Skip to main content

Hol tart ma a román gazdaság?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


A román kormány a tavaly májusi választásokat nem piaci ideológiát hirdető kampánnyal nyerte meg. Miközben a ellenzéki pártok a piacgazdaság elveit tűzték zászlajukra, a Nemzeti Megmentési Front a lassú, fokozatos átmenet mellett foglalt állást, elvetette az inflációt és a magas munkanélküliséget, és a külföldi tőke korlátozását ígérte. E programjával szerezte meg a kétharmados többséget. A gazdaság helyzetének gyors romlása azonban minden eddiginél egyértelműbbé tette a hagyományos módszerek tarthatatlanságát. Nyilvánvalóvá vált, hogy ahhoz, hogy a román gazdaság valamilyen szinten még egyáltalán működjék, szükség van a Nyugat bizonyos fokú támogatására, amire csak érdemi reformlépések mellett – illetve azok függvényében és mértékében – lehet számítani. A Front a júniusi bukaresti bányászinvázióval a hatalom megtartásának totalisztikus módját alkalmazta, amikor azonban csakhamar nyilvánvalóvá vált, hogy mennyire könnyű visszaesni a Ceausescu-rendszer utolsó éveinek nemzetközi elszigeteltségébe, az új kormány technokrata vezetői gazdaságpolitikai fordulatot készítettek elő. A második Petre Roman-kormánynak az új irányvonalat saját politikai közegével is szembekerülve, az alacsony teljesítményekhez szokott, az egalitariánizmus talaján álló széles néprétegek ellenében kellene érvényesítenie.

Reformok – takarékon

A kormány a múlt év második felében sorozatban fogadtatta el a parlamenttel a reformtörvényeket, többek között az állami vállalatok gazdasági társaságokká, úgynevezett kereskedelmi társaságokká átalakítását szabályozó törvénytervezetet, amely a tervgazdálkodás, a központi keretgazdálkodás és a kiutalási rendszer megszüntetését célozza. Az állami vállalatok első lépésben állami tulajdonú részvénytársaságokká alakulnak át, amelyek gazdálkodásukban függetlenné válnak. A kereskedelmi társaságok alapításáról rendelkező törvény a magánvállalkozás jogi lehetőségét teremti meg. A tulajdonviszonyok átalakításának sorában a legjelentősebb az 1991 januárjában elfogadott földtörvény, amely a föld részleges reprivatizációjának elve alapján mondja ki, hogy a termelőszövetkezeti földeket az eredeti tulajdonos családonként maximálisan 10 hektár nagyságban visszakapja. A törvény radikális hatással lesz a mezőgazdaságra: visszaáll a magántulajdon, a termelőszövetkezetek korábban már elindult felbomlási folyamata véglegessé válik. Az állami gazdaságok esetében a törvény nem teszi lehetővé a korábbi tulajdonviszonyok még részleges visszaállítását sem, a volt tulajdonosok csak részvénytulajdonosokká válhatnak, ami azt jelenti, hogy az állami szektor szilárd pozíciókat őriz meg. A kiosztott föld méreteinek alacsony szinten történő maximálása és részleges elidegenítései tilalma, a gépellátás megoldatlansága, a parasztság pénzszűke korlátozza az árutermelő gazdaságok kialakulását.

A kormánynak az a szándéka, hogy felhagyjon tulajdonosi és menedzseri funkcióival, idáig nem úgy valósult meg, ahogyan azt a májusi választásokat követően a radikális gazdasági program ígérte. Mindenekelőtt nem szűnt meg, csak korlátozódott a központi tervutasítás. Az ipari és erőforrás-minisztérium jelenleg is 250 fontosabb termék anyagmérlegét készíti el. Ezek termelőjét és vevőjét is ő jelöli ki. Így a központi termékelosztási rendszernek csak a mindent átfogó jellegét számolták fel. Más kérdés persze, hogy a termékfelelős vállalatok gyakran nem a minisztérium előírásai szerint, hanem profitérdekeiket követően járnak el. A központi iparirányítást gyakran maguk a vállalatok követelik az általános hiányérzet feloldására. Az új ipari miniszter, Victor Stanculescu annak a vonalnak a híve, hogy a régi struktúrát nem szabad meggondolatlanul, túlságosan gyorsan lebontani. A kormány a súlyos válságban levő gazdaság irányításának lehetetlen terhétől úgy szeretne szabadulni, hogy közben azért hatalmának gazdasági alapját se veszítse el. Ez az ellentmondás végigkíséri a Petre Roman-kormány minden intézkedését.

„Drága” forradalom

A kormány idáig több ízben is visszautasította, hogy – politikai tömegnyomásra – az ellenzéknek hatalmat adjon át, helyette viszont a termelés alakulásától függetlenül engedte el előbb a bérek, majd később a szociális juttatások növekedését. 1990-ben a lakosság összes pénzjövedelme egynegyeddel emelkedett, miközben az iparban a munkatermelékenység egyötöddel csökkent. A dolog részben érthető, hiszen a társadalom fogyasztása a Ceausescu-korszak alatt rettenetes szintre süllyedt. Az azonban már baj volt, hogy a könnyűipar termelésében is csak néhány százalékos javulást sikerült elérni, a recesszió az egész gazdaságot sújtotta. Az elmúlt évek erőltetett exportja és az import irracionális visszafogása minden erőt kisajtolt a gazdaságból. Az Utolsó modernizációs időszak pedig a hetvenes évek végére esett, azóta viszont nemcsak a szükséges felújítások, hanem a karbantartások is elmaradtak. A gazdaság a teljesítményéhez képest a túlfogyasztás állapotába került, a konvertibilis külkereskedelmi mérleg 1,7 milliárd dollár, a klíringmérleg pedig 1,7 milliárd rubel hiánnyal zárult. A korábbi rendszerben felhalmozott valutatartalék az utóbbi egy év alatt egymilliárd dollárral csökkent.

A kormány 1990 második felétől a pénzügyi stabilizációt szorgalmazta, átmenetileg befagyasztották a béreket, novemberben és 1991 áprilisában a fontosabb ipari termelői és fogyasztói árakat úgynevezett árliberalizáció keretében központilag felemelték. Az elmúlt fél évben a fogyasztói árak 128 százalékkal, ezen belül az élelmiszerárak 156 százalékkal növekedtek. A második áremelési hullámmal egyidejűleg a kormány – tanulva a decemberi általános sztrájkokból – liberalizálta a bérszabályozást, pontosabban bevezette a decentralizált kollektív béralkut, amelynek azonban a béralap maximumának megállapításával megszabta a határait. Az ilyenfajta bérmegállapodás ismeretesen magasabb munkanélküliséghez vezethet, mint a centralizált béralku. Áprilisban a bérek gyors ütemben nőttek, és a dolgozóknak az áremelkedés egy részét sikerült kompenzálniuk. Ezenközben a munkanélküliség a hivatalos adatok szerint 67 ezer főt ért el, viszont nem számították ebbe azt a 300-400 ezer dolgozót, akiket az energia- és nyersanyaghiány, valamint az értékesítési nehézségek miatt rendelkezési állományba helyeztek. A kapacitások kihasználatlanságának szintje egyes fontosabb termékek esetében már katasztrofális méreteket ért el. Például az Oltcit termelésében alig 16 százalékos, a dízelmozdony-gyártásban 11 százalékos volt. Az ipar az idei első negyedévben folytatta mélyrepülését, bár meg kell jegyezni, hogy a visszaesés üteme némileg lelassult. Mindez azonban a külkereskedelmi mérleg újabb nagyon súlyos deficitjével járt együtt.

Kettős valutarendszer

Az első negyedévben a konvertibilis mérleg 750 millió dollár hiánnyal zárt, amit a román gazdaság jelenlegi állapotában egyszerűen nem engedhet meg magának. A tartozások kifizetése a második félévben válik esedékessé, amely időszak a gazdaságot nagyon keserű megpróbáltatások elé fogja állítani. A külkereskedelmi hiány annak ellenére következett be, hogy a lejt az 1989 végi szinthez képest többszörösen leértékelték, és ez év februárban beindították a feketepiaci árfolyammal megegyező szinten a bankközi valutapiacot. A kormány a 60 lej/dolláros árfolyamot csak a stratégiai fontosságú nyersanyagok és élelmiszerek importjánál kívánja fenntartani, és ezzel megszüntette az importálók központi valutaellátását. A vállalatok többsége és a magánszemélyek ezentúl vételi és eladási igényeiket a kereskedelmi bankok közvetítése révén a valutapiacon kell hogy kielégítsék. A kettős árfolyamrendszerhez kapcsolódik, hogy az exportáló vállalatoknak a valutabevételeik felét az alacsonyabb árfolyamon kell beszolgáltatniuk. Ez a rendszer arra ösztönzi őket, hogy bartermegállapodások keretében fogyasztási cikkeket importáljanak, vagy pedig, hogy bevételeiket ne hozzák be az országba. A dollár 180 és 200 lej között mozgó árfolyama erősen túlértékelt, a lej vásárlóereje ennél magasabb. A fogyasztói piacon jelenleg kettős valutarendszer működik, amelyet a kormány rövidesen adminisztratív úton korlátozni kíván. A szándék sikere erősen kétséges, hiszen a tartós fogyasztási cikkek és az ingatlanok forgalmában a dollár a fő fizetési eszköz. A fogyasztási cikkek piacán a lejnek kell júliustól az egyetlen törvényes fizetési eszköznek maradni. Amíg azonban ilyen mértékű a valutahiány, és még az alapvető fogyasztási cikkekből sem biztosított a rendszeres és kiegyensúlyozott ellátás, a kormány képtelen lesz intézkedésének érvényt szerezni.

A román gazdaság a túlfogyasztás állapotából csak valódi piaci reformokkal és nagyarányú külföldi támogatással tudna a modernizációs szakaszba átjutni. Jelenleg azonban sem a kormány egyértelmű reformszándéka, sem a nyugati tőke hajlandósága nem látszik biztosítottnak. A közeledő parlamenti választások hivatottak lennének arra, hogy az ország külföldi megítélése megváltozzon, másrészről viszont várható, hogy a választások a gazdaságra újabb terhet fognak rakni.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon