Skip to main content

Csernobil – mítosz és valóság

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Nem érdektelen azonban megvizsgálni a valós helyzetet, és a tények alapján reálisabb képet kialakítani. Ezt a célt tűzte ki az a projekt (vizsgálatsorozat), amelyet a szovjet kormány kérésére a bécsi székhelyű Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) végzett 1990 során, és amelynek eredményeit ez év május 21–24. között egy Bécsben tartott nemzetközi konferencián tette közzé, A vizsgálatok eredményei a közvélemény számára talán első látásra meglepőnek tűnnek, bár szakmai körökben egyáltalán nem voltak váratlanok.

A Csernobil-projekt


A projekt elsősorban arra a kérdésre keresett választ, hogy jelenleg a szennyezett területen élő lakosságot milyen mértékben fenyegeti veszély a sugárzás következtében, a korábban hozott intézkedések helyesek voltak-e, és milyen további intézkedések lennének indokoltak az esetleges jövőbeni egészségkárosodások megelőzésére. A kutatók azt is vizsgálták, hogy az elmúlt időszakban elszenvedett dózisterhelés szovjet részről történt hivatalos mérése-becslése korrekt volt-e, és hogy az érintett területek népességének egészségügyi állapotában jelenleg kimutatható-e, illetve a jövőre vonatkoztatva prognosztizálható-e statisztikailag szignifikáns romlás.

A projekt végrehajtásáért a NAÜ által létrehozott Nemzetközi Tanácsadó Bizottság (International Advisory Committee, IAC) volt felelős, ennek elnökévé azt az Itsuzo Shigematzu professzort választották, aki a japán Sugárhatások Kutatása Alapítvány (Radiation Effects Research Foundation) igazgatójaként évtizedeken át vezette a hirosimai és nagaszaki bombatámadások sugár-egészségügyi hatásainak vizsgálatát. A több mint egy évig tartó munkában 25 ország és 7 nemzetközi szervezet több mint 200 szakembere (Magyarországról a KFKI és a Sugárbiológiai Kutató Intézet négy munkatársa, köztük a cikk szerzője) vett részt, akik az alábbi témákban igyekeztek képet alkotni a valós helyzetről:

– a környezetszennyeződés jelenlegi mértéke, a kihullott radioizotópok (elsősorban a cézium–137) térbeli eloszlása és a szennyeződés koncentrációja a fontosabb környezeti közegekben (talaj, levegő, növényzet, víz és élelmiszer);

– az érintett területen élők által elszenvedett dózisterhelés és a teljes élettartamra (70 év) becsült várható dózis;

– a lakosság egészségügyi helyzete, különös tekintettel azokra a betegségekre, amelyek már jelenleg és még inkább a jövőben összefüggésbe hozhatók lennének a sugárzással;

– az eddig hozott és a jövőben várható, a népesség sugárterhelésének csökkentésére irányuló intézkedések.

Mivel a projekt – időbeli, anyagi és egyéb korlátai miatt – nem ismételhette meg mindazt az irdatlan méréshalmazt, amit a szovjet szakintézmények az elmúlt években elvégeztek, az IAC a következő kettős metodikát követte:

1. Felkért külföldi szakértők (általában nemzetközi szervezetek tagjai) átvilágították az egyes szovjet szakintézmények (kutatóintézetek, kórházak stb.) mérési, adatelemzési módszereit, az egyes adatbankok állományát, azt vizsgálva, hogy a Szovjetunióból származó adatok mennyire megbízhatóak, továbbá

2. független szakértőkből álló nemzetközi csoportok végeztek helyszíni radiológiai méréseket, valamint orvosi vizsgálatokat, és a szennyezett területeken vett mintákat a világ különböző laboratóriumaiban elemezték. (Mintegy 50 ilyen „misszió” tevékenykedett 1990 nyarán és kora őszén Belorusszia, Ukrajna és az Oroszországi Föderáció területén.)

Nem hazudtak!

Mik is tehát ennek a projektnek a következtetései? Érdemes idézni a NAÜ által május 24-én kiadott sajtóközlemény fő megállapításait:

– míg a cézium- és plutóniumizotópok felületi koncentrációjára adott szovjet becslések általában helyesek, a stronciumra vonatkozó adataik túl nagyok;

az ivóvízben és a legtöbb élelmiszerben a radionuklidok koncentrációja a nemzetközi forgalmazásra vonatkozó korlátok alatt van, sok esetben egyszerűen kimutathatatlan;

– a népességi dózis becslésére alkalmazott hivatalos szovjet metodika helyes, bár a biztonság irányába kissé túlzó;

miközben számos általános egészségügyi problémával találkoztak a projekt orvos tagjai, és a baleset lélektani következményei (félelem, szorongás, fokozott idegesség) nyilvánvalóak voltak mind a szennyezett terület, mind a kontrolltelepülések lakóinál, a sugárzással közvetlenül összefüggésbe hozható egészségkárosodásra bizonyítékot nem találtak;

– a szakértők rendelkezésére bocsátott egészségügyi statisztikai adatokból nem lehetett szignifikáns növekedésre következtetni a leukémia és egyéb rákos megbetegedések tekintetében, bár ezek gyakoriságának a jövőbeni növekedését nem lehet kizárni;

a gyermekekre hivatalosan közölt pajzsmirigydózisok alapján valószínűsíthető, hogy ezek között a gyermekek között a pajzsmirigy-daganatos megbetegedések száma kimutathatóan nőni fog, ezért ezen csoport rendszeres vizsgálatára és gondozására kiemelt figyelmet kell fordítani;

– bár a szovjet hatóságok intézkedései a lakosság védelme érdekében általában megfelelőek és a nemzetközi irányelvekkel összhangban levők voltak, bizonyos múltbeli, illetve tervezett jövőbeni lépések (pl. kitelepítés és élelmiszer-korlátozás) túlzóknak, csupán sugárvédelmi szempontból indokolatlannak tűnnek.

A projekt tehát igazolta a szovjet mérések, adatelemzések és a hozott ellenintézkedések helyességét, azt inkább a biztonság irányába csúszó túlzásai miatt bírálva. A kétségtelenül meglévő lelki-tudati zavarokon túl nem találtak olyan egészségkárosodást, amely a csernobili baleset okozta sugárzásnak tulajdonítható, és a jövőben várható hatások tekintetében is nagyon óvatosan fogalmaz a jelentés.

Politika, kitelepítés


Miközben a szakma egyetértőleg vette tudomásul a jelentés következtetéseit, a projektet több oldalról is hevesen bírálták. Még el sem hangzottak a konferencián a végső összegzések, Garri Kaszparov sakkvilágbajnok a „Csernobili Segély” nevű társadalmi mozgalom vezetője egy New Yorkban, az ENSZ székhelyén összehívott sajtóértekezleten támadta a jelentést, azzal vádolva a NAÜ-t, hogy az atomenergia további hasznosításában való érdekeltsége miatt torz és részrehajló vizsgálatot folytatott az ügyben. Az érintett szovjet tagköztársaságoknak a konferencián jelen levő hivatalos képviselői (elsősorban a leginkább érintett belorussziai delegáció) is fenntartásukat hangoztatták a NAÜ szerintük túlzottan optimista következtetéseit illetően, és olyan saját kutatási eredményekkel és egészségügyi statisztikai adatokkal álltak elő, amelyek a sugárzás okozta szignifikáns egészségkárosodásra utaltak. A sajtó képviselői pedig azt kérték számon a projekten, amit az nem vizsgált: mi a helyzet a kitelepített lakossággal és a „likvidátoroknak” nevezett, a baleset utáni mentesítésben részt vevő munkásokkal?

A konferenciát követő sajtótájékoztatón a legkényesebb helyzetbe kétségtelenül az egészségügyi vizsgálatokat irányító amerikai F. A. Mettler és az ellenintézkedések elemzését végző dán P. Hademann-Jensen került. Mettler doktor azzal utasította vissza a tagköztársaságok képviselőinek bírálatát, hogy a konferencián általuk váratlanul előadott meglepő statisztikai adatokat (amelyek felületes betekintés alapján is hemzsegnek a következetlenségektől, tele vannak nehezen magyarázható és Csernobillal semmilyen összefüggésbe sem hozható fluktuációkkal) az orvoscsoport látogatása idején nem hozták a szakértők tudomására.

Arra a – sokszor meg sem fogalmazott, de a háttérben ott munkáló – feltételezésre, hogy a NAÜ-t az atomenergetikában való érdekeltsége befolyásolta a következtetéseiben, frappáns választ adott az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a Nemzetközi Vöröskereszt jelen levő képviselőinek hozzászólása: ezeknek az atomiparban nemigen érdekelt nemzetközi szervezeteknek az elmúlt években folytatott független (bár kisebb léptékű) vizsgálatai teljes mértékben alátámasztották a projekt következtetéseit.

A megfigyelőben óhatatlanul felmerül a gyanú, hogy az ügyben „magasabb” politikai szempontok munkálnak. Még javában tartott a konferencia, amikor a résztvevők kézhez kapták az Izvesztyija 1990. május 21-i cikkének kivonatát. Ebben egy frissen elfogadott törvény intézkedik a csernobili baleset áldozatainak kárpótlásáról. A törvény, amelyet hosszú idő óta először vita és ellenszavazat nélkül fogadott el a szovjet parlament, a projekt által túlzónak talált intézkedési szinteket tovább süllyesztette, egyebek mellett előirányozva mintegy kétszázezer ember kötelező áttelepítését. Mindez a projekt ajánlásainak nyilvánosságra hozatala előtti napokban történt. Akik a törvényt fogalmazták, vélhetően tudtak a szakértői jelentés következtetéseiről, akik megszavazták, valószínűleg nem. A jelentés ismeretében úgy tűnik, hogy ez a rendelkezés rendkívül népszerű lesz, bár sugárvédelmi szempontból indokolatlan. Mint azt J. Jovanovich professzor a kanadai Manitoba Egyetemről megjegyezte, az USA Colorado államának lakosságát ki kellene telepíteni, ha az Egyesült Államok törvényhozása hasonló intézkedési szinteket fogadna el, pusztán annak okán, hogy a természetes (földi és kozmikus eredetű) háttérsugárzás éves dózisjáruléka az említett szinteket meghaladja. Az is elhangzott a konferencián, hogy a Föld össznépességének dózisterhelését hatékonyan lehetne csökkenteni, ha az indiai Kerala állam tengerparti területein élő több százezer embert a kiürített Csernobil környéki településekre telepítenék át, mivel a keralai magas tóriumtartalmú monacitos homok lényegesen magasabb dózisterhelést jelent (immáron évezredek óta, kimutatható biológiai hatás nélkül), mint a lassan, de (30 év felezési idővel) biztosan csökkenő csernobili radioaktív szennyeződés.

A megfigyelők szerint a szovjet hatóságok tervezett kitelepítési akciójában több a propaganda, mint a racionalitás.

Az erre szánt összeg alighanem ésszerűbben hasznosítható lenne a népegészségügyben, többek között a szennyezett területen élők körülményeinek javításában. A tervezett akció: eső után köpönyeg – ráadásul felesleges is.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon