Skip to main content

Feltáratlan tények

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
A Kahler-bizottság második jelentése, Antológia Kiadó, Lakitelek, 1994


Az eredeti célkitűzés a „II. jelentésben” talán még kevésbé valósult meg, mint az első kötetben (Beszélő, 1993/51–52.). Bizonyos részei egészen más tárgyköröket érintenek. A kötet alcíme: „Sortüzek – Megtorlás (jogtörténet) – Menekülés”. Már ez is mutatja, hogy árukapcsolásról van szó, három, egymástól merőben különböző témakört gyúrnak itt egybe, mint ahogy a mű egésze sem mutat sok koherenciát, ugyanígy meglehetősen kevés kapcsolódási pontot lehet felfedezni a tavalyi és az idei jelentés között. Ez éppenséggel nem kelt olyan benyomást, mintha átgondolt kutatómunka folyna az Igazságügy-minisztérium égisze alatt.

A kutatótestület éppen alapvető feladatát – a sortüzek történetének feltárását és elemzését – nem végezte el. Az új kötetben erről a témakörről csak néhány oldalas összegzésre telt. Kahlerék nem tettek eleget annak a fogadalmuknak, hogy részletes tanulmányozás után számot adnak a dunaújvárosi, a pápai, a lenti, a barcsi, az esztergomi, a kisteleki, a zalaegerszegi, a törökszentmiklósi, a pécsi, a váci, a pilisi, a székesfehérvári, a nagykanizsai, a szabadszállási, a kalocsai sortüzekről („Sortüzek”, 1993., 16. oldal). Ezekről az eseményekről még utalást sem találunk az új kötetben. A TB tavalyi kiadványában elmulasztotta a sortüzek szakszerű ismertetését. Elvárható lett volna, hogy ezt az új kiadványában pótolja, különösen a legismertebb (október 25-i Kossuth téri) és a legvitatottabb (október 24-i HM előtti) sortüzek esetében, hiszen ezekről az eseményekről a jelentésírók az 1993-as kiadványban éppen csak említést tettek. Más kérdések is nyitottak maradtak az első kötet elkészülte után, csakhogy, úgy tűnik, a kutatótestület nemigen vesz tudomást a kritikai észrevételekről.

Az idei kötet három részből áll. Az I. részben – címe: „A sortüzek és a katonai diktatúra kérdéséhez” – a szerzők M. Kiss Sándor kutatásai nyomán D. Kardos Éva, Marosán György memoárjaira, egy 1993-as orosz újság tudósítására és néhány levéltári forrásra támaszkodva arra a következtetésre jutottak, hogy a politikusok és a fegyveres erők mind magyar, mind szovjet részről előre felkészültek a forradalom kirobbanására. Kahlerék szerint Bata István honvédelmi miniszter már október 21-én „intézkedési tervet” készített, és a sortüzek elrendelésére október 23-a előtt sor került az MDP Központi Vezetősége Katonai Bizottságának tűzparancs-kiadási joga alapján.

Súlyos tévedés! Senki sem tudta előre, hogy fegyveres konfliktus fog kirobbanni a rádió előtt, még azok a tüntetők sem, akik 23-án este felvették a harcot az ÁVH-sokkal. Hogyan lehet arra még csak gondolni is, hogy a szovjet világhatalom vagy akár csak a magyar sztálinista rendszer előrelátása és felkészülése ellenére is győzhetett volna a forradalom? A TB katonai, rendőri forrásokat jelöl meg, amelyek szerint készenlétet, éberséget rendeltek el – ez azonban teljesen megszokott volt abban az időben. Az MDP KV Katonai Bizottsága pedig csak október 23–24. éjszakáján alakult meg.

Következik egy terjedelmesebb fejezet, amely Gyurkó Lajos vezérőrnagy, a 3. hadtest egykori parancsnoka – a TB szerint „diktátorjelölt” – rémtetteit mutatja be. A leírás lényegesen korrektebb, mint a könyv más részei. Gyurkó a forradalom legkérlelhetetlenebb ellensége volt (már nincs az élők sorában), s mint hadtest- és helyőrségparancsnok, több helyen bevetette erőit a civil lakosság ellen. Felelős azért, hogy október 27–28-án Tiszakécskén, Kalocsán, Kiskunhalason, Berzencén, Kecelen, Szabadszálláson, Kecskeméten sortüzek dördültek el, amelyek emberéleteket követeltek; sőt arra is utalnak források, hogy Gyurkó helyszíni kivégzéseket is végrehajtatott. Sajnos azonban semmit sem derített ki a TB az Apró Antal-vezette Katonai Bizottság tevékenységéről, így nem tudjuk meg, hogy Gyurkó kapott-e utasításokat, vagy önhatalmúlag cselekedett.

A kötet II. része – „Megtorlás a forradalom résztvevői ellen a jogtörténet tükrében” – rendkívül felszínes, sok egymáshoz alig kapcsolódó problémát érint igen csekély (mindössze 10 oldalas) terjedelemben. Az 1963-ig halálra ítéltek számát a Kahler-bizottság Zinner Tibor kutatásai alapján 367 főre – illetve, ahogy fogalmaz, „csaknem 400 főre” – teszi. Ezzel szemben az ’56-os Intézet kutatói szerint 1961-ig (nem 1963-ig) sújtották a legsúlyosabb büntetéssel a forradalom résztvevőit, a kötetben megjelöltnél jóval kisebb számban (lásd erről Szakolczai Attila közlését lapunk 27. oldalán). Nem derül ki a könyvből, hogy a TB által közölt szám csak a forradalmi cselekményekért kivégzetteket tartalmazza-e, vagy a más okból (pl. második világháborús bűncselekmény miatt) elítélteket is.

A III. rész az 1956-tal kapcsolatos emigrációról és menekültügyről tájékoztat, ezen belül utal a magyar–osztrák viszony kérdésére is. A tudósítás számos új adatot, érdekességet tartalmaz, de messzire eltávolodik a megadott témakörtől. Valószínű, hogy a TB, mielőtt végleg befejezte volna a kutatást, könnyebb sikerrel kecsegtető célokat tűzött maga elé.

A három rész együttvéve 36 oldalnyi olvasmányt nyújt. A csaknem 600 oldalas kiadvány ugyanis túlnyomó részben forrásszemelvényeket, mellékleteket tartalmaz. A TB – csakúgy, mint az előző jelentésében – most sem tartotta szükségesnek, hogy a források közléséhez jegyzeteket fűzzön. Talán a bizottság minden dokumentumot megkérdőjelezhetetlen tényként fogad el? De még ebben az esetben sem kellene mellőzni a szövegmagyarázatokat.

Az ilyen munkát természetesen nem lehet tényfeltárásnak nevezni, és sajnálatos, hogy a megrendelő Igazságügyi Minisztérium és megbízott kutatói megelégednek ezzel a színvonallal. Az igénytelenség abban is megnyilvánul, hogy a rendszertelenül egymásra halmozott levéltári forrásanyagok roppant nehezen kezelhetők még a kutatók számára is. Az sem derül ki, hogy milyen szempontok alapján válogattak, és miért maradtak ki olyan dokumentumok, amelyek szorosan hozzátartoznak egy-egy tárgyalt kérdéskörhöz. Néhány fénymásolt dokumentum nehezen olvasható, erre sem ártott volna odafigyelni. A 267–287. oldal fakszimiléjén például a hadműveleti csoportfőnökség tisztjeinek írógéppel írt jelentését a parancsnok (Tóth Lajos ezredes) tollal egészítette ki, de ezt több helyen nem lehet kisilabizálni.

A TB lényegében megismételte eddigi teljesítményét: borsos áron (660 Ft-ért) bárki számára hozzáférhetővé tette a dokumentumokat. Az igazi tényfeltáró munkát pedig – ha szerényebb lehetőségek közepette is – elvégzik majd a történészek.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon