Skip to main content

Az 1956-os magyar forradalmat követő politikai megtorlás áldozatainak hiteles névsora

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


A szamizdat-Beszélő 1988/3 (25.) számában jelent meg először nyomtatásban az ’56-ot követő megtorlás során kivégzettek névsora. Ezért úgy véljük, természetes, hogy a tudományos kutatás eredményeképpen megszületett hiteles névsort is ez a lap közölje először.

Sok lista, több változatban jelent már meg. A sajtóközleményeket nem számítva a legfontosabbak a Katalizátor Iroda 1989-es Halottaink című kötete és Gosztonyi Péter Föltámadott a tenger… 1956 című könyvének melléklete. Ezek a közlések azonban még nem a bírósági iratok elemző feltárása alapján készültek, így nem minden esetben tudták megkülönböztetni egyfelől a politikai megtorlás áldozatait a köztörvényes bűncselekmények elkövetése miatt halálra ítéltektől, másfelől a politikai okokból kivégzettek között nemcsak ’56 áldozatait, hanem az 1958–59-ben lefolytatott eljárások során háborús és emberiség elleni bűncselekmények, valamint ’56-tól független kémtevékenység miatt kivégzettek nevét is közölték.

Az ’56-os Intézet égisze alatt egy kutatócsoport három évig dolgozta föl az 1956. december 15. és 1961. augusztus 26. között kivégzettek periratait, így biztosan állíthatjuk, hogy ezt a 229 főt, és csak őket sorolhatjuk a megtorlás áldozatai közé.

1964-ig tanulmányoztuk át a bírósági iratokat. 1961 nyara után – ekkor, mintegy másfél éves „szünet” után végezték ki a Baross téri fegyveres csoport vezetőjét és két tagját – már nem volt kivégzés ’56-os cselekmények miatt.

Még mindig nem mondhatjuk el, hogy befejeztük a munkát – amennyiben ilyen egyáltalán lehetséges a történettudományban – legföljebb a feldolgozás első szakaszát zártuk le. A bírósági iratok föltárása után tervezzük a kutatás kiterjesztését más levéltári anyagokra – legfontosabb a nyomozati szakasz megismerése lenne –, valamint egyéb, írott és szóbeli forrásokkal kívánjuk egybevetni eddigi eredményeinket. Sokat remélünk a büntetés-végrehajtási intézetek iratainak feltárásától, hiszen az elítéltek utolsó időszakáról – a volt cellatársak visszaemlékezésein s az esetleg a börtönből írott leveleken kívül – ez az egyetlen forrásunk. Egy olyan kötet kiadását tervezzük, amely a kivégzettek rövid életrajzát, a perek legfőbb adatait tartalmazná, és amelyet bevezető tanulmány és alapos, szakszerű jegyzetek egészítenének ki. Elképzelhető, hogy a közeli jövőben a könyvesboltokba kerülhet (erről természetesen időben értesítjük a Beszélő olvasóit is).

Szakolczai Attila

Ábrahám József (1924. 12. 20.–1958. 06. 11.)
Ács Lajos (1938. 06. 21.–1959. 09. 08.)
Alapi László (1920. 12. 10.–1957. 05. 06.)
Andi József (1924. 03. 27.–1958. 03. 06.)
Angyal István (1928. 10. 14.–1958. 12. 01.)
Angyal Józsefné Friedl Valéria (1912. 03. 25.–1959. 07. 21.)

Babér István (1928. 03. 12.–1959. 02. 13.)
Babolcsai István (1905. 04. 12.–1958. 03. 06.)
Bakos Gyuláné Salabert Erzsébet (1930. 08. 10.–1958. 11. 28.)
Balázs Ferenc (1933. 05. 20.–1957. 04. 10.)
Balázs Géza (1935. 03. 22.–1957. 07. 20.)
Balla Pál (1919. 01. 05.–1957. 10. 25.)
Balogh László (1925. 06. 09.–1958. 04. 22.)
Bán Róbert (1934. 04. 22.–1957. 11. 29.)
Barabás Tibor (1917. 04. 28.–1959. 10. 28.)
Bárány János (1930. 01. 24.–1959. 02. 18.)
Bartha Béla (1927. 10. 21.–1957. 06. 25.)
Bartók János (1936. 05. 04.–1957. 02. 12.)
Batonai István (1928. 04. 05.–1957. 02. 05.)
Batonai László (1927. 02. 10.–1957. 02. 05.)
Békési Béla (1926. 11. 03.–1958. 04. 22.)
Bencsik József, ifj. (1932. 04. 05.–1957. 04. 08.)
Berecz György (1924. 05. 11.–1958. 01. 28.)
Berta József (1934. 05. 13.–1958. 01. 02.)
Bobek Károly (1933. 01. 23.–1957. 05. 16.)
Bódi József (1938. 01. 01.–1958. 12. 23.)
Bognár Ottó (1931. 10. 09.–1958. 03. 14.)
Bokor János (1919. 10. 05.–1958. 11. 06.)
Bóna Zsigmond (1930. 06. 10.–1957. 02. 12.)
Bosnyák Gábor (1930. 06. 04.–1958. 04. 24.)
Brusznyai Árpád (1924. 06. 27.–1958. 01. 09.)
Burgermeiszter József (1938. 04. 07.–1958. 11. 28.)

Czakó András (1928. 06. 06.–1959. 05. 22.)
Czédli István (1935. 10. 19.–1958. 08. 09.)
Czermann Lajos (1926. 12. 16.–1959. 03. 28.)
Cziffrik Lajos (1914. 08. 10.–1958. 01. 15.)
Czimmer Tibor (1923. 10. 07.–1957. 11. 29.)

Csányi Sándor (1929. 04. 12.–1959. 10. 28.)
Császár József, ifj. (1929. 09. 29.–1957. 04. 12.)
Csehi Károly (1928. 06. 09.–1959. 07. 30.)
Csermák János (1928. 01. 04.–1959. 10. 28.)
Csiki Lajos (1931. 08. 15.–1958. 05. 10.)
Csizmadia Ferenc (1932. 12. 07.–1958. 11. 12.)

Dobi Károly (1931. 08. 07.–1959. 12. 22.)
Dóczi Dénes (1932. 11. 20.–1958. 10. 07.)
Dudás József (1912. 09. 22.–1957. 01. 19.)

Ekrem Kemál (1924. 10. 30.–1957. 11. 29.)
Erdélyi Gyula (1925. 08. 15.–1959. 03. 25.)
Erdész József (1927. 08. 21.–1957. 08. 15.)
Erdősi Ferenc (1935. 08. 09.–1958. 05. 10.)
Erős István (1913. 09. 27.–1958. 10. 10.)

Fáncsik György (1933. 10. 29.–1960. 01. 03.)
Farkas Imre (1929. 02. 21.–1958. 02. 28.)
Farkas Mihály (1928. 10. 10.–1957. 02. 02.)
Fáy Ferenc (1908. 10. 30.–1958. 03. 14.)
Fejes József Tibor (1934. 03. 05.–1959. 04. 09.)
Folly Gábor (1919. 03. 20.–1957. 05. 14.)
Földes Gábor (1923. 05. 31.–1958. 01. 15.)
Földesi Tibor (1923. 07. 09.–1958. 01. 31.)
Franyó Ferenc (1927. 12. 13.–1958. 02. 20.)
Futó János (1936. 04. 19.–1959. 10. 28.)

Gábor László (1930. 02. 04.–1959. 09. 23.)
Gábor Péter (1919. 10. 19.–1958. 06. 16.)
Galgóczi Zoltán (1933. 03. 09.–1958. 11. 28.)
Garamszegi Alfréd (1918. 04. 05.–1959. 02. 03.)
Géczi József (1930. 03. 19.–1958. 11. 11.)
Geczkó István (1926. 09. 04.–1957. 05. 06.)
Gémes (Gránitz) József (1909. 06. 30.–1959. 07. 30.)
Gerlei József (1930. 08. 23.–1958. 04. 22.)
Gimes Miklós (1917. 12. 22.–1958. 06. 16.)
Gombos László (1924. 07. 31.–1959. 10. 10.)
Gönczi Ferenc (1931. 08. 03.–1957. 06. 26.)
Grosszmann Frigyes (1920. 08. 23.–1959. 10. 28.)
Gulyás Lajos (1918. 02. 04.–1957. 12. 31.)

Gyöngyösi Miklós (1929. 08. 08.–1957. 06. 26.)
Gyulai Lajos (1931. 01. 25.–1958. 12. 03.)

Hámori István (1917. 10. 23.–1961. 08. 26.)
Harazin János (1908. 12. 10.–1957. 08. 31.)
Harmincz István (1928. 12. 25.–1957. 10. 25.)
Havrila Béláné Sticker Katalin (1932. 12. 26.–1959. 02. 26.)
Herczegh József (1933. 05. 23.–1957. 10. 04.)
Horváth István (1936. 06. 18.–1957. 01. 26.)
Hullár Gábor (1924. 07. 31.–1957. 02. 07.)
Huszár László (1932. 03. 24.–1959. 11. 21.)
Huzián István (1924. 12. 06.–1959. 12. 22.)

Iván Kovács László (1930. 08. 18.–1957. 12. 30.)
Ivicz György (1936. 06. 15.–1959. 02. 18.)

Józsa György (1933. 08. 18.–1957. 04. 12.)

Kálmán Dezső (1934. 07. 08.–1958. 11. 15.)
Kanyó Bertalan (1900. 05. 01.–1957. 04. 27.)
Katona István (1920. 02. 04.–1957. 10. 17.)
Katona Sándor (1915. 05. 05.–1957. 02. 12.)
Keller Károly (1925. 06. 23.–1959. 10. 28.)
Kicska János (1931. 05. 22.–1958. 11. 15.)
Kiss Antal (1933. 07. 30.–1957. 12. 31.)
Kiss István (1928. 12. 02.–1958. 10. 16.)
Klenovszky István (1936. 09. 03.–1958. 10. 04.)
Kocsis Sándor (1928. 03. 01.–1957. 09. 04.)
Kokics Béla (1924. 03. 15.–1958. 05. 08.)
Kolompár Mátyás (1924. 11. 15.–1957. 10. 07.)
Kolonics János (1935. 04. 29.–1959. 05. 06.)
Kolozsi István (1913. 08. 31.–1958. 10. 22.)
Komjáti Ferenc (1920. 05. 02.–1957. 07. 20.)
Kondorosi Imre (1922. 01. 17.–1959. 10. 28.)
Korsós József (1935. 07. 06.–1958. 08. 09.)
Kósa Ferenc (1938. 06. 11.–1958. 06. 25.)
Kósa Pál (1921. 01. 25.–1959. 08. 05.)
Koszterna Gyula (1933. 01. 21.–1959. 07. 30.)
Kóté Sörös József (1927. 07. 17.–1959. 02. 26.)
Kovács Dezső (1920. 12. 04.–1958. 10. 07.)
Kovács Ferenc (1931. 12. 17.–1957. 06. 26.)
Kovács Imre (1929. 10. 13.–1958. 10. 07.)
Kovács József (1926. 08. 30.–1958. 10. 06.)
Kovács Lajos (1927. 12. 01.–1961. 08. 26.)
Körösi Sándor (1932. 03. 18.–1958. 03. 06.)
Krausz Gyula (1934. 12. 22.–1959. 10. 28.)

Lachky Albert (1933. 10. 06.–1958. 11. 28.)
Lakos János (1920. 02. 23.–1957. 10. 25.)
Laurinyecz András (1927. 01. 24.–1957. 11. 29.)
Léderer Jenő Tibor (1935. 05. 06.–1957. 02. 15.)
Lénárd Ottó (1929. 06. 26.–1958. 01. 28.)
Lengyel László (1936. 08. 19.–1957. 09. 05.)
Lukács László (1923. 04. 23.–1959. 01. 13.)

Magori Mária (1913. 04. 03.–1959. 10. 28.)
Magyar János (1934. 01. 02.–1958. 11. 15.)
Magyar Zoltán (1933. 03. 10.–1958. 10. 22.)
Major Ernő (1915. 01. 15.–1958. 03. 06.)
Maléter Pál (1917. 09. 04.–1958. 06. 16.)
Mansfeld Péter (1941. 03. 10.–1959. 03. 21.)
Mány Erzsébet (1936. 09. 14.–1957. 02. 02.)
Mayer Antal (1913. 01. 23.–1958. 01. 14.)
Mecséri János (1920. 04. 28.–1958. 11. 15.)
Micsinai István (1917. 03. 18.–1957. 04. 18.)
Minczér József (1932. 12. 12.–1956. 12. 20.)
Modori Sándor (1923. 05. 05.–1958. 10. 07.)
Molnár Imre (1934. 05. 14.–1957. 10. 03.)
Molnár Károly (1930. 10. 26.–1958. 07. 05.)
Molnár Sándor (1933. 05. 24.–1958. 03. 06.)
Motzer Nándor (1930. 07. 10.–1959. 04. 09.)

Nagy András (1934. 07. 12.–1958. 06. 11.)
Nagy Imre (1896. 06. 07.–1958. 06. 16.)
Nagy József (1929. 09. 12.–1958. 11. 28.)
Nagy József (1929. 05. 01.–1958. 02. 28.)
Nagy József (1936. 05. 29.–1959. 02. 18.)
Nagy József (1934. 06. 21.–1959. 04. 23.)
Nagy Lajos (1927. 07. 18.–1957. 10. 01.)
Nagy Sándor, S. (1902. 06. 02.–1959. 07. 30.)
Nagy Zoltán (1926. 10. 31.–1957. 07. 20.)
Németh József (1912. 04. 04.–1959. 10. 28.)
Nickelsburg László (1924. 04. 10.–1961. 08. 26.)

Oláh Miklós (1935. 06. 01.–1957. 04. 12.)
Onestyák László (1938. 06. 28.–1958. 11. 22.)
Ozsvát Károly (1933. 12. 01.–1959. 05. 14.)

Pálházi Ferenc (1903. 07. 24.–1957. 05. 10.)
Pálinkás (Pallavicini) Antal (1922. 07. 30.–1957. 12. 10.)
Palotás József (1935. 04. 06.–1958. 03. 14.)
Panczer Gyula Ferenc (1902. 09. 02.–1958. 10. 23.)
Patyi István, ifj. (1913. 11. 24.–1957. 10. 10.)
Pech Géza (1930. 05. 07.–1958. 04. 22.)
Pekó István (1914. 10. 04.–1957. 10. 10.)
Pércsi Lajos (1911. 07. 21.–1958. 05. 10.)
Petrus József (1936. 04. 28.–1958. 03. 05.)
Pintér József (1936. 07. 30.–1957. 01. 16.)
Pólya Ferenc Sándor (1913. 07. 24.–1957. 04. 08.)
Pópa (Papp) József (1927. 09. 15.–1958. 04. 16.)
Preisz Zoltán (1925. 09. 27.–1957. 05. 10.)
Preszmayer Ágoston (1934. 05. 17.–1957. 11. 07.)

Rajki Márton (1901. 09. 23.–1959. 07. 30.)
Rémiás Pál (1930. 06. 07.–1958. 11. 15.)
Renner Péter (1933. 03. 20.–1958. 02. 05.)
Rizmajer József, ifj. (1935. 02. 19.–1957. 08. 31.)
Rusznyák László (1933. 10. 05.–1957. 11. 29.)

Schiff János (1930. 06. 08.–1957. 04. 25.)
Sikó Dezső (1930. 05. 07.–1957. 05. 16.)
Silye Sámuel (1932. 02. 16.–1959. 11. 21.)
Simon Gábor (1934. 03. 24.–1958. 11. 28.)
Sipos Zsigmond (1934. 07. 05.–1957. 08. 15.)
Soltész József (1927. 08. 30.–1956. 12. 15.)
Somlai István (1936. 08. 14.–1957. 04. 27.)
Somogyi Tibor (1935. 03. 06.–1958. 03. 06.)
Sörös Imre (1932. 10. 27.–1958. 02. 05.)
Spamberger György (1913. 04. 22.–1957. 11. 08.)
Steiner Lajos (1930. 11. 28.–1958. 08. 05.)

Szabó István (1920. 02. 24.–1957. 06. 27.)
Szabó János (1897. 11. 17.–1957. 01. 19.)
Szabó János (1926. 07. 01.–1960. 03. 02.)
Szabó Károly, D. (1924. 01. 18.–1959. 01. 14.)
Szabó Lajos (1930. 02. 09.–1959. 02. 18.)
Szabó Pál (1915. 08. 20.–1958. 11. 15.)
Szántó Farkas Béla (1929. 09. 04.–1958. 12. 29.)
Szász Zoltán (1930. 12. 31.–1957. 07. 20.)
Szegedi Flórián (1929. 12. 11.–1958. 09. 03.)
Szelepcsényi István (1932. 01. 30.–1959. 09. 08.)
Szendi Dezső (1923. 06. 02.–1958. 11. 15.)
Szente István (1937. 03. 17.–1958. 12. 23.)
Szente Károly, id. (1906. 01. 17.–1958. 12. 23.)
Szilágyi József (1917. 04. 24.–1958. 04. 24.)
Szilágyi László (1924. 11. 20.–1958. 05. 06.)
Szirmai Ottó (1926. 11. 16.–1959. 01. 22.)
Szivák István (1934. 09. 10.–1959. 10. 28.)
Szívós Géza (1931. 03. 09.–1957. 01. 03.)
Szmrek Benjámin (1934. 02. 04.–1957. 09. 05.)
Szobonya Zoltán (1909. 11. 07.–1958. 09. 29.)
Szörtsey István (1891. 05. 05.–1957. 11. 21.)

Takács Kálmán (1909. 09. 13.–1958. 11. 06.)
Tihanyi Árpád (1916. 01. 07.–1957. 12. 31.)
Tomasovszki András (1923. 12. 22.–1958. 05. 06.)
Toracz Sándor (1930. 01. 24.–1958. 09. 03.)
Tóth György (1909. 10. 12.–1957. 09. 03.)
Tóth Ilona Gizella (1932. 10. 23.–1957. 06. 27.)
Tóth József (1927. 07. 24.–1959. 02. 26.)
Tóth László, G. (1914. 12. 12.–1957. 07. 20.)
Tóth Tibor (1937. 10. 22.–1959. 12. 22.)
Török István (1930. 11. 12.–1958. 12. 02.)
Törzsök Géza (1911. 06. 27.–1958. 05. 20.)
Tumbász Ákos (1935. 04. 09.–1959. 03. 28.)
Tutsch József (1929. 02. 06.–1959. 09. 24.)

Újvári József (1927. 02. 26.–1958. 06. 25.)

Varga József (1928. 05. 05.–1957. 01. 22.)
Varga Péter (1933. 11. 17.–1958. 10. 22.)
Vass Lajos (1936. 01. 18.–1958. 11. 28.)
Veréb László (1935. 12. 16.–1959. 10. 06.)
Viskovics János (1918. 03. 23.–1958. 11. 12.)

Weintráger László (1928. 07. 04.–1958. 01. 15.)

Zódor János (1936. 07. 08.–1958. 10. 24.)
Zrínyi János (1925. 12. 24.–1958. 03. 14.)

Zsendovics László (1931. 09. 30.–1958. 12. 23.)
Zsigmond Imre (1924. 06. 07.–1957. 12. 31.
Zsigmond László (1921. 10. 12.–1958. 02. 05.)

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon