehajtásának tartamára elveszti tartózkodási helye szabad megválasztásának a jogát; az e helységből való eltávozás lehetőségét büntetés-végrehajtási jogszabályban kell rendezni. – A kijelölt szállás az az intézmény, amelyen az elítélt a szigorított javító-nevelő munka végrehajtása alatt lakni köteles. A büntetés jellegéből következik, hogy ennek a szállásnak sajátos rendje van, bár kevésbé kötött, mint a szabadságvesztést végrehajtó büntetés-végrehajtási intézetek rendje. A részletes szabályozás a büntetés-végrehajtási jogszabály feladata, a Btk.-ban csak az elítéltnek a szállás rendjével kapcsolatos kötelezettségeit kell kimondani.

(...)


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon