Skip to main content

Dokumentumok a Hadtörténelmi Levéltárban

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Eörsi Lászlónak érvelése során nem kellett volna szóba hoznia, hogy a Zrínyi Kiadónál megjelent kötet bevezető tanulmányának írója, Berki Mihály 1957-ben karhatalmista volt. Ez a tény ugyanis semmit nem árul el arról, hogy igazat mond-e Berki Mihály vagy sem: a személyre szabott érvelés helyett megnyugtatóbb a dokumentumokhoz fordulni.

A Hadtörténelmi Levéltárban őrzött korabeli iratok alapján az alábbiakban foglalható össze, mi történt a Néphadsereg téren október 24-én:

6 óra 30 után fegyveres támadás érte a Honvédelmi Minisztériumot a tisztiházak udvaráról, esetleg a teret övező házak tetejéről. A minisztérium vezetése pánikba esett, de a térre érkező szovjet harckocsizók és az épület magyar őrsége visszaverték a felkelők támadását. A könyv szerzői hallani sem akarnak a minisztérium elleni fegyveres támadásról, ők csak a HM előtt lezajlott békés tüntetésről tudnak.

8 óra körül a körút felől tüntető tömeg közeledett az épülethez, zömében a Szemere utcáról, részben a Honvéd utcáról bekanyarodva, illetve szemből, a Stollár Béla utcából. A könyvben megszólaltatott szemtanúk egy rejtélyes harckocsiról írnak, amely a Nyugati pályaudvartól a körúton és a Szemere utcán keresztül fordult be a Néphadsereg térre.

Miért nem említik ezt a páncélost a katonai források? Ilyen mértékű fenyegetettség mindenképpen kiemelt helyet kapott volna a későbbi jelentésekben. Elképzelhető, hogy egy harckocsi a körúton, talán még a Szemere utcában is a tüntetőkkel tartott. De csak egy öngyilkosjelölt vállalkozhatott arra, hogy nekiinduljon a szovjet nehéz harckocsikkal zsúfolt téren át az erőszakszervezet egyik központjának! Egy kivételével valamennyi visszaemlékező szem elől téveszti ezt a harckocsit a Szemere utca és Stollár Béla utca sarkán.

Az egyik most közzétett korabeli visszaemlékezés talán feloldhatja a korabeli katonai és a későbbi polgári források ellentmondását. Eszerint a szovjetek páncélkocsikkal próbálták a tömeget visszaszorítani. Az meghátrált, de a megindulási helyére visszatérni igyekvő páncélkocsik egyikére tüntetők másztak fel, és kibontottak egy nagyméretű nemzeti zászlót. Amikor a páncélos a HM bejárata elé érkezett, a magyar őrség géppuskasortűzzel lekaszabolta az azon tartózkodókat. (Természetesen nem kizárt, hogy a „rejtélyes” harckocsi jutott el egészen a HM bejáratáig. Ezekben a napokban sok olyasmi megtörtént, ami ellenkezik a józan ész szabályaival.)

Ezután elszabadult a pokol. A tüntetők a Honvéd utcából korábban égő anyagot dobtak a HM előtt álló harckocsikra. A kora reggeli támadás hatása alatt álló magyar és szovjet védők erre kézifegyverekkel lőtték a tiszti házak udvarára és a térbe torkolló utcák felé menekülőket.

Figyelemre méltó, hogy a tüntetőket kezdettől kísérő „rejtélyes” harckocsi további sorsáról, kilövéséről a könyvben csak egyetlen visszaemlékező, dr. Horváth Mihály tesz említést. Szerinte ez a Szemere utca és Stollár Béla utca sarkán történt. Elmondása szerint az eseményeket lakásának a tisztiházak udvarára néző ablakából kísérte figyelemmel. Ennek ellenére látta, mi történt a tér sarkán! Állításának ellentmond az az ismeretlen szemtanú is, aki az események után vágott át a téren: igen érzékletes leírást ad a környező házakat ért károkról – mégsem említi a kiégett páncélost, pedig elbeszélése szerint éppen mellette kellett volna elhaladnia. A katonai források szerint nehézfegyverek (harckocsi-lövegek) bevetésére csak a 25-i harcokban került sor.

Az áldozatok számának megítélésében igen nagyok az eltérések. A visszafogottabb katonai jelentések szerint az elesettek száma 20-25 főre tehető.

A továbbiakban az újonnan feltárt dokumentumok közül közlünk három, az események értékeléséhez érdemi információkat nyújtó korabeli jelentést.

Dokumentumok

A vezérkar közlekedési osztálya vezetőjének véleménye:

„7. A HM-ben történtek véleményem szerint nincsenek kielemezve. Ugyanis például amiről nekem tudomásom van, 24-én a szovjet csapatok megérkezése előtt a miniszteri irodán pánik tört ki. Valaki jelentette a miniszternek, hogy a felkelők betörtek a HM-be, ami rémhír volt. A szovjet csapatok megérkezése (10 perc múlva) ezt az izgatott hangulatot leszerelte.

8. Október 24-én a HM-et támadták meg, melynek a támadók részéről sok halottjuk volt. De a védők közül is haltak meg, és sebesülések voltak. A tiszti lakótelepet rohammal tisztították meg.”                                       

(1957. április 23., Hadtörténelmi Levéltár, 8. őrzési egység – a továbbiakban ő. e. –, 238. l.)

(Berki Mihály hivatkozik erre a forrásra: „sok áldozatot követelt a HM előtti sortűz… A tisztiház udvarát az oda beugrált fiataloktól egy fegyveres tiszti rohamcsoport rohammal tisztította meg…” (I. m. 26. o.) Ezek a mondatok azonban a legtüzetesebb kutatás ellenére sem lelhetők fel az eredeti szövegben!)

A 8. gépesített ezred (Piliscsaba) jelentése:

„1956. október 24-én 07.30-kor a Szikra Nyomda felől kb. 8-900 fős tüntető polgári csoport közeledett a HM Néphadsereg tér felőli bejáratához, s ezt megelőzően kb. 10 perccel előtte 15 hk (harckocsi) és 15 pc. gk. (páncélgépkocsi) érkezett a HM megerősítésére szovjet részről. A tömeg megtámadta a szovjet hk-kat, mire a szovjet egység egy szovjet vőrgy (vezérőrnagy) parancsára, tüzet nyitott. A tűzharc lefolyása után B. szds (százados) az összes sebesültet és halottat elszállíttatta az utcáról. A 3. zj (zászlóalj) részéről egy halott és egy sebesült volt…”

(A könyv bevezető tanulmányában Berki Mihály arról ír, hogy a védők foglaltak tüzelőállást a tiszti házak tetején, és félreértésből őket érte a szovjetek géppuskatüze. Szerinte az egri 6. gépesített ezred egy halottat veszített. Valójában az ezred egy része 13 óra 30-kor érte el a HM-et, ezért nem vehetett részt a délelőtti harcokban. Egy másik csoportjukat a Zrínyi Akadémiáról az Engels téri MÁVAUT állomás birtokbavételére küldték ki, ahol a fegyveres összecsapásokban egy honvéd valóban elesett. A Naptévé 1993. február 11-i vitájában Berki Mihály már nagyvonalúan az aszódi 15. gépesített ezrednek „adományozta” ezt az emberveszteséget. Ennek az állításnak annyi a valóságalapja, hogy az ezred tagjai közül aznap 18 óra után a Vörös Csillag – később Zrínyi – Nyomda körüli tűzharcban veszítette életét egy tizedes. A dokumentumból kitűnően valójában a piliscsabai 8. gépesített ezred veszített egy halottat.)

„A 3. zj október 24-én egész nap a HM védelmében vett részt és a Stollár Béla, Balaton, Honvéd utcákban levő orvlövészek ellen szovjet egységekkel együttműködve folytatott tűzharcot, majd házkutatások során foglyul ejtették vagy megsemmisítették az orvlövészeket abból a célból, hogy a HM-épület védelme kívülről is biztosítva legyen. Ez a harccselekmény október 25-én 11.00-kor fejeződött be.”

(1957. január 4., uo., 3. ő. e., 410–411. l.)

Ismeretlen szemtanú visszaemlékezése:

„24-én reggel kb. 6.30-kor a Vörös Csillag Nyomda felől megkezdték a  támadást a HM felé.

A támadást a Szemere utcai tisztiház bejáratán keresztül és a Néphadsereg (tér) oldali kijáratán keresztül támadták a HM-et.

A HM-ben levő tisztek, valamint a HM étkezdében elhelyezett tiszti iskolások és a Néphadsereg téren elhelyezkedő szovjet és magyar egységek a támadást visszaverték.

A tűzszünet után a sebesülteket összeszedték és a HM rendelőbe, valamint mentőkocsival elszállították. A kb. 20-25 hullát pedig a tiszti ház kapubejáratai alá rakták be.

Ezt követően egy óra múlva a Körút felől jött egy támadás, amelyet a szovjet páncélkocsik oszlatták szét és a páncélkocsi a HM elé a megindulási helyére állt be.

A páncélkocsira egy férfi felkapaszkodott és a HM bejáratáig eljött és a szovjet páncélkocsira a magyar zászlót tűzte ki.

A HM kapujában levő őrség a páncélossal az éltető férfit lelőtték. Ezzel a 24-i támadás befejeződött és 25-én reggel ugyanaz megismétlődött, de ezen már nem voltam jelen.”

(Dátum nélkül, uo., 9. ő. e., 326–328. l.)
Hivatkozott cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon